1. കേരള വനം അക്കാദമി (Kerala Forest School ആണ് വനം അക്കാദമിയായി ഉയർത്തിയത് ) നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് ? [Kerala vanam akkaadami (kerala forest school aanu vanam akkaadamiyaayi uyartthiyathu ) nilavil vannathu evideyaanu ?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->കേരള വനം അക്കാദമി (Kerala Forest School ആണ് വനം അക്കാദമിയായി ഉയർത്തിയത് ) നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് ?....
QA->GV Rajas Sports School, the first sports school in Kerala was established at?....
QA->കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ (Kerala Forest Department ) ആസ്ഥാനം....
QA->Kareem forest park - the only man made forest in the Kerala is in?....
QA->Forest policy of govt. aims to bring what percentage of total area; under forest?....
MCQ->കേരള വനം അക്കാദമി (Kerala Forest School ആണ് വനം അക്കാദമിയായി ഉയർത്തിയത് ) നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് ?....
MCQ->Statement: The school authority decided to open a summer school this year in the school compound for the students in the age range of 7 - 14 years. Assumptions: All the students will attend the summer school. All the parents will prefer to remain in the city than going out of town for enabling their children to attend the summer school. Those who cannot afford to go out of station will send their children to summer school.

....
MCQ->Statement: The Parent Teacher Association (PTA) of a school has informed the Principal that they will not send their children to the school unless the school - authority reduces the fees with immediate effect. Assumptions: Majority of the parents may agree with the PTA and may not send their wards with the school The school authority may accede to the demand of the PTA and reduce the fees.

....
MCQ->കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ (Kerala Forest Department ) ആസ്ഥാനം....
MCQ->In the Maple Hill school district, a Five-Day Suspension occurs when a student is not permitted to attend school for five days for (1) physically assaulting another student, a teacher, or a school employee or (2) willfully destructing or defacing school property. Which situation below is the best example of a Five-Day Suspension?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions