1. ഏതെല്ലാം ദ്ധതികളെ ലയിപ്പിച്ചാണ് ’സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വറോസ്ഗാർ യോജന’ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്? [Ethellaam ddhathikale layippicchaanu ’svarnna jayanthi graama svarosgaar yojana’ paddhathi aarambhicchath? ]

Answer: IRDP,DWCRA, SITRA, TRYSEM, MWS, GKY എന്നീ പദ്ധതികളെ [Irdp,dwcra, sitra, trysem, mws, gky ennee paddhathikale]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ഏതെല്ലാം ദ്ധതികളെ ലയിപ്പിച്ചാണ് ’സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വറോസ്ഗാർ യോജന’ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്? ....
QA->സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വറോസ്ഗാർ യോജന തുടങ്ങിയതെന്ന്? ....
QA->’സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വറോസ്ഗാർ യോജന’ എന്നാലെന്ത്? ....
QA->ഏതു അനുപാതത്തിലാണ് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ’സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വറോസ്ഗാർ യോജന’പദ്ധതിച്ചെലവ് വഹിക്കുന്നത്? ....
QA->സ്വർണജയന്തി ഗ്രാമ സ്വറോസ്ഗാർ യോജന (SGSY) യുടെ ലക് ‌ ഷ്യം....
MCQ->ഏത് വർഷമാണ് ‌ ഗാന്ധി ഗ്രാമം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ?...
MCQ->പ്രൈംമിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസ്ഗാര്‍ യോജന (PMRY) ആരംഭിച്ചത്?...
MCQ->പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാർ യോജന ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി?...
MCQ->പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗർ യോജന ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത്?...
MCQ->ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് സാമൂഹിക വികസന പദ്ധതി (community Development Programme) ആരംഭിച്ചത്?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions