1. കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ 8000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. 2 വർഷം കൊണ്ട് 9680 രൂപ ആയാൽ പലിശനിരക്ക് എത്ര? [Koottupalisha kanakkaakkunna baankil 8000 roopa nikshepicchu. 2 varsham kondu 9680 roopa aayaal palishanirakku ethra?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->5 ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരാൾ 8000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എങ്കിൽ 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് കൂട്ടുപലിശ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയെന്ത്? ....
QA->1,000 രൂപ 5% സാധാരണ പലിശനിരക്കിൽ ഒരാൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. എത്ര വര്ഷം കൊണ്ട് ഈ തുക ഇരട്ടിയാകും? ....
QA->3000 രൂപയ്ക്ക് 2 വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ 240 രൂപയാണെങ്കിൽ പലിശനിരക്ക് എത്ര ?....
QA->ഒരാൾ ബാങ്കിൽ 75,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ 1/3 ഭാഗം ഭാര്യയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ 60% മകനും 40% മകൾക്കും ആണെങ്കിൽ മകൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും? ....
QA->P ഒരു ജോലി 6 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തുതീർക്കുന്നു. അതെ ജോലി 3 ദിവസം കൊണ്ട് Q ചെയ്തു തീർക്കുന്നു. എന്നാൽ Pയും Q യും കൂടി ആ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? ....
MCQ->കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ 8000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. 2 വർഷം കൊണ്ട് 9680 രൂപ ആയാൽ പലിശനിരക്ക് എത്ര?....
MCQ->കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൻ 8000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. 2 വർഷം കൊണ്ട് 9680 രൂപ ആയാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര?....
MCQ->രാമൻ 5000 രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ 2 വർഷത്തേയ്ക്ക് 12% സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. രവി ഇതേ ബാങ്കിൽ 5000 രൂപ കൂട്ടു പലിശയിനത്തിൽ 2 വർഷത്തേയ്ക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു. രണ്ട് വർഷത്തിനു ശേഷം രവിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അധിക തുക എത്ര?....
MCQ->മിനി 5,000 രൂപ 20% നിരക്കിൽ അർദ്ധവാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഏതു രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും?....
MCQ->8000 രൂപ 5% വാർഷിക നിരക്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 3 വർഷത്തേയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുപലിശ എത്ര?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution