previous question paper (കൊല്ലം)


1. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത്? 
(a)
2.05 
(b)
2.005 
(c )
0.05 
(d)
2.5 2 

2. (
0.
010.1)-(
0.01X
0.1) എത്ര? 
(a)
0.021 
(b)
0.002 
(c )
0.109 
(d)
0.209

3. 15 പെൻസിലിന്റെ വില 24 രൂപയാണെങ്കിൽ 50 പെൻസിലിന്റെ വില എന്ത്?
(a) 80  (b)75 (c )70 (d)85 
4. 120 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി 54 കി.മീ. മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 180 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരുപാലം കടക്കുവാൻ ആ തീവണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ത്?
(a) 126 സെക്കൻറ്  (b) 20 സെക്കൻറ്  (c ) 18 സെക്കൻറ്  (d) 80 സെക്കൻറ് 
5. ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ആരം ഇരട്ടിയായാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങ് വർധിക്കും? 
(a)2  (b)6  (c )4  (d)8 
6. 18 ആളുകൾ 86 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തുതീർ ക്കുന്ന ഒരു ജോലി 12 ആളുകൾ എത്ര ദിവസംകൊണ്ട് ചെയ്തതുതീർക്കും? 
(a)40  (b)72  (c )54  (d) 28 
7.  8, 12,24,196, 192 ആയാൽ അടുത്ത സംഖ്യയേത്? 
(a)384  (b)768  (c )702 (d) 298 
8. 1988 ജനവരി 26 മുതൽ 1988 മെയ് 15 വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട്? 
(a) 111  (b) 112  (c ) 110  (d) 113
9.  80 ആളുകളുടെ ശരാശരി വയസ്സ്10 ആണ്. ഒരാളും കൂടി വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി വയസ്സ് 11 ആയി വർധിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പുതുതായി വന്നു ചേർന്ന ആളിന്റെ വയന്റെത്ര?
a)
51. 
(b)61  (c )41  (d)40 
10. 50നും 100നും ഇടയിലുള്ള അഭാജ്യസംഖ്യകളുടെ എണ്ണമെത്ര? 
(a) 9  (b) 10  (c ) 11  (d) 8 ?
11. X8 x X8 എത്ര ?
(a)X16 (b)X64 (c )0 (d)1
12. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒറ്റയാൻ ഏത്? 
(a) 24  (b) 4  (c ) 9  (d) 16
13. ഒരു മേശ 720 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ 25 ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്കിൽ മേശയുടെ വാങ്ങിയ വില എന്ത്?
(a)600  (b)960 (c )860  (d)900 
14.
15.75=7:X ആയാൽ 'X' എത്ര?
(a) 25  (b) 45 (c ) 35 (d) 14
15. 20% പലിശ ക്രമത്തിൽ എന്ത് തുക നിക്ഷേപിച്ചാൽ 2വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 1410 രൂപ കിട്ടും ?
(a) 1,200  (b) 1,000 (c ) 1,152  (d) 1,300 
16. 38 - 3 X 5 - 8  27  9 എത്ര?
(a) 170  (b) 20 (c ) 16  (d) 18
17. അച്ഛന്റെ വയസ്സ് മകന്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ 82 കൂടുതലാണ്. 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ വയസ്സ് മകന്റെ വയസ്സിന്റെ 2 മടങ്ങാകും. എങ്കിൽ അച്ഛന്റെ വയസ്സൈത്ര?
(a)42  (b)54 (c )52  (d)44 
18. ഒരു സംഖ്യയുടെ 81% എന്നത്
46.5 ആയാൽ ആ സംഖ്യ ഏത്?
(a) 150  (b) 155 (c ) 160  d) 165
19. ആദ്യത്തെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് 106?
(a) 15  (b) 12 (c ) 14  (d) 10 
20.45x(43)2 എത്ര ?
(a) 430  (b)4 (c )49  (d) 4°
21. ഒരു പ്രോജക്ട്രൈലിന് പരമാവധി റേഞ്ച് ലഭിക്കുവാൻ ഏത് കോണളവിൽ വിക്ഷേപിക്കണം? 
(a) 90 ഡിഗ്രി (b) 30 ഡിഗ്രി (c ) 60 ഡിഗ്രി  (d) 45 ഡിഗ്രി
22. അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം 
(a) സോഡിയം  (b) മാഗ്നിഷ്യം  (c ) മെർക്കുറി  (d) യുറേനിയം
23. ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ?
(a)ഡെസിബെൽ  (b)ഹെട്സ്   (c )ആമ്പിയർ  (d)ഓം 
24. ചുവന്ന ചീരക്ക് ആ നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പദാർത്ഥം ?
(a)ക്ലോറോഫിൽ  (b)സാന്തോഫിൽ  (c )ഹീമോഗ്ലോബിൻ  (d)മെലാനിൻ 
25. ബാക്ടീരിയകൾ കരണമല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ?
(a)ഡിഫ്ത്തീരിയ (b)ടൈഫോയിഡ്  (c )ന്യുമോണിയ  (d)ചിക്കൻപോക്സ് 
26. ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം 
(a) ജൂൺ 5  (b) ജൂൺ 26  (c ) സപ്തംബർ 5  (d) സപ്തംബർ 26 
27. 2018 മെയിൽ വേൾഡ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം. 
(a) സുന്ദർബൻ  (b) നീലഗിരി  (c ) നന്ദാദേവി  (d) നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ
28. യെലേന ഇസിൻബയേവ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വനിതയാണ്?
(a)ജിംനാസ്റ്റിക്ക്  (b)ഹൈജംപ്  (c )പോൾവാൾട്ട്  (d)ലോങ്‌ജംപ്
29.2013-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചു നടന്ന ഐ.സി.സി. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി നേടിയ ടീം?
(a) ഇന്ത്യ (b) ഇംഗ്ലണ്ട് (c) വെസ്റ്റ്ഇൻഡീസ്  (d) ശ്രീലങ്ക 
30.2012ലെ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയത്?
(a) അമിതാഭ് ബച്ചൻ (b) ഋതുപർണഘോഷ് (c) പ്രാൺസികന്ത് (d) അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 
31.മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് ആരുടെ കൃതിയാണ്? 
(a) രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ  (b) ആർ.കെ.നാരായൺ  (c) വി.എസ്.നയ്പാൾ  (d) അമർത്യാസെൻ 
32. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യനാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്: 
(a) IRNSS 1 A  (b) INSAT-1A  (c) EDUSAT  (d) METSAT
33.2013 ഏപ്രിൽ 19ന് ചുമതലയേറ്റ വെനിസ്വലയുടെ പ്രസിഡൻറ് 
(a) ഹ്യൂഗോസ് ഷാവേസ്  (b) ജോർജിയോ നെപ്പോളിറ്റാനോ  (c) അബ്ദുൾ ഹമീദ്  (d) നിക്കോളാസ് മാധുറോ
34. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം:
(a) പണിയർ     (b) കുറിച്യർ  (c) കൊറഗർ  (d) കുറുമർ 
35. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം: 
(a) ഭൂമി (b) ശുകൻ  (c) യുറാനസ്  (d) ബുധൻ
36. സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കളെപ്പോലെ പ്രതികരണശേഷിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ:
(a) സി.വി.രാമൻ  (b) എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ  (c) ജെ.സി.ബോസ് (d) എച്ച്.ജെ.ഭാഭ  37 ഭൗമഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? (a) ബുധൻ  (b) ശനി   (c) ചൊവ്വ  (d) ശുക്രൻ
38.വൾക്കനൈസേഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ റബ്ബറിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന പദാർഥം ഏത്? 
(a) ഫോസ്ഫറസ്  (b) സൾഫർ (c) പൊട്ടാസ്യം  (d) കാൽസ്യം
39.വെടിമരുന്നിനോടൊപ്പം ജ്വാലയ്ക്ക് മഞ്ഞനിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കേണ്ട ലോഹലവണം: 
(a) സോഡിയം  (b) കാൽസ്യം (c)കോപ്പർ  (d) പൊട്ടാസ്യം 
40.അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം:
(a) ജീവകം എ  (b) ജീവകം ബി (c) ജീവകം സി  (d)ജീവകം ഡി
41.6 മുതൽ 14 വയസ്സു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അനുച്ഛേദം: 
(a) അനുച്ഛേദം 24  (b) അനുച്ഛേദം
21.എ
(c) അനുച്ഛേദം 21 (d) അനുച്ഛേദം 4 എ 
42.'തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട്’ ഏത് കായലിനു കുറുകെയാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്?
(a) വേമ്പനാട്ട്കായൽ (b) ശാസ്താംകോട്ട (c) കായംകുളം (d) അഷ്ടമുടി കായൽ 
43.'ബാങ്കിംഗ് റഗുലേഷൻ ആക്റ്റ്’ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം
(a) 1946  (b) 1949  (c) 1945  (d) 1948
44.ഭിലായ് ഇരുമ്പുരുക്കു നിർമാണ ശാല ഏത് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി കാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത്?
(a) 1961-66  (b) 1969-74 (c) 1951-56  (d) 1956-61 
45.സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം:
(a) ഡിസംബർ 2  (b) ജനുവരി 26 (c) നവംബർ 26  (d) ഡിസംബർ 10 
46.കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം:
(a) 15  (b) 20 (c) 12  (d) 6
47.'തിണ സങ്കല്പം' നിലനിന്നിരുന്ന കേരളത്തിൽ പർവതപ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
(a) പാലൈ  (b) കുറിഞ്ചി (c) മുല്ലൈ (d) മരുതം 
48.കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം:
(a) 1996  (b) 1993 (c) 1995  (d) 1994
49.'ചവിട്ടുനാടകം' എന്ന കലാരൂപം ഏത് വിദേശീയരാണ് കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്? 
(a) ഡച്ചുകാർ  (b) പോർച്ചുഗീസുകാർ  (c) അറബികൾ  (d) ബ്രിട്ടീഷുകാർ 
50.'NW1'ദേശീയ ജലപാത ഏത് നദിയിലൂടെയാണ്?
(a) സിന്ധു  (b)കോസി    (c) ബ്രഹ്മപുത്ര  (d)ഗംഗ
51.'ഹാൽഡിയ' തുറമുഖം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? 
(a) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്  (b) ഒറീസ്സ  (c) പശ്ചിമബംഗാൾ  (d) കർണാടകം 
52.ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യയിൽ 3-ാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്? (a) ആന്ധാപ്രദേശ് 
(b) ബീഹാർ  (c) പശ്ചിമബംഗാൾ  (d) മഹാരാഷ്ട്ര
58.‘നേതാജി സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം’ എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു? 
(a) കോയമ്പത്തൂർ  (b) മംഗലാപുരം  (c) അഹമ്മദാബാദ്  (d) കൊൽക്കത്ത 
54.'ഇന്ദിര ആവാസ്യോജന" ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? 
(a) ഭവന നിർമാണ പദ്ധതി  (b) ചേരികളുടെ വികസനം  (c) സ്വയംതൊഴിൽ കണ്ടെത്തൽ  (d) ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ 
55.കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ  ചെയർമാൻ: 
(a) ജസ്റ്റിസ് മഞ്ജുള ചെല്ലൂർ  (b) ജസ്റ്റിസ്.കെ.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ (c) ജസ്റ്റിസ്.കെ.ബി.കോശി  (d)ജസ്റ്റിസ്.കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണൻ
56.സുഖവാസകേന്ദ്രമായ 'മൗണ്ട് അബു’ പട്ടണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏതു പർവതനിരയിലാണ്?
(a) കാരക്കോറം  (b) സിവാലിക് (c) ഹിമാദ്രി  (d) ആരവല്ലി 
57.കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത്.
(a) അയ്യൻകാളി  (b)ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ (c) ശ്രീനാരായണഗുരു  (d) കെ.കേളപ്പൻ 
58.‘ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട്’ ഏതു നദിയിലാണ്?
(a) മഹാനദി  (b) ഗോദാവരി (c) കൃഷ്ണ  (d) കാവേരി 
59.‘താൻസെൻ സമ്മാനം' ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
(a)ചിത്രകല  (b) സംഗീതം (c) സാഹിത്യം  (d) നാടകം
60.’ബുലൻഡ് ദർവാസ' നിർമിച്ചതാര്?
(a) ജഹാംഗീർ  (b) ഷാജഹാൻ (c) അക്ബർ  (d) ബാബർ  
61.ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവതമായ 'ബാരൺ'
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. (a) ലക്ഷദ്വീപ് (b) ഗുജറാത്ത് (c) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ (d) മധ്യപ്രദേശ്
62.ഇന്ത്യ പുത്തൻ സാമ്പത്തികനയം സ്വീകരിച്ചത് ഏതു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ്? 
(a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി  (b) നരസിംഹ റാവു  (c)രാജീവ് ഗാന്ധി  (d) മൻമോഹൻ സിങ്
63. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതു നോട്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്.ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?
(a) 100 രൂപ (b) 20 രൂപ  (c) 50 രൂപ (d) 10 രൂപ
64.'മുദ്രാ രാക്ഷസം’ ആരുടെ കൃതിയാണ്? 
(a) വിശാഖദത്തൻ  (b) ദണ്ഡി (c) അമരസിംഹൻ  (d)കാളിദാസൻ
65.1857-ലെ മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിൽ കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാവ്:
(a) താന്തിയാതോപ്പി  (b) നാനാ സാഹിബ്  (c)ബഹദൂർഷാ II  (d)ഹസ്രത്ത്മഹൽ 
66.താഷ്കെൻറ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി : 
(a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി (b) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി (c) എ.ബി. വാജ്പേയി (d)നരസിംഹ റാവു 
67.നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറി'ന്റെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു?
(a) വി.പി. മേനോൻ (b) സർദാർ വല്ലഭഭായ്പട്ടേൽ (c) കെ.കേളപ്പൻ (d).സി. രാജഗോപാലാചാരി 
68.1964-66-ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു? 
(a) പ്രൊഫ.യശ്പാൽ  (b) ഡോ.വി.എസ്. കോത്താരി  (c) ലക്ഷ്മണ മുതലിയാർ  (d) രാമമൂർത്തി
69.അന്യായമായിതടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരാളെവിടുവിക്ക നുപയോഗിക്കുന്ന റിട്ട്: 
(a) മാൻഡമസ്  (b) ക്വാവാറൻ്റോ (c) പ്രൊഹിബിഷൻ  (d) ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് 
70.1956-ൽ നിലവിൽവന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്
(a) ആസാം  (b) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് (c) (oogamu) noorð  (d) ആന്ധാപ്രദേശ് 
71. Ihave ---pens than you.
(a) many  (b) less (c) fewer  (d) much 
72.The tiger is one of the ---animal.
(a) strongest  (b) stronger (c) large  (d) strong 
73.Neither Seena nor Reena --- well.
(a) swim  (b) swims (c) is swimming  (d) are swimming
74.Success often depends on your ability to---yourself to changing circumstances.
(a) adopt  (b) adequate (c) adept  (d) adapt 
75.Replace the wordinboldletters with the right phrase chosen from those given below:
I cannot TOLERATE his behaviour. (a) puton  (b) put up (c) put up with  (d) putoff 
76.The moon shines at night-' is an example of:
(a)imperative sentence (b) interrogative sentence (c) declarative sentence (d) exclamatory sentence 
77.'Rama and Krishna are brothers.-'In this sentance
-’and-' is: (a) Conjuction  (b) Interjection (c) Pronoun  (d) Adjective 
78.The passive voice of -'People speak English all over the World-' is
(a) English was spoken all over the world  (b) Englis his spoken all over the world  (c) English has spoken all over the world  (d) English had spoken all over the world 
79.The reported speech of -'He said-, I have done my homework-' is 
(a) He said that he has done his homework.  (b) He said that he was done his homework.  (c) He said that he has been done his homework.  (d) He said that he had done his homework. 
80.Pick out the singular form from the given words: 
(a) stadia  (b) data  (c) criteria  (d) radius 
81.Which of the following is a one word for- ‘the custom of having only one wife-’
(a) Polygamy  (b) Monogamy (c) Bigamy  (d) Bachelor
82.The word nearestin meaning to the word 'endeavour-’is
(a) attempt  (b) debate (c) expand  (d) disclose
83. Which of the following is the word opposite in meaning to the word-'amateur-'?
(a) artificial  (b) rough  (c) professional  (d) selfish 
84. Choose the incorrectly spelt word: 
(a) recommend  (b) reccommend  (c) vacation  (d) psychology
85. In the following sentence there is an error. Identify the part marked(A), (b), (C), or (D) where there is the error. Mark that part as your answer:
Would you mind to tell me (A)/ what you were doing (B) / after you completed (C)/your studies (D) 
86. …....person who died yesterday was a heart patient
(a) A  (b) An  (c) Some  (d) the 
87. She sangwell,..... 
(a) did she  (b) didn-'t she?  (c) does she  (d) doesn-'t she? 
88. The school is now assembled.... the morning prayer 
(a) for  (b) to  (c) with  (d) in 
89. We cannot go out now because it: 
(a) will be raining  (b) was raining  (c) is raining  (d) had been raining 
90. She often.....to church. 
(a) go  (b) is going  (c) was going  (d) goes 
91. ‘Slow and steady wins the race’ ഇതിന്റെ ശരിയായ തർജമ എന്ത്? 
(a) എല്ലുമുറിയെ പണിതാൽ പല്ലുമുറിയെ തിന്നാം  (b) മടിയൻ മല ചുമക്കും   (c) മടി കുടി കെടുത്തുന്നു (d) പയ്യെത്തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം 
92. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ 'വിതച്ചതേ കൊയ്യു' എന്നർഥം വരുന്നത് ഏത്? (a) As you sow so you reap 
(b) Manyamicklemakesamuckle  (c ) A closed mouth catches no flies  (d) No man can serve two masters 
93. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ 'കേവലക്രിയ' ഏത്? 
(a) നടത്തുന്നു  (b) ഉറക്കുന്നു  (c ) കാട്ടുന്നു  (d) എഴുതുന്നു 
94. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ 'ആഗമസന്ധി’യ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്? 
(a) വിണ്ടലം  (b) അക്കാലം  (c ) തിരുവോണം  (d) കണ്ടില്ല  
95. അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്കു തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ട്- വാക്യത്തിൽ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത്? 
(a) അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ  (b) അജഗജാന്തരം  (c ) അജഗജാന്തര വ്യത്യാസം  (d) അവർക്കു തമ്മിൽ 
96. ഇവയിൽ ശരിയായ പദമേത്?
(a) അഥിതി  (b) അതിഥി (c ) അജ്ഞനം (d) അഞ്ചനം 
97. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ‘വീണ’ എന്നർഥം വരുന്ന പദം ഏത്?
(a) വല്ലരി  (b) വല്ലവി (c ) വല്ലകി  (d) വല്ലന്തി
98. "അപ്പുക്കിളി' എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലേതാണ് ? 
(a) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ  (b) ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം  (c ) നാലുകെട്ട്  (d) ഉമ്മാച്ചു 
99. 'സഞ്ജയൻ' എന്ന തുലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? 
(a) എം.ആർ. നായർ  (b) കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ  (c ) കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ  (d) രമേശൻ നായർ
100.

100. 2012-ലെ 'സരസ്വതി സമ്മാൻ' ലഭിച്ചത് ആർക്ക്? 
(a) ഒ.എൻ.വി.  (b) ടി. പത്മനാഭൻ  (c ) എം. മുകുന്ദൻ  (d) സുഗതകുമാരി

Answer Key 


1. (d) ഏറ്റവും വലുത്
2.5 

2. (c )
1100.11-001 = .001 109 

3. (a) 24×50= 15 80 

4. (b) 54 km/hr = 15 m/sec 
120-180 = 300m  300/15 = 20 sec
5. (d) വ്യാപ്തം 23 – 8 ഇരട്ടിയാവും

6. (c ) 18x36 = 54 days 12

7. (b) × 4,× 2,× 4,× 2,× 4192 × 4= 768

8. (a) 6 + 29 + 31 + 30 + 15 = 111

9. (c )         30x10 = 300 
31x11 = 341  41 വയസ്സ്
10. (b)10 എണ്ണം . 53, 59, 61, 67, 71,73,
79. 83, 89, 97

11. (a) X8 x X8 = X16

12. (a) 24 മറ്റെല്ലാം പൂർണവർഗം 

13. (b) 720 / 75 x 100 = 960 

14. (c ) 15×X=75×7 x= 35 

15. (b) 1000 രൂപ 20% കൂട്ടുപലിശയിൽ ആയാൽ 1440 രൂപ കിട്ടും.
1440=Pxx , P = 1000
16.(d) 38-3x5-8+3=41-23=18
17.(b) അച്ഛന് 54,മകന് 22 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ  64,24 ഇരട്ടി 
18.(a) =150
19.( C) (n+1) = 105,n (n+1)=210 n=14
20.(b) 
21.(d),22( c), 23(a) 24 (ശരിയുത്തരമില്ല),25(d),26(b),27(d),28( c),29(a),30( c), 31(b),32(a),33(d),34(a),35(d),36( c),37(b),38(b),39(a),40( c),41(b),42(a),43(b),44(d),45(d),46(b),50(b),51(a),52(b),53(d),54(a),55( c),56(d),57( c),58(a),59(b),60( c), 61( c),62(b),63( c),64( a),65(b),66(b),67(a),68(b),69(d),70( b),71( c),72(a),73( b),74( d),75 ( c),76 ( c),77(a),78(b),79(d),80(d),81(b),82(a),83(c ),84(b),85(a),86(d),87(b),88(a),89( c),90(d),91(d),92(a),93(d),94( c),95( c),96( b),97( c),98(b),99(a),100(d)

Manglish Transcribe ↓1. Thaazhe thannirikkunnavayil ettavum valiya samkhya eth? 
(a)
2. 05 
(b)
2. 005 
(c )
0. 05 
(d)
2. 5 2 

2. (
0. 010. 1)-(
0. 01x
0. 1) ethra? 
(a)
0. 021 
(b)
0. 002 
(c )
0. 109 
(d)
0. 209

3. 15 pensilinte vila 24 roopayaanenkil 50 pensilinte vila enthu?
(a) 80  (b)75 (c )70 (d)85 
4. 120 meettar neelamulla oru theevandi 54 ki. Mee. Manikkoor vegathayil sancharicchukondirikkunnu. 180 meettar neelamulla orupaalam kadakkuvaan aa theevandi edukkunna samayam enthu?
(a) 126 sekkanru  (b) 20 sekkanru  (c ) 18 sekkanru  (d) 80 sekkanru 
5. Oru golatthinte aaram irattiyaayaal vyaaptham ethra madangu vardhikkum? 
(a)2  (b)6  (c )4  (d)8 
6. 18 aalukal 86 divasam kondu cheythutheer kkunna oru joli 12 aalukal ethra divasamkondu cheythathutheerkkum? 
(a)40  (b)72  (c )54  (d) 28 
7.  8, 12,24,196, 192 aayaal aduttha samkhyayeth? 
(a)384  (b)768  (c )702 (d) 298 
8. 1988 janavari 26 muthal 1988 meyu 15 vare ethra divasangalundu? 
(a) 111  (b) 112  (c ) 110  (d) 113
9.  80 aalukalude sharaashari vayas10 aanu. Oraalum koodi vannu chernnappol sharaashari vayasu 11 aayi vardhikkunnu. Enkil puthuthaayi vannu chernna aalinte vayantethra?
a)
51. 
(b)61  (c )41  (d)40 
10. 50num 100num idayilulla abhaajyasamkhyakalude ennamethra? 
(a) 9  (b) 10  (c ) 11  (d) 8 ?
11. X8 x x8 ethra ?
(a)x16 (b)x64 (c )0 (d)1
12. Chuvade kodutthirikkunnavayil ottayaan eth? 
(a) 24  (b) 4  (c ) 9  (d) 16
13. Oru mesha 720 roopaykku vittappol 25 shathamaanam nashdam undaakunnu. Enkil meshayude vaangiya vila enthu?
(a)600  (b)960 (c )860  (d)900 
14. 15. 75=7:x aayaal 'x' ethra?
(a) 25  (b) 45 (c ) 35 (d) 14
15. 20% palisha kramatthil enthu thuka nikshepicchaal 2varsham kazhiyumpol 1410 roopa kittum ?
(a) 1,200  (b) 1,000 (c ) 1,152  (d) 1,300 
16. 38 - 3 x 5 - 8  27  9 ethra?
(a) 170  (b) 20 (c ) 16  (d) 18
17. Achchhante vayasu makante vayasinekkaal 82 kooduthalaanu. 10 varsham kazhiyumpol achchhante vayasu makante vayasinte 2 madangaakum. Enkil achchhante vayasythra?
(a)42  (b)54 (c )52  (d)44 
18. Oru samkhyayude 81% ennathu
46. 5 aayaal aa samkhya eth?
(a) 150  (b) 155 (c ) 160  d) 165
19. Aadyatthe ethra ennal samkhyakalude thukayaanu 106?
(a) 15  (b) 12 (c ) 14  (d) 10 
20. 45x(43)2 ethra ?
(a) 430  (b)4 (c )49  (d) 4°
21. Oru projakdrylinu paramaavadhi renchu labhikkuvaan ethu konalavil vikshepikkanam? 
(a) 90 digri (b) 30 digri (c ) 60 digri  (d) 45 digri
22. Anthareeksha thaapanilayil draavakaavasthayil kaanappedunna loham 
(a) sodiyam  (b) maagnishyam  (c ) merkkuri  (d) yureniyam
23. Shabdatthinte ucchatha rekhappedutthunnathinulla yoonittu ?
(a)desibel  (b)hedsu   (c )aampiyar  (d)om 
24. Chuvanna cheerakku aa niram labhikkunnathinu kaaranamaaya padaarththam ?
(a)klorophil  (b)saanthophil  (c )heemoglobin  (d)melaanin 
25. Baakdeeriyakal karanamallaathe undaakunna rogam ?
(a)diphttheeriya (b)dyphoyidu  (c )nyumoniya  (d)chikkanpoksu 
26. Loka lahari viruddha dinam 
(a) joon 5  (b) joon 26  (c ) sapthambar 5  (d) sapthambar 26 
27. 2018 meyil veldu bayosphiyar risarvaayi prakhyaapikkappetta inthyan pradesham. 
(a) sundarban  (b) neelagiri  (c ) nandaadevi  (d) nikkobaar dveepukal
28. Yelena isinbayeva ethu kaayika inavumaayi bandhappetta vanithayaan?
(a)jimnaasttikku  (b)hyjampu  (c )polvaalttu  (d)longjampu
29. 2013-l imglandil vecchu nadanna ai. Si. Si. Chaampyansu drophi nediya deem?
(a) inthya (b) imglandu (c) vesttindeesu  (d) shreelanka 
30. 2012le daadaa saahebu phaalkke avaardu nediyath?
(a) amithaabhu bacchan (b) ruthuparnaghoshu (c) praansikanthu (d) adoor gopaalakrushnan 
31. Maalgudi deysu aarude kruthiyaan? 
(a) rabeendranaatha daagor  (b) aar. Ke. Naaraayan  (c) vi. Esu. Naypaal  (d) amarthyaasen 
32. Inthyayude aadyanaavigeshan saattalyttu: 
(a) irnss 1 a  (b) insat-1a  (c) edusat  (d) metsat
33. 2013 epril 19nu chumathalayetta venisvalayude prasidanru 
(a) hyoogosu shaavesu  (b) jorjiyo neppolittaano  (c) abdul hameedu  (d) nikkolaasu maadhuro
34. Keralatthile ettavum valiya aadivaasi vibhaagam:
(a) paniyar     (b) kurichyar  (c) koragar  (d) kurumar 
35. Saurayoothatthile ettavum cheriya graham: 
(a) bhoomi (b) shukan  (c) yuraanasu  (d) budhan
36. Sasyangalkkum janthukkaleppole prathikaranasheshiyundennu theliyiccha inthyan shaasthrajnjan:
(a) si. Vi. Raaman  (b) em. Esu. Svaaminaathan  (c) je. Si. Bosu (d) ecchu. Je. Bhaabha  37 bhaumagrahangalude koottatthil ulppedaatthathu eth? (a) budhan  (b) shani   (c) chovva  (d) shukran
38. Valkkanyseshan pravartthanatthil rabbarinodoppam cherkkunna padaartham eth? 
(a) phospharasu  (b) salphar (c) pottaasyam  (d) kaalsyam
39. Vedimarunninodoppam jvaalaykku manjaniram labhikkaan cherkkenda lohalavanam: 
(a) sodiyam  (b) kaalsyam (c)koppar  (d) pottaasyam 
40. Askorbiku aasidu enna perilariyappedunna jeevakam:
(a) jeevakam e  (b) jeevakam bi (c) jeevakam si  (d)jeevakam di
41. 6 muthal 14 vayasu vareyulla kuttikalkku nirbandhithavum saujanyavumaaya vidyaabhyaasam urappuvarutthunna anuchchhedam: 
(a) anuchchhedam 24  (b) anuchchhedam
21. E
(c) anuchchhedam 21 (d) anuchchhedam 4 e 
42.'thanneermukkam bandu’ ethu kaayalinu kurukeyaanu nirmicchirikkunnath?
(a) vempanaattkaayal (b) shaasthaamkotta (c) kaayamkulam (d) ashdamudi kaayal 
43.'baankimgu raguleshan aakttu’ nadappilaakkiya varsham
(a) 1946  (b) 1949  (c) 1945  (d) 1948
44. Bhilaayu irumpurukku nirmaana shaala ethu panchavathsarapaddhathi kaalatthaanu aarambhicchath?
(a) 1961-66  (b) 1969-74 (c) 1951-56  (d) 1956-61 
45. Saarvadesheeya manushyaavakaasha dinamaayi aacharikkunna divasam:
(a) disambar 2  (b) januvari 26 (c) navambar 26  (d) disambar 10 
46. Keralatthile loksabhaa mandalangalude ennam:
(a) 15  (b) 20 (c) 12  (d) 6
47.'thina sankalpam' nilaninnirunna keralatthil parvathapradeshangal ariyappettirunnathu.
(a) paaly  (b) kurinchi (c) mully (d) marutham 
48. Kerala vanithaa kammeeshan roopeekariccha varsham:
(a) 1996  (b) 1993 (c) 1995  (d) 1994
49.'chavittunaadakam' enna kalaaroopam ethu videsheeyaraanu keralatthil pracharippicchath? 
(a) dacchukaar  (b) porcchugeesukaar  (c) arabikal  (d) britteeshukaar 
50.'nw1'desheeya jalapaatha ethu nadiyiloodeyaan?
(a) sindhu  (b)keaasi    (c) brahmaputhra  (d)gamga
51.'haaldiya' thuramukham ethu samsthaanatthilaan? 
(a) aandhraapradeshu  (b) oreesa  (c) pashchimabamgaal  (d) karnaadakam 
52. Inthyayil janasamkhyayil 3-aam sthaanatthu nilkkunna samsthaanam eth? (a) aandhaapradeshu 
(b) beehaar  (c) pashchimabamgaal  (d) mahaaraashdra
58.‘nethaaji subhaashchandrabosu anthaaraashdra vimaanatthaavalam’ evide sthithicheyyunnu? 
(a) koyampatthoor  (b) mamgalaapuram  (c) ahammadaabaadu  (d) kolkkattha 
54.'indira aavaasyojana" ethumaayi bandhappettirikkunnu? 
(a) bhavana nirmaana paddhathi  (b) cherikalude vikasanam  (c) svayamthozhil kandetthal  (d) bhakshyasuraksha 
55. Kerala samsthaana manushyaavakaasha kammeeshante  cheyarmaan: 
(a) jasttisu manjjula chelloor  (b) jasttisu. Ke. Esu. Raadhaakrushnan (c) jasttisu. Ke. Bi. Koshi  (d)jasttisu. Ke. Ji. Baalakrushnan
56. Sukhavaasakendramaaya 'maundu abu’ pattanam sthithicheyyunnathu ethu parvathanirayilaan?
(a) kaarakkoram  (b) sivaaliku (c) himaadri  (d) aaravalli 
57. Kerala navoththaanatthinte pithaavaayi ariyappedunnathu.
(a) ayyankaali  (b)chattampisvaamikal (c) shreenaaraayanaguru  (d) ke. Kelappan 
58.‘hiraakkudu anakkettu’ ethu nadiyilaan?
(a) mahaanadi  (b) godaavari (c) krushna  (d) kaaveri 
59.‘thaansen sammaanam' ethumaayi bandhappettirikkunnu?
(a)chithrakala  (b) samgeetham (c) saahithyam  (d) naadakam
60.’bulandu darvaasa' nirmicchathaar?
(a) jahaamgeer  (b) shaajahaan (c) akbar  (d) baabar  
61. Inthyayile eka agniparvathamaaya 'baaran'
sthithicheyyunnathu. (a) lakshadveepu (b) gujaraatthu (c) aandamaan nikkobaar (d) madhyapradeshu
62. Inthya putthan saampatthikanayam sveekaricchathu ethu pradhaanamanthriyude kaalatthaan? 
(a) indiraagaandhi  (b) narasimha raavu  (c)raajeevu gaandhi  (d) manmohan singu
63. Thaazhepparayunnavayil ethu nottilaanu inthyan paarlamenru. Chithreekaricchirikkunnath?
(a) 100 roopa (b) 20 roopa  (c) 50 roopa (d) 10 roopa
64.'mudraa raakshasam’ aarude kruthiyaan? 
(a) vishaakhadatthan  (b) dandi (c) amarasimhan  (d)kaalidaasan
65. 1857-le mahatthaaya viplavatthil kaanpooril nethruthvam koduttha nethaav:
(a) thaanthiyaathoppi  (b) naanaa saahibu  (c)bahadoorshaa ii  (d)hasratthmahal 
66. Thaashkenru prakhyaapanatthil oppuveccha inthyan pradhaanamanthri : 
(a) indiraagaandhi (b) laal bahadoor shaasthri (c) e. Bi. Vaajpeyi (d)narasimha raavu 
67. Naatturaajyangalude samyojanatthinaayi roopam konda sttettsu dippaarttmenri'nte sekrattari aaraayirunnu?
(a) vi. Pi. Menon (b) sardaar vallabhabhaaypattel (c) ke. Kelappan (d). Si. Raajagopaalaachaari 
68. 1964-66-le yoonivezhsitti vidyaabhyaasa kammeeshante cheyarmaan aaraayirunnu? 
(a) preaapha. Yashpaal  (b) do. Vi. Esu. Kotthaari  (c) lakshmana muthaliyaar  (d) raamamoortthi
69. Anyaayamaayithadavilaakkappetta oraaleviduvikka nupayogikkunna rittu: 
(a) maandamasu  (b) kvaavaaran്ro (c) prohibishan  (d) hebiyasu korppasu 
70. 1956-l nilavilvanna samsthaanangalil ulppedaatthathu
(a) aasaam  (b) himaachal pradeshu (c) (oogamu) noorð  (d) aandhaapradeshu 
71. Ihave ---pens than you.
(a) many  (b) less (c) fewer  (d) much 
72. The tiger is one of the ---animal.
(a) strongest  (b) stronger (c) large  (d) strong 
73. Neither seena nor reena --- well.
(a) swim  (b) swims (c) is swimming  (d) are swimming
74. Success often depends on your ability to---yourself to changing circumstances.
(a) adopt  (b) adequate (c) adept  (d) adapt 
75. Replace the wordinboldletters with the right phrase chosen from those given below:
i cannot tolerate his behaviour. (a) puton  (b) put up (c) put up with  (d) putoff 
76. The moon shines at night-' is an example of:
(a)imperative sentence (b) interrogative sentence (c) declarative sentence (d) exclamatory sentence 
77.'rama and krishna are brothers.-'in this sentance
-’and-' is: (a) conjuction  (b) interjection (c) pronoun  (d) adjective 
78. The passive voice of -'people speak english all over the world-' is
(a) english was spoken all over the world  (b) englis his spoken all over the world  (c) english has spoken all over the world  (d) english had spoken all over the world 
79. The reported speech of -'he said-, i have done my homework-' is 
(a) he said that he has done his homework.  (b) he said that he was done his homework.  (c) he said that he has been done his homework.  (d) he said that he had done his homework. 
80. Pick out the singular form from the given words: 
(a) stadia  (b) data  (c) criteria  (d) radius 
81. Which of the following is a one word for- ‘the custom of having only one wife-’
(a) polygamy  (b) monogamy (c) bigamy  (d) bachelor
82. The word nearestin meaning to the word 'endeavour-’is
(a) attempt  (b) debate (c) expand  (d) disclose
83. Which of the following is the word opposite in meaning to the word-'amateur-'?
(a) artificial  (b) rough  (c) professional  (d) selfish 
84. Choose the incorrectly spelt word: 
(a) recommend  (b) reccommend  (c) vacation  (d) psychology
85. In the following sentence there is an error. Identify the part marked(a), (b), (c), or (d) where there is the error. Mark that part as your answer:
would you mind to tell me (a)/ what you were doing (b) / after you completed (c)/your studies (d) 
86. ….... Person who died yesterday was a heart patient
(a) a  (b) an  (c) some  (d) the 
87. She sangwell,..... 
(a) did she  (b) didn-'t she?  (c) does she  (d) doesn-'t she? 
88. The school is now assembled.... The morning prayer 
(a) for  (b) to  (c) with  (d) in 
89. We cannot go out now because it: 
(a) will be raining  (b) was raining  (c) is raining  (d) had been raining 
90. She often..... To church. 
(a) go  (b) is going  (c) was going  (d) goes 
91. ‘slow and steady wins the race’ ithinte shariyaaya tharjama enthu? 
(a) ellumuriye panithaal pallumuriye thinnaam  (b) madiyan mala chumakkum   (c) madi kudi kedutthunnu (d) payyetthinnaal panayum thinnaam 
92. Thaazhe thannirikkunnathil 'vithacchathe koyyu' ennartham varunnathu eth? (a) as you sow so you reap 
(b) manyamicklemakesamuckle  (c ) a closed mouth catches no flies  (d) no man can serve two masters 
93. Thaazhe thannirikkunnathil 'kevalakriya' eth? 
(a) nadatthunnu  (b) urakkunnu  (c ) kaattunnu  (d) ezhuthunnu 
94. Thaazhe thannirikkunnathil 'aagamasandhi’ykku udaaharanam eth? 
(a) vindalam  (b) akkaalam  (c ) thiruvonam  (d) kandilla  
95. Arivinte kaaryatthil avarkku thammil ajagajaanthara vyathyaasamundu- vaakyatthil thettaaya prayogam eth? 
(a) arivinte kaaryatthil  (b) ajagajaantharam  (c ) ajagajaanthara vyathyaasam  (d) avarkku thammil 
96. Ivayil shariyaaya padameth?
(a) athithi  (b) athithi (c ) ajnjanam (d) anchanam 
97. Thaazhe thannirikkunnathil ‘veena’ ennartham varunna padam eth?
(a) vallari  (b) vallavi (c ) vallaki  (d) vallanthi
98. "appukkili' enna kathaapaathram ethu kruthiyilethaanu ? 
(a) oru deshatthinte katha  (b) khasaakkinte ithihaasam  (c ) naalukettu  (d) ummaacchu 
99. 'sanjjayan' enna thulikaanaamatthil ariyappedunnathu aar? 
(a) em. Aar. Naayar  (b) kunjananthan naayar  (c ) kunjiraaman naayar  (d) rameshan naayar
100.

100. 2012-le 'sarasvathi sammaan' labhicchathu aarkku? 
(a) o. En. Vi.  (b) di. Pathmanaabhan  (c ) em. Mukundan  (d) sugathakumaari

answer key 


1. (d) ettavum valuthu
2. 5 

2. (c )
1100. 11-001 = . 001 109 

3. (a) 24×50= 15 80 

4. (b) 54 km/hr = 15 m/sec 
120-180 = 300m  300/15 = 20 sec
5. (d) vyaaptham 23 – 8 irattiyaavum

6. (c ) 18x36 = 54 days 12

7. (b) × 4,× 2,× 4,× 2,× 4192 × 4= 768

8. (a) 6 + 29 + 31 + 30 + 15 = 111

9. (c )         30x10 = 300 
31x11 = 341  41 vayasu
10. (b)10 ennam . 53, 59, 61, 67, 71,73,
79. 83, 89, 97

11. (a) x8 x x8 = x16

12. (a) 24 mattellaam poornavargam 

13. (b) 720 / 75 x 100 = 960 

14. (c ) 15×x=75×7 x= 35 

15. (b) 1000 roopa 20% koottupalishayil aayaal 1440 roopa kittum.
1440=pxx , p = 1000
16.(d) 38-3x5-8+3=41-23=18
17.(b) achchhanu 54,makanu 22 10 varsham kazhinjaal  64,24 iratti 
18.(a) =150
19.( c) (n+1) = 105,n (n+1)=210 n=14
20.(b) 
21.(d),22( c), 23(a) 24 (shariyuttharamilla),25(d),26(b),27(d),28( c),29(a),30( c), 31(b),32(a),33(d),34(a),35(d),36( c),37(b),38(b),39(a),40( c),41(b),42(a),43(b),44(d),45(d),46(b),50(b),51(a),52(b),53(d),54(a),55( c),56(d),57( c),58(a),59(b),60( c), 61( c),62(b),63( c),64( a),65(b),66(b),67(a),68(b),69(d),70( b),71( c),72(a),73( b),74( d),75 ( c),76 ( c),77(a),78(b),79(d),80(d),81(b),82(a),83(c ),84(b),85(a),86(d),87(b),88(a),89( c),90(d),91(d),92(a),93(d),94( c),95( c),96( b),97( c),98(b),99(a),100(d)
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution