1. ജൂണ് ‍ 21 അന്തർദേശീയ യോഗാദിനം ആചരിക്കാൻ United Nations General Assembly തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് ? [Joonu ‍ 21 anthardesheeya yogaadinam aacharikkaan united nations general assembly theerumaanicchathu ennaanu ?]

Answer: 2014 ഡിസംബർ 11 [2014 disambar 11]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ജൂണ് ‍ 21 അന്തർദേശീയ യോഗാദിനം ആചരിക്കാൻ United Nations General Assembly തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് ?....
QA->June 21- ലോക യോഗദിനമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ നിർദേശത്തെ United Nations General Assembly യിൽ എത്ര രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു ?....
QA->The United Nations Monetary and Financial Conference; a gathering of delegates from 44 nations that convened from July 1 to 22; 1944 in Bretton Woods; New Hampshire is better known as ?....
QA->ദേശീയ ഭരണഘടന ദിവസമായി ആചരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്....
QA->ഐക്യരാഷ്ട്ര വ്യാപാര വികസന ചർച്ചാ സമിതി (UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development ) സ്ഥാപിതമായത്?....
MCQ->ജൂണ് ‍ 21 അന്തർദേശീയ യോഗാദിനം ആചരിക്കാൻ United Nations General Assembly തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് ?...
MCQ->The United Nations General Assembly appoints the Secretary-General of the United Nations on recommendation of which of the following organ?...
MCQ->Which of the following statements are correct about a .NET Assembly? It is the smallest deployable unit. Each assembly has only one entry point - Main(), WinMain() or DLLMain(). An assembly can be a Shared assembly or a Private assembly. An assembly can contain only code and data. An assembly is always in the form of an EXE file....
MCQ->Consider the following statements: 1.Kofi Annan – the UN Secretary General is from Nigeria. 2.Kofi Annan is the first UN Secretary General to be appointed from the ranks of the United Nations staff. 3.Kofi Annan was appointed for a second term to the office of the UN Secretary General. Which of the statements given above are correct?...
MCQ->The United Nations is considered as a universal organisation. Which organ of rhe united nations fully represents the fact?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions