1. 250 വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 750 വാട്ട് അയൺ ബോക്സ് 2 മണിക്കുർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു . അതേ വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 500 വാട്ട്ഫാൻ, 3 മണിക്കുർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏത് ഉപകരണമാണ് കൂടുതൽ ഊർജം ഉപയോയോഗിക്കുന്നത്? [250 vydyuthiyil pravartthikkunna 750 vaattu ayan boksu 2 manikkur pravartthikkunnu . Athe vydyuthiyil pravartthikkunna 500 vaattphaan, 3 manikkur pravartthikkunnu. Ithil ethu upakaranamaanu kooduthal oorjam upayoyogikkunnath? ]

Answer: രണ്ടും ഒരേ ഊർജ്ജം [Randum ore oorjjam ]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->250 വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 750 വാട്ട് അയൺ ബോക്സ് 2 മണിക്കുർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു . അതേ വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 500 വാട്ട്ഫാൻ, 3 മണിക്കുർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏത് ഉപകരണമാണ് കൂടുതൽ ഊർജം ഉപയോയോഗിക്കുന്നത്? ....
QA->A ഒരു ജോലി 10 ദിവസംകൊണ്ടും, B അതേ ജോലി 15 ദിവസംകൊണ്ടും ചെയ്തുതീർത്താൽ,രണ്ടു പേരുംകൂടി അതേ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തുതീർക്കും ? ....
QA->ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് :....
QA->ഏകദേശം 750 വർഷക്കാലം കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടുന്ന മലബാറിന്റെ തെക്കേ പകുതി ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ?....
QA->മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ്‌ സിനിമ ഏത്....
MCQ->The coil of a moving iron instrument has a resistance of 500 Ω and an inductance of 1 H. It reads 250 V when a 250 V dc is applied. If series resistance is 2000 Ω, its reading when fed by 250 V, 50 Hz ac will be...
MCQ->ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് :...
MCQ->A moving iron voltmeter reads 250 V when connected to 250 V dc. If connected to 250 V 50 Hz, the voltmeter reading is likely to be...
MCQ->A യ്ക്ക് ഒരു ജോലി 6 ദിവസം കൊണ്ടും B യ്ക്ക് അതേ ജോലി 12 ദിവസം കൊണ്ട് തീര്ക്കാന് സാധിക്കും. അതേ ജോലി A യും B യും ചേര്ന്ന് ചെയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും?...
MCQ->If the area included within 450 m,453 m and 456 m contour lines of a reservoir are respectively 250 sq.m and 750 sq.m,the volume of water(by trapezoidal formula) will be:...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions