1. അന്താരാഷ്‌ട്ര ദിനാങ്കരേഖ (International date line)കടന്നുപോകുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി മെറീഡിയനിലൂടെയാണ് ? [Anthaaraashdra dinaankarekha (international date line)kadannupokunnathu ethra digri mereediyaniloodeyaanu ? ]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->അന്താരാഷ്‌ട്ര ദിനാങ്കരേഖ (International date line)കടന്നുപോകുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി മെറീഡിയനിലൂടെയാണ് ? ....
QA->ഉത്തര അക്ഷാംശം 8 ഡിഗ്രി 18 മിനുട്ടിനും 12 ഡിഗ്രി 48 മിനുട്ടിനും മദ്ധ്യേയും, പൂർവരേഖാംശം 74 ഡിഗ്രി 52 മിനുട്ടിനും 77 ഡിഗ്രി 22 മിനുട്ടിനും മദ്ധ്യേയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ? ....
QA->അന്താരാഷ് ‌ ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ [International Court of Justice] ആസ്ഥാനം ?....
QA->Through which strait does the International Date Line Pass?....
QA->കേരളത്തിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ് ‌ ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ ?....
MCQ->അന്താരാഷ്‌ട്ര ദിനാങ്കരേഖ (International date line)കടന്നുപോകുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി മെറീഡിയനിലൂടെയാണ് ? ....
MCQ->Consider the following statements relating to hydraulic gradient line and energy gradient line 1. In the case of a fluid flowing in a pipeline, hydraulic gradient line and energy gradient line may coincide. 2. The line joining the points representing piezometric heads is known as hydraulic gradient line. 3. In the case of ideal fluid, energy gradient line is always horizontal. 4. Hydraulic gradient line has a downward slope in the case of flow through pipes. Of these statements :....
MCQ->അന്താരാഷ് ‌ ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ [International Court of Justice] ആസ്ഥാനം ?....
MCQ->ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു ഒരാഴ്ചയിലെ ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചൂട് ഇപ്രകാരമാണ് തികൾ 32 ഡിഗ്രി സെ,.ചൊവ്വ 35ഡിഗ്രി സെ, ബുധൻ 33 ഡിഗ്രി സെ, വ്യാഴം 36ഡിഗ്രി സെ, വെള്ളി 30ഡിഗ്രി സെ.എങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലെ ശരാശരി ചൂട് എത്ര?....
MCQ->class Bar { } class Test { Bar doBar() { Bar b = new Bar(); / Line 6 / return b; / Line 7 / } public static void main (String args[]) { Test t = new Test(); / Line 11 / Bar newBar = t.doBar(); / Line 12 / System.out.println("newBar"); newBar = new Bar(); / Line 14 / System.out.println("finishing"); / Line 15 / } } At what point is the Bar object, created on line 6, eligible for garbage collection?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution