• Home
 • ->
 • kerala psc
 • ->
 • current affairs
 • ->
 • 2020
 • ->
 • December
 • ->
 • ഡുവെയർ സർക്കാർ: പശ്ചിമ ബംഗാൾ പുതിയ പബ്ലിക് ഔട്ട്‌റീച്ച് കാമ്പെയ്‌ൻ

ഡുവെയർ സർക്കാർ: പശ്ചിമ ബംഗാൾ പുതിയ പബ്ലിക് ഔട്ട്‌റീച്ച് കാമ്പെയ്‌ൻ

 • ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിലൂടെ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. കന്യാശ്രീ, ശിക്ഷശ്രീ, ഖാദ്യ സതി എന്നിവയാണ് പരിപാടിയുടെ കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾ. രൂപശ്രീ, തപോസിലി ബോന്ധു, അഖ്യശ്രീ, എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ഇ‌ജി‌എസ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ഡുവെയർ സർക്കാർ എന്നാൽ ഡോർസ്റ്റെപ്പിലെ സർക്കാർ എന്നാണ്.
 • ഉള്ളടക്കം

  ഡ്യുവർ സർക്കാർ കാമ്പെയ്‌നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്കീമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

   പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും നേരത്തെയുള്ള വിവാഹം തടയുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു പണ കൈമാറ്റ പദ്ധതിയാണ് കന്യാശ്രീ. ജനസംഖ്യയുടെ 90% ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് കീഴിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഖാദ്യ സതി പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ശിക്ഷാശ്രീ പ്രോഗ്രാം ഒറ്റത്തവണ ഗ്രാന്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. രൂപശ്രീ പരിപാടിയിൽ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 25, 000 രൂപ ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായം നൽകുന്നു. മകളുടെ വിവാഹം. പട്ടികജാതിക്കാരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി ജയ് ജോഹർ പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പട്ടികജാതിക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതിയാണ് തപോസിലി ബോണ്ടു. അഖ്യശ്രീ പരിപാടി സംസ്ഥാനത്തെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു
 • ഈ സ്കീമുകൾക്ക് പുറമെ പെൻഷൻ, വിധവ, വികലാംഗർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളിലും കാമ്പയിൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
 • എന്താണ് പദ്ധതി?

 • പരിപാടിയുടെ കീഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകൾ വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും. പരിപാടിക്കായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമം പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി. നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ക്യാമ്പ്. ഒരു ഘട്ടത്തിന്റെ അനുഭവം തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കും.
 • മാസം:
 • വിഭാഗം: • •
 • വിഷയങ്ങൾ: • • • •
 • «


  Manglish Transcribe ↓


 • lalithamaayi paranjaal, prograaminu keezhil roopeekarikkunna kyaampukaliloode bamgaalile janangalkku vividha sarkkaar paddhathikalude aanukoolyangal labhikkum. Kanyaashree, shikshashree, khaadya sathi ennivayaanu paripaadiyude keezhil ulppedutthiyittulla pradhaana paddhathikal. Roopashree, thaposili bondhu, akhyashree, emjienaarijiesu ennivayum ithil ulppedunnu.
 • duveyar sarkkaar ennaal dorstteppile sarkkaar ennaanu.
 • ulladakkam

  dyuvar sarkkaar kaampeynil ulppedutthiyirikkunna skeemukal enthokkeyaan?

   penkuttikale skoolil nilanirtthunnathinum nerattheyulla vivaaham thadayunnathinum lakshyamittulla oru pana kymaatta paddhathiyaanu kanyaashree. Janasamkhyayude 90% bhakshyasurakshaykku keezhilaanennu urappaakkaanaanu khaadya sathi paripaadi lakshyamidunnathu. Anchaam klaasu muthal ettaam klaasu vare padtikkunna pattikavarggakkaarkkum pattikajaathi vidyaarththikalkkum shikshaashree prograam ottatthavana graantu vaagdaanam cheyyunnu. Roopashree paripaadiyil samoohatthile saampatthikamaayi durbalaraaya vibhaagangalkku 25, 000 roopa ottatthavana dhanasahaayam nalkunnu. Makalude vivaaham. Pattikajaathikkaarude abhivruddhikkaayi jayu johar paddhathi pravartthikkunnu. Pattikajaathikkaarkkulla penshan paddhathiyaanu thaposili bondu. Akhyashree paripaadi samsthaanatthe nyoonapaksha samudaayangalile vidyaarththikalkku skolarshippu nalkunnu
 • ee skeemukalkku purame penshan, vidhava, vikalaamgar ennivarumaayi bandhappetta paddhathikalilum kaampayin shraddha kendreekarikkum.
 • enthaanu paddhathi?

 • paripaadiyude keezhil aarambhikkunna kyaampukal vividha sarkkaar paddhathikaludeyum sevanangaludeyum aanukoolyangal nalkum. Paripaadikkaayulla sttaanderdu ophu opparettimgu nadapadikramam pashchima bamgaal sarkkaar thayyaaraakki. Naalu ghattangalilaayaanu kyaampu. Oru ghattatthinte anubhavam thudarnnulla ghattangalil sevanangal etthikkunnathinu upayogikkum.
 • maasam:
 • vibhaagam: • •
 • vishayangal: • • • •
 • «
  Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
  © 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
  Question ANSWER With Solution