<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2603

130151. ഏവന്‍ നദിയിലെ രാജ ഹംസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വ സാഹിത്യകാരന്‍ .? - [Evan‍ nadiyile raaja hamsam ennariyappedunna vishva saahithyakaaran‍ .? -]

130152. Fidel Castro ousted a dictator from Cuba in 1959. Who was this dictator? -

130153. ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പ്രയോക്താവ് ആരാണ്.? - [Bhakthi prasthaanatthin‍re prayokthaavu aaraanu.? -]

130154. The remnants of one of the most ancient civilizations of the world, 'Indus Valley Civilization', were first discovered in Harappa. Where is this Harappa situated? -

130155. സി.വി. രാമന്‍പിള്ള രചിച്ച സാമൂഹിക നോവല്‍ .? - [Si. Vi. Raaman‍pilla rachiccha saamoohika noval‍ .? -]

130156. The Shahnama, written by Firdausi, tells the tale of kings of one country. Which is this country try? -

130157. Two large temple complexes have been found in Angkorwat, Cambodia. Which religion are they associated with? -

130158. Which of the following countries was discovered by the famous Portuguese navigator Vasco da Gama? -

130159. Who was the first navigator to circumnavigate the Earth by the sea route? -

130160. Swami Vivekananda gained fame and recognition in the Western World after his address to the World Congress of Major Religions in 1893. In which city was this congress held? -

130161. The words 'Satyameva Jayate' in the National Emblem are taken from - -

130162. Gaya district of Bihar is associated with the name of Mahatma Buddha. In this district- -

130163. Who was the first ’Guru’ of the Sikhs? -

130164. Where was the Jain Seer Lord Mahavira born? -

130165. Which ’pir’ lies in the famous ’mazar’ at Ajmer? -

130166. ’ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരില്‍’- ആരുടെ വരികള്‍ .? - [’bandhura kaanchana koottilaanenkilum bandhanam bandhanam thanne paaril‍’- aarude varikal‍ .? -]

130167. Who got the Khajuraho temple constructed? -

130168. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ്.? - [Inthyayile aadyatthe philim akkaadami sthaapithamaayathu evideyaanu.? -]

130169. The famous caves at Ajanta-Ellora contain statues and murals associated with- -

130170. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ സിനിമ .? - [Malayaalatthile aadyatthe dijittal‍ sinima .? -]

130171. Which was the most famous festival of the Vijaynagar empire? -

130172. ഹിന്ദു മുസ്ലീം സാംസ്കാരികാംശങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഏക ക്ലാസിക്കല്‍ നൃത്തരൂപം .? - [Hindu musleem saamskaarikaamshangale ul‍kkollunna eka klaasikkal‍ nruttharoopam .? -]

130173. Which architect has prepared the plan for Chandigarh city? -

130174. എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാടിന്‍റെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന നോവല്‍.? - [Esu. Ke. Pottakkaadin‍re kudiyettakkaarude katha parayunna noval‍.? -]

130175. Who founded the Ramakrishna Mission? -

130176. ’കേരള മോപ്പസാങ്ങ്’ എന്നറിയപ്പെട്ടതാര്.? - [’kerala moppasaangu’ ennariyappettathaaru.? -]

130177. Who founded the Chalukya dynasty in South India -

130178. ചിത്തിരപ്പാവൈ എഴുതിയത് ആരാണ്.? - [Chitthirappaavy ezhuthiyathu aaraanu.? -]

130179. Who was the first woman ruler of India -

130180. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നിലവില്‍ വന്ന വര്ഷം.? - [Desheeya chalacchithra vikasana kor‍ppareshan‍ nilavil‍ vanna varsham.? -]

130181. Which of the following did not form part of the Agrarian Programme outlined in the famous Faizpur Session of Congress in 1936? -

130182. ’ദി സോഷ്യല്‍ കൊണ്ട്രാക്റ്റ്’ എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധ കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ്.? - [’di soshyal‍ kondraakttu’ enna vishvaprasiddha kruthi ezhuthiyathu aaraanu.? -]

130183. Who among the following did not attend the Second Round t-able Conference of 1931? -

130184. കവാലി സംഗീതത്തിന്‍റെ പിതാവ് ആരാണ്.? - [Kavaali samgeethatthin‍re pithaavu aaraanu.? -]

130185. During the Anti-Partition popular movement in the wake of partition of Bengal in 1905, boycott of British goods served as an effective weapon. From which of the following nationalist leaders did the boycott suggestion first come? -

130186. കേരളത്തിന്‍റെ ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്.? - [Keralatthin‍re janakeeya kavi ennariyappettathu aaraanu.? -]

130187. Which of the following objects were presented by Thomas Roe to Jahangir when he visited the latter's court?1.A coach drawn by four horses2.A watch3.An English gun4.PerfumeSelect the correct answer from the codes given below: -

130188. ’ഇലിയഡ്‌’ എന്ന ഇതിഹാസം രചിച്ചത് ആരാണ്.? - [’iliyad’ enna ithihaasam rachicchathu aaraanu.? -]

130189. Which of the following statements best explains 'Interlopers'? -

130190. കയ്യൂര്‍ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി നിര്‍മ്മിച്ച ചിത്രം.? - [Kayyoor‍ samaratthe aadhaaramaakki nir‍mmiccha chithram.? -]

130191. Apart from Sir Stafford Cripps who was the President of the Board of Trade, who among the following was/were part of the Cabinet Mission that visited India in 1946?1.Lord Pethic Lawrence2.A. V. Alexander3.C. H. Philips4.Allan Campbell-JohnsonSelect the correct answer from the codes given below: -

130192. ഡ്രാക്കുള എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതാര് .? - [Draakkula enna kathaapaathratthe srushdicchathaaru .? -]

130193. "Indica" was a famous book written by - -

130194. പദ്മശ്രീ ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാള നടന്‍ .? - [Padmashree labhiccha aadya malayaala nadan‍ .? -]

130195. Who was defeated in the Battle of Waterloo? -

130196. ’ദി റിപ്പബ്ലിക്’ എഴുതിയത് ആരാണ്.? - [’di rippablik’ ezhuthiyathu aaraanu.? -]

130197. Who was the First President of the United States of America? -

130198. ’മയൂര സന്ദേശം’ രചിച്ചത് ആരാണ്.? - [’mayoora sandesham’ rachicchathu aaraanu.? -]

130199. Which freedom movement was initiated from Bombay? -

130200. ’പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്’ എന്ന കൃതിയുടെ കര്‍ത്താവ് ആരാണ്.? - [’posttu ophees’ enna kruthiyude kar‍tthaavu aaraanu.? -]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions