1. ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കുട (Fruit Basket of India) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം? [Inthyayude pazhakkuda (fruit basket of india) ennariyappedunna samsthaanam?]

Answer: ഹിമാചൽ പ്രദേശ് [Himaachal pradeshu]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കുട (Fruit Basket of India) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം?....
QA->ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കുട (Fruit Basket of India) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ?....
QA->ഇന്ത്യയുടെ പഴക്കുട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം? ....
QA->ഇന്ത്യയുടെ പർവത സംസ്ഥാനം, പഴക്കുട, ആപ്പിൾ സംസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്?....
QA->കേരളത്തിന്റെ പഴക്കുട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല? ....
MCQ->A man fills a basket with eggs in such a way that the number of eggs added on each successive day is the same as the number already present in the basket. This way the basket gets completely filled in 24 days. After how many days the basket was 1/4th full ?...
MCQ->A fruit basket contains more apples than lemons. There are more lemons in the basket than there are oranges. The basket contains more apples than oranges. If the first two statements are true, the third statement is...
MCQ->I. Grandpa had some old clothes. P. But my mother took them out and kept them nearly folded in the cupboard again. Q. So he threw them into the waste basket. R. So he put the clothing into the familys bag of items to donate to charity. S. My mother found them and put them back in his basket. 6. Grandpa finally put the items in my mothers mending basket and never saw them again....
MCQ->Statements: No table is fruit. No fruit is window. All windows are chairs. Conclusions: No window is table. No chair is fruit. No chair is table. All chairs are windows.

...
MCQ->A basket and its contents weigh 10 lb. A 20-lb monkey grabs the other end of the rope and very quickly (almost instantaneously) accelerates by pulling hard on the rope until he is moving with a constant speed of vm/r = 2 ft/s measured relative to the rope. The monkey then continues climbing at this constant rate relative to the rope for 3 seconds. How fast is the basket rising at the end of the 3 seconds? Neglect the mass of the pulley and the rope....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions