1. "മഞ്ഞവിപ്ലവം’ (Yellow Revolution) സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ? ["manjaviplavam’ (yellow revolution) soochippikkunnathu ?]

Answer: എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ ഉത്പാദനം [Ennakkurukkalude uthpaadanam]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Tags
Show Similar Question And Answers
QA->'മഞ്ഞവിപ്ലവം’ (Yellow Revolution) സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായ:....
QA->"മഞ്ഞവിപ്ലവം’ (Yellow Revolution) സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ?....
QA->Yellow Revolution is for ?....
QA->The Bloodless revolution or Glorious revolution occurred in England in?....
QA->മഞ്ഞപ്പനി (Yellow fever)പരത്തുന്നത്?....
MCQ->Which of the above is/are correctly matched?1.%%Yellow Revolution- Eggs 2.%%Golden Revolution-Oilseeds 3.%%Round Revolution-Potato 4.%%Grey Revolution-Fertilizers?...
MCQ->Comprehension : The Yellow River is the second largest river in China - over 3000 miles long. It rises in the mountains of Tibet and flows right across China to the east coast. The Yellow River or Hwang Ho. flows into the Yellow Sea. or Hwang Hal. The Yellow River flows into...
MCQ->In pea plants, yellow seeds are dominant to green. If a heterozygous yellow seeded plant is crossed with a green seeded plant, what ratio of yellow and green seeded plants would you expect in F1 generation?...
MCQ->Statements: Industrial Revolution which first of all started in Europe has brought about modern age. Conclusions: Disparity between rich and poor results in revolution. Revolution overhauls society.

...
MCQ->Consider the following statements. 1. The First Green Revolution was confined to Punjab, Haryana was Western UP. 2. The Second Green Revolution spread to other areas of Punjab, Haryana and UP which were not covered in the First Green Revolution. Which of the statements given about is/are correct...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution