1. ഒരു സംഖ്യയെ 12,15, 20 ഇവയിൽ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും 4 ശിഷ്ടം കിട്ടും എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്? [Oru samkhyaye 12,15, 20 ivayil ethu samkhya kondu haricchaalum 4 shishdam kittum enkil anganeyulla ettavum cheriya samkhya eth?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ഒരു സംഖ്യയെ 10 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോള്‍ 8 ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നു. അതേ സംഖ്യയെ 5 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്ടം....
QA->ഒരു സംഖ്യയെ 7 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഹരണഫലം 36 ശിഷ്ടം 8 കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ?....
QA->ഒരു സംഖ്യയെ 7 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഹരണഫലം 36 ശിഷ്ടം 8 കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത്?....
QA->ഒരു സംഖ്യയെ 8 കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോള്‍ ഹരണ ഫലം 32 ഉം ശിഷ്ടം 5 ഉം കിട്ടി. സംഖ്യ ഏതാണ് ?....
QA->ഓമന ഒരു ജോലി 15 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും. ഇന്ദിര ഒരു ജോലി 12 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും. സജിത കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അവർ ആ ജോലി 3 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്തു. ആകെ കൂലി 600 രൂപ കിട്ടി. ജോലിക്ക് അനുസരിച്ച് ആണ് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ സജിതക്ക് എത്ര രൂപ കൂലിയായി ലഭിച്ചു ?....
MCQ->ഒരു സംഖ്യയെ 12,15, 20 ഇവയിൽ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും 4 ശിഷ്ടം കിട്ടും എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്?....
MCQ-> ‘n’ എന്ന സംഖ്യയെ 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല് ശിഷ്ടം 3 എങ്കില് 2n എന്ന സംഖ്യയെ 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല് ശിഷ്ടം എന്ത്?....
MCQ->ഒരു സംഖ്യയെ 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ റിമൈൻഡർ 2 ആയിരിക്കും. സംഖ്യയെ 5 കൊണ്ട് കൂട്ടി 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും?....
MCQ->ഒരു സംഖ്യയെ 899 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ബാക്കി 63 ആണ്. അതേ സംഖ്യയെ 29 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടുന്നു ?....
MCQ->ഒരു സംഖ്യയെ 475 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 45 ലഭിക്കും. അതേ സംഖ്യയെ 19 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ _____ ആയിരിക്കും.....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution