1. 6 നും 14 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കണമെന്ന നയം പാര്‍ലമെന്‍റ് പാസ്സാക്കിയത് എന്ന്? [6 num 14 vayasinum idayilulla ellaa kuttikal‍kkum nir‍bandhithavum saujanyavumaaya vidyaabhyaasam nal‍kanamenna nayam paar‍lamen‍ru paasaakkiyathu ennu?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->6 വയസ്സിനും 14 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്കൂളിലെത്തിക്കുന്നതിന് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുക ഇവ ലക്ഷ്യമാക്കിയ അവകാശ നിയമം? ....
QA->6 നും 14 നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും സാർവ്വത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി?....
QA->എത്ര വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നിർബന്ധവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഭരണഘടന ഉറപ്പുനല്കുന്നത് ?....
QA->സര് ‍ ക്കാരിന് ‍ റെ കീഴിലുള്ള അടിമകള് ‍ ക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികള് ‍ ക്കു മോചനം നല് ‍ കിക്കൊണ്ടും അവരുടെ നാനാമുഖമായ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി ഉദാരമായ ചട്ടങ്ങള് ‍ ഏര് ‍ പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും 1853- ല് ‍ ഒരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂര് ‍ രാജാവ്....
QA->18 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കു മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്?....
MCQ->6 നും 14 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കണമെന്ന നയം പാര്‍ലമെന്‍റ് പാസ്സാക്കിയത് എന്ന്?....
MCQ->2010-ല്‍ നും 14 നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ഏത്?....
MCQ->6 മുതൽ 14 വയസ്സു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അനുഛേദം?....
MCQ->6 മുതൽ 14 വയസ്സു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അനുഛേദം :?....
MCQ->50 നും 100 നും ഇടയിലുള്ള അഭാജ്യസംഖ്യകളുടെ എണ്ണമെത്ര?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions