1. ലോകപ്രസിദ്ധമായ 'ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ’ (Old Faithful) ​ഗെയ്സർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ? [Lokaprasiddhamaaya 'oldu pheytthphul’ (old faithful) ​geysar sthithicheyyunnathevide?]

Answer: അമേരിക്കയിലെ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്കിൽ [Amerikkayile yello stton naashanal paarkkil]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ലോകപ്രസിദ്ധമായ 'ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ’ (Old Faithful) ​ഗെയ്സർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ?....
QA->ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക് , മണികരൺ ഗെയ്സർ എന്നിവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന താഴ്വര....
QA->'കാഷ്വൽ വേക്കൻസി' ലോകപ്രസിദ്ധമായ കുട്ടികളുടെ എഴുത്തുകാരി മുതിർന്നവർക്കുവേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ആരാണത്? ....
QA->ജാവയിലെ ബോറോബുദൂരിലുള്ള ലോകപ്രസിദ്ധമായ ശിലാസ്തൂപം നിർമ്മിച്ചത്? ....
QA->Which Public Sector bank’ emblem figures a dog and the words ‘faithful; friendly’ in it?....
MCQ->ലോകപ്രസിദ്ധമായ "ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ’ (Old Faithful) ​ഗെയ്സർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ?...
MCQ->The neighborhood block association has received many complaints about people knocking on doors and soliciting money for an unknown charity organization even though door-to-door solicitation is prohibited by local laws. Three residents have provided descriptions of individuals who have come to their door asking for money. Solicitor #1 is a white male, 20-25 years old, 5'9", 145 pounds, with very short brown hair. He was wearing a dark blue suit and carrying a brown leather briefcase. Solicitor #2 is a white male, 25-30 years old, 6'2", 200 pounds, with a shaved-head. He was wearing a red T-shirt and jeans. Solicitor #3 is a white male, approximately 23 years old, 5'10", slight build, with short brown hair. He was wearing a blue suit. Three days after the block association meet- ing, a resident noticed a man knocking on doors in the neighborhood and phoned the police to report the illegal activity. This solic- itor was described as follows: Solicitor #4 is a white male, 22 years old, 140 pounds, about 5'10", with short brown hair. He was carrying a briefcase and wearing a dark suit. Based on this description, which of the three solicitations was also likely carried out by Solicitor #4?

...
MCQ->12 year old Manick is three times as old as his brother Rahul. How old will Manick be when he is twice as old as Rahul ?...
MCQ->In the following passage some of the words have been left out. Read the passage carefully and choose the correct answer for the given blank out of the four alternatives. There is an old story told of a man who ____into a deep sleep. His friend stayed by him as long as he____. Being compelled to go and fearing that he might be in want, the friend hid a_____in the old man's garment. When the old man____, not ____ that his friend had _____a jewel in his garment, he wandered about in _____, hungry. A long time afterwords, the two men met again. The friend told the poor man about the jewel and____him to look for it. Like the old man in the story, people _____about in this life, ____of what is hidden away in their inner nature, pure and untarnished. ____of what is hidden away in their inner nature, pure and untarnished....
MCQ->Old Faithful” Geyser is located in which among the following countries?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions