1. 2/1+5/01+3/.001+1 എത്ര? [2/1+5/01+3/. 001+1 ethra?]

Answer: 3521

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Tags
Show Similar Question And Answers
QA->1/01 + 01/ 001 + 001/0001 + 0001/ 00, 001= ?....
QA->2/1+5/01+3/.001+1 എത്ര?....
QA->ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പിൻകോഡ് നമ്പർ ആയ 110 001 എവിടത്തെ പിൻ ആണ്?....
QA->മൂവാറ്റുപുഴയാറ് നദി എത്ര ജില്ലകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്? എത്ര ജില്ലകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ? ....
QA->കേരളത്തിൽ എത്ര ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എത്ര ? ....
MCQ->H2S is being absorbed in a gas absorber unit. The height of the transfer unit based on the overall mass transfer coefficient on the gas side is 0.4 m. The equilibrium data is given by, y = 1.5 x. The bulk concentration of H2S has to be reduced from 0.05 to 0.001 mole fraction in the gas side. The height of the tower (in metres) corresponding to an operating line given by, y = 5x + 0.001 is...
MCQ->A centrifugal pump is used to pump water through a horizontal distance of 150 m, and then raised to an overhead tank 10 m above. The pipe is smooth with an I.D of 50 mm. What head (m of water) must the pump generate at its exit (E) to deliver water at a flow rate of 0.001 m3/s? The Fanning friction factor, f is 0.0062. ...
MCQ->Cooling water fouling factors vary in the range of 0.001 to 0.003...
MCQ->If the discharge of a sewer running half is 628 1.p.s., i = 0.001, and n = 0.010, the diameter of the sewer, is...
MCQ->If the period of a sine wave is 0.001 second, the frequency of the sine wave is:...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution