അന്തരീക്ഷം 2

ഗ്രഹണം


* ഭൂമിക്കും സൂര്യനും 
മധ്യ ഭൂമി  എത്തുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നത്. 
* ചന്ദ്രനും സൂര്യനും മധ്യെ ഭൂമി എത്തുമ്പോൾ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നു.

* വളരെ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്തു മാത്രമേ പൂർണ
സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാവൂ.
* ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി സംഭവിക്കു
ന്നത് സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളാണ്.
* ബെയ്ലീസ് ബീഡ്സ് (Balley's Beads), 'ഡയമണ്ട്റിങ്’ എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങൾ, സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദൃശ്യമാവുന്നത്.

* ഭൂമി, സൂര്യൻ,ചന്ദ്രൻ എന്നിവ നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോൾ
മാത്രമേ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ.
* വലയഗ്രഹണം, ഭാഗികഗ്രഹണം, പൂർണഗ്രഹണം
എന്നിവയാണ് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ മുന്നു രൂപങ്ങൾ
* ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണമാണ്  വലയഗ്രഹണം (Annular Eclips) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

* പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണം കറുത്തവാവു ദിനത്തിലും
ചന്ദ്രഗ്രഹണം വെളുത്തവാവു ദിനത്തിലുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
* പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദൃശ്യമാകുന്ന സൂര്യന്റെ ഭാഗമാണ് കൊറോണ.

* ഒരു പ്രദേശത്ത് പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്ന ശരാശരി സമയം രണ്ടരമിനുട്ടാണ്.

* സൂര്യഗ്രഹണം നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ വീക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ണിന് അപകടമാണ്; എന്നാൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രശ്നമല്ല.

സമുദ്രങ്ങൾ


* ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടോളം ഭാഗം (
70.8 ശതമാനം) സമുദ്രമാണ്. ‘ജലഗ്രഹം’ എന്നു പേരുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൽ കേവലം മൂന്നുശതമാനത്തോളം മാത്രമേ ശുദ്ധജലമുള്ളൂ.

* 'ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടർ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തീരത്തുനിന്ന് 12 നോട്ടിക്കൽ മൈൽവരെയുള്ള സമുദ്രഭാഗമാണ്.

* തീരത്തുനിന്ന് 24 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെയുള്ള സമുദ്രഭാഗമാണ് കണ്ടിജ്യസ് സോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന് പൂർണനിയന്ത്രണമുള്ള മേഖലയാണിത്.

* ‘പ്രത്യേക സാമ്പത്തികമേഖല’ (Exclusive Economic Zone) തീരത്തുനിന്ന് 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽവരെയാണ്  

* 200 നോട്ടിക്കൽ മൈലിനും അപ്പുറമുള്ള സമുദ്രഭാഗമാണ് ആഴക്കടൽ.ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിനും പ്രത്യേകത  അവകാശങ്ങളില്ല 

* ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം ശാന്തസമുദ്രമാണ്.'പസഫിക് സമുദ്രം' എന്ന് ശാന്തസമുദ്രത്തെ വിളിച്ചത് മഗല്ലനാണ്.

* ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ‘s’ ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം  അറ്റ്ലാൻറിക്കാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ  ബർമുഡ ട്രയാംഗിൾ സർഗാസോ കടൽ എന്നിവ അറ്റ്ലാൻറിക്കിലാണ്

* മരിയാനാ ട്രാഞ്ചിലെ ചലാഞ്ചർ ഡീപ്പാണ് ശാന്ത സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴംകൂടിയ ഭാഗം (11,033 മീറ്റർ )

* പ്യൂർട്ടോറിക്കോ ട്രാഞ്ച് അറ്റ്ലാൻറിക് സമുദ്രത്തിലെയും ജാവാ കിടങ്ങ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെയും ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗങ്ങളാണ്.

* സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലാവണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്  ആണ്.(
77.8 ശതമാനം) മാഗ്നീഷം ക്ലോറൈഡ്  (
10.9 ശതമാനം), മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് (
4.7 ശതമാനം) കാത്സ്യം സൾഫേറ്റ് (
3.6 ശതമാനം) എന്നിവയാണ് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവ. 

തടാകങ്ങൾ


* തടാകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്'ലിംനോളജി.

*  'ആയിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഫിൻലൻഡ്

* പതിനായിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിലെ പ്രദേശമാണ് മിന്നെസോട്ട

* കാനഡയിലാണ് ലോകത്തിലെ 60 ശതമാനം തടാകങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് 

* 1,87,888 തടാകങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഫിൻലൻഡ്

*  ശുദ്ധജലതടാകമായ 'ഗലീലികടൽ' ഇസ്രായേലിലാണ് 

കനാലുകൾ


* ശാന്തസമുദ്രത്തെയും അറ്റ്ലാൻറിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാനമാ കനാൽ (80 കിലോമീറ്റർ). 1914-ലാണ് കനാൽ തുറന്നത്. ഒമ്പതുവർഷത്തോളം അടച്ചിട്ട കനാൽ ആഴം കൂട്ടി വീണ്ടും തുറന്നത് 2016 ജൂൺ 26-നാണ്. 

* 1869-ൽ തുറന്ന സൂയസ് കനാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

* ഏഷ്യയെയും ആഫ്രിക്കയെയും വേർതിരിക്കുന്ന സൂയസ് കനാലിന്റെ ഏകദേശ നീളം 190 കിലോമീറ്ററാണ്.

* ഓക്സിജൻ (
85.7 ശതമാനം), ഹൈഡ്രജൻ(
10.8 ശതമാനം) എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ  സമുദ്രജലത്തിൽ  കൂടുതലുള്ള മൂലകങ്ങൾ ക്ലോറിൻ (
1.9 ശതമാനം) സോഡിയം (
1.05 ശതമാനം), മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ എന്നിവയാണ്.

* അൻറാർട്ടിക്കയ്ക്കു  പുറത്ത് ഏറ്റവും ലാവണാംശംകൂടിയ
തടാകമാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ജിബൂട്ടിയിലുള്ള  അസാൽ തടാകം. 
* സമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങൾ (Ocean Currents) കാലാവസ്ഥയെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു 

* സമുദ്രാന്തർനദികൾ (Submarine rivers) എന്നാണ് സമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്.

* ‘യൂറോപ്പിന്റെ പുതപ്പ്’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗൾഫ്സ്ട്രീം.

* ലാബ്രഡോർ കറൻറ്, ഗൾഫ്സ്ട്രീം, ഗിനിയ കറൻറ്, അംഗോള കറൻറ്, ബെൻഹ്വെല കറൻറ് എന്നിവ അറ്റ്ലാൻറിക് സമുദ്രത്തിലെ പ്രവാഹങ്ങളാണ്.

* ഹംബോൾട്ട് കറൻറ്, കുറോഷിയോ കറൻറ്, ക്രോംവെൽ കറൻറ് എന്നിവ ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ പ്രവാഹങ്ങളാണ്.

* അഗൾഹസ് കറൻറ്, മൊസാംബിക് കറൻറ്, ലീവിൻ കറൻറ് എന്നിവ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ പ്രവാഹങ്ങളാണ്.

* വസ്തുക്കൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.ചാവുകടലിലാണ്.

* മത്സ്യങ്ങളില്ലാത്ത കടലാണ് ‘ചാവുകടൽ',

* കിഴക്കൻ ചൈനാക്കടലാണ് ‘മഞ്ഞക്കടൽ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

* മഞ്ഞുപാളികൾക്കടിയിലായുള്ള 'വോസ്തോക്ക് തടാകം അൻറാർട്ടിക്കയിലാണ്.

* 'ചാളക്കടൽ' (Herring Pond) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറ്റ്ലാൻറിക് സമുദ്രം

* പ്രാചീനകാലത്ത് ‘സിന്ധുസാഗർ’ എന്നറിയപ്പെട്ടത് അറബിക്കടൽ. ചോളതടാകം എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ. ‘രത്നാകര' എന്നാണ് വേദകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അറിയപ്പെട്ടത്.

ഗ്ലേസിയറും ഗെയ്സറും


* കരയിലെ മഞ്ഞുപാടങ്ങൾ പൊതുവെ 'ഗ്രേസിയർ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

* ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഗ്ലേസിയറുകൾ.

* ഗ്ലേസിയറുകളാൽ സമ്പന്നമായ അമേരിക്കയിലെ അലാസ്കയെ 'ഗ്ലേസിയറുകളുടെ നാട്’ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

* പ്രസിദ്ധമായ 'ഗ്ലേസിയർ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് യു.എസ്.എ,കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലാണ്.

* ബർണാഡ് ഗ്ലേസിയർ, കരോൾ ഗ്ലേസിയർ, കൊളംബിയ ഗ്ലേസിയർ, ഫെയർ വെതർ ഗ്ലേസിയർ, മൈൽസ്  ഗ്ലേസിയർ എന്നിവ അലാസ്കയിലാണ്. 

* ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നു മുകളിലേക്ക് ചീറ്റിത്തെറിക്കുന്ന ചുടുനീരുറവകളാണ് ഗെയ്സറുകൾ. 

* ഐസ്ലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റെയ്ക്ക് ജാവിക് ഗെയ്സറുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്. 

* ലോകപ്രസിദ്ധമായ 'ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ’ (Old Faithful) ഗെയ്സർ അമേരിക്കയിലെ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

* ലോകത്തിൽ, ഏറ്റവും ഉയരത്തിലായി ചീറ്റിത്തെറിക്കുന്ന ഗെയ്സറാണ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിലെ സ്റ്റീം ബോട്ട് ഗെയ്സർ 

* ഗെയ്സറുകളുടെ സഹായത്തോടെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് 'ജിയോ തെർമൽ എനർജി'.

* ലോകത്തിലാദ്യമായി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്  1904-ൽ, ഇറ്റലിയിലെ ലാർഡെറെല്ലോയിലാണ്.

* ഇന്ത്യയിൽ ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ മണികരൺ, ജിയോ തെർമൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ്.

* ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഗ്ലേസിയറാണ്  ‘സിയാചിൻ ഗ്ലേസിയർ’, സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 22,000 അടിയോളം ഉയരത്തിലാണിത്. ജമ്മുകശ്മീരിലുള്ള സിയാചിൻ ഗ്ലേസിയറിനെ 'ഭൂമിയിലെ മൂന്നാംധ്രുവം' എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. 

* ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള യുദ്ധഭൂമിയാണ് സിയാചിൻ ഗ്ലേസിയർ.

* ജൂൺ 17-നാണ് ലോക മരുവത്കരണ നിരോധനദിനം .അന്താരാഷ്ട്ര മരുഭൂമി, മരുവത്കരണ നിരോധന വർഷമായി ആചരിച്ചത്
2006.

* ഭൂമിയുടെ കരഭാഗത്തിന്റെ 28 ശതമാനം സഹാറ മരുഭൂമിയാണ്.

* 'ഫോസിൽ മരുഭൂമി' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ ലഹാരിയാണ്. ബുഷ് മെൻ ഗോത്രവർഗം ഇവിടെയാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വജ്രഖനിയായ ‘ഒറാപ ഖനി’ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് കലഹാരിയിലാണ്(ബോട്സ്വാനയിൽ)

* രാജസ്ഥാൻ,ഗുജറാത്ത്,പഞ്ചാബ്,ഹരിയാണ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 'താർ മരുഭൂമി' സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പാകിസ്താനിലിത് 'ചോലിസ്താൻ മരുഭൂമി' എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

* 1984 ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂതി’ലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സിയാചിൻ ഗ്ലേസിയറിനെ പൂർണനിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയത്. 

* സിയാചിൻ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്നുദ്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് നുബ്രാ നദി.

മരുഭൂമി 


* വാർഷികവർഷപാതം 250 മില്ലീമീറ്ററിന്(25 സെ.മീ. അഥവാ 10 ഇഞ്ച്) 
താഴെ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്  മരുഭൂമികൾ.15 ഡിഗ്രിക്കും 35 ഡിഗ്രിക്കും മധ്യെയുള്ള  അക്ഷാംശമേഖലകളിലാണ് ഭൂമിയിലെ മരുഭൂമികളിലേറെയും കാണപ്പെടുന്നത് 
* ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഷ്‌ണമരുഭൂമിയാണ് ‘സഹാറ’ ഏതാണ്ട് ഒമ്പതുദശലക്ഷം ചതുരശ്രകിലോമീറ്ററാണ്  വിസ്തീർണ്ണം.

* 'മരുഭൂഖണ്ഡം" എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അൻറാർട്ടിക്ക.

* ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശമായി അറിയപ്പെടുന്നത്  തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമി. ചിലി, പെറു എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി  ഇത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.

* ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശീതമരുഭൂമിയാണ് ‘ഗോബി’.ചൈന, മംഗോളിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളായി ഇത് പരന്നുകിടക്കുന്നു.

* ‘ലിറ്റിൽ സഹാറ' മരുഭൂമി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ;’ചായമിട്ട മരുഭൂമി’അമേരിക്കയിൽ,

* ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മരുപ്രദേശമുള്ള ഭൂഖണ്ഡം യൂറോപ്പാണ്.

 അക്ഷാംശം,രേഖാംശം,സമയം 


* ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ദൂരം, സമയം എന്നിവ നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കല്പികരേഖകളാണ് അക്ഷാംശം (Latitude),രേഖാംശം(Longitude) എന്നിവ

* ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഭൂമധ്യരേഖയിൽനിന്ന് തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ ഉള്ള ദൂരം നിർണയിക്കാനാണ് അക്ഷാംശരേഖകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ വിച്ച് മെറീഡിയന് ആനുപാതികമായി, ഭൂമിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ സമയം നിർണയിക്കാൻ രേഖാംശരേഖകൾ ഉപകരിക്കുന്നു.

വൻകരകളുടെ ഉദ്ഭവം


* വൻകരകളുടെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാനമാറ്റം,പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം(Continental Drift Theory) ഫലകചലനം സിദ്ധാന്തം (Plate Tectonics)എന്നിവ

*  ഭൂകമ്പം, അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം എന്നിവയ്ക്കു കാരണമാവുന്നത് ടെക്ടോണിക് ബലങ്ങളാണ് (Tectonic Forces)

* വൻകരവിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രീയമായി പരിഷ്ക്കരിച്ചത് 
1910-ൽ, ജർമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആൽഫ്രഡ്  വേഗ്നറാണ്
* ഇന്നത്തെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് 'പാൻജിയ'എന്ന ഒരു  ബൃഹ്ദഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ  ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് വൻകരവിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു  

* 'പാൻജിയ' ചുറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന സമുദ്രമായിരുന്നു ‘പന്തലാസ്സ’

* 180 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് പാൻജിയ ലൗറേഷ്യ ഗോണ്ട്വാനാലൻഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വൻകരകളായി പിളർന്നു

* ‘തെഥിസ്’ സമുദ്രമാണ്  ലൗറേഷ്യ ഗോണ്ട്വാനാലൻഡ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത്

* ലൗറേഷ്യ പൊട്ടിപ്പിളർന്നാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയും യൂറേഷ്യയും രൂപംകൊണ്ടത്

* ഗോണ്ട്വാനാലൻഡ്  പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് തെ ക്കേ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ്,ഓസ്‌ട്രേലിയ അൻ്റാർട്ടിക്ക എന്നിവ രൂപം കൊണ്ടു.

* ഭൂമധ്യരേഖയുടെ (Equator) അക്ഷാംശം,പൂജ്യംഡിഗ്രിയാണ് 

* അക്ഷാംശരേഖകൾ 'സമാന്തരങ്ങൾ' (Parallels) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 

* ഉത്തരധ്രുവം 90 ഡിഗ്രി വടക്കൻ അക്ഷാംശവും ദക്ഷിണധ്രുവം 90 ഡിഗ്രി തെക്കൻ അക്ഷാംശവുമാണ്. 

* വടക്കൻ അക്ഷാംശം 23 ഡിഗ്രി, 26 മിനുട്ട് 22 സെക്കൻഡാണ് ഉത്തരായനരേഖ (ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാൻസർ). ദക്ഷിണ അക്ഷാംശം 23 ഡിഗ്രി, 26 മിനുട്ട് 22 സെക്കൻഡാണ് ദക്ഷിണായനരേഖ (ട്രോപ്പി ക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ), ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാൻസറാണ് 

* അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് അക്ഷാംശരേഖകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 111 കിലോമീറ്ററാണ്. 

* ഉത്തരാർധഗോളം, ദക്ഷിണാർധഗോളം എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയെ ഭൂമധ്യരേഖ തിരിക്കുന്നു.
 
*  പ്രൈം മെറീഡിയൻ (Prime Meridian) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലണ്ടനിലെ ഗ്രീൻവിച്ചിൽകൂടി കടന്നുപോകുന്നതാണ്. 

* 180 ഡിഗ്രി മെറീഡിയനിലൂടെയാണ് അന്താരാഷ്ട ദിനാങ്കരേഖ (International date line)കടന്നുപോകുന്നത് 

* അന്താരാഷ്ട ദിനാങ്കരേഖയുടെ ഇരുവശങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരുദിവസത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും, 

* ബെറിങ് കടലിടുക്ക്, ഫിജി ,ടോങ്ങ ദ്വീപുകൾ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അന്താരാഷ്ട ദിനാങ്കരേഖ  കടന്നുപോകുന്നത്.

* ഭൂമിയെ ആകെ 24 സമയമേഖലകളായി (Time zone) തിരിച്ചിരിക്കുന്നു 

* ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമേഖലകളുള്ള രാജ്യം റഷ്യയാണ്,11 സമയമേഖലകൾ 

* ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ചരമണിക്കൂർ മുന്നോട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേഡ് സമയം

* ഗ്രീൻവിച്ചിൽ  രാവിലെ 10 മണിയാവുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്
3.30 ആയിരിക്കും 

* ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂഗോളത്തെ ഉത്തരാർധഗോളം ദക്ഷിണാർധഗോളം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു 

* ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്കു മുകളിലായി സൂര്യൻ എത്തുന്ന വർഷത്തിലെ രണ്ടുദിവസങ്ങളാണ് മാർച്ച്20/21  സപ്തംബർ 22/23 എന്നിവ ഈ ദിനങ്ങൾ ‘വിഷുവങ്ങൾ’(Equinox)  എന്നറിയപ്പെടുന്നു 

* ഇക്വഡോർ,കൊളംബിയ ,ബ്രസീൽ,ഗാബോൺ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ,ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ ഉഗാണ്ട,കെനിയ,സൊമാലിയ,ഇൻഡൊനീഷ്യ എന്നി രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നുപോകുന്നു. 

* ഇക്വനോക്സ് എന്ന പദത്തിനർത്ഥം  'തുല്യരാത്രികൾ' എന്നാണ് വിഷുവദിനങ്ങളിൽ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് 12 മണിക്കൂർ പകലും 12 മണിക്കൂർ രാത്രിയുമായിരിക്കും 
മാർച്ച് 21 -നെ ‘മഹാവിഷുവം’(Vernal equinox) എന്നും  സപ്തംബർ 23- നെ കർക്കടക സംക്രമം (summer  equinox)എന്നു വിളിക്കുന്നു 
* ഉത്തരായാനരേഖയ്‌ക്കു സൂര്യനെത്തുന്നത് ജൂൺ 21-നാണ് ഉത്തരായാനം,കർക്കടകസംക്രാന്തി എന്നെല്ലാം ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നു (Summer solistice).

* ദക്ഷിണായാനരേഖയ്ക്കു  മുകളിൽ സൂര്യനെത്തുന്നത് ഡിസംബർ 22-നാണ്.ദക്ഷിണായാനം മകരസംക്രാന്തി എന്നീ പേരുകളിൽ ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നു (Winter solistice)

* ഭൂമധ്യരേഖാപ്രദേശം മഴക്കാടുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്

* 23 മണിക്കൂറും 56 മിനുട്ടും 4 സെക്കൻഡും ചേരുന്നതാണ് ഭൂമിയിലെ ഒരു ദിവസം. ഭൂമി സൂര്യനും ചുറ്റാനെടുക്കുന്ന കാലയളവായ ഒരുവർഷമെന്നത് (ട്രോപ്പിൽ ഇയർ) 365 ദിവസവും 5 മണിക്കൂറും 48 മിനുട്ടും  ചേരുന്നതാണ്.

* സൂര്യനിലെ ദിവസദൈർഘ്യം മധ്യഭാഗത്തും ധ്രുവകളിലും  വ്യത്യസ്തമാണ്.മധ്യഭാഗത്ത്  ഒരു ദിവസമെന്നത് ഭൂമിയിലെ 25 ദിവസങ്ങൾക്കു തുല്യമാണ്.ധ്രുവങ്ങളിൽ ഇത് 34 ദിവസവും.ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തെ ഒരുതവണ വലം വെക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം 226 ദശലക്ഷം ഭൗമവർഷമാണ് (കോസ്മിക് ഇയർ) 

* വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ബുധനാണ്.ഭൂമിയിലെ 88 ദിവസങ്ങളാണ് ബുധന്റെ ഒരു വർഷം ഒരു ദിവസം 59  ഭൗമദിവസങ്ങൾക്കു സമമാണ്.

* വർഷത്തെ ദൈർഘ്യം കൊണ്ട് ദിവസം കീഴടക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ. ഇവിടെ ഒരു വർഷം
224.7 ഭൗമ ദിനങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമെന്നത്
243.1 ഭൗമദിനങ്ങളാണ്

* ഭൂമിയുടെതിന് സമാനമായ ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ചൊവ്വയിലെത് 24 മണിക്കൂറും 37 മിനുട്ടുമാണ് ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസം.ഭൂമിയിലെതുപോലെ നാലു ഋതുക്കളും ചൊവ്വയിലുണ്ട്.ചൊവ്വയുടെ ഒരു വർഷം 687 ഭൗമദിനങ്ങളാണ്

* ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമായ വ്യാഴത്തിന്റെത്.കേവലം 9 മണിക്കൂറും 55 മിനുട്ടുമാണ് വ്യാഴത്തിലെ  ഒരു ദിവസം. ഭൂമിയിലെ
11.86 വർഷങ്ങളാണ് വ്യാഴത്തിന്റെ ഒരു വർഷം (12 വർഷങ്ങളാണ് വ്യാഴവട്ടം)

* ലോകത്തിൽ, ഏറ്റവും  ഉയർന്ന വേലിയേറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാനഡയിലെ  ഫണ്ടി ഉൾക്കടലിലാണ്(Bay of Findy). 

* ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവുമുയർന്ന വേലിയേറ്റം  രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഗുജറാത്തിലെ ഒാഖയിലാണ്(okha).

* കേവലം 10 മണിക്കൂറും 40 മിനുട്ടുമാണ് ശനിയുടെ ദിവസം. ഭൂമിയിലെ
29.46 വർഷങ്ങളാണ് ശനിഗ്രഹത്തിലെ ഒരുവർഷം

* 17 മണിക്കൂറും 14 മിനുട്ടുമാണ് യുറാനസ്സിലെ ദിവസ ദൈർഘ്യം. ഒരുവട്ടം സൂര്യനെ ചുറ്റാൻ
84.3 വർ ഷങ്ങൾ വേണം.

* 16 മണിക്കുറ്റും 6 മിനുട്ടുമാണ് നെപ്ട്യൂണിലെ ദിവസം. സൂര്യനെ ഒരുതവണ ചുറ്റാൻ
164.7 വർഷം വേണം.

കലണ്ടർ 


* ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പഞ്ചാംഗമായ 'ശക വർഷം' തുടങ്ങിയത്.എ.ഡി. 78-ൽ കനിഷ്കനാണ് 

* ശകവർഷത്തിലെ ആദ്യമാസം ചൈത്രവും അവസാനത്തെത് ഫാൽഗുനവുമാണ്. 

* മാർച്ച് 22-നാണ് ശകവർഷപ്രകാരമുള്ള പുതുവർഷാരംഭം.

* എ.ഡി. 320-ൽ 'ഗുപ്തവർഷം' തുടങ്ങിയത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ-1  

* ബി.സി.58-ൽ 'വിക്രമസംവത്സരം' ആരംഭിച്ചത്  ഉജ്ജയിനിയിലെ വിക്രമാദിത്യരാജാവാണ്

* പുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം കലിയുഗം തുടങ്ങിയത് ബി.സി. 3102-ലാണ്

* മധ്യേന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചാരം നേടിയിരുന്ന  കാലച്ചുരി വർഷം (Kalachuri Era) ആരംഭിച്ചത് എഡി 248-ൽ.

* ‘ഹിജറാ വർഷം’ ആരംഭിച്ചത് എഡി 825-ൽ.


Manglish Transcribe ↓


grahanam


* bhoomikkum sooryanum 
madhya bhoomi  etthumpozhaanu sooryagrahanam undaavunnathu. 
* chandranum sooryanum madhye bhoomi etthumpol chandragrahanam sambhavikkunnu.

* valare cheriyoru pradeshatthu maathrame poorna
sooryagrahanam drushyamaavoo.
* chandragrahanangalekkaal kooduthalaayi sambhavikku
nnathu sooryagrahanangalaanu.
* beyleesu beedsu (balley's beads), 'dayamandring’ ennee prathibhaasangal, sooryagrahanavumaayi bandhappettaanu drushyamaavunnathu.

* bhoomi, sooryan,chandran enniva nerrekhayil varumpol
maathrame grahanam sambhavikkunnulloo.
* valayagrahanam, bhaagikagrahanam, poornagrahanam
ennivayaanu sooryagrahanatthinte munnu roopangal
* chandran bhoomiyilninnu ettavum akaleyaayirikkumpol sambhavikkunna poorna sooryagrahanamaanu  valayagrahanam (annular eclips) ennariyappedunnathu.

* poorna sooryagrahanam karutthavaavu dinatthilum
chandragrahanam velutthavaavu dinatthilumaanu sambhavikkunnathu.
* poorna sooryagrahanatthodanubandhicchu drushyamaakunna sooryante bhaagamaanu korona.

* oru pradeshatthu poorna sooryagrahanam drushyamaakunna sharaashari samayam randaraminuttaanu.

* sooryagrahanam nagnanethrangalaal veekshikkunnathu kanninu apakadamaanu; ennaal chandragrahanam veekshikkunnathu prashnamalla.

samudrangal


* bhoomiyude moonnil randolam bhaagam (
70. 8 shathamaanam) samudramaanu. ‘jalagraham’ ennu perundenkilum bhoomiyile jalatthil kevalam moonnushathamaanattholam maathrame shuddhajalamulloo.

* 'derittoriyal vaattar' ennariyappedunnathu oru raajyatthinte theeratthuninnu 12 nottikkal mylvareyulla samudrabhaagamaanu.

* theeratthuninnu 24 nottikkal myl vareyulla samudrabhaagamaanu kandijyasu son ennariyappedunnathu. Oru raajyatthinu poornaniyanthranamulla mekhalayaanithu.

* ‘prathyeka saampatthikamekhala’ (exclusive economic zone) theeratthuninnu 200 nottikkal mylvareyaanu  

* 200 nottikkal mylinum appuramulla samudrabhaagamaanu aazhakkadal. Ee pradeshatthu oru raajyatthinum prathyekatha  avakaashangalilla 

* ettavum valiya samudram shaanthasamudramaanu.'pasaphiku samudram' ennu shaanthasamudratthe vilicchathu magallanaanu.

* imgleeshu aksharamaalayile ‘s’ aakruthiyilulla samudram  attlaanrikkaanu kuprasiddhamaaya  barmuda drayaamgil sargaaso kadal enniva attlaanrikkilaanu

* mariyaanaa draanchile chalaanchar deeppaanu shaantha samudratthile ettavum aazhamkoodiya bhaagam (11,033 meettar )

* pyoorttorikko draanchu attlaanriku samudratthileyum jaavaa kidangu inthyan mahaasamudratthileyum ettavum aazhameriya bhaagangalaanu.

* samudrajalatthil ettavum kooduthal adangiyirikkunna laavanam sodiyam klorydu  aanu.(
77. 8 shathamaanam) maagneesham klorydu  (
10. 9 shathamaanam), magneeshyam salphettu (
4. 7 shathamaanam) kaathsyam salphettu (
3. 6 shathamaanam) ennivayaanu thottaduttha sthaanangalilullava. 

thadaakangal


* thadaakangalekkuricchulla padtanamaanu'limnolaji.

*  'aayiram thadaakangalude naadu ennariyappedunna raajyamaanu phinlandu

* pathinaayiram thadaakangalude naadu ennariyappedunna amerikkayile pradeshamaanu minnesotta

* kaanadayilaanu lokatthile 60 shathamaanam thadaakangalum sthithicheyyunnathu 

* 1,87,888 thadaakangalulla raajyamaanu phinlandu

*  shuddhajalathadaakamaaya 'galeelikadal' israayelilaanu 

kanaalukal


* shaanthasamudrattheyum attlaanriku samudrattheyum bandhippikkunnathaanu paanamaa kanaal (80 kilomeettar). 1914-laanu kanaal thurannathu. Ompathuvarshattholam adacchitta kanaal aazham kootti veendum thurannathu 2016 joon 26-naanu. 

* 1869-l thuranna sooyasu kanaal medittareniyan kadalineyum chenkadalineyum bandhippikkunnu. 

* eshyayeyum aaphrikkayeyum verthirikkunna sooyasu kanaalinte ekadesha neelam 190 kilomeettaraanu.

* oksijan (
85. 7 shathamaanam), hydrajan(
10. 8 shathamaanam) enniva kazhinjaal  samudrajalatthil  kooduthalulla moolakangal klorin (
1. 9 shathamaanam) sodiyam (
1. 05 shathamaanam), magneeshyam salphar ennivayaanu.

* anraarttikkaykku  puratthu ettavum laavanaamshamkoodiya
thadaakamaanu aaphrikkayile jiboottiyilulla  asaal thadaakam. 
* samudrajalapravaahangal (ocean currents) kaalaavasthaye nirnaayakamaayi svaadheenikkunnu 

* samudraantharnadikal (submarine rivers) ennaanu samudrajalapravaahangale vilikkunnathu.

* ‘yooroppinte puthappu’ ennu ariyappedunnathu galphsdreem.

* laabrador karanru, galphsdreem, giniya karanru, amgola karanru, benhvela karanru enniva attlaanriku samudratthile pravaahangalaanu.

* hambolttu karanru, kuroshiyo karanru, kromvel karanru enniva shaanthasamudratthile pravaahangalaanu.

* agalhasu karanru, mosaambiku karanru, leevin karanru enniva inthyan mahaasamudratthile pravaahangalaanu.

* vasthukkal pongikkidakkunnathu. Chaavukadalilaanu.

* mathsyangalillaattha kadalaanu ‘chaavukadal',

* kizhakkan chynaakkadalaanu ‘manjakkadal' ennariyappedunnathu.

* manjupaalikalkkadiyilaayulla 'vosthokku thadaakam anraarttikkayilaanu.

* 'chaalakkadal' (herring pond) ennariyappedunnathu attlaanriku samudram

* praacheenakaalatthu ‘sindhusaagar’ ennariyappettathu arabikkadal. Cholathadaakam ennu vilikkappettathu bamgaal ulkkadal. ‘rathnaakara' ennaanu vedakaalatthu inthyan mahaasamudram ariyappettathu.

glesiyarum geysarum


* karayile manjupaadangal pothuve 'gresiyar’ ennariyappedunnu.

* bhoomiyile shuddhajalatthinte ettavum valiya srothasukalaanu glesiyarukal.

* glesiyarukalaal sampannamaaya amerikkayile alaaskaye 'glesiyarukalude naad’ ennu vilikkunnu.

* prasiddhamaaya 'glesiyar naashanal paarkku sthithicheyyunnathu yu. Esu. E,kaanada ennee raajyangalude athirtthiyilaanu.

* barnaadu glesiyar, karol glesiyar, kolambiya glesiyar, pheyar vethar glesiyar, mylsu  glesiyar enniva alaaskayilaanu. 

* bhoomikkadiyil ninnu mukalilekku cheettittherikkunna chuduneeruravakalaanu geysarukal. 

* aislandinte thalasthaanamaaya reykku jaaviku geysarukalkku prasiddhamaanu. 

* lokaprasiddhamaaya 'oldu pheytthphul’ (old faithful) geysar amerikkayile yello stton naashanal paarkkilaanu sthithicheyyunnathu

* lokatthil, ettavum uyaratthilaayi cheettittherikkunna geysaraanu yello stton naashanal paarkkile stteem bottu geysar 

* geysarukalude sahaayatthode vydyuthi uthpaadippikkunna reethiyaanu 'jiyo thermal enarji'.

* lokatthilaadyamaayi jiyo thermal enarji uthpaadippicchathu  1904-l, ittaliyile laarderelloyilaanu.

* inthyayil himaachalpradeshile manikaran, jiyo thermal vydyuthi uthpaadanatthinu prasiddhamaanu.

* lokatthile ettavum uyaratthilulla glesiyaraanu  ‘siyaachin glesiyar’, samudranirappil ninnu 22,000 adiyolam uyaratthilaanithu. Jammukashmeerilulla siyaachin glesiyarine 'bhoomiyile moonnaamdhruvam' ennum vilikkaarundu. 

* bhoomiyile ettavum uyaratthilulla yuddhabhoomiyaanu siyaachin glesiyar.

* joon 17-naanu loka maruvathkarana nirodhanadinam . Anthaaraashdra marubhoomi, maruvathkarana nirodhana varshamaayi aacharicchathu
2006.

* bhoomiyude karabhaagatthinte 28 shathamaanam sahaara marubhoomiyaanu.

* 'phosil marubhoomi' ennariyappedunnathu aaphrikkayile lahaariyaanu. Bushu men gothravargam ivideyaanu adhivasikkunnathu. Lokatthile ettavum valiya vajrakhaniyaaya ‘oraapa khani’ sthithicheyyunnathu kalahaariyilaanu(bodsvaanayil)

* raajasthaan,gujaraatthu,panchaabu,hariyaana ennee samsthaanangalilaayi 'thaar marubhoomi' sthithicheyyunnu. Paakisthaanilithu 'cholisthaan marubhoomi' ennariyappedunnu.

* 1984 eprilil nadatthiya 'oppareshan meghadoothi’loodeyaanu inthyan synyam siyaachin glesiyarine poornaniyanthranatthilaakkiyathu. 

* siyaachin glesiyaril ninnudbhavikkunna nadiyaanu nubraa nadi.

marubhoomi 


* vaarshikavarshapaatham 250 milleemeettarinu(25 se. Mee. Athavaa 10 inchu) 
thaazhe labhikkunna pradeshangalaanu  marubhoomikal. 15 digrikkum 35 digrikkum madhyeyulla  akshaamshamekhalakalilaanu bhoomiyile marubhoomikalilereyum kaanappedunnathu 
* bhoomiyile ettavum valiya ushnamarubhoomiyaanu ‘sahaara’ ethaandu ompathudashalaksham chathurashrakilomeettaraanu  vistheernnam.

* 'marubhookhandam" ennariyappedunnathu anraarttikka.

* bhoomiyile ettavum varanda pradeshamaayi ariyappedunnathu  thekke amerikkayile attakkaama marubhoomi. Chili, peru ennee raajyangalilaayi  ithu vyaapicchukidakkunnu.

* eshyayile ettavum valiya sheethamarubhoomiyaanu ‘gobi’. Chyna, mamgoliya ennee raajyangalaayi ithu parannukidakkunnu.

* ‘littil sahaara' marubhoomi osdreliyayil;’chaayamitta marubhoomi’amerikkayil,

* lokatthil ettavum kuracchu marupradeshamulla bhookhandam yooroppaanu.

 akshaamsham,rekhaamsham,samayam 


* bhaumoparithalatthil dooram, samayam enniva nirnayikkaan upayogikkunna saankalpikarekhakalaanu akshaamsham (latitude),rekhaamsham(longitude) enniva

* oru pradeshatthinu bhoomadhyarekhayilninnu thekkotto vadakkotto ulla dooram nirnayikkaanaanu akshaamsharekhakale upayogikkunnathu. Green vicchu mereediyanu aanupaathikamaayi, bhoomiyile oru prathyeka pradeshatthe samayam nirnayikkaan rekhaamsharekhakal upakarikkunnu.

vankarakalude udbhavam


* vankarakaludeyum samudrangaludeyum sthaanamaattam,parinaamam ennivayekkuricchu prathipaadikkunna siddhaanthangalaanu vankara visthaapana siddhaantham(continental drift theory) phalakachalanam siddhaantham (plate tectonics)enniva

*  bhookampam, agniparvatha sphodanam ennivaykku kaaranamaavunnathu dekdoniku balangalaanu (tectonic forces)

* vankaravisthaapana siddhaantham shaasthreeyamaayi parishkkaricchathu 
1910-l, jarman shaasthrajnjanaaya aalphradu  vegnaraanu
* innatthe bhookhandangalellaam oru kaalatthu 'paanjiya'enna oru  bruhdabhookhandatthinte  bhaagamaayirunnu ennu vankaravisthaapana siddhaantham parayunnu  

* 'paanjiya' chuttiyundaayirunna samudramaayirunnu ‘panthalaasa’

* 180 dashalaksham varshangalkkumunpu paanjiya laureshya gondvaanaalandu enningane randu vankarakalaayi pilarnnu

* ‘thethis’ samudramaanu  laureshya gondvaanaalandu bhookhandangalkkidayil sthithicheythirunnathu

* laureshya peaattippilarnnaanu vadakke amerikkayum yooreshyayum roopamkondathu

* gondvaanaalandu  peaattippilarnnu the kke amerikka, aaphrikka, inthyan upadveepu,osdreliya an്raarttikka enniva roopam kondu.

* bhoomadhyarekhayude (equator) akshaamsham,poojyamdigriyaanu 

* akshaamsharekhakal 'samaantharangal' (parallels) ennum ariyappedunnu. 

* uttharadhruvam 90 digri vadakkan akshaamshavum dakshinadhruvam 90 digri thekkan akshaamshavumaanu. 

* vadakkan akshaamsham 23 digri, 26 minuttu 22 sekkandaanu uttharaayanarekha (droppiku ophu kaansar). Dakshina akshaamsham 23 digri, 26 minuttu 22 sekkandaanu dakshinaayanarekha (droppi ku ophu kaaprikkon), inthyayiloode kadannupokunnathu droppiku ophu kaansaraanu 

* adutthadutthulla randu akshaamsharekhakal thammilulla vyathyaasam 111 kilomeettaraanu. 

* uttharaardhagolam, dakshinaardhagolam enningane bhoomiye bhoomadhyarekha thirikkunnu.
 
*  prym mereediyan (prime meridian) ennariyappedunnathu landanile greenvicchilkoodi kadannupokunnathaanu. 

* 180 digri mereediyaniloodeyaanu anthaaraashda dinaankarekha (international date line)kadannupokunnathu 

* anthaaraashda dinaankarekhayude iruvashangalum thammil orudivasatthe vyathyaasamundaavum, 

* beringu kadalidukku, phiji ,donga dveepukal ennee pradeshangaliloode anthaaraashda dinaankarekha  kadannupokunnathu.

* bhoomiye aake 24 samayamekhalakalaayi (time zone) thiricchirikkunnu 

* ettavum kooduthal samayamekhalakalulla raajyam rashyayaanu,11 samayamekhalakal 

* greenvicchu samayatthekkaal ancharamanikkoor munnottaanu inthyan sttaandedu samayam

* greenvicchil  raavile 10 maniyaavumpol inthyan samayam ucchakazhinju
3. 30 aayirikkum 

* bhoomadhyarekha bhoogolatthe uttharaardhagolam dakshinaardhagolam enningane tharamthirikkunnu 

* bhoomadhyarekhaykku mukalilaayi sooryan etthunna varshatthile randudivasangalaanu maarcch20/21  sapthambar 22/23 enniva ee dinangal ‘vishuvangal’(equinox)  ennariyappedunnu 

* ikvador,kolambiya ,braseel,gaabon rippablikku ophu komgo,demokraattiku rippablikku ophu komgo ugaanda,keniya,seaamaaliya,indeaaneeshya enni raajyangaliloode bhoomadhyarekha kadannupokunnu. 

* ikvanoksu enna padatthinarththam  'thulyaraathrikal' ennaanu vishuvadinangalil bhoomadhyarekhaa pradeshatthu 12 manikkoor pakalum 12 manikkoor raathriyumaayirikkum 
maarcchu 21 -ne ‘mahaavishuvam’(vernal equinox) ennum  sapthambar 23- ne karkkadaka samkramam (summer  equinox)ennu vilikkunnu 
* uttharaayaanarekhaykku sooryanetthunnathu joon 21-naanu uttharaayaanam,karkkadakasamkraanthi ennellaam ee divasam ariyappedunnu (summer solistice).

* dakshinaayaanarekhaykku  mukalil sooryanetthunnathu disambar 22-naanu. Dakshinaayaanam makarasamkraanthi ennee perukalil ee divasam ariyappedunnu (winter solistice)

* bhoomadhyarekhaapradesham mazhakkaadukalkku prasiddhamaanu

* 23 manikkoorum 56 minuttum 4 sekkandum cherunnathaanu bhoomiyile oru divasam. Bhoomi sooryanum chuttaanedukkunna kaalayalavaaya oruvarshamennathu (droppil iyar) 365 divasavum 5 manikkoorum 48 minuttum  cherunnathaanu.

* sooryanile divasadyrghyam madhyabhaagatthum dhruvakalilum  vyathyasthamaanu. Madhyabhaagatthu  oru divasamennathu bhoomiyile 25 divasangalkku thulyamaanu. Dhruvangalil ithu 34 divasavum. Ksheerapathatthinte kendratthe oruthavana valam vekkaanedukkunna samayam 226 dashalaksham bhaumavarshamaanu (kosmiku iyar) 

* varshatthinte dyrghyam ettavum kuranja graham budhanaanu. Bhoomiyile 88 divasangalaanu budhante oru varsham oru divasam 59  bhaumadivasangalkku samamaanu.

* varshatthe dyrghyam kondu divasam keezhadakkunna grahamaanu shukran. Ivide oru varsham
224. 7 bhauma dinangal aayirikkumpol oru divasamennathu
243. 1 bhaumadinangalaanu

* bhoomiyudethinu samaanamaaya dinaraathrangalaanu chovvayilethu 24 manikkoorum 37 minuttumaanu chovvayile oru divasam. Bhoomiyilethupole naalu ruthukkalum chovvayilundu. Chovvayude oru varsham 687 bhaumadinangalaanu

* ettavum hrasvamaaya dinaraathrangalaanu ettavum valiya grahamaaya vyaazhatthintethu. Kevalam 9 manikkoorum 55 minuttumaanu vyaazhatthile  oru divasam. Bhoomiyile
11. 86 varshangalaanu vyaazhatthinte oru varsham (12 varshangalaanu vyaazhavattam)

* lokatthil, ettavum  uyarnna veliyettam anubhavappedunnathu kaanadayile  phandi ulkkadalilaanu(bay of findy). 

* inthyayile ettavumuyarnna veliyettam  rekhappedutthappettittullathu gujaraatthile oaakhayilaanu(okha).

* kevalam 10 manikkoorum 40 minuttumaanu shaniyude divasam. Bhoomiyile
29. 46 varshangalaanu shanigrahatthile oruvarsham

* 17 manikkoorum 14 minuttumaanu yuraanasile divasa dyrghyam. Oruvattam sooryane chuttaan
84. 3 var shangal venam.

* 16 manikkuttum 6 minuttumaanu nepdyoonile divasam. Sooryane oruthavana chuttaan
164. 7 varsham venam.

kalandar 


* inthyayude desheeya panchaamgamaaya 'shaka varsham' thudangiyathu. E. Di. 78-l kanishkanaanu 

* shakavarshatthile aadyamaasam chythravum avasaanatthethu phaalgunavumaanu. 

* maarcchu 22-naanu shakavarshaprakaaramulla puthuvarshaarambham.

* e. Di. 320-l 'gupthavarsham' thudangiyathu chandragupthan-1  

* bi. Si. 58-l 'vikramasamvathsaram' aarambhicchathu  ujjayiniyile vikramaadithyaraajaavaanu

* puraanangal prakaaram kaliyugam thudangiyathu bi. Si. 3102-laanu

* madhyenthyayil vyaapakamaayi prachaaram nediyirunna  kaalacchuri varsham (kalachuri era) aarambhicchathu edi 248-l.

* ‘hijaraa varsham’ aarambhicchathu edi 825-l.
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution