ഐ.ടി. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ


1. ഗണിതക്രിയകൾ, വിശകലനങ്ങൾ എന്നീ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗം? 

Ans: ALU (Arithmetic and Logic Unit)

2. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ 'റീഡ് & റൈറ്റ് മെമ്മറി' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

ans:RAM (Random Access Memory) 

3. കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിന്റെ വേഗം അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ്?

ans:മിക്കി (Mickey) 

4. ‘മെയിൻ മെമ്മറി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി?

ans:പ്രൈമറി മെമ്മറി

5. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ്?

ans:അലൻ ട്യൂറിങ് 

6. ലോകകമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാദിനം?

ans:ഡിസംബർ 2

7. "ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്മോണിറ്റർ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

ans:മോണോക്രോം മോണിറ്റർ 

8. സ്കാനർ ഒരു….... ഉപകരണമാണ്?

ans:ഇൻപുട്ട്

9.ഹൈടെക് വ്യവസായത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

ans:സിലിക്കൺവാലി 

10. കീബോർഡിലെ ഫങ്ഷൻ കീകളുടെ എണ്ണം?

ans:12 

11. ഒരു നിബിൾ എന്നത് എത്ര ബീറ്റ് ആണ്?

ans:4 

12. പ്രിൻറ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻറുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?

ans:ഹാർഡ് കോപ്പി 
13, ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നസാങ്കേതിക വിദ്യ?
ans:വാക്വംട്യൂബ് 

14. ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ വേഗം അളക്കുന്ന ഏകകം?

ans:റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് (RPM) 

15. ഒരു കീ സ്ട്രോക്കിനെ അതിനു സമാനമായ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്?

ans:ASCII (American Standard Code for Information Intercharge) 

16. സ്വതന്ത്ര്യ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പിതാവ്?

Ans:റിച്ചാർഡ്സ്റ്റാൾമാൻ

17. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകളെ താൽക്കാലികമായി  സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം?

ans:റിസൈക്കിം ബിൻ

18. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിർദേശങ്ങളാണ് ?

ans:സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

19.കംപ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ?

ans:ബിറ്റ് 

20. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ?

ans:ഓപ്പറേറ്റിങ്സിസ്റ്റം 

21. 
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ  ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?
ans:വാഷിംഗ്‌ടൺ 

22. ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസി പ്പിച്ചെടുത്ത ഓപ്പറേറ്റിങ്സിസ്റ്റം? 

ans:ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിങ്സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ(BOSS) 

23.ലിനക്സിന്റെ ലോഗോയിലുള്ള പക്ഷി? 

ans:ടക്സ് എന്ന പെൻഗ്വിൻ 

24. Mac OS (Macintosh Operating System)ഏതു കമ്പനിയുടേതാണ്? 

ans:ആപ്പിൾ 

25. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാനും മാറ്റം വരുത്താനും വിതരണം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ? 

ans:സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ 

26. ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ?

ans:അഡാ ലൗ ലെഡ്

27. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സമയവും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? 

ans:ടാസ്ക്ബാർ 

28. ബിറ്റ് എന്നത് എന്തിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ്? 

ans:ബൈനറി ഡിജിറ്റ് 

29. Refreshing-ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് ഏതാണ്?

ans:f5

30. വാണിജ്യവ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉവയോ ഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ? 

ans:കോബോൾ (COBOL) 

31. 'ഓക്ക് എന്ന് ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ഏത്? 

ans:ജാവ 

32. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജായ 'C’ യുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്? 

ans:ഡെന്നീസ് റിച്ചി 

33. സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

ans:സിമോർ ക്രേ 

34. ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത്? 

ans:പരം 8000

35. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകളെ
നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ഏത്? 
ans:ഡീബഗ്ഗിങ്

36. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ഇൻറർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യ മാക്കിയ സ്ഥാപനം? 

ans:VSNL (Videsh Sanchar Nigam Limited)

37.ഇൻറർനെറ്റിന്റെ ആദ്യകാല രൂപം? 

ans:ARPANET (Advanced Research Project Agency Network)

38.ഒരു ഗൂഗോൾ എന്നത്. ആണ്? 

ans:10^100

39.ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വെബ്ബ്രൗസർ?

ans:എപിക്

40.ഏതു കമ്പനിയാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്സൈറ്റ് ആയ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ വാങ്ങിയത്?

ans:മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

41. ഇൻറർനെറ്റിലെ ഒാസ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവാർഡ് ? 

ans:വെബി അവാർഡ് 

42. e-mail ലെ ‘e' എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? 

ans:Electronic 

43.കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവും മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളും എല്ലാം മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ആകുന്നതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്? 

ans:ബുട്ടിങ്

44.1mb എന്നത് എത്ര kb യാണ്? 

ans:1024 

45. എൽ.സി.ഡി. എന്നതിന്റെ പൂർണരൂപം? 

ans:ലിക്വിഡ്ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ 

46. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? 

ans:സി.പി.യു. 

47. സമാനസ്വഭാവമുള്ള ഒരു കൂട്ടം വിവരങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?

ans:ഫയൽ 

48. 'ട്രോജൻ" എന്നത് എന്താണ്? 

ans:വിനാശകാരികളായ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ 

49. ഇൻറർനെറ്റിലെ എസ്.എം.എസ്. എന്നറിയപ്പെടു നത്? 

ans:ട്വിറ്റെർ 

50. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ  ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു? 

ans:സെർവർ

51.കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കീ ഏത്?

ans:സ്പേസ് ബാർ 

52.World Wide Web-ന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്? 

ans:ടീം ബെർണേഴ്‌സ് ലീ 

53.കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒന്നിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം? 

ans:ഹബ്(Hub) 

54. മോഡത്തിന്റെ പൂർണരൂപം എന്ത്? 

ans:Modulator Demodulator 

55.റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഡാറ്റാ വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ?

ans: Wi-Fi (Wireless Fidelity) 

56. ഫയലുകൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റുസ്ഥലത്തേക്കു മാറ്റുന്നതിനായി നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ? 

ans:FTP (File:Transfer Protocol) 

57. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താറുമാറാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ? 

ans:കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ്

58. വൈറസ് പ്രോഗ്രാം നിർമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
 
Ans: വിക്സർ 

59.ഒരു കീബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇടത്തേ മൂലയ്ക്ക് ഏത് കീയാണുള്ളത്?

Ans: Escape Key (EscKey) 

60. CRT എന്നതിന്റെ പൂർണരൂപം?            

Ans:Cathode RayTube

61. Excel 2007 ന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ  എത്ര columns ഉണ്ടാകും? 

Ans: 16384

62. CTRL+V എന്നത് എന്തിനുപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടാണ്? 

Ans:Paste

63. Millennium Bug എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans:Y2K bug 

64. ‘രേവതി’ എന്ന മലയാളം ലിപി പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനി?

Ans:ഡി.ഡാക്

65. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഒരു.... ആണ്? 

Ans:സേപ്രെഡ്ഷീറ്റ് 

66.USB എന്നതിന്റെ പൂർണരൂപം? 

Ans:യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ്.

67. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? 

Ans: പോർട്ട്

68. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്?    

Ans:ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്(LAN)

69.കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻറർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയർ ഏത് 
വിഭാഗത്തിൽ പെടും ?  
Ans:ആപ്പിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് വെയർ 

70. അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ത് തരം സോഫ്റ്റ് വെയർ ആണ്?
 
Ans:ആപ്പിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് വെയർ

71.ഒരു  Tera Byte (TB)എന്നത് ......... GB യാണ്?

Ans:1024

72. ഇൻപുട്ട് ആയും ഔട്ട്പുട്ട് ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണം'

Ans:മോഡം

73.5th- ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലുപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ?
 
Ans:ULSI(UltraLarge Scale Integrated System) 

74. കമ്പ്യൂട്ടർ ലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രീം മെഷീൻ' എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്?
 
Ans:ടെഡ് നെൽസൺ 

75. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗമാകാതെ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ശേഖരിച്ചുവെയ്ക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയാണ്?

Ans: സെക്കൻഡറി  മെമ്മറി

76.ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസിന്റെ പിതാവ്? 

Ans:ജോൺ മക്കാർത്തി

77. ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺ വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans:ബെംഗളൂരു   

78.OMR (Optical Mark Recognition) എന്നത്  എന്ത് തരം ഉപകരണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്?

Ans:ഇൻപുട്ട് 

79.ലാപ്ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ മൗസിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിൻറിങ് ഉപകരണം? 

Ans:ടച്ച്പാഡ്

80.ഒരു ഡാറ്റയെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഇൻഫർമേഷനാക്കിമാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ?

Ans: ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് 

81.വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ്(VDU)എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗമാണ്  

Ans:മോണിറ്റർ 

82.പ്രിൻററുകൾ ആദ്യകാലത്ത് ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ?
 
Ans:പഞ്ച്കാർഡ് 

83.കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാന സർക്യൂട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ് ഏത്?

Ans:മദർ ബോർഡ് 

84.കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലയ്ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണം? 

Ans:യു.പി.എസ്

85. ഒരു file ന്റെ size നെ കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ?

Ans: Compression 

86. സോഫ്റ്റ് വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള Data base ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം.എസ്. ഓഫീസ് ആപ്പിക്കേഷൻ ?

Ans:മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസസ് 

87.കമ്പ്യൂട്ടറിനേയും വ്യക്തിയേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമം?

Ans:ഓപ്പറേറ്റിങ്സിസ്റ്റം

88. മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് വേണ്ടി ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ്സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്?

Ans:ഗൂഗിൾ

89.ലിനക്സ് എന്നത് ഒരു…….. ആണ്?

Ans:സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിങ്സിസ്റ്റം

90.ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ പ്രോസസ്സിങിന് മുമ്പ് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ്?

Ans:ട്രാൻസിലേറ്റർ

91.ജാവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം?

Ans:സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റം

92.Arithmetic Logic പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള കംപ്യൂട്ടറിലെ Local Storage Area ഏത്?

Ans:Register

93. കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് കണ്ടെത്തിയത് ആര്?

Ans:ഡഗ്ലസ് എംഗൽബർട്ട്

94. കേബിൾ ടി.വി. നെറ്റ് വർക്കിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ് വർക്ക് സംവിധാനമാണ് ?

Ans:MAN (Metropolitan Area Network) 

95.ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനുവേണ്ടി ഉപയോഗി ക്കുന്ന വിനിമയ മാധ്യമം?

Ans: ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ

96.ഇൻറർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?

Ans:1982 

97. ഇൻറർനെറ്റിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

Ans:വിന്റ് സെർഫ്

98. ഇലക്ട്രോണിക്സ് രീതിയിൽ ഇൻറർനെറ്റ് വഴി ബിസിനസ്സ് നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനം?
 
Ans:ഇ-കൊമേഴ്സ് 

99.കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ്? 

Ans:ഐ.പി.അഡ്രസ്സ് (ഇൻറർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾഅഡ്രസ്റ്റ്)

100.വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് (WWw) ന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?

Ans:ജനീവ


Manglish Transcribe ↓1. Ganithakriyakal, vishakalanangal ennee prakriyakal nadatthunna kampyoottarile bhaagam? 

ans: alu (arithmetic and logic unit)

2. Kampyoottarinte 'reedu & ryttu memmari' ennariyappedunnath?

ans:ram (random access memory) 

3. Kampyoottar mausinte vegam alakkaanulla yoonittu?

ans:mikki (mickey) 

4. ‘meyin memmari' ennariyappedunna kampyoottar memmari?

ans:prymari memmari

5. Kampyoottar sayansinte pithaav?

ans:alan dyooringu 

6. Lokakampyoottar saaksharathaadinam?

ans:disambar 2

7. "blaakku aandu vyttmonittar' ennariyappedunnathu 

ans:monokrom monittar 

8. Skaanar oru….... Upakaranamaan?

ans:inputtu

9. Hydeku vyavasaayatthinte thalasthaanam ennariyappedunnath?

ans:silikkanvaali 

10. Keebordile phangshan keekalude ennam?

ans:12 

11. Oru nibil ennathu ethra beettu aan?

ans:4 

12. Prinru cheyyappetta dokyumenrukal ariyappedunnath?

ans:haardu koppi 
13, onnaam janareshan kampyoottaril upayogicchirunnasaankethika vidya?
ans:vaakvamdyoobu 

14. Haardu diskinte vegam alakkunna ekakam?

ans:revalyooshan per minittu (rpm) 

15. Oru kee sdrokkine athinu samaanamaaya bittilekku maattuvaan upayogikkunna sttaanderd?

ans:ascii (american standard code for information intercharge) 

16. Svathanthrya sophttveyarinte pithaav?

ans:ricchaardsttaalmaan

17. Dileettu cheytha phayalukale thaalkkaalikamaayi  sookshikkunna sthalam?

ans:risykkim bin

18. Kampyoottar haardveyarukale niyanthrikkukayum ekopikkukayum cheyyunna nirdeshangalaanu ?

ans:sophttveyar

19. Kampyoottarinte ettavum cheriya memmari yoonittu ?

ans:bittu 

20. Kampyoottar pravartthikkumpol aadyam pravartthana kshamamaakunna sophttveyar?

ans:opparettingsisttam 

21. 
mykrosophttinte  aasthaanam evideyaan?
ans:vaashimgdan 

22. Linaksu upayogicchu inthya svanthamaayi vikasi ppiccheduttha opparettingsisttam? 

ans:bhaarathu opparettingsisttam solyooshan(boss) 

23. Linaksinte logoyilulla pakshi? 

ans:daksu enna pengvin 

24. Mac os (macintosh operating system)ethu kampaniyudethaan? 

ans:aappil 

25. Upabhokthaakkalkku aavashyaanusaranam upayogikkaanum maattam varutthaanum vitharanam cheyyaanum saadhikkunna sophttveyar? 

ans:svathanthra sophttveyar 

26. Aadya kampyoottar prograamar?

ans:adaa lau ledu

27. Kampyoottar deskdoppil samayavum theeyathiyum rekhappedutthiyirikkunnath? 

ans:daaskbaar 

28. Bittu ennathu enthinte churukkezhutthaan? 

ans:bynari dijittu 

29. Refreshing-nu upayogikkunna keebordu shorttkattu ethaan?

ans:f5

30. Vaanijyavyavasaaya aavashyangalkkaayi uvayo gikkunna kampyoottar bhaasha? 

ans:kobol (cobol) 

31. 'okku ennu aadyakaalatthu ariyappettirunna prograamingu laamgveju eth? 

ans:jaava 

32. Kampyoottar prograamingu laamgvejaaya 'c’ yude upajnjaathaav? 

ans:denneesu ricchi 

33. Sooppar kampyoottarinte pithaavu ennariyappedunnathu 

ans:simor kre 

34. Inthya vikasippiccheduttha aadyatthe sooppar kampyoottar eth? 

ans:param 8000

35. Kampyoottar prograamukalil undaakunna thettukale
neekkam cheyyunna prakriya eth? 
ans:deebaggingu

36. Inthyayilaadyamaayi inrarnettu kanakshan labhya maakkiya sthaapanam? 

ans:vsnl (videsh sanchar nigam limited)

37. Inrarnettinte aadyakaala roopam? 

ans:arpanet (advanced research project agency network)

38. Oru googol ennathu. Aan? 

ans:10^100

39. Inthyayude aadyatthe vebbrausar?

ans:epiku

40. Ethu kampaniyaanu soshyal nettvarkkingsyttu aaya linkdin vaangiyath?

ans:mykrosophttu

41. Inrarnettile oaaskar ennariyappedunna avaardu ? 

ans:vebi avaardu 

42. E-mail le ‘e' ennathu enthine soochippikkunnu? 

ans:electronic 

43. Kampyoottar on cheyyumpol opparettingu sisttavum mattu prograamukalum ellaam memmariyilekku lodu aakunnathine ariyappedunnath? 

ans:buttingu

44. 1mb ennathu ethra kb yaan? 

ans:1024 

45. El. Si. Di. Ennathinte poornaroopam? 

ans:likvidkristtal disple 

46. Kampyoottarinte thalacchoru ennariyappedunnath? 

ans:si. Pi. Yu. 

47. Samaanasvabhaavamulla oru koottam vivarangale ariyappedunna per?

ans:phayal 

48. 'drojan" ennathu enthaan? 

ans:vinaashakaarikalaaya kampyoottar prograamukal 

49. Inrarnettile esu. Em. Esu. Ennariyappedu nath? 

ans:dvitter 

50. Oru kampyoottar nettvarkkile pradhaanappetta kampyoottar  ethu perilariyappedunnu? 

ans:servar

51. Kampyoottar keebordile ettavum neelam koodiya kee eth?

ans:spesu baar 

52. World wide web-nte upajnjaathaavu aar? 

ans:deem bernezhsu lee 

53. Kooduthal kampyoottarukal onnicchu bandhippikkunnathinaayi upayogikkunna upakaranam? 

ans:habu(hub) 

54. Modatthinte poornaroopam enthu? 

ans:modulator demodulator 

55. Rediyo tharamgangal upayogicchu kampyoottar nettvarkku vazhi daattaa vinimayam cheyyuvaan upayogikkunna saankethika vidya?

ans: wi-fi (wireless fidelity) 

56. Phayalukal oru sthalatthuninnum mattusthalatthekku maattunnathinaayi nettvarkkil upayogikkunna prottokol? 

ans:ftp (file:transfer protocol) 

57. Kampyoottar pravartthanangale thaarumaaraakkuvaan kazhivulla kampyoottar prograamukal? 

ans:kampyoottar vyrasu

58. Vyrasu prograam nirmikkunna vyakthikal ariyappedunnath?
 
ans: viksar 

59. Oru keebordinte ettavum mukalil idatthe moolaykku ethu keeyaanullath?

ans: escape key (esckey) 

60. Crt ennathinte poornaroopam?            

ans:cathode raytube

61. Excel 2007 nte varkksheettil  ethra columns undaakum? 

ans: 16384

62. Ctrl+v ennathu enthinupayogikkunna keebordu shorttkattaan? 

ans:paste

63. Millennium bug ennariyappedunnathu ?

ans:y2k bug 

64. ‘revathi’ enna malayaalam lipi puratthirakkiya inthyayile kampyoottar kampani?

ans:di. Daaku

65. Mykrosophttu eksal oru.... Aan? 

ans:sepredsheettu 

66. Usb ennathinte poornaroopam? 

ans:yoonivezhsal seeriyal basu.

67. Kampyoottaril ninnum vivarangal puratthekku pokaanulla kavaadam ennariyappedunnath? 

ans: porttu

68. Oru sthaapanatthil maathram pravartthikkunna kampyoottar nettu varkkine vilikkunna per?    

ans:lokkal eriya nettvarkku(lan)

69. Kampyoottaril inrarnettu saukaryam labhyamaakkaan naam upayogikkunna sophttu veyar ethu 
vibhaagatthil pedum ?  
ans:aappikkeshan sophttu veyar 

70. Adobu phottoshoppu enthu tharam sophttu veyar aan?
 
ans:aappikkeshan sophttu veyar

71. Oru  tera byte (tb)ennathu ......... Gb yaan?

ans:1024

72. Inputtu aayum auttputtu aayum pravartthikkunna upakaranam'

ans:modam

73. 5th- janareshan kampyoottarilupayogikkunna saankethika vidya?
 
ans:ulsi(ultralarge scale integrated system) 

74. Kampyoottar libareshan aandu dreem mesheen' enna pusthakam rachicchath?
 
ans:dedu nelsan 

75. Kampyoottarinte bhaagamaakaathe vivarangal sthiramaayi shekharicchuveykkunna kampyoottar memmariyaan?

ans: sekkandari  memmari

76. Aarttiphishyal inralijansinte pithaav? 

ans:jon makkaartthi

77. Inthyayude silikkan vaali ennariyappedunnathu ?

ans:bemgalooru   

78. Omr (optical mark recognition) ennathu  enthu tharam upakaranatthinu udaaharanamaan?

ans:inputtu 

79. Laapdopu kampyoottarukalil mausinu pakaramaayi upayogikkunna poyinringu upakaranam? 

ans:dacchpaadu

80. Oru daattaye upayogapradamaaya inpharmeshanaakkimaattunna prakriya ?

ans: daatta prosasingu 

81. Vishval disple yoonittu(vdu)ennariyappedunna kampyoottarinte bhaagamaanu  

ans:monittar 

82. Prinrarukal aadyakaalatthu ethu perilaanu ariyappettirunnathu ?
 
ans:panchkaardu 

83. Kampyoottarile pradhaana sarkyoottukal krameekaricchirikkunna bordu eth?

ans:madar bordu 

84. Kampyoottarilekkulla vydyutha pravaaham nilaykkaathe sookshikkunna upakaranam? 

ans:yu. Pi. Esu

85. Oru file nte size ne kuraykkuvaan upayogikkunna reethi ?

ans: compression 

86. Sophttu veyar vikasippikkunnathinaayulla data base aayi upayogikkunna em. Esu. Opheesu aappikkeshan ?

ans:mykrosophttu aaksasasu 

87. Kampyoottarineyum vyakthiyeyum thammil bandhippikkunna maadhyamam?

ans:opparettingsisttam

88. Mobyl phonukalkku vendi aandroyidu opparettingsisttam vikasippicchedutthath?

ans:googil

89. Linaksu ennathu oru…….. Aan?

ans:svathanthra opparettingsisttam

90. Hy leval laamgvejine prosasinginu mumpu mesheen leval laamgvejilekku maattunna prograamukalaan?

ans:draansilettar

91. Jaava vikasippiccheduttha sthaapanam?

ans:san mykro sisttam

92. Arithmetic logic pravartthanangalkkaayulla kampyoottarile local storage area eth?

ans:register

93. Kampyoottar mausu kandetthiyathu aar?

ans:daglasu emgalbarttu

94. Kebil di. Vi. Nettu varkkinaayi upayogikkunna nettu varkku samvidhaanamaanu ?

ans:man (metropolitan area network) 

95. Brodbaandu kanakshanuvendi upayogi kkunna vinimaya maadhyamam?

ans: opttikkal phybar

96. Inrarnettu prottokkol nilavil vanna varsham?

ans:1982 

97. Inrarnettinte upajnjaathaav?

ans:vintu serphu

98. Ilakdroniksu reethiyil inrarnettu vazhi bisinasu nadatthaan sahaayikkunna samvidhaanam?
 
ans:i-komezhsu 

99. Kampyoottarinte kruthyamaaya lokkeshan ariyaan sahaayikkunna adrasu? 

ans:ai. Pi. Adrasu (inrarnettu prottokoladrasttu)

100. Veldu vydu vebu (www) nte aasthaanam evideyaanu ?

ans:janeeva
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution