പ്രകാശം

പ്രകാശം


1. ആകാശം നീലനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനുകാരണം?

* പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം (Scattering)

2.സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപവാഹികളായ കിരണങ്ങൾ?

* ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ

3.എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന നിറം?

* കറുപ്പ്

4.പ്രകാശം വൈദ്യുത കാന്തികതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്? 

* ഹെൻറിച്ച് ഹെർട്സ്

5.പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും വേഗമുള്ളത്?

* ശൂന്യതയിൽ

6.ധവളപ്രകാശം അതിന്റെ  ഘടകവർണങ്ങളായി  വേർപിരിയുന്നത്?

* പ്രകാശ പ്രകീർണനം (Dispersion) 

7.ഒരു അതാര്യവസ്തുവിനെ ചുറ്റി പ്രകാശം വളഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം?

* ഡിഫ്രാക്ഷൻ

8.മഴവില്ലിന് കാരണം?

* പ്രകാശപ്രകീർണനം 

9.പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കൾ ?

* അതാര്യവസ്തുക്കൾ 

10.പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ?

* സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ 

11.ആകാശത്തിന്റെ നീലിമ ആഴക്കടലിന്റെ നിറം, ഉദയാസ്തമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ചുവപ്പായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണം?

* വിസരണം

12.സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം?

* ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളാണ്

13.സി.ഡി.യിലെ വാർണരാജി,നിഴലുകളുടെ അരിക് ക്രമരഹിതമായ കാണുന്നത്  സൂര്യനുചുറ്റുമുള്ള വലയം ഇതെല്ലാം എന്തുമൂലമാണ്?

* പ്രകാശത്തിന്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് 

14.പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാര്?

* ലിയോൺ ഫുക്കോർട്ട്

15.ആദ്യമായി പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗം കണക്കാക്കിയ  ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

* റോമർ

16.മരീചികയ്ക്ക് കാരണം?

* പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനമാണ്.

17.ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കിരണങ്ങൾ?

* അൽട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ

18.ഒരു നിശ്ചിത ആവൃത്തിയിലുള്ള വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളാണ് പ്രകാശം. ഇവയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല. ഫോട്ടോണുകൾകൊണ്ട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു.

19.പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം?

* ഓപ്റ്റിക്സ് 

20.ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണങ്ങൾ? 

* VIBGYOR (വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗൊ, നീല പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ്)

21.തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ നിറം?

* ചുവപ്പ് 

22.ആവൃത്തി കുറഞ്ഞ നിറം?

* ചുവപ്പ് 

23.തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നിറം?

* വയലറ്റ് 

24.ആവൃത്തികൂടിയ നിറം?

* വയലറ്റ് 

25.പ്രാഥമിക വർണങ്ങൾ

* പച്ച, നീല, ചുവപ്പ്, 

26.ദ്വിതീയ വർണങ്ങൾ?

* മജന്ത,മഞ്ഞ,സിയാൻ

27.നിയോൺ വിളക്കുകളിൽനിന്ന്  പുറത്തുവരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ നിറം?

* ഓറഞ്ച് 

28.പ്രകാശസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പദാർഥം?

* വജ്രം 

29.ഒരു ചുവന്ന പുഷ്പം നീല പ്രകാശത്തിൽ വെച്ചാൽ ഏതു നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും?

* കറുപ്പ്

30.മയിൽപ്പീലിയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്തവർണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മകണികകൾ?

* ബുൾബുൾസ്

31.സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴു നിറങ്ങളുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

* ഐസക് ന്യൂട്ടൻ

32.പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

* ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈഗൻസ്

33.പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണി കാസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്?

* ഐസക് ന്യൂട്ടൻ

34.വ്യക്തമായ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം?

* 25 സെന്റിമീറ്റർ 

35.ലെൻസിനെൻറ് പവർ അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ?

* ഡയോപ്റ്റർ

36.ചന്ദ്രനിലെ ആകാശത്തിന്റെ നിറം?

* കറുപ്പ്

37.പ്രകാശത്തിന്റെ ശൂന്യതയിലൂടെയുള്ള  വേഗം?

* 3m/s

38.സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ ആവശ്യമായ സമയം?

* 500 സെക്കൻഡ് (8  മിനുട്ട്)

39.പ്രകാശതീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ്?

* കാൻഡില

40.താപം ഒരു ഉർജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

* ജയിംസ്പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ

41.പ്രകാശവർഷം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

* ദൂരം

42.ഒരു  പ്രകാശവർഷമെന്നത്?

*
9.46xkm 

43.രാത്രികാലങ്ങളിൽ സൈനികർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണടകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രശ്മി?

* ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മി

44.മനുഷ്യശരീരത്തിൽ സൺബേണിന് കാരണമാകുന്ന  രശ്മികൾ?

* അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ

45.പ്രകാശത്തിന്റെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരച്ചത്?

* മാക്സ്പ്ലാങ്ക്

46.വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം ആദ്യമായി നിർണയിച്ചത്?

* ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് 

47.എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചത്?

* വില്ല്യം റോൺജൻ

48.ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്സ് പ്രഭാവത്തിന് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകിയതിനാണ് 1921-ൽ  ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ സമ്മാനം ആൽബർട്ട് എെൻസ്റ്റീന് ലഭിച്ചത്.

49.ഓപ്റ്റിക്കൽ ഗ്ലാസായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

* ഫ്ലിൻറ് ഗ്ലാസ്സ്

50.സൂത്രക്കണ്ണാടി(ട്രിക്സ്മിറർ) ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

* സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ

51.ഒരു വാഹനത്തിന്റെ റിയർവ്യൂദർപ്പണം?

* കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം

52.പ്രകാശത്തിന്റെ 1/15 വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കണങ്ങൾ?

* ആൽഫാ കണങ്ങൾ

53.സോളാർസെല്ലിൽ പ്രകാശോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജം ആക്കി മാറ്റുന്നു.

54.ആകാശത്തിന്റെ നീലനിറം, കടലിന്റെ നീലനിറം ഇവ വിശദീകരിച്ച ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

* സി.വി രാമൻ 

55.സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിമോട്ട് സെൻസറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിലെ ഏത് വികിരണങ്ങളാണ്? 

* ഇൻഫ്രാറെഡ്

56.വലിയ സേർച്ച് ലൈറ്റുകളിലും വാഹനങ്ങളുടെ  ഹെഡ്   ലൈറ്റുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ ഉയർന്ന തീക്ഷ്ണതയോടെ വിദൂരത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന റിഫ്ലാക്ടറിന്റെ പേരെന്ത്?

* പരാബോളിക് റിഫ്ലാക്ടർ

57.ലെൻസില്ലാത്ത കൃാമറയാണ്?

* പിൻഹോൾ ക്യാമറ 

58.മറ്റ് വർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് പ്രാഥമിക വർണങ്ങൾ. പ്രാഥമിക വർണങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ദ്വീതിയ വർണം?

* ചുവപ്പ്+പച്ച =മഞ്ഞ

* പച്ച+നീല=സിയാൻ  

* നീല+ചുവപ്പ്= മജന്ത 

59.ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വീതിയ വർണത്തോട്  അതിൽപെടാത്ത ഒരു പ്രാഥമിക വർണം ചേർത്താണ് ധവളപ്രകാശം ലഭിക്കുക

* മഞ്ഞ+നീല=വെള്ള

* മജന്ത+പച്ച =വെള്ള

* സിയാൻ+ചുവപ്പ്=വെള്ള

60.ദ്വീതിയ വർണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ 

* മഞ്ഞ+മജന്ത=ചുവപ്പ്

* മഞ്ഞ+സിയാൻ=പച്ച

* സിയാൻ+മജന്ത=നീല

ശ്രവണ സ്ഥിരത


* ഏതൊരു ശബ്ദവും പുറപ്പെടുവിച്ചതിനു ശേഷം 1/10  സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്കുകൂടി ചെവിയിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു. 

* ഇതിനെയാണ് ശ്രവണസ്ഥിരത എന്നുപറയുന്നത്.

സോളാർ ദിനം 


* ഒരു നട്ടുച്ച മുതൽ അടുത്ത നട്ടുച്ച വരെയുള്ള സമയമാണ് ഒരു ദിവസം അഥവാ ഒരു സോളാർ ദിനം.

ഒരു കിലോഗ്രാം


* പ്ലാറിനം (90ഇറിഡിയം(10%) എന്നിവയുടെ ലോഹസങ്കരംകൊണ്ട് നിർമിച്ച് ഫ്രാൻസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അളവുതൂക്ക ബ്യൂറോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ മാസാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം.

* ഇതുപോലൊന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോട്ടറിയിലും ഉണ്ട്.


Manglish Transcribe ↓


prakaasham


1. Aakaasham neelaniratthil kaanappedunnathinukaaranam?

* prakaashatthinte visaranam (scattering)

2. Sooryaprakaashatthile thaapavaahikalaaya kiranangal?

* inphraaredu kiranangal

3. Ellaa nirangaleyum aagiranam cheyyunna niram?

* karuppu

4. Prakaasham vydyutha kaanthikatharamgamaanennu kandupidicchath? 

* henricchu herdsu

5. Prakaashatthinu ettavum vegamullath?

* shoonyathayil

6. Dhavalaprakaasham athinte  ghadakavarnangalaayi  verpiriyunnath?

* prakaasha prakeernanam (dispersion) 

7. Oru athaaryavasthuvine chutti prakaasham valanju sancharikkunna prathibhaasam?

* diphraakshan

8. Mazhavillinu kaaranam?

* prakaashaprakeernanam 

9. Prakaashatthe kadatthividaattha vasthukkal ?

* athaaryavasthukkal 

10. Prakaashatthe kadatthividunna vasthukkal?

* suthaarya vasthukkal 

11. Aakaashatthinte neelima aazhakkadalinte niram, udayaasthamayangalil sooryan chuvappaayi kaanappedunnathu ennivaykku kaaranam?

* visaranam

12. Sooryaprakaashatthil nilkkumpol choodu anubhavappedaan kaaranam?

* inphraaredu rashmikalaanu

13. Si. Di. Yile vaarnaraaji,nizhalukalude ariku kramarahithamaaya kaanunnathu  sooryanuchuttumulla valayam ithellaam enthumoolamaan?

* prakaashatthinte diphraakshan moolamaanu 

14. Prakaasham ettavum kooduthal vegatthil sancharikkunnathu shoonyathayilaanennu kandetthiyathaar?

* liyon phukkorttu

15. Aadyamaayi prakaashatthinte vegam kanakkaakkiya  shaasthrajnjan?

* romar

16. Mareechikaykku kaaranam?

* prakaashatthinte apavartthanamaanu.

17. Shareeratthil vyttamin di uthpaadippikkaan sahaayikkunna kiranangal?

* aldraavayalattu kiranangal

18. Oru nishchitha aavrutthiyilulla vydyutha kaanthika tharamgangalaanu prakaasham. Ivaykku sancharikkaan maadhyamam aavashyamilla. Phottonukalkondu nirmicchirikkunnu.

19. Prakaashatthekkuricchulla padtanam?

* opttiksu 

20. Drushyaprakaashatthile ghadakavarnangal? 

* vibgyor (vayalattu, indigo, neela paccha, manja, oranchu, chuvappu)

21. Tharamgadyrghyam koodiya niram?

* chuvappu 

22. Aavrutthi kuranja niram?

* chuvappu 

23. Tharamgadyrghyam kuranja niram?

* vayalattu 

24. Aavrutthikoodiya niram?

* vayalattu 

25. Praathamika varnangal

* paccha, neela, chuvappu, 

26. Dvitheeya varnangal?

* majantha,manja,siyaan

27. Niyon vilakkukalilninnu  puratthuvarunna prakaashatthinte niram?

* oranchu 

28. Prakaashasaandratha ettavum kooduthalulla padaartham?

* vajram 

29. Oru chuvanna pushpam neela prakaashatthil vecchaal ethu niratthil kaanappedum?

* karuppu

30. Mayilppeeliyil kaanunna vyathyasthavarnam undaakkunna sookshmakanikakal?

* bulbulsu

31. Sooryaprakaashatthil ezhu nirangalundennu kandetthiya shaasthrajnjan?

* aisaku nyoottan

32. Prakaashatthinte tharamgasiddhaantham aavishkariccha shaasthrajnjan?

* kristtyan hygansu

33. Prakaashatthinte svabhaavatthekkuricchulla kani kaasiddhaantham aavishkaricchath?

* aisaku nyoottan

34. Vyakthamaaya kaazhchaykkulla ettavum kuranja dooram?

* 25 sentimeettar 

35. Lensinenru pavar alakkaanulla yoonittu ?

* dayopttar

36. Chandranile aakaashatthinte niram?

* karuppu

37. Prakaashatthinte shoonyathayiloodeyulla  vegam?

* 3m/s

38. Sooryaprakaasham bhoomiyiletthaan aavashyamaaya samayam?

* 500 sekkandu (8  minuttu)

39. Prakaashatheevrathayude yoonittu?

* kaandila

40. Thaapam oru urjamaanennu kandetthiya shaasthrajnjan?

* jayimspraskottu jool

41. Prakaashavarsham enthine soochippikkunnu?

* dooram

42. Oru  prakaashavarshamennath?

*
9. 46xkm 

43. Raathrikaalangalil synikar upayogikkunna kannadakalil upayogikkunna rashmi?

* inphraaredu rashmi

44. Manushyashareeratthil sanbeninu kaaranamaakunna  rashmikal?

* aldraavayalattu rashmikal

45. Prakaashatthinte kvaandam siddhaantham aavishkaracchath?

* maaksplaanku

46. Vividha maadhyamangalil prakaashatthinte pravegam aadyamaayi nirnayicchath?

* liyon phukkolttu 

47. Eksre kandupidicchath?

* villyam ronjan

48. Photto ilakdriksu prabhaavatthinu thrupthikaramaaya vishadeekaranam nalkiyathinaanu 1921-l  bhauthika shaasthra nobel sammaanam aalbarttu eenstteenu labhicchathu.

49. Opttikkal glaasaayi upayogikkunnath?

* phlinru glaasu

50. Soothrakkannaadi(driksmirar) aayi upayogikkunnath?

* spherikkal mirar

51. Oru vaahanatthinte riyarvyoodarppanam?

* konveksu darppanam

52. Prakaashatthinte 1/15 vegatthil sancharikkunna kanangal?

* aalphaa kanangal

53. Solaarsellil prakaashorjatthe vydyuthorjam aakki maattunnu.

54. Aakaashatthinte neelaniram, kadalinte neelaniram iva vishadeekariccha bhaaratheeya shaasthrajnjan?

* si. Vi raaman 

55. Saattalyttukal upayogicchulla rimottu sensaringinu upayogikkunnathu prakaashatthile ethu vikiranangalaan? 

* inphraaredu

56. Valiya sercchu lyttukalilum vaahanangalude  hedu   lyttukalilum upayogikkunna prakaashatthe uyarnna theekshnathayode vidooratthekku etthikkuvaan sahaayikkunna riphlaakdarinte perenthu?

* paraaboliku riphlaakdar

57. Lensillaattha kruaamarayaan?

* pinhol kyaamara 

58. Mattu varnangal upayogicchu nirmikkaan kazhiyaatthavayaanu praathamika varnangal. Praathamika varnangal chernnundaakunnathaanu dveethiya varnam?

* chuvappu+paccha =manja

* paccha+neela=siyaan  

* neela+chuvappu= majantha 

59. Ethenkilum oru dveethiya varnatthodu  athilpedaattha oru praathamika varnam chertthaanu dhavalaprakaasham labhikkuka

* manja+neela=vella

* majantha+paccha =vella

* siyaan+chuvappu=vella

60. Dveethiya varnangal chernnaal 

* manja+majantha=chuvappu

* manja+siyaan=paccha

* siyaan+majantha=neela

shravana sthiratha


* ethoru shabdavum purappeduvicchathinu shesham 1/10  sekkandu samayatthekkukoodi cheviyil thanginilkkunnu. 

* ithineyaanu shravanasthiratha ennuparayunnathu.

solaar dinam 


* oru nattuccha muthal aduttha nattuccha vareyulla samayamaanu oru divasam athavaa oru solaar dinam.

oru kilograam


* plaarinam (90iridiyam(10%) ennivayude lohasankaramkondu nirmicchu phraansile anthaaraashdra alavuthookka byooroyil sookshicchittulla oru silindarinte maasaanu oru kilograam.

* ithupolonnu nyoodalhiyile naashanal phisikkal labottariyilum undu.
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution