<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2881

144051. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മലനിര ? [Inthyayile ettavum pazhakkamulla malanira ?]

Answer: ആരവല്ലി [Aaravalli]

144052. ചെസിൽ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ പദവി നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം ? [Chesil graandu maasttar padavi nediya aadya inthyan thaaram ?]

Answer: വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് [Vishvanaathan aanandu]

144053. കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ? [Kaasiramga naashanal paarkku ethu samsthaanatthu ?]

Answer: അസം [Asam]

144054. രാജ്യസഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ? [Raajyasabhayude addhyakshan ?]

Answer: ഉപരാഷ്ട്രപതി [Uparaashdrapathi]

144055. കൽപ്പാക്കം ഏത് നിലയിൽ പ്രസിദ്ധം ? [Kalppaakkam ethu nilayil prasiddham ?]

Answer: അണുശക്തിനിലയം [Anushakthinilayam]

144056. ലെ മിറാബ് ‌ ലെ ( പാവങ്ങൾ ) രചിച്ചത് ? [Le miraabu le ( paavangal ) rachicchathu ?]

Answer: വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ [Vikdar hyoogo]

144057. ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള കടൽ ? [Inthyayude padinjaaru bhaagatthulla kadal ?]

Answer: അറബിക്കടൽ [Arabikkadal]

144058. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ? [Inthya aadyamaayi vikshepiccha upagraham ?]

Answer: ആര്യഭട്ട [Aaryabhatta]

144059. സൂക്ഷ്മവസ്തുക്കളെ വലുതായി കാണുവാനുള്ള ഉപകരണം ? [Sookshmavasthukkale valuthaayi kaanuvaanulla upakaranam ?]

Answer: മൈക്രോസ്കോപ്പ് [Mykroskoppu]

144060. ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നതാര് ? [Gavarnare niyamikkunnathaaru ?]

Answer: പ്രസിഡന്റ് [Prasidantu]

144061. ആൾ ഇന്ത്യാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് എവിടെയാണ് ? [Aal inthyaa insttittyoottu ophu medikkal sayansasu evideyaanu ?]

Answer: ന്യൂഡൽഹി [Nyoodalhi]

144062. കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് ? [Kerala phorasttu risarcchu insttittyoottu evideyaanu ?]

Answer: പീച്ചി [Peecchi]

144063. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവുമടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ? [Bhoomiyodu ettavumadutthulla graham ?]

Answer: ശുക്രൻ [Shukran]

144064. ഇന്ത്യ അണുപരീക്ഷണം നടത്തുന്ന സ്ഥലം ? [Inthya anupareekshanam nadatthunna sthalam ?]

Answer: പൊഖ്രാൻ [Peaakhraan]

144065. ക്യൂബ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ? [Kyooba kandetthiyathu ennu ?]

Answer: 1492

144066. ഗ്രാമഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Graamaphon kandupidicchathu ?]

Answer: എഡിസൺ [Edisan]

144067. അണുസംഖ്യയും അണുഭാരവും തുല്യമായ മൂലകം ? [Anusamkhyayum anubhaaravum thulyamaaya moolakam ?]

Answer: ഹൈഡ്രജൻ [Hydrajan]

144068. മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ? [Madhyapradeshinte thalasthaanam ?]

Answer: ഭോപ്പാൽ [Bhoppaal]

144069. ശിലാക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ തീരപട്ടണം ? [Shilaakshethrangalkku prasiddhamaaya thamizhnaattile theerapattanam ?]

Answer: മഹാബലിപുരം [Mahaabalipuram]

144070. ഇന്ത്യക്കാർ സൈമൺ കമ്മിഷനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കാരണം ? [Inthyakkaar syman kammishane bahishkarikkaan kaaranam ?]

Answer: അംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ [Amgangalil inthyakkaar illaatthathinaal]

144071. ഫിനാൻസ് കമ്മിഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നതാര് ? [Phinaansu kammishan cheyarmaane niyamikkunnathaaru ?]

Answer: പ്രസിഡന്റ് [Prasidantu]

144072. ജ്ഞാനപീഠത്തിനർഹയായ ആദ്യ വനിത ? [Jnjaanapeedtatthinarhayaaya aadya vanitha ?]

Answer: ആശാപൂർണാദേവി [Aashaapoornaadevi]

144073. ഗണദേവത രചിച്ചത് ? [Ganadevatha rachicchathu ?]

Answer: താരാശങ്കർ ബാനർജി [Thaaraashankar baanarji]

144074. ഗുൽമാർഗ് സുഖവാസകേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ? [Gulmaargu sukhavaasakendram ethu samsthaanatthaanu ?]

Answer: ജമ്മുകാശ്മീർ [Jammukaashmeer]

144075. കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ? [Kendra kizhanguvila gaveshana kendram evideyaanu ?]

Answer: ശ്രീകാര്യം [Shreekaaryam]

144076. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന് എത്ര സഭകളുണ്ട് ? [Inthyan paarlamentinu ethra sabhakalundu ?]

Answer: 2

144077. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന നോവലെഴുതിയത് ? [Maartthaandavarmma enna novalezhuthiyathu ?]

Answer: സി . വി . രാമൻപിള്ള [Si . Vi . Raamanpilla]

144078. സാഹിത്യമഞ്ജരിയുടെ കർത്താവ് ? [Saahithyamanjjariyude kartthaavu ?]

Answer: വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ [Vallatthol naaraayanameneaan]

144079. മലമ്പനിക്ക് കാരണമായ കൊതുകുവർഗം ? [Malampanikku kaaranamaaya keaathukuvargam ?]

Answer: അനോഫിലിസ് [Anophilisu]

144080. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ‌? [Inthya svathanthramaakumpeaal britteeshu pradhaanamanthri ?]

Answer: ക്ളമന്റ് ആറ്റ്ലി [Klamantu aattli]

144081. ഇന്ത്യയിലെ നൂറുരൂപാ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ഒപ്പ് ആരുടേതാണ് ? [Inthyayile nooruroopaa neaattil kaanunna oppu aarudethaanu ?]

Answer: റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ [Risarvu baanku gavarnar]

144082. " ഇന്ദുചൂഡന് ‍ " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" induchoodanu ‍ " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: കെ . കെ . നീലകണ്ഠന് ‍ [Ke . Ke . Neelakandtanu ‍]

144083. " പ്രേംജി " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" premji " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: എം . പി . ഭട്ടതിരിപ്പാട് [Em . Pi . Bhattathirippaadu]

144084. " നന്തനാര് ‍ " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" nanthanaaru ‍ " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: പി . സി . ഗോപലന് ‍ [Pi . Si . Gopalanu ‍]

144085. " കോവിലന് ‍ " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" kovilanu ‍ " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: പി . വി . അയ്യപ്പന് ‍ [Pi . Vi . Ayyappanu ‍]

144086. " കാക്കനാടന് ‍ " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" kaakkanaadanu ‍ " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: ജോര് ‍ ജ്ജ് വര് ‍ ഗീസ് [Joru ‍ jju varu ‍ geesu]

144087. " ഇടമറുക് " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" idamaruku " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: ടി . സി . ജോസഫ് [Di . Si . Josaphu]

144088. " സുമംഗല " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" sumamgala " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാട് [Leela nampoothirippaadu]

144089. " വെണ്ണിക്കുളം " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" vennikkulam " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: ഗോപാലക്കുറുപ്പ് [Gopaalakkuruppu]

144090. " ഉള്ളൂര് ‍ " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" ullooru ‍ " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: എസ് . പരമേശ്വരയ്യര് ‍ [Esu . Parameshvarayyaru ‍]

144091. " ഇടപ്പള്ളി " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" idappalli " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: രാഘവന് ‍ പിള്ള [Raaghavanu ‍ pilla]

144092. " ചങ്ങമ്പുഴ " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" changampuzha " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: കൃഷ്ണപ്പിള്ള [Krushnappilla]

144093. " നാലാങ്കല് ‍ " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" naalaankalu ‍ " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: കൃഷ്ണപ്പിള്ള [Krushnappilla]

144094. " വിലാസിനി " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" vilaasini " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: എം . കെ . മേനോന് ‍ [Em . Ke . Menonu ‍]

144095. " കാരൂര് ‍ " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" kaarooru ‍ " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: നീലകണ്ഠപ്പിള്ള [Neelakandtappilla]

144096. " കുറ്റിപ്പുഴ " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" kuttippuzha " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: കൃഷ്ണപ്പിള്ള [Krushnappilla]

144097. " കട്ടക്കയം " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" kattakkayam " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: ചെരിയാന് ‍ മാപ്പിള [Cheriyaanu ‍ maappila]

144098. " ഉറൂബ് " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" uroobu " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: പി . സി . കുട്ടികൃഷ്ണന് ‍ [Pi . Si . Kuttikrushnanu ‍]

144099. " പാറപ്പുറം " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" paarappuram " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: കെ . ഇ . മത്തായി [Ke . I . Matthaayi]

144100. " ഇടശ്ശേരി " എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര് ? [" idasheri " enna thoolikaanaamatthil ariyappedunnathaaru ?]

Answer: ഗോവിന്ദന് ‍ നായര് ‍ [Govindanu ‍ naayaru ‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions