1. കേരളത്തില്‍നിന്ന് പുതുതായി(2019 മാര്‍ച്ചില്‍) ഭൗമസൂചക പദവി(Geographical Indication tag) നേടിയ ഉത്പന്നം? [Keralatthil‍ninnu puthuthaayi(2019 maar‍cchil‍) bhaumasoochaka padavi(geographical indication tag) nediya uthpannam?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

  • By: anil on 17 May 2019 03.26 am
    മറയൂര്‍ ശര്‍ക്കര
    ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂരില്‍ കൈകൊണ്ട് തനതായി നിര്‍മിക്കുന്ന ശര്‍ക്കരയാണിത്. കരിമ്പില്‍നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ശര്‍ക്കരയില്‍ രാസ വസ്തുക്കളൊന്നും ചേര്‍ക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. വയനാട് റോബസ്റ്റ കോഫിക്കും ഇത്തവണ ഭൗമ സൂചക പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറന്മുള കണ്ണാടിക്കാണ് കേരളത്തില്‍നിന്ന് ആദ്യമായി ഭൗമ സൂചക പദവി ലഭിച്ചത്.
Show Similar Question And Answers
QA->പ്രത്യേക ലോഹക്കൂട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഭൂപ്രദേശ സൂചിക ബഹുമതി (Geographical Indication tag) ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യ ഉൽപ്പന്ന o ?....
QA->The Geographical Indications Registry on March 1, 2019 granted the GI Tag to four categories of Arabica Coffee. In which Indian state Arabica Coffee is grown?....
QA->2013 മാര് ‍ ച്ചില് ‍ ഇന്ത്യയില് ‍ നിലവില് ‍ വന്ന ഹൈക്കോടതികള് ‍ ഏതെല്ലാം ..?....
QA->pick out the correct tag question :....
QA->It is an indication of object's internal energy or it is the degree of hotness/ coldness?....
MCQ->കേരളത്തില്‍നിന്ന് പുതുതായി(2019 മാര്‍ച്ചില്‍) ഭൗമസൂചക പദവി(Geographical Indication tag) നേടിയ ഉത്പന്നം?....
MCQ->In order to comply with TRIPS Agreement, India enacted the Geographical Indications of Goods (Registration Protection) Act, 1999. The difference/differences between a "Trade Mark" and a Geographical Indication is/are: 1. A Trade Mark is an individual or a company's right whereas a Geographical Indication is a community's right. 2. A Trade Mark can be licensed whereas a Geographical Indication cannot be licensed. 3. A Trade Mark is assigned to the manufactured goods whereas the Geographical Indication is assigned to the agricultural goods/products and handicrafts only. Which of the statements given above is/are correct ?....
MCQ->മധുരപലഹാരമായ രസഗുളയ്ക്ക് (rosogolla) ഭൗമസൂചക പദവി(Geographical Identification) നേടിയ സംസ്ഥാനമേത്?....
MCQ->Statements : No proof is an evidence. No proof is an indication. Conclusions: I. All Indication being evidences is a possibility. II. No evidence is an indication.....
MCQ->Which type of Mango received a Geographical Indication(GI) tag?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions