1. ജിപ്സത്തെ 125° C ൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നം? [Jipsatthe 125° c l choodaakkumpol labhikkunna uthpannam?]

Answer: പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് [Plaasttar ophu paarisu]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ജിപ്സത്തെ 125° C ൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നം?....
QA->ജിപ്സത്തെ 125° C ൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നം ?....
QA->പ്രകാശസംശ്ലേഷണ ഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നം?....
QA->ആസിഡുകള്‍ ആല്‍ക്കഹോളുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നം ?....
QA->ആസിഡുകള്‍ ആല്‍ക്കഹോളുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നം?....
MCQ->ജിപ്സത്തെ 125° C ൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നം?...
MCQ->കേരളത്തില്‍നിന്ന് പുതുതായി(2019 മാര്‍ച്ചില്‍) ഭൗമസൂചക പദവി(Geographical Indication tag) നേടിയ ഉത്പന്നം?...
MCQ->Which of the following statements are correct about the C#.NET program given below? namespace IndiabixConsoleApplication { class SampleProgram { static void Main(string[ ] args) { int a = 5; int s = 0, c = 0; s, c = fun(a); Console.WriteLine(s +" " + c) ; } static int fun(int x) { int ss, cc; ss = x x; cc = x x x; return ss, cc; } } } An error will be reported in the statement s, c = fun(a); since multiple values returned from a function cannot be collected in this manner. It will output 25 125. It will output 25 0. It will output 0 125. An error will be reported in the statement return ss, cc; since a function cannot return multiple values....
MCQ->In a certain series resonant circuit, VC = 125 V, VL = 125 V, and VR = 40 V. The value of the source voltage is...
MCQ->ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്; കക്ക എന്നിവ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions