എൽ .ഡി .സി (കൊല്ലം )


1.  അക്ഷരശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കുക.E, H, L, O, S, ..........

Ans: V

2. കായലിൽ ബോട്ട് പോലെ സമുദ്രത്തിൽ: 

Ans: കപ്പൽ

3. തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് മലർന്ന് നീന്തുന്ന ഒരാളിന്റെ വലതുകയ്യ് ഏതു ദിക്കിന് നേരെ ആയിരിക്കും? 

Ans: പടിഞ്ഞാർ 

4. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ വിട്ടു പോയത് പുരിപ്പിക്കുക.M/N, L/O, K/P, J/Q,.......

Ans: I/R

5. അഞ്ജുവിന്  അനുവിനെക്കാൾ പ്രായമുണ്ട്. ഗീതയ്ക്ക് ലതയോളം പ്രായമില്ല. പക്ഷേ, അനു ലതയേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവളാണ്. ആരാണ് യഥാ ക്രമം മുത്തവളും ഇളയവളും?

Ans: അഞ്ജു, ഗീത

6. ഒരു വർഷത്തെ സപ്തംബർ 15-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ ആ വർഷത്തെ ആഗസ്റ് 15-ാം തീയതി ഏതു ദിവസമായിരിക്കും? 

Ans: ബുധൻ

7. IMAGINE എന്ന വാക്ക് 1234567 എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം. എന്നാൽ GEMINI എന്ന വാക്ക്  എങ്ങനെ എഴുതാം?

Ans: 472565

8. STOVE എന്ന വാക്ക്  കോഡുപയോഗിച്ച് QRMTC എന്നെഴുതാം. എന്നാൽ FLAME എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം?

Ans: DJYKC

9. ഒരാൾ തന്റെ കാർ 1,50,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ പുതിയ ഒന്ന് വാങ്ങുന്നതിന്റെ 75% കിട്ടി. എന്നാൽ പുതിയ കാറിന്റെ വില എന്ത് ?

Ans: രൂ 2,00,000

10. സംഖ്യ ശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏത്?0, 6, 24, 60, 120, ......

Ans: 210

11. സംഖ്യ ശ്രേണി അനുയോജ്യമായി പൂരിപ്പി ക്കുക.
12.000012,
112.00012,
1112.
0012. ...

Ans:
11112.012

12. ഒരു  വസ്ത്രവ്യാപാരി 33 വസ്ത്രങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ 11 വസ്ത്രങ്ങളുടെ വില ലാഭമായി കിട്ടി അയാളുടെ ലാഭത്തിന്റെ ശതമാനം എത്ര?

Ans: 50%

13. ഒരു ക്ലോക്കിൽ 6 മണിക്ക് മിനിട്ടു സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും എതിർദിശയിലായിരിക്കും വീണ്ടും ഏത് സമയം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് സൂചി എതിർദിശകളിൽ വരുന്നത്? 

Ans:
7.05

14. ഒരു കുടുംബത്തിൽ  അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വിവാഹിതരായ  അഞ്ച് ഒരു കുടുംബത്തിൽ  അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വിവാഹിതരായ  മക്കളും അവരോരുത്തർക്കും  നാല്  മക്കളും  ഉണ്ട്. ആ കുടുംബത്തില് അംഗങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം  എത്ര?

Ans: 32

15.  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ദ്വീപ് അല്ലാത്തത്  ഏതെന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക.

Ans: AR0TRP

16.{(1/2  1/3)/[(2)^(1/7)]നെ  ലഘൂകരിക്കുമ്പോൾ എത്ര? 

Ans: 7/18

17.(
9.5x
0.085)/(17x
0.0019)

Ans: 25

18. ശിലായുഗ മനുഷ്യർ താമസിച്ചിരുന്ന ഗുഹകൾ മധ്യപ്രദേശിലെ …….· ൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Ans: ബിംബേഡ്ക 

19. തീരപ്രദേശം ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്

Ans: ഛത്തീസ്ഗഢ് 

20. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് കൊളാവിപ്പാലം എന്തിനു പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണിത് ? 

Ans: കടലാമകളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രം 

21. ‘മലബാർ മാന്വൽ’ രചിച്ചത്.

Ans: വില്യം ലോഗൻ

22. കേരളത്തിലേക്ക് ചെങ്കടലിൽക്കുടിയുള്ള എളുപ്പവഴി കണ്ടെത്തിയത് ആര്?

Ans: ഹിപ്പാലസ് 

23. വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരയാടുകളുടെ അപൂർവ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്:

Ans: ഇരവികുളം

24. ‘കൂനൻ കുരിശു സത്യം' നടന്ന വർഷം ഏത്? 1

Ans: 1653

25. പുരാതന കേരളത്തിലെ രത്നവ്യാപാരികളുടെ സംഘടനയായിരുന്നു.

Ans: മണിഗ്രാമം 

26. ലോക്സഭയിൽ അംഗമാവാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്ര?

Ans: 25 വയസ്സ് 

27. പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യം

Ans: മഗധം 

28. കാളിദാസ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്? 

Ans: മധ്യപ്രദേശ്

29. ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാണയം ഏത്

Ans: തങ്ക

30. മുഗൾ ഭരണകർത്താക്കൾ നിർമിച്ച ഷാലിമാർ പൂന്തോട്ടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ?

Ans: ലാഹോർ 

31. മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ച രാജവംശം ഏത്?

Ans: പാണ്ഡ്യർ

33.ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി പ്രസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്  

Ans: ഡൽഹി 

34. ഉറുമ്പുകടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് സുഷിരവാദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുദാഹരണമാണ് 

Ans: ഷഹനായ്

35. ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പാർട്ടിയായി അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പാർട്ടിയായിരിക്കണം?
 
Ans: നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 

36.ഔറംഗസീബിന്റെ രാജധാനിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വിദേശ സഞ്ചാരി ആര്? 

Ans: നിക്കോളോ മനുച്ചി 

37. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാനപത്രം ഏത്? 

Ans: രാജ്യസമാചാരം 

38. ബഗ്ലീഹർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ്? 

Ans: ജമ്മു-കശ്മീർ 

39. ‘പത്തുലക്ഷം ഭാര്യമാരുടെ ശാപമേറ്റ കേരളം' ആരുടെ കൃതിയാണ്?  

Ans: O കെ.എം.റോയ് 

40. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമാക്കിയത്  - - - - - - - - ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്

Ans: 86 

41. "താർ എക്സ്പ്രസ്” തീവണ്ടി ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഓടുന്നത്? 

Ans: മുനബ ഭാവൊ- ഖോക്രപാർ 

42. ആഗാഘാൻ കൊട്ടാരം എവിടെയാണ്?

Ans: പൂന

43. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ എണ്ണം എത്ര?

Ans: 639

44. 'ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക്?

Ans: രാഷ്ട്രപതിക്കും സംസ്ഥാന ഗവർണർമാർക്കും 

45. വ്യവസായ മലിനീകരണത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ 'മാർജാര നൃത്തരോഗം'   ആദ്യമായി കാ ണപ്പെട്ട രാജ്യം ഏത്?
 
Ans: ജപ്പാൻ 

46.മൂന്നു വട്ടമേശസമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാവ് ആര്? 

Ans: അംബേദ്കർ 

47. പുരാതന 'സിൽക്ക്പാത കടന്നുപോകുന്നത് ഈ ചുരം വഴിയാണ്

Ans: നാഥുല  

48.തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിപെട്ട വര്ഷം ഏത്?

Ans: 1938

49. അന്നജ നിർമാണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഘടകവർണങ്ങളാണ്  

Ans: ചുവപ്പും പച്ചയും  

50. ആഗോളതാപനം എന്ന മഹാവിപത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന വാതകം ഏത്? 

Ans: കാർബൺ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് 

51. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവു കൂടുതൽ നെല്ല് ഉത്പാദിപ്പി ക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്? 

Ans: പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

52. പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംക്രമണ സാധ്യതയുള്ള രോഗം

Ans: കുഷ്ഠം 

53. പുൽതൈല ഗവേഷണകേന്ദ്രം : 

Ans: ഓടക്കാലി 

54. റാബി വിളയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഏത്?

Ans: കടുക് 

55. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ 2007 ജേതാവ്? 

Ans: സെറീന വില്യംസ്

56. ഒ.വി. വിജയന്റെ കടൽത്തീരത്ത് എന്ന ചെറു കഥയുടെ പ്രമേയം: 

Ans: വധശിക്ഷ 

57. മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെ ഇന്തോ-സ്വിസ് പ്രോജക്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സങ്കര ഇനം പശു ഏത്? 

Ans: സുനന്ദിനി 

58. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ് മന്ദിരം രൂപകല്പന ചെയ്ത ശില്പി ആർ?

Ans: ഹെർബർട്ട് ബേക്കർ 

59.  'സൂപ്പർസ്റ്റാർ ലിബ്ര’ ................... ആണ്.

Ans: യാത്രക്കപ്പൽ 

60. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതേത്? 
 
Ans: പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ 

61.വായുമലിനീകരണ സൂചിക (API) യനുസരിച്ച് അപകടകരമല്ലാത്ത ഏറ്റവും  ഉയർന്ന പരിധി ഏത് ?

Ans: 50

62.ഭരണഘടനയുടെ ............ വകുപ്പു പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഓരോ  പൗരന്റെയും കടമയാണ് 

Ans: 51 എ (9)

63. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏത് ?

Ans: ഓക്സിജൻ 

64. Mary decided to the ……...post in the face of protests against her nomination 

Ans: turn down

65. 'Gas’ is to 'gaseous, as "Water is to:

Ans: Aqueous

66. Opposti of the Word 'benal' is:

Ans: Heady

67. Opposite of the word 'obvious is:

Ans: Hidden

68. One of my pencils………..        fallen off

Ans: has

69. When the Minister………....the function started.

Ans: arrived

70. An idle brain is the devil’s…...        

Ans: workshop

71. I often listen to…...        radio

Ans: the

72. Nithin won’t be late,........        ?

Ans: will he

73. I wish I………. Ali’s mobile number.

Ans: knew

74. My hen…….seven eggs each week

Ans: lays

75. It has been raining………….an hour.

Ans: for

76. The operation was successful………….        the patient died.

Ans: but

77. The meaning of ‘tenacity’ is:

Ans: Firmness

78. ‘Preposterous’ me
ans:

Ans: Laughably foolish

79. This is the man…...….the painting.

Ans: who stole

80. Tom is very clever………..        physics and mathematics.
 
Ans: at

81.I prefer doing things to……………..television.

Ans: watching

82. There are too many girls………...the bus.

Ans: on

83. വെള്നിലാവ് വെണ്ണിലാവ് എന്നത് ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്?

Ans: ആദേശം 

84.ഭരണം മാറിയെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞില്ല' എന്ന വാകൃത്തിൽ എങ്കിലും എന്ന പദം എന്തിനെക്കുറിക്കുന്നു് ?

Ans: ദ്യോതകം 

85.'കമ്മിറ്റിയുടെ നിയമനം ജനങ്ങളെ അത്ഭതപ്പെടുത്തി' എന്ന വാകൃത്തിലെ ക്രിയാനാമം ഏത്?

Ans: നിയമനം

86.'ആഘാതമേറ്റ് ഏറെ വിഷമിച്ചു' എന്നതിൽ  മലയാളത്തിലുള്ള ശൈലിക്ക്  ഉദാഹരണം: 

Ans: ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക 

87. 'കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും സ്കൂളിൽ  പഠിക്കാൻ പോകുന്നു' എന്ന വാകൃത്തിൽ 'പഠിക്കാൻ' എന്നത് ഏത് വിനയെച്ച രൂപത്തെ കുറിക്കുന്നു?

Ans: പിൻവിനയെച്ചം

88. 'ഇബിലീസിന്റെ കൂടെ പോഹാതെടാ' എന പ്രയോഗത്തിൽ അടിവരയിട്ട പദം ഏത് ഭാഷ യിൽ നിന്നാണ് മലയാളം സ്വീകരിച്ചത്?

Ans: അറബി 

89. 'ഭർത്താക്കന്മാരെ, സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു’എന്ന വാകൃത്തിലെ ഒടുവിൽ കൊടു ത്തിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരെന്ത്?

Ans: വിക്ഷേപിണി 

90. 'Reading reforms culture' എന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ? 
 
Ans: സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിഷ്‌കാരം  വായനയിലൂടെ 

91. 'Of all the flowers, I like rose best’ എന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ? 

Ans: എല്ലാ പൂക്കളിലും വെച്ച് റോസിനെ ഞാൻ ഏ റ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു 

92. 'Nothing is worth than this day’എന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക്  തർജമ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?
 
Ans: ഇന്നിനെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതായി ഒന്നുമില്ല


Manglish Transcribe ↓1.  aksharashreniyil vittupoyathu poorippikkuka. E, h, l, o, s, ..........

ans: v

2. Kaayalil bottu pole samudratthil: 

ans: kappal

3. Thekku ninnu vadakkottu malarnnu neenthunna oraalinte valathukayyu ethu dikkinu nere aayirikkum? 

ans: padinjaar 

4. Thaazhe kodutthirikkunna shreniyil vittu poyathu purippikkuka. M/n, l/o, k/p, j/q,.......

ans: i/r

5. Anjjuvinu  anuvinekkaal praayamundu. Geethaykku lathayolam praayamilla. Pakshe, anu lathayekkaal praayamullavalaanu. Aaraanu yathaa kramam mutthavalum ilayavalum?

ans: anjju, geetha

6. Oru varshatthe sapthambar 15-aam theeyathi shaniyaazhchayaanu ennaal aa varshatthe aagasru 15-aam theeyathi ethu divasamaayirikkum? 

ans: budhan

7. Imagine enna vaakku 1234567 enna kodu upayogicchu ezhuthaam. Ennaal gemini enna vaakku  engane ezhuthaam?

ans: 472565

8. Stove enna vaakku  kodupayogicchu qrmtc ennezhuthaam. Ennaal flame enna vaakku engane ezhuthaam?

ans: djykc

9. Oraal thante kaar 1,50,000 roopaykku vittappol puthiya onnu vaangunnathinte 75% kitti. Ennaal puthiya kaarinte vila enthu ?

ans: roo 2,00,000

10. Samkhya shreniyil vittupoya samkhya eth? 0, 6, 24, 60, 120, ......

ans: 210

11. Samkhya shreni anuyojyamaayi poorippi kkuka. 12. 000012,
112. 00012,
1112. 0012. ...

ans:
11112. 012

12. Oru  vasthravyaapaari 33 vasthrangal vittappol 11 vasthrangalude vila laabhamaayi kitti ayaalude laabhatthinte shathamaanam ethra?

ans: 50%

13. Oru klokkil 6 manikku minittu soochiyum manikkoor soochiyum ethirdishayilaayirikkum veendum ethu samayam kaanikkumpozhaanu soochi ethirdishakalil varunnath? 

ans:
7. 05

14. Oru kudumbatthil  achchhanum ammaykkum vivaahitharaaya  anchu oru kudumbatthil  achchhanum ammaykkum vivaahitharaaya  makkalum avaroruttharkkum  naalu  makkalum  undu. Aa kudumbatthilu amgangalude aake ennam  ethra?

ans: 32

15.  thaazhe kodutthirikkunnavayil dveepu allaatthathu  ethennu aksharangal krameekaricchu kandupidikkuka.

ans: ar0trp

16.{(1/2  1/3)/[(2)^(1/7)]ne  laghookarikkumpol ethra? 

ans: 7/18

17.(
9. 5x
0. 085)/(17x
0. 0019)

ans: 25

18. Shilaayuga manushyar thaamasicchirunna guhakal madhyapradeshile …….· l kandetthiyittundu.

ans: bimbedka 

19. Theerapradesham illaattha oru samsthaanamaanu

ans: chhattheesgaddu 

20. Kozhikkodu jillayile oru graamamaanu kolaavippaalam enthinu peruketta sthalamaanithu ? 

ans: kadalaamakalude vihaarakendram 

21. ‘malabaar maanval’ rachicchathu.

ans: vilyam logan

22. Keralatthilekku chenkadalilkkudiyulla eluppavazhi kandetthiyathu aar?

ans: hippaalasu 

23. Vamshanaasham sambhavicchukondirikkunna varayaadukalude apoorva aavaasa kendrangalilonnaan:

ans: iravikulam

24. ‘koonan kurishu sathyam' nadanna varsham eth? 1

ans: 1653

25. Puraathana keralatthile rathnavyaapaarikalude samghadanayaayirunnu.

ans: manigraamam 

26. Loksabhayil amgamaavaanulla kuranja praayam ethra?

ans: 25 vayasu 

27. Puraathana inthyayile aadyatthe saamraajyam

ans: magadham 

28. Kaalidaasa puraskaaram nalkunnath? 

ans: madhyapradeshu

29. Dalhiyile sultthaan bharanakaalatthu prachaaratthilundaayirunna naanayam ethu

ans: thanka

30. Mugal bharanakartthaakkal nirmiccha shaalimaar poonthottam sthithicheyyunnathu evide?

ans: laahor 

31. Madhura meenaakshi kshethram panikazhippiccha raajavamsham eth?

ans: paandyar

33. Inthyayil karansi nottukal acchadikkunna sekyooritti prasukalil ulppedaatthathu ethu  

ans: dalhi 

34. Urumpukadikkumpol nammude shareeratthilekku kadatthividunna aasidu phormiku aasidu sushiravaadyangalkku orudaaharanamaanu 

ans: shahanaayu

35. Inthyayil desheeya paarttiyaayi amgeekaaram labhikkanamenkil ethra samsthaanangalil amgeekaaram labhiccha paarttiyaayirikkanam?
 
ans: naalu samsthaanangalil 

36. Auramgaseebinte raajadhaaniyil thaamasicchirunna videsha sanchaari aar? 

ans: nikkolo manucchi 

37. Malayaalatthile aadyatthe vartthamaanapathram eth? 

ans: raajyasamaachaaram 

38. Bagleehar jalavydyutha paddhathi ethu samsthaanatthaan? 

ans: jammu-kashmeer 

39. ‘patthulaksham bhaaryamaarude shaapametta keralam' aarude kruthiyaan?  

ans: o ke. Em. Royu 

40. Praathamika vidyaabhyaasam maulikaavakaashamaakkiyathu  - - - - - - - - aam bharanaghadanaa bhedagathiyiloodeyaanu

ans: 86 

41. "thaar ekspras” theevandi ethellaam sthalangalkkidayilaanu odunnath? 

ans: munaba bhaavo- khokrapaar 

42. Aagaaghaan kottaaram evideyaan?

ans: poona

43. Manushyashareeratthile peshikalude ennam ethra?

ans: 639

44. 'ordinansu purappeduvikkaanulla adhikaaram aarkku?

ans: raashdrapathikkum samsthaana gavarnarmaarkkum 

45. Vyavasaaya malineekaranatthinte phalamaayundaaya 'maarjaara nruttharogam'   aadyamaayi kaa nappetta raajyam eth?
 
ans: jappaan 

46. Moonnu vattameshasammelanangalilum pankeduttha desheeya nethaavu aar? 

ans: ambedkar 

47. Puraathana 'silkkpaatha kadannupokunnathu ee churam vazhiyaanu

ans: naathula  

48. Thiruvithaamkoor sttettu kongrasu roopeekaripetta varsham eth?

ans: 1938

49. Annaja nirmaanatthil ettavum kooduthal pankedukkunna ghadakavarnangalaanu  

ans: chuvappum pacchayum  

50. Aagolathaapanam enna mahaavipatthinu idayaakkunna vaathakam eth? 

ans: kaarban dy oksydu 

51. Inthyayil ettavu kooduthal nellu uthpaadippi kkunna samsthaanam eth? 

ans: pashchima bamgaal 

52. Pakarcchavyaadhikalude koottatthil ettavum kuranja samkramana saadhyathayulla rogam

ans: kushdtam 

53. Pulthyla gaveshanakendram : 

ans: odakkaali 

54. Raabi vilaykku oru udaaharanam eth?

ans: kaduku 

55. Osdreliyan oppan 2007 jethaav? 

ans: sereena vilyamsu

56. O. Vi. Vijayante kadalttheeratthu enna cheru kathayude prameyam: 

ans: vadhashiksha 

57. Maattuppettiyile intho-svisu projakdu vikasippiccheduttha sankara inam pashu eth? 

ans: sunandini 

58. Inthyan paarlamenru mandiram roopakalpana cheytha shilpi aar?

ans: herbarttu bekkar 

59.  'soopparsttaar libra’ ................... Aanu.

ans: yaathrakkappal 

60. Raktham kattapidikkunnathinu sahaayikkunnatheth? 
 
ans: plettlettukal 

61. Vaayumalineekarana soochika (api) yanusaricchu apakadakaramallaattha ettavum  uyarnna paridhi ethu ?

ans: 50

62. Bharanaghadanayude ............ Vakuppu prakaaram raajyatthinte paristhithi samrakshanam oro  pauranteyum kadamayaanu 

ans: 51 e (9)

63. Manushyashareeratthil ettavum kooduthal kaanappedunna moolakam ethu ?

ans: oksijan 

64. Mary decided to the ……... Post in the face of protests against her nomination 

ans: turn down

65. 'gas’ is to 'gaseous, as "water is to:

ans: aqueous

66. Opposti of the word 'benal' is:

ans: heady

67. Opposite of the word 'obvious is:

ans: hidden

68. One of my pencils………..        fallen off

ans: has

69. When the minister……….... The function started.

ans: arrived

70. An idle brain is the devil’s…...        

ans: workshop

71. I often listen to…...        radio

ans: the

72. Nithin won’t be late,........        ?

ans: will he

73. I wish i………. Ali’s mobile number.

ans: knew

74. My hen……. Seven eggs each week

ans: lays

75. It has been raining…………. An hour.

ans: for

76. The operation was successful………….        the patient died.

ans: but

77. The meaning of ‘tenacity’ is:

ans: firmness

78. ‘preposterous’ me
ans:

ans: laughably foolish

79. This is the man…...…. The painting.

ans: who stole

80. Tom is very clever………..        physics and mathematics.
 
ans: at

81. I prefer doing things to…………….. Television.

ans: watching

82. There are too many girls………... The bus.

ans: on

83. Velnilaavu vennilaavu ennathu ethu sandhikku udaaharanamaan?

ans: aadesham 

84. Bharanam maariyenkilum saadhanangalude vila kuranjilla' enna vaakrutthil enkilum enna padam enthinekkurikkunnu് ?

ans: dyothakam 

85.'kammittiyude niyamanam janangale athbhathappedutthi' enna vaakrutthile kriyaanaamam eth?

ans: niyamanam

86.'aaghaathamettu ere vishamicchu' ennathil  malayaalatthilulla shylikku  udaaharanam: 

ans: chenda kottikkuka 

87. 'keralatthile ellaa vidyaarthikalum skoolil  padtikkaan pokunnu' enna vaakrutthil 'padtikkaan' ennathu ethu vinayeccha roopatthe kurikkunnu?

ans: pinvinayeccham

88. 'ibileesinte koode pohaathedaa' ena prayogatthil adivarayitta padam ethu bhaasha yil ninnaanu malayaalam sveekaricchath?

ans: arabi 

89. 'bhartthaakkanmaare, svargaraajyam ningalkkullathaakunnu’enna vaakrutthile oduvil kodu tthirikkunna chihnatthinu malayaalatthil parayunna perenthu?

ans: vikshepini 

90. 'reading reforms culture' ennathu malayaalatthilekku tharjama cheyyunnathengane? 
 
ans: samskaaratthinte parishkaaram  vaayanayiloode 

91. 'of all the flowers, i like rose best’ ennathu malayaalatthilekku paribhaashappedutthunnathengane? 

ans: ellaa pookkalilum vecchu rosine njaan e ttavum ishdappedunnu 

92. 'nothing is worth than this day’ennathu malayaalatthilekku  tharjama cheyyunnathengane?
 
ans: inninekkaal vilappettathaayi onnumilla
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions