ജീവശാസ്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ


*തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം.

Ans : ഫ്രിനോളജി 

*തലയോട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം.

Ans : ക്രേനിയോളജി 

*തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അസ്ഥി പേടകം 

Ans : കപാലം (ക്രേനിയം)

*തലയോട്ടിയുടെ കട്ടിയുള്ള ചർമ്മം 

Ans : സ്കാൽപ്പ് 

*തലച്ചോറ്, സുഷുമ്ന എന്നിവയെ പൊതിഞ്ഞുകാണുന്ന സ്തരം 

Ans : മെനിഞ്ചസ് 

*മസ്തിഷ്കത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദ്രവം 

Ans : സെറിബ്രോസ്‌പൈനൽ ദ്രവം 

*മസ്തിഷ്കത്തിൻറെ ഭാരം 

Ans : 1400 ഗ്രാം 

*മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം 

Ans : സെറിബ്രം 

*ബുദ്ധി, ചിന്ത, ഭാവന, വിവേചനം, ഓർമ്മ, ബോധം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : സെറിബ്രം 

*ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : സെറിബ്രം 

*ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : സെറിബെല്ലം 

*ശരീര തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : സെറിബെല്ലം 

*പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : സെറിബെല്ലം 

*മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : സെറിബെല്ലം

*വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : തലാമസ് 

*ഹൃദയസ്പന്ദനം, ശ്വസനം തുടങ്ങിയ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : മെഡലാ ഒബ്ലോംഗേറ്റ 

*ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : മെഡലാ ഒബ്ലോംഗേറ്റ

*ചുമ, തുമ്മൽ, ഛർദി തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : മെഡലാ ഒബ്ലോംഗേറ്റ

*സെറിബ്രത്തിൻറെ തൊട്ടു താഴെയായി കാണുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : തലാമസ് 

*ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : ഹൈപ്പോതലാമസ് 

*വിശപ്പ്, ദാഹം, ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : ഹൈപ്പോതലാമസ് 

*ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻറെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : ഹൈപ്പോതലാമസ് 

*ഹൈപ്പോതലാമസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ 

Ans : വാസോപ്രസിൻ, ഓക്സിടോസിൻ 

*പ്രസവ പ്രക്രിയയിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഹോർമോൺ 

Ans : ഓക്സിടോസിൻ

*മസ്തിഷ്ക്കത്തിലേക്ക് രക്തം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ധമനികളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥ 

Ans : സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ്

*മസ്തിഷ്ക്കത്തിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നതിൻറെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന രക്തപ്രവാഹം 

Ans : സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ്

*ശരീരത്തിന് മൊത്തമായോ ഭാഗികമായോ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ  

Ans : പരാലിസിസ് (തളർവാതം)

*മസ്തിഷ്ക്കത്തിലെ സ്തരപാളിയായ മെനിഞ്ചസിനുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ 

Ans : മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്

*മുഖങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത രോഗാവസ്ഥ 

Ans : പ്രോസോഫിമോസിയ

*അക്ഷരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത രോഗാവസ്ഥ 

Ans : ഡെസ്‌ലേഷ്യ

*തലച്ചോറിൻറെ ഇടത്-വലത് ഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡി കല 

Ans : കോർപ്പസ് കളോസം 

*റിഫ്ളക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 

Ans : സുഷുമ്ന

*സുഷുമ്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നട്ടെല്ലിലെ ഭാഗം 

Ans : ന്യൂറൽ കനാൽ

*സുഷുമ്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ഭാഗം 

Ans : മെഡുല ഒബ്ലാംഗേറ്റ

*ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോർ ഉള്ള ജീവി 

Ans : സ്പേം വെയ്ൽ

*കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോർ ഉള്ള ജീവി 

Ans : ആന

*നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം 

Ans : ന്യൂറോൺ (നാഡി കോശം)

*ന്യൂറോണിൻറെ നീണ്ട തന്തു 

Ans : ആക്സോൺ

*ആക്സോണിന്റെ ആവരണം 

Ans : മയലിൻ ഉറ

*ന്യൂറോണുകളുടെ നാശം സംഭവിക്കുന്ന മൂലം പേശീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ 

Ans : പാർക്കിൻസൺ

*തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ നാശം സംഭവിക്കുന്ന അസാധാരണമായ ഓർമ്മക്കുറവ്  

Ans : അൽഷിമേഴ്‌സ്

*നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ തകരാറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ   
 
Ans : CT സ്കാൻ, MRI സ്കാൻ, EEG
CT സ്കാൻ - കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റ്റോമോഗ്രാഫിക് സ്കാൻ ,MRI സ്കാൻ - മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ് ,EEG - ഇലക്ട്രോ   എൻസഫലോ ഗ്രാം 
*ഹൃദയത്തെയും രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം   

Ans : കാർഡിയോളജി

*മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻറെ ഏകദേശ ഭാരം   

Ans : 300 ഗ്രാം

*ഹൃദയത്തെ  പൊതിഞ്ഞുള്ള ഇരട്ട സ്തരം 

Ans : പെരികാർഡിയം

*പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യൻറെ ശരാശരി ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക്    

Ans : മിനുട്ടിൽ 72 തവണ

*ശിശുക്കളുടെ ശരാശരി ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക്    

Ans : മിനുട്ടിൽ 200 തവണ

*മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൻറെ അറകളുടെ എണ്ണം   

Ans : നാല്

*ഹൃദയത്തിൻറെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്    

Ans : പേസ് മേക്കർ (SA നോഡ്)

*അർബുദം ബാധിക്കാത്ത അവയവം    

Ans : ഹൃദയം

*സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതാര്   

Ans : റെനേ ലെനക്ക്

*ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമായി നടത്തിയത്   

Ans : ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡ് (1967 ഡിസംബർ 3, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക)

*ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയം   

Ans : ജാർവിക്ക് 7

*ഇന്ത്യയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമായി നടത്തിയത്   

Ans : ഡോ വേണുഗോപാൽ (1994 ആഗസ്ത് 3, AIIMS, ഡൽഹി)

*കേരളത്തിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമായി നടത്തിയത്   

Ans : ഡോ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുറം (2003  മെയ് 13)

*കേരളത്തിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമായി നടത്തിയ ആശുപത്രി   

Ans : മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ്, എറണാകുളം

*ദേശീയ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ  ദിനം    

Ans : ആഗസ്റ്റ് 3

*ലോക ഹൃദയ  ദിനം    

Ans : സെപ്റ്റംബർ 29

*ഹൃദയവാൽവ്‌ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക്    

Ans : ടഫ്‌ലോൺ

*രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : ഹീമെറ്റോളജി

*ജീവന്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : രക്തം

*മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പോഷകങ്ങളെയും ഹോർമോണുകളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് 

Ans : രക്തം

*മനുഷ്യശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻറെ അളവ് 

Ans : 5 -6 ലിറ്റർ

*മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അരിപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : വൃക്ക

*രക്തം അരിച്ച് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്ന അവയവം 

Ans : വൃക്ക

*രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം 

Ans : ശ്വാസകോശം (രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ കലരുന്ന പ്രക്രിയ)

*രക്തത്തതിന് ചുവപ്പ്‌നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണ വസ്തു 

Ans : ഹീമോഗ്ലോബിൻ

*ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതു  

Ans : ഇരുമ്പ്

*മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് 

Ans :
14.5mg\100ml (M),
13.5mg\100ml (F)

*ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്ന രക്തകോശം 

Ans : അരുണ രക്താണുക്കൾ (Erythrocytes)

*ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെവിടെ  

Ans : അസ്ഥി മജ്ജയിൽ

*രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ അളവ്   

Ans : 40 -60 ലക്ഷം \mm³

*ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെവിടെ വെച്ച് 

Ans : കരളിലും പ്ലീഹയിലും

*ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : പ്ലീഹ

*ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ വിറ്റാമിനുകൾ 

Ans : വിറ്റാമിൻ ബി 12, വിറ്റാമിൻ 9

*ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് 

Ans : ബിലിറുബിൻ (ചുവപ്പ്) ബിലിവിർഡിൻ (മഞ്ഞ)

*ശരീരത്തിലെ പോരാളികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : ശ്വേത രക്താണുക്കൾ (Leucocytes)

*രോഗപ്രതിരോധശക്തിക്ക് ആവശ്യമായ ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 

Ans : ശ്വേത രക്താണുക്കൾ

*രക്തത്തിലെ ശ്വേത രക്താണുക്കളുടെ അളവ്   

Ans : 7000-10000 \mm³

*ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെവിടെ  

Ans : അസ്ഥി മജ്ജയിലും പ്ലീഹയിലും

*ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശ്വേതരക്താണു  

Ans : ലിംഫോസൈറ്റ്

*HIV വൈറസ് ആക്രമിക്കുന്ന രക്താണു  

Ans : ലിംഫോസൈറ്റ്

*രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയുന്ന ഹെപ്പാരിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശ്വേതരക്താണു  

Ans : ബേസോഫിൽ

*ഏറ്റവും വലിയ രക്താണു  

Ans : ശ്വേത രക്താണുക്കൾ

*ഏറ്റവും വലിയ ശ്വേതരക്താണു  

Ans : മോണോസൈറ്റ്

*ഏറ്റവും ചെറിയ ശ്വേതരക്താണു  

Ans : ലിംഫോസൈറ്റ്

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള രക്തകോശം   

Ans : ചുവന്ന രക്തകോശം (120 ദിവസം)

*ഏറ്റവും കുറവ് ആയുസ്സുള്ള രക്തകോശം   

Ans : പ്ളേറ്റ്ലറ്റുകൾ (4-7 ദിവസം)

*ശ്വേതരക്താണുവിന്റെ പരമാവധി ആയുസ്സ്   

Ans : 15 ദിവസം

*നിറമില്ലാത്ത രക്തകോശം   

Ans : പ്ളേറ്റ്ലറ്റുകൾ (Thrombocytes)

*രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശം   

Ans : പ്ളേറ്റ്ലറ്റുകൾ

*രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 

Ans : 3-6 മിനുട്ട്

*രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ധാതു  

Ans : കാൽസ്യം

*രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകം    

Ans : ജീവകം K

*രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാംസ്യം    

Ans : ഫൈബ്രിനോജൻ

*രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം    

Ans : ത്രോംബോകൈനേസ്

*രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ രക്ത ബാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു 

Ans : സോഡിയം സിട്രേറ്റ്

*രക്ത ബാങ്കുകളിൽ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് 

Ans : 4 ഡിഗ്രി C

*രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയുന്ന രാസവസ്തു 

Ans : ഹെപ്പാരിൻ

*രക്തം കട്ടപിടിച്ച ശേഷം ഊറിവരുന്ന ദ്രാവകം 

Ans : സീറം

*പ്ളേറ്റ്ലറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെവെച്ച് 

Ans : അസ്ഥി മജ്ജയിൽ

*രക്തത്തിലെ പ്ളേറ്റ്ലറ്റുകളുടെ അളവ് 

Ans :
1.5 -
4.5 ലക്ഷം \mm³

*രക്തത്തിലെ ദ്രാവകഭാഗം 

Ans : പ്ലാസ്മ

*രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് 

Ans : 55%

*പ്ലാസ്മയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിൻറെ അളവ്  

Ans : 91 - 92%

*രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ നിറം 

Ans : ഇളം മഞ്ഞ (വൈക്കോലിൻറെ നിറം)

*രക്തത്തിലെ ആന്റിബോഡികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം 

Ans : പ്ലാസ്മ

*ആന്റിബോഡിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ 

Ans : ഗ്ലോബുലിൻ

*രക്ത സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ 

Ans : ആൽബുമിൻ

*രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര  

Ans : ഗ്ലൂക്കോസ് 

*രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ 

Ans : ഇൻസുലിൻ

*രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ   

Ans : കാൾ ലാൻഡ്സ്റ്റെയ്നർ

*രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ   

Ans : വില്യം ഹാർവി

*സർവ്വിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ്    

Ans : O ഗ്രൂപ്പ്

*സർവ്വിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ്    

Ans : AB ഗ്രൂപ്പ്

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ്    

Ans : O+ve ഗ്രൂപ്പ്

*ഏറ്റവും കുറവ് കണ്ടുവരുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ്    

Ans : AB-ve ഗ്രൂപ്പ് 

*ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ്    

Ans : O ഗ്രൂപ്പ്

*ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ്    
AB ഗ്രൂപ്പ്
*ഏറ്റവും അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ്    

Ans : ബോംബെ ഗ്രൂപ്പ് (K Zero)

*ഒരു പ്രാവശ്യം ദാനം ചെയ്യാവുന്ന രക്തത്തിൻറെ അളവ്     

Ans : 300 മില്ലിലിറ്റർ

*രക്തദാനം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി      

Ans : 17 വയസ്

*ഒരു പ്രാവശ്യം ദാനം ചെയ്യാവുന്ന രക്തത്തിൻറെ അളവ്     

Ans : 300 മില്ലിലിറ്റർ 

*ലോമികകൾ (Capilaries) കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ    

Ans : മാർസെല്ലോ മാൽപിജി

*ലോമികകളിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുമ്പോൾ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ദ്രാവകം     

Ans :
Ans : ലിംഫ്

*നിറമില്ലാത്ത ദ്രാവക സംയോജക കല      

Ans : ലിംഫ്

*ഏറ്റവും വലിയ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി      

Ans : പ്ലീഹ

*രക്തത്തിനും കലകൾക്കുമിടയിലെ ഇടനിലക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്     

Ans : ലിംഫ് 

*ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം 

Ans : മന്ത്

*ലിംഫിൻറെ ഒഴുക്ക് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ  

Ans : ഒഡീമ

*അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആകൃതി മാറുന്നത് മൂലം ഓക്സിജൻ വഹിക്കൽ ശരിയായി നടക്കാത്ത അവസ്ഥ 

Ans : സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ

*സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് 

Ans : വയനാട്ടിൽ 

*രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻറെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം 

Ans : അനീമിയ (വിളർച്ച)

*രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥ  

Ans : ത്രോംബോസിസ്

*ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്താൽ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ   

Ans : ഹെമറേജ്

*രക്തത്തിൽ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്ന രോഗം 

Ans : രക്താർബുദം (Leukaemia)

*രക്തത്തിൽ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ കുറയുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം 

Ans : ലൂക്കോപീനിയ (Leukopaenia)

*മുറിവികളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കുന്ന ജനിതക രോഗം 

Ans : ഹീമോഫീലിയ (ക്രിസ്തുമസ് രോഗം)

*അരുണ രക്താണുക്കളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്ന സസ്തനി  

Ans : ഒട്ടകം

*പാറ്റയുടെ രക്തത്തിൻറെ നിറം  

Ans : നിറമില്ല (വെള്ള)

*നീരാളിയുടെ രക്തത്തിൻറെ നിറം  

Ans : നീല

*മണ്ണിരയുടെ രക്തത്തിൻറെ നിറം  

Ans : ചുവപ്പ്

*കുളയട്ടയുടെ രക്തത്തിൻറെ നിറം  

Ans : പച്ച

*രക്തത്തിന് നീലയും പച്ചയും നിറം നൽകുന്ന കണിക

Ans : ഹീമോസയാനിൻ

*ഹീമോസയാനിനിൽ ഉള്ള ലോഹം  

Ans : കോപ്പർ

*ആന്റിബോഡികളുടെ ഉത്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്  

Ans : ആന്റിജനുകൾ

*രക്ത ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം ചേരാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ   

Ans : അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ 

*ലോക രക്ത ദാന ദിവസം   

Ans : ജൂൺ 14

*ദേശീയ രക്ത ദാന ദിവസം   

Ans : ഒക്ടോബർ 1

*ശരീരത്തിൽ പേശികളില്ലാത്ത അവയവം   

Ans : ശ്വാസകോശം

*ശ്വാസകോശത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരട്ടസ്തരം 

Ans : പ്ലൂറ

*നെഞ്ചിനെ വയറിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന പേശീനിർമ്മിത ഭാഗം    

Ans : ഡയഫ്രം

*ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന വായുവിന്റെ അളവ്   

Ans : ടൈഡൽ വോളിയം (500 ml)

*ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ്    

Ans : 21%

*ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ്    

Ans :
0.03%

*ഉച്ഛ്വാസവായുവിന്റെ ഊഷ്മാവ്     

Ans : 20 ഡിഗ്രി

*നിശ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ്    

Ans : 14%

*നിശ്വാസവായുവിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ്    

Ans : 5%

*നിശ്വാസവായുവിന്റെ ഊഷ്മാവ്     

Ans : 25 ഡിഗ്രി

*ശക്തമായ ഉച്ഛ്വാസം നടത്തിയ ശേഷം പുറത്തുവിടാൻ കഴിയുന്ന വായുവിന്റെ അളവ്    

Ans : വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി

*ശ്വാസകോശത്തിലെ വാതകവിനിമയം നടക്കുന്നത്     

Ans : ആൽവിയോളയിൽ

*ശ്വാസന സമയത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വായുവിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം   

Ans : സ്പൈറോമീറ്റർ

*ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ    

Ans : ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ആസ്മ, ന്യൂമോണിയ, ശ്വാസകോശാർബുദം, എംഫിസിമ, സാർസ്, സിലിക്കോസിസ്

*നന്നായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമൂലം ശരീരത്തിന് ശരിയായ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ      

Ans : അസിഫിക്സിയ

ബാക്റ്റീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ 


*കോളറ               : വിബ്രിയോ കോളറെ

*ക്ഷയം                 : മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ്

*കുഷ്ഠം               : മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രെ

*ടെറ്റനസ്             : ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റനി

*ഡിഫ്ത്തീരിയ : കൊറൈൻ ബാക്ടിരിയം ഡിഫ്ത്തീരിയെ

*ടൈഫോയിഡ്  : സാൽമൊണല്ല ടൈഫി

*വില്ലൻ ചുമ      : ബോർഡറ്റെല്ല പെർട്ടൂസിസ്

*പ്ളേഗ്                 : യെർസീനിയ പെസ്റ്റിസ്

*എലിപ്പനി           : ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇക്ട്രോഹെമറേജിയ

*ഗൊണാറിയ      : നിസ്സേറിയ ഗൊണാറിയ

*സിഫിലിസ്         : ട്രിപ്പൊനിമാ പലീഡിയം

*ആന്ത്രാക്സ്        : ബാസില്ലസ് അന്ത്രാസിസ്

*തൊണ്ടകാറൽ    : സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്

*ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ : സാൽമൊണല്ല, സ്റ്റെഫലോ കോക്കസ്, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ബോട്ടുലിനം
[nw]

വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ


*എയ്ഡ്സ്                : HIV (ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ്)

*ചിക്കൻപോക്സ്  : വെരിസെല്ല സോസ്റ്റർ വൈറസ്

*ജലദോഷം                 : റൈനോ വൈറസ്

*മീസിൽസ്                  : പോളിനോസ മോർബിലോറിയം

*ചിക്കുൻ ഗുനിയ     : ചിക്കുൻ ഗുനിയ വൈറസ് (ആൽഫ വൈറസ്)

*പോളിയോ മെലിറ്റിസ് : പോളിയോ വൈറസ്

*പേ വിഷബാധ         : റാബീസ് വൈറസ് (സ്ട്രീറ്റ്\ലിസ്സ വൈറസ്)

*അരിമ്പാറ                   : ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ്

*വസൂരി                        : വേരിയോള വൈറസ്

*ഡെങ്കിപ്പനി                  : IgM ഡെങ്കി വൈറസ് (ഫ്‌ളാവി വൈറസ്)

*സാർസ്                          : സാർസ് കൊറോണ വൈറസ്

*പന്നിപ്പനി                     : H1N1 വൈറസ്

*പക്ഷിപ്പനി                    : H15N1 വൈറസ്
[nw]

ഫംഗസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ


*അത്‌ലറ്റ് ഫൂട്ട്               : എപിഡെർമോ ഫൈറ്റോൺ ഫ്ലോകോസം

*റിങ് വേം                       : മൈക്രോസ്പോറം

*ആസ്‌പർജില്ലോസിസ് : ആസ്‌പർജില്ലസ്‌ ഓട്ടോമൈക്കോസിസ്

*കാന്ഡിഡിയാസിസ് : കാൻഡിഡാ ആൽബിക്കൻസ്
[nw]

രോഗങ്ങളും അവ ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളും 


*മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്    : തലച്ചോറ് (നാഡീ വ്യവസ്ഥ)

*അപസ്മാരം           : നാഡീ വ്യവസ്ഥ

*പേ വിഷബാധ        : നാഡീ വ്യവസ്ഥ

*അൽഷിമേഴ്‌സ്        : നാഡീ വ്യവസ്ഥ

*പാർക്കിൻസൺസ് : നാഡീ വ്യവസ്ഥ

*പോളിയോ മൈലിറ്റിസ് : നാഡീ വ്യവസ്ഥ

*എയ്ഡ്സ്                   : രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം

*ഹെപ്പട്ടൈറ്റിസ്         : കരൾ

*സിറോസിസ്              : കരൾ

*സോറിയാസിസ്       : ത്വക്ക്

*മുണ്ടിനീര്                    : പരോട്ടിഡ് ഗ്രന്ഥി (ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി)

*മലേറിയ                       : പ്ലീഹ

*ഹണ്ടിങ്ങ്ടൺ ഡിസീസ് : കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ

*പാരാലിസിസ്            : നാഡീ വ്യവസ്ഥ

*ടോൺസിലൈറ്റിസ്   : ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥി

*ഗോയിറ്റർ                     : തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി

*ഡിഫ്ത്തീരിയ             : തൊണ്ട

*സാർസ്                           : ശ്വാസകോശം

*ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്‌            : ശ്വാസകോശം

*സിലിക്കോസിസ്         : ശ്വാസകോശം

*ക്ഷയം                               : ശ്വാസകോശം

*ടൈഫോയിഡ്                : കുടൽ

*എക്സിമ                         : ത്വക്ക്

*മെലനോമ                        : ത്വക്ക്

*പയോറിയ                      : മോണ

*കുഷ്ഠം                              : നാഡീ വ്യവസ്ഥ

*ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ്             : മോണ
[nw]

വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ 

ക്ഷയം, വസൂരി (സ്മാൾ പോക്സ്), ചിക്കൻപോക്സ്, അഞ്ചാം പനി (മീസിൽസ്), ആന്ത്രാക്സ്, ഇൻഫ്ളുവൻസ, സാർസ്, ജലദോഷം, മുണ്ടിനീര്, ഡിഫ്ത്തീരിയ, വില്ലൻചുമ  [nw]

 ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ

കോളറ, ടൈഫോയിഡ്, എലിപ്പനി, ഹെപ്പട്ടൈറ്റിസ്, വയറുകടി, പോളിയോ മേലറ്റിസ് [nw]

ലൈംഗിക സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ

 
ഗൊണോറിയ, സിഫിലിസ്, എയ്ഡ്സ് [nw]

രക്തത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ 


*എയ്ഡ്സ്, ഹെപ്പട്ടൈറ്റിസ്
[nw]

ഷഡ്പദങ്ങൾ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ 


*മന്ത്                 : ക്യൂലക്സ് പെൺകൊതുകുകൾ

*മലേറിയ       : അനോഫിലസ് പെൺകൊതുകുകൾ

*ഡെങ്കിപ്പനി   : ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി കൊതുകുകൾ

*മഞ്ഞപ്പനി     : ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി കൊതുകുകൾ

*ജപ്പാൻ ജ്വരം : കൊതുകുകൾ

*ചിക്കുൻഗുനിയ : ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി കൊതുകുകൾ

*പ്ളേഗ്             : എലിച്ചെള്ള്

*ടൈഫസ്          : പേൻ, ചെള്ള്

*കാലാ അസർ : സാൻഡ് ഫ്ലൈ

*സ്ലീപ്പിങ് സിക്ക്നെസ് : സെ സെ ഫ്ലൈ (Tse tse Fly)

*പാരമ്പര്യത്തെയും അതിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : ജനിതക ശാസ്ത്രം

*ആധുനിക ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻറെ പിതാവ്  

Ans : ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ

*മനുഷ്യരിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യ  

Ans : 46

*ഗൊറില്ലയിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യ  

Ans : 48

*ആനയിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യ  

Ans : 56

*ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ തൻറെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച സസ്യം 

Ans : പയർ

*ജീവന്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്\പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകർ 

Ans : ജീനുകൾ

*ജീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : വാൾട്ടർ എസ് സട്ടൻ

*ആദ്യമായി ജീനിനെ കൃത്രിമമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 

Ans : ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാന

*ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്  

Ans : പിതാവിൻറെ Y ക്രോമസോം

*ക്ളോണിങ്ങിൻറെ പിതാവ് 

Ans : ഇയാൻ വിൽമുട്ട്

*ക്ളോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ ജീവി 

Ans : ഡോളി എന്ന ചെമ്മരിയാട് (1996)

*ക്ളോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ എരുമ 

Ans : സംരൂപ

*ക്ളോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ നായ 

Ans : സ്നപ്പി

*ക്ളോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ കുരങ്ങ് 

Ans : ടെട്ര

*ക്ളോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ കുതിര 

Ans : പ്രോമിത്യ

*ക്ളോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ ഒട്ടകം 

Ans : ഇൻജാസ്

*ക്ളോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ പശു 

Ans : വിക്ടോറിയ

*ക്ളോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ പൂച്ച 

Ans : കോപ്പി ക്യാറ്റ്

*ക്ളോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ കാശ്മീരി പഷ്മിന ആട് 

Ans : നൂറി

*പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ് 

Ans : ചാൾസ് ഡാർവിൻ

*ഡാർവിൻ സഞ്ചരിച്ച കപ്പൽ 

Ans : HMS ബീഗിൾ

*പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണ സിദ്ധാന്തത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ് 

Ans : ചാൾസ് ഡാർവിൻ

*സ്വയാർജ്ജിത സ്വഭാവങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ പ്രേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ് 

Ans : ലാമാർക്ക്

*മനുഷ്യൻറെ ഏറ്റവും പുരാതനനായ പൂർവ്വികർ 

Ans : രാമാ പിത്തിക്കസ്

*ഏറ്റവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ജീവി 

Ans : ബാക്ടീരിയ

*ബാക്ടീരിയ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം 

Ans : ചെറിയ വടി

*പെനിസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : അലക്‌സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ്

*റാബീസ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : ലൂയി പാസ്ചർ

*വസൂരി വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : എഡ്വേർഡ് ജന്നർ

*ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് 

Ans : ആൽബർട്ട് സാബിൻ

*വൈറസ് എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം 

Ans : വൈറസ്

*ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ജീവൻ ലഭിക്കുന്ന ജീവികൾ 

Ans : വൈറസ്

*ചെരുപ്പിൻറെ ആകൃതിയുള്ള ജീവി 

Ans : പാരമീസിയം

*ഹരിതകമുള്ള ജന്തു

Ans : യുഗ്ലിന

*ഏകകോശ ജീവിയായ സസ്യം 

Ans : യീസ്റ്റ്

*ഇതായ് ഇതായ് രോഗം ഏത് വിഷബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് 

Ans : കാഡ്മിയം

*ഇതായ് ഇതായ് രോഗം ഏത് രാജ്യത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് 

Ans : ജപ്പാൻ

*മിനമത രോഗം ഏത് വിഷബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് 

Ans : മെർക്കുറി

*വയറിളക്കത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ ചികിത്സ

Ans : ORS ലായനി (ഓറൽ റീ ഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി)

*മലേറിയ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം 

Ans : ദുഷിതമായ വായു

*ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം 

Ans : മലമ്പനി

*വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : ഹിപ്പോക്രെറ്റസ്

*ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : സാമുവൽ ഹാനിമൻ

*ആയുർവേദത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : ആത്രേയ മഹർഷി

*യുനാനി ചികിത്സ ഉടലെടുത്ത രാജ്യം 

Ans : ഗ്രീസ്

*യുനാനി ചികിത്സ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചത് 

Ans : അറബികൾ

*അക്യൂപങ്‌ചർ ചികിത്സ ഉടലെടുത്ത രാജ്യം 

Ans : ചൈന

*ബിസിജി പ്ളാൻറ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ 

Ans : ഗിണ്ടി, ചെന്നൈ

*ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആന്റിബയോട്ടിക്ക് 

Ans : പെനിസിലിൻ

*ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : പെനിസിലിൻ

*ഇന്ത്യയിൽ പെനിസിലിൻ പ്ളാൻറ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം 

Ans : പിംപ്രി, മഹാരാഷ്ട്ര

*പാമ്പ് വിഷത്തിനുള്ള ആന്റിവെനം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ളാൻറ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്  

Ans : പാസ്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കുനൂർ, തമിഴ്‌നാട്

*ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹരോഗികൾ ഉള്ള രാജ്യം 

Ans : ഇന്ത്യ

*ഇന്ത്യയിൽ പ്ളേഗ് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻറെ സ്മാരകമായി നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിതി 

Ans : ചാർമിനാർ, ഹൈദ്രബാദ് (കുത്തബ് ഷാ)

*ഹാഷിമോട്ടോ എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം 

Ans : തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി

*ആയുർവേദത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : കോട്ടയ്ക്കൽ

*പോളിയോ പ്രതിരോധ വാക്സിനുകൾ ഏതെല്ലാം 

Ans : സാബിൻ (ഓറൽ), സൾക്ക് (കുത്തിവെയ്പ്പ്)

*DPT അഥവാ ട്രിപ്പിൾ വാക്സിൻ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആണ് നൽകുന്നത് 

Ans : ഡിഫ്തീരിയ, വില്ലൻ ചുമ, ടെറ്റനസ്

*പെന്റാവാലൻറ് വാക്സിൻ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആണ് നൽകുന്നത് 

Ans : ഡിഫ്തീരിയ, വില്ലൻ ചുമ, ടെറ്റനസ്, ഹെപ്പട്ടൈറ്റിസ് ബി, ഹീമോഫീലിയസ് ഇൻഫ്ളുവൻസ ബി

രോഗങ്ങളും ടെസ്റ്റുകളും

 

*വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ്      : എയ്ഡ്സ്

*എലിസ ടെസ്റ്റ്  : എയ്ഡ്സ്

*നേവ ടെസ്റ്റ് : എയ്ഡ്സ്

*ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് : ക്യാൻസർ

*DOTS ടെസ്റ്റ് : ക്ഷയം

*ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ്  : വർണ്ണാന്ധത   

*ഹിസ്റ്റമിൻ ടെസ്റ്റ് : കുഷ്ഠം

*ടൂർണിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ്  : ഡെങ്കിപ്പനി     

*വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് : ടൈഫോയിഡ്

*ബിലിറൂബിൻ ടെസ്റ്റ്: മഞ്ഞപ്പിത്തം     
      
*വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ 

Ans :  അലെക്സിയ

*എഴുതാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ 

Ans : എഗ്രാഫിയ

*സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ 

Ans : എഫാസിയ

*ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥ 

Ans : ഇൻസോമാനിയ

*രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : പതോളജി

*ചതുപ്പ് രോഗം     - മലമ്പനി 

*നാവികരുടെ പ്ളേഗ്  - സ്കർവി 

*ഗ്രെവ്സ് രോഗം - ഗോയിറ്റർ 

*രാജകീയ രോഗം   - ഹീമോഫീലിയ 

*വിശപ്പിൻറെ രോഗം - മരാസ്‌മസ് 

*കറുത്ത മരണം  - പ്ളേഗ് 

*വെളുത്ത പ്ളേഗ് - ക്ഷയം  

*ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ - ഡെങ്കിപ്പനി 

*കോക്ക് രോഗം  - ക്ഷയം 

*വിഷൂചിക - കോളറ 

*തൊണ്ടമുള്ള്  - ഡിഫ്തീരിയ 

*കില്ലർ ന്യുമോണിയ - സാർസ് 

*ഹാൻസൺസ് രോഗം - കുഷ്ഠം 

*ബ്ലാക്ക് ജോണ്ടിസ് - എലിപ്പനി 

*വീൽസ് ഡിസീസ് - എലിപ്പനി 

*ക്രിസ്മസ് രോഗം - ഹീമോഫീലിയ 

*മാർജ്ജാര നൃത്ത രോഗം - മിനാമാതാ 

*മദ്രാസ് ഐ  -  ചെങ്കണ്ണ് 

*പിള്ളവാതം - പോളിയോ 

*ഗ്രിഡ്സ്ലിം ഡിസീസ്  - എയ്ഡ്സ് 

*മനുഷ്യരിൽ എയ്ഡ്സ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യം 

Ans :    അമേരിക്ക

*ഇന്ത്യയിൽ എയ്ഡ്സ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 

Ans :   ചെന്നൈയിൽ

*കേരളത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്  

Ans :   പത്തനംതിട്ട

*എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്ക് നൽകി വരാറുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് 

Ans :   ആൻറി റിട്രോ വൈറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്

*റെഡ് റിബൺ ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

Ans :   എയ്ഡ്സ്

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് രോഗബാധിതരുള്ള രാജ്യം 

Ans :   ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

*നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച വർഷം  

Ans :   1987

*ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന രോഗം    

Ans :   ക്ഷയം

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷയ രോഗബാധിതരുള്ള രാജ്യം 

Ans :   ഇന്ത്യ

*ക്ഷയ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ രീതി 

Ans :   DOTS (Directly Observed Treatment Short Course)

*ക്ഷയ രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്ക് 

Ans :  സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ

*ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പഴയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans :  കുഷ്ഠം

*ദേശീയ കുഷ്ഠരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് 

Ans :   1955

*ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം 

Ans :  തമിഴ്‌നാട്

*എബോള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എവിടെ 

Ans :  ആഫ്രിക്ക

*വവ്വാലിലൂടെ പകരുന്ന വൈറസ് രോഗം 

Ans :  എബോള

*ജലദോഷത്തിൻറെ ശാസ്ത്രീയനാമം 

Ans :   നാസോ ഫോറിൻഞ്ചൈറ്റിസ്

*വസൂരിയെ തുടച്ചുനീക്കിയതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം 

Ans :   1980

*കൽക്കരി ശ്വസിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം 

Ans :  ആന്ത്രക്കോസിസ്

*ധാന്യങ്ങളുടെ പൊടി ശ്വസിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം 

Ans :  ഫാർമേഴ്‌സ് ലങ്

*പാറമടകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗം 

Ans :  സിലിക്കോസിസ്

*ആസ്ബറ്റോസ് ഫാക്ടറികളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗം 

Ans :  ആസ്ബറ്റോസിസ്

*കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗം ഏത് മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരിലാണ് കണ്ടുവരാറ്‌ 

Ans :  കോഴിവളർത്തൽ

*ചിക്കുൻഗുനിയ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യം 

Ans :  ടാൻസാനിയ (ആഫ്രിക്ക)

*ഇന്ത്യയിൽ ചിക്കുൻഗുനിയ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്  

Ans : കൊൽക്കത്ത

*പക്ഷിപ്പനി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യം 

Ans :  ഹോങ്കോങ് (ചൈന)

*ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷിപ്പനി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്  

Ans : മഹാരാഷ്ട്ര (നന്ദൻബാർ)

*ഇന്ത്യയിൽ പന്നിപ്പനി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 

Ans :  ഹൈദരാബാദ്

*ഇന്ത്യയിൽ സാർസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്  

Ans : ഗോവ

*ഇന്ത്യയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 

Ans :  കൊൽക്കത്ത

*ചിക്കുൻഗുനിയ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം 

Ans : വളഞ്ഞു നിൽക്കുക

*4D സിൻഡ്രോം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം 

Ans : പെല്ലഗ്ര

*ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊബാൾട്ടിൻറെ ഐസോട്ടോപ്പ് 

Ans : കൊബാൾട്ട് 60

*മന്ത് രോഗത്തിന് കാരണമായ വിര 

Ans : ഫൈലേറിയൽ വിര

*നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് 

Ans :  ഭീമൻ കണവ

*ഭൂമിയുടെ കാന്തിക ശക്തി അനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവി 

Ans :  ഒച്ച്

*ഒച്ചിൻറെ കാലുകളുടെ എണ്ണം 

Ans :  ഒന്ന്

*ഒച്ചിൻറെ രക്തത്തിൻറെ നിറം 

Ans :  നീല

*പാറ്റയുടെ രക്തത്തിൻറെ നിറം 

Ans : നിറമില്ല

*ആത്മഹത്യ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ 

Ans :  ലെമ്മിഗ്

*നിറം മാറുന്ന കടൽ ജീവി 

Ans :  നീരാളി

*സൂക്ഷ്മജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans :  മൈക്രോബയോളജി

*ബാക്റ്റീരിയകൾക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പെരുകാൻ അനുയോജ്യമായ താപനില 

Ans :  37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്

*ഷഡ്പദങ്ങളുടെ കാലുകളുടെ എണ്ണം 

Ans : 6

*ഷഡ്പദങ്ങളുടെ ശ്വാസനാവയവം 

Ans : ട്രക്കിയ

*ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി വർഗ്ഗം 

Ans : ഷഡ്പദങ്ങൾ

*ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഷഡ്പദം 

Ans : വണ്ട്

*ആശയവിനിമയത്തിന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ജീവി 

Ans : തേനീച്ച

*അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളെ കാണാൻ കഴിവുള്ള ജീവി 

Ans : തേനീച്ച

*മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : ഇക്തിയോളജി

*മൽസ്യം വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : പിസി കൾച്ചർ

*അലങ്കാര മൽസ്യങ്ങളുടെ റാണി 

Ans : ഏയ്ഞ്ചൽ ഫിഷ്

*മൽസ്യങ്ങളുടെ രാജാവ് \ഏറ്റവും വലിയ മൽസ്യം 

Ans : തിമിംഗല സ്രാവ്

*ഘ്രാണ ശക്തി കൂടുതലുള്ള മൽസ്യം  

Ans : സ്രാവ്

*കൊലയാളി മൽസ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : പിരാന

*വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൽസ്യം 

Ans : ഈൽ

*ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൽസ്യം  

Ans : സീലാകാന്ത്

*പാവപ്പെട്ടവൻറെ മൽസ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans : ചാള

*വയറ്റിൽ പല്ലുള്ള ജീവി 

Ans : ഞണ്ട്

*സ്വയം ചലിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവി 

Ans : സ്പോഞ്ച്

*ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലുകളുള്ള ജീവി 

Ans : തേരട്ട (മില്ലിപീഡ്)

*ഷഡ്പദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 

Ans : എന്റമോളജി

*ഷഡ്പദങ്ങളുടെ വിസർജ്ജനാവയവം 

Ans : മാൽപ്പീജിയൻ നാളികൾ

*മണ്ണിരയുടെ ശ്വാസനാവയവം 

Ans : ത്വക്ക്

*തേൾ, എട്ടുകാലി എന്നിവയുടെ ശ്വാസനാവയവം 

Ans : ബുക്ക് ലങ്സ്

*മണ്ണിരയുടെ വിസർജ്ജനാവയവം 

Ans : നെഫ്രീഡിയ

*ചിരിക്കുന്ന ജലജീവി 

Ans : ഡോൾഫിൻ

*ജലജീവികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളത്  

Ans : ഡോൾഫിൻ


Manglish Transcribe ↓*thalacchorine kuricchulla padtanam.

ans : phrinolaji 

*thalayottiye kuricchulla padtanam.

ans : kreniyolaji 

*thalacchorine samrakshikkunna asthi pedakam 

ans : kapaalam (kreniyam)

*thalayottiyude kattiyulla charmmam 

ans : skaalppu 

*thalacchoru, sushumna ennivaye pothinjukaanunna stharam 

ans : meninchasu 

*masthishkatthe samrakshikkunna dravam 

ans : seribrospynal dravam 

*masthishkatthinre bhaaram 

ans : 1400 graam 

*masthishkatthile ettavum valiya bhaagam 

ans : seribram 

*buddhi, chintha, bhaavana, vivechanam, ormma, bodham ennivayumaayi bandhappetta thalacchorile bhaagam 

ans : seribram 

*jnjaanendriyangalumaayi bandhappetta thalacchorile bhaagam 

ans : seribram 

*littil breyin ennariyappedunna thalacchorile bhaagam 

ans : seribellam 

*shareera thulanaavastha nilanirtthunna thalacchorile bhaagam 

ans : seribellam 

*peshi pravartthanangale ekopippikkunna thalacchorile bhaagam 

ans : seribellam 

*madyam baadhikkunna thalacchorile bhaagam 

ans : seribellam

*vedana samhaarikal pravartthikkunna thalacchorile bhaagam 

ans : thalaamasu 

*hrudayaspandanam, shvasanam thudangiya anychchhika pravartthanangale niyanthrikkunna thalacchorile bhaagam 

ans : medalaa oblomgetta 

*aichchhika pravartthanangale niyanthrikkunna thalacchorile bhaagam 

ans : medalaa oblomgetta

*chuma, thummal, chhardi thudangiyavaye niyanthrikkunna thalacchorile bhaagam 

ans : medalaa oblomgetta

*seribratthinre thottu thaazheyaayi kaanunna thalacchorile bhaagam 

ans : thalaamasu 

*shareeroshmaavu niyanthrikkunna thalacchorile bhaagam 

ans : hyppothalaamasu 

*vishappu, daaham, lymgikaasakthi enniva niyanthrikkunna thalacchorile bhaagam 

ans : hyppothalaamasu 

*shareeratthile jalatthinre alavu niyanthrikkunna thalacchorile bhaagam 

ans : hyppothalaamasu 

*hyppothalaamasu purappeduvikkunna hormonukal 

ans : vaasoprasin, oksidosin 

*prasava prakriyayil nirnnaayaka panku vahikkunna hormon 

ans : oksidosin

*masthishkkatthilekku raktham vitharanam cheyyunna dhamanikalil raktham kattapidikkunna rogaavastha 

ans : seribral thrombosisu

*masthishkkatthilekkulla rakthakkuzhalukal pottunnathinre phalamaayundaakunna rakthapravaaham 

ans : seribral hemareju

*shareeratthinu motthamaayo bhaagikamaayo chalanasheshi nashdappedunna avastha  

ans : paraalisisu (thalarvaatham)

*masthishkkatthile stharapaaliyaaya meninchasinundaakunna anubaadha 

ans : meninchyttisu

*mukhangale thiricchariyaan saadhikkaattha rogaavastha 

ans : prosophimosiya

*aksharangale thiricchariyaan saadhikkaattha rogaavastha 

ans : desleshya

*thalacchorinre idath-valathu bhaagangale thammil bandhippikkunna naadi kala 

ans : korppasu kalosam 

*riphlaksu pravartthanangale niyanthrikkunnathu 

ans : sushumna

*sushumna sthithi cheyyunna nattellile bhaagam 

ans : nyooral kanaal

*sushumnayumaayi bandhappetta thalacchorile bhaagam 

ans : medula oblaamgetta

*ettavum valiya thalacchor ulla jeevi 

ans : spem veyl

*karayile ettavum valiya thalacchor ulla jeevi 

ans : aana

*naadee vyavasthayude adisthaana ghadakam 

ans : nyooron (naadi kosham)

*nyooroninre neenda thanthu 

ans : aakson

*aaksoninte aavaranam 

ans : mayalin ura

*nyooronukalude naasham sambhavikkunna moolam peshee pravartthanangale ekopippikkaan saadhikkaattha avastha 

ans : paarkkinsan

*thalacchorile nyooronukalude naasham sambhavikkunna asaadhaaranamaaya ormmakkuravu  

ans : alshimezhsu

*naadi vyavasthayude thakaraarukal kandupidikkunna maargangal   
 
ans : ct skaan, mri skaan, eeg
ct skaan - kampyoottarysdu ttomograaphiku skaan ,mri skaan - maagnattiku resonansu imejingu ,eeg - ilakdro   ensaphalo graam 
*hrudayattheyum rogangaleyum kuricchulla padtanam   

ans : kaardiyolaji

*manushya hrudayatthinre ekadesha bhaaram   

ans : 300 graam

*hrudayatthe  pothinjulla iratta stharam 

ans : perikaardiyam

*praayapoortthiyaaya oru manushyanre sharaashari hrudayaspandana nirakku    

ans : minuttil 72 thavana

*shishukkalude sharaashari hrudayaspandana nirakku    

ans : minuttil 200 thavana

*manushya hrudayatthinre arakalude ennam   

ans : naalu

*hrudayatthinre hrudayam ennariyappedunnathu    

ans : pesu mekkar (sa nodu)

*arbudam baadhikkaattha avayavam    

ans : hrudayam

*sttethaskoppu kandupidicchathaaru   

ans : rene lenakku

*hrudayam maattivekkal shasthrakriya aadyamaayi nadatthiyathu   

ans : kristhyan barnaadu (1967 disambar 3, sautthu aaphrikka)

*aadyatthe kruthrima hrudayam   

ans : jaarvikku 7

*inthyayil hrudayam maattivekkal shasthrakriya aadyamaayi nadatthiyathu   

ans : do venugopaal (1994 aagasthu 3, aiims, dalhi)

*keralatthil hrudayam maattivekkal shasthrakriya aadyamaayi nadatthiyathu   

ans : do josu chaakko periyapuram (2003  meyu 13)

*keralatthil hrudayam maattivekkal shasthrakriya aadyamaayi nadatthiya aashupathri   

ans : medikkal drasttu, eranaakulam

*desheeya hrudayashasthrakriya  dinam    

ans : aagasttu 3

*loka hrudaya  dinam    

ans : septtambar 29

*hrudayavaalvu nirmmikkaanupayogikkunna plaasttikku    

ans : daphlon

*rakthatthe kuricchulla padtanam 

ans : heemettolaji

*jeevante nadi ennariyappedunnathu 

ans : raktham

*manushyashareeratthile poshakangaleyum hormonukaleyum vahicchukondu pokunnathu 

ans : raktham

*manushyashareeratthile rakthatthinre alavu 

ans : 5 -6 littar

*manushyashareeratthile arippa ennariyappedunnathu 

ans : vrukka

*raktham aricchu maalinyam neekkam cheyyunna avayavam 

ans : vrukka

*raktham shuddheekarikkunna avayavam 

ans : shvaasakosham (rakthatthil oksijan kalarunna prakriya)

*rakthatthathinu chuvappniram nalkunna varnna vasthu 

ans : heemoglobin

*heemoglobinil adangiyirikkunna dhaathu  

ans : irumpu

*manushyashareeratthil aavashyamaaya heemoglobinte alavu 

ans :
14. 5mg\100ml (m),
13. 5mg\100ml (f)

*shareeratthinte ellaa bhaagangalilekkum oksijan etthikkunna rakthakosham 

ans : aruna rakthaanukkal (erythrocytes)

*chuvanna rakthaanukkal ulppaadippikkappedunnathevide  

ans : asthi majjayil

*rakthatthile chuvanna rakthaanukkalude alavu   

ans : 40 -60 laksham \mm³

*chuvanna rakthaanukkal nashippikkappedunnathevide vecchu 

ans : karalilum pleehayilum

*chuvanna rakthaanukkalude shavapparampu ennariyappedunnathu 

ans : pleeha

*chuvanna rakthaanukkalude nirmmaanatthinaavashyamaaya vittaaminukal 

ans : vittaamin bi 12, vittaamin 9

*chuvanna rakthaanukkal shithileekarikkappettu undaakunnathu 

ans : bilirubin (chuvappu) bilivirdin (manja)

*shareeratthile poraalikal ennariyappedunnathu 

ans : shvetha rakthaanukkal (leucocytes)

*rogaprathirodhashakthikku aavashyamaaya aantibodikal ulppaadippikkunnathu 

ans : shvetha rakthaanukkal

*rakthatthile shvetha rakthaanukkalude alavu   

ans : 7000-10000 \mm³

*shvetha rakthaanukkal ulppaadippikkappedunnathevide  

ans : asthi majjayilum pleehayilum

*aantibodikal ulppaadippikkunna shvetharakthaanu  

ans : limphosyttu

*hiv vyrasu aakramikkunna rakthaanu  

ans : limphosyttu

*raktham kattapidikkunnathu thadayunna heppaarin ulppaadippikkunna shvetharakthaanu  

ans : besophil

*ettavum valiya rakthaanu  

ans : shvetha rakthaanukkal

*ettavum valiya shvetharakthaanu  

ans : monosyttu

*ettavum cheriya shvetharakthaanu  

ans : limphosyttu

*ettavum kooduthal aayusulla rakthakosham   

ans : chuvanna rakthakosham (120 divasam)

*ettavum kuravu aayusulla rakthakosham   

ans : plettlattukal (4-7 divasam)

*shvetharakthaanuvinte paramaavadhi aayusu   

ans : 15 divasam

*niramillaattha rakthakosham   

ans : plettlattukal (thrombocytes)

*raktham kattapidikkaan sahaayikkunna rakthakosham   

ans : plettlattukal

*raktham kattapidikkaan edukkunna samayam 

ans : 3-6 minuttu

*raktham kattapidikkaan sahaayikkunna dhaathu  

ans : kaalsyam

*raktham kattapidikkaan sahaayikkunna jeevakam    

ans : jeevakam k

*raktham kattapidikkaan sahaayikkunna maamsyam    

ans : phybrinojan

*raktham kattapidikkaan sahaayikkunna ensym    

ans : thrombokynesu

*raktham kattapidikkaathe sookshikkaan raktha baankukalil upayogikkunna raasavasthu 

ans : sodiyam sidrettu

*raktha baankukalil raktham sookshikkunna ooshmaavu 

ans : 4 digri c

*raktham kattapidikkunnathu thadayunna raasavasthu 

ans : heppaarin

*raktham kattapidiccha shesham oorivarunna draavakam 

ans : seeram

*plettlattukal ulppaadippikkappedunnathu evidevecchu 

ans : asthi majjayil

*rakthatthile plettlattukalude alavu 

ans :
1. 5 -
4. 5 laksham \mm³

*rakthatthile draavakabhaagam 

ans : plaasma

*rakthatthile plaasmayude alavu 

ans : 55%

*plaasmayil adangiyirikkunna jalatthinre alavu  

ans : 91 - 92%

*rakthatthile plaasmayude niram 

ans : ilam manja (vykkolinre niram)

*rakthatthile aantibodikal sthithicheyyunna sthalam 

ans : plaasma

*aantibodiyaayi pravartthikkunna plaasma protteen 

ans : globulin

*raktha sammarddham niyanthrikkaan sahaayikkunna plaasma protteen 

ans : aalbumin

*rakthatthil adangiyirikkunna panchasaara  

ans : glookkosu 

*rakthatthile glookkosinte alavu niyanthrikkunna hormon 

ans : insulin

*rakthagrooppukal kandetthiya shaasthrajnjan   

ans : kaal laandstteynar

*rakthaparyayana vyavastha kandetthiya shaasthrajnjan   

ans : vilyam haarvi

*sarvvika daathaavu ennariyappedunna grooppu    

ans : o grooppu

*sarvvika sveekartthaavu ennariyappedunna grooppu    

ans : ab grooppu

*ettavum kooduthal kanduvarunna raktha grooppu    

ans : o+ve grooppu

*ettavum kuravu kanduvarunna raktha grooppu    

ans : ab-ve grooppu 

*aantijan illaattha raktha grooppu    

ans : o grooppu

*aantibodi illaattha raktha grooppu    
ab grooppu
*ettavum apoorvvamaayi maathram kaanunna raktha grooppu    

ans : bombe grooppu (k zero)

*oru praavashyam daanam cheyyaavunna rakthatthinre alavu     

ans : 300 millilittar

*rakthadaanam cheyyunnathinu aavashyamaaya praayaparidhi      

ans : 17 vayasu

*oru praavashyam daanam cheyyaavunna rakthatthinre alavu     

ans : 300 millilittar 

*lomikakal (capilaries) kandetthiya shaasthrajnjan    

ans : maarsello maalpiji

*lomikakaliloode raktham ozhukumpol oornnirangunna draavakam     

ans :
ans : limphu

*niramillaattha draavaka samyojaka kala      

ans : limphu

*ettavum valiya limphu granthi      

ans : pleeha

*rakthatthinum kalakalkkumidayile idanilakkaaran ennariyappedunnathu     

ans : limphu 

*limphu vyavasthaye baadhikkunna oru rogam 

ans : manthu

*limphinre ozhukku kurayumpol undaakunna avastha  

ans : odeema

*aruna rakthaanukkalude aakruthi maarunnathu moolam oksijan vahikkal shariyaayi nadakkaattha avastha 

ans : sikkil sel aneemiya

*sikkil sel aneemiya ettavum kooduthal kaanappedunnathu 

ans : vayanaattil 

*rakthatthil heemoglobinre kuravu moolam undaakunna rogam 

ans : aneemiya (vilarccha)

*rakthakkuzhalukalil raktham kattapidikkunna rogaavastha  

ans : thrombosisu

*uyarnna rakthasammarddhatthaal rakthakkuzhalukal pottippokunna avastha   

ans : hemareju

*rakthatthil shvetharakthaanukkal kramaatheethamaayi vardhikkunna rogam 

ans : rakthaarbudam (leukaemia)

*rakthatthil shvetharakthaanukkal kurayunnathu kondundaakunna rogam 

ans : lookkopeeniya (leukopaenia)

*murivikalil raktham kattapidikkaathirikkunna janithaka rogam 

ans : heemopheeliya (kristhumasu rogam)

*aruna rakthaanukkalil nyookliyasu kaanappedunna sasthani  

ans : ottakam

*paattayude rakthatthinre niram  

ans : niramilla (vella)

*neeraaliyude rakthatthinre niram  

ans : neela

*mannirayude rakthatthinre niram  

ans : chuvappu

*kulayattayude rakthatthinre niram  

ans : paccha

*rakthatthinu neelayum pacchayum niram nalkunna kanika

ans : heemosayaanin

*heemosayaaninil ulla loham  

ans : koppar

*aantibodikalude uthpaadanatthe niyanthrikkunnathu  

ans : aantijanukal

*raktha daanam cheyyumpol parasparam cheraattha raktha grooppukal thammil cherumpolundaakunna avastha   

ans : agloottineshan 

*loka raktha daana divasam   

ans : joon 14

*desheeya raktha daana divasam   

ans : okdobar 1

*shareeratthil peshikalillaattha avayavam   

ans : shvaasakosham

*shvaasakoshatthe aavaranam cheythirikkunna irattastharam 

ans : ploora

*nenchine vayaril ninnum verthirikkunna pesheenirmmitha bhaagam    

ans : dayaphram

*oro praavashyavum ullilekkum puratthekkum pokunna vaayuvinte alavu   

ans : dydal voliyam (500 ml)

*uchchhvaasavaayuvile oksijante alavu    

ans : 21%

*uchchhvaasavaayuvile kaarban dy oksydinte alavu    

ans :
0. 03%

*uchchhvaasavaayuvinte ooshmaavu     

ans : 20 digri

*nishvaasavaayuvile oksijante alavu    

ans : 14%

*nishvaasavaayuvile kaarban dy oksydinte alavu    

ans : 5%

*nishvaasavaayuvinte ooshmaavu     

ans : 25 digri

*shakthamaaya uchchhvaasam nadatthiya shesham puratthuvidaan kazhiyunna vaayuvinte alavu    

ans : vyttal kappaasitti

*shvaasakoshatthile vaathakavinimayam nadakkunnathu     

ans : aalviyolayil

*shvaasana samayatthu kymaattam cheyyappedunna vaayuvinte alavu rekhappedutthunna upakaranam   

ans : spyromeettar

*shvaasakoshatthe baadhikkunna rogangal    

ans : bronkyttisu, aasma, nyoomoniya, shvaasakoshaarbudam, emphisima, saarsu, silikkosisu

*nannaayi shvasikkaan kazhiyaatthathumoolam shareeratthinu shariyaaya alavil oksijan labhyamaakaathe varunna avastha      

ans : asiphiksiya

baaktteeriya moolam undaakunna rogangal 


*kolara               : vibriyo kolare

*kshayam                 : mykrobaakdeeriyam dyoobarkkulosisu

*kushdtam               : mykrobaakdeeriyam lepre

*dettanasu             : klosdridiyam dettani

*diphttheeriya : koryn baakdiriyam diphttheeriye

*dyphoyidu  : saalmonalla dyphi

*villan chuma      : bordattella perttoosisu

*plegu                 : yerseeniya pesttisu

*elippani           : lepttospyra ikdrohemarejiya

*gonaariya      : niseriya gonaariya

*siphilisu         : dripponimaa paleediyam

*aanthraaksu        : baasillasu anthraasisu

*thondakaaral    : sdrepttokokkasu

*bhakshya vishabaadha : saalmonalla, sttephalo kokkasu, klosdridiyam bottulinam
[nw]

vyrasu moolam undaakunna rogangal


*eydsu                : hiv (hyooman immyoono dephishyansi vyrasu)

*chikkanpoksu  : verisella sosttar vyrasu

*jaladosham                 : ryno vyrasu

*meesilsu                  : polinosa morbiloriyam

*chikkun guniya     : chikkun guniya vyrasu (aalpha vyrasu)

*poliyo melittisu : poliyo vyrasu

*pe vishabaadha         : raabeesu vyrasu (sdreettu\lisa vyrasu)

*arimpaara                   : hyooman paappiloma vyrasu

*vasoori                        : veriyola vyrasu

*denkippani                  : igm denki vyrasu (phlaavi vyrasu)

*saarsu                          : saarsu korona vyrasu

*pannippani                     : h1n1 vyrasu

*pakshippani                    : h15n1 vyrasu
[nw]

phamgasu moolam undaakunna rogangal


*athlattu phoottu               : epidermo phytton phlokosam

*ringu vem                       : mykrosporam

*aasparjillosisu : aasparjillasu ottomykkosisu

*kaandidiyaasisu : kaandidaa aalbikkansu
[nw]

rogangalum ava baadhikkunna shareerabhaagangalum 


*meninchyttisu    : thalacchoru (naadee vyavastha)

*apasmaaram           : naadee vyavastha

*pe vishabaadha        : naadee vyavastha

*alshimezhsu        : naadee vyavastha

*paarkkinsansu : naadee vyavastha

*poliyo mylittisu : naadee vyavastha

*eydsu                   : rogaprathirodha samvidhaanam

*heppattyttisu         : karal

*sirosisu              : karal

*soriyaasisu       : thvakku

*mundineeru                    : parottidu granthi (umineer granthi)

*maleriya                       : pleeha

*handingdan diseesu : kendra naadee vyavastha

*paaraalisisu            : naadee vyavastha

*donsilyttisu   : donsil granthi

*goyittar                     : thyroyidu granthi

*diphttheeriya             : thonda

*saarsu                           : shvaasakosham

*bronkyttisu            : shvaasakosham

*silikkosisu         : shvaasakosham

*kshayam                               : shvaasakosham

*dyphoyidu                : kudal

*eksima                         : thvakku

*melanoma                        : thvakku

*payoriya                      : mona

*kushdtam                              : naadee vyavastha

*jinchivyttisu             : mona
[nw]

vaayuviloode pakarunna rogangal 

kshayam, vasoori (smaal poksu), chikkanpoksu, anchaam pani (meesilsu), aanthraaksu, inphluvansa, saarsu, jaladosham, mundineeru, diphttheeriya, villanchuma  [nw]

 jalatthiloode pakarunna rogangal

kolara, dyphoyidu, elippani, heppattyttisu, vayarukadi, poliyo melattisu [nw]

lymgika samparkkatthiloode pakarunna rogangal

 
gonoriya, siphilisu, eydsu [nw]

rakthatthiloode pakarunna rogangal 


*eydsu, heppattyttisu
[nw]

shadpadangal paratthunna rogangal 


*manthu                 : kyoolaksu penkothukukal

*maleriya       : anophilasu penkothukukal

*denkippani   : eedisu eejiptti kothukukal

*manjappani     : eedisu eejiptti kothukukal

*jappaan jvaram : kothukukal

*chikkunguniya : eedisu eejiptti kothukukal

*plegu             : elicchellu

*dyphasu          : pen, chellu

*kaalaa asar : saandu phly

*sleeppingu sikknesu : se se phly (tse tse fly)

*paaramparyattheyum athinu kaaranamaaya ghadakangaleyum kuricchulla padtanam 

ans : janithaka shaasthram

*aadhunika janithaka shaasthratthinre pithaavu  

ans : grigar mendal

*manushyarile kromasom samkhya  

ans : 46

*gorillayile kromasom samkhya  

ans : 48

*aanayile kromasom samkhya  

ans : 56

*grigar mendal thanre pareekshanangalkku upayogiccha sasyam 

ans : payar

*jeevante bloo prinru ennariyappedunnathu\paaramparya svabhaava vaahakar 

ans : jeenukal

*jeen kandupidicchathu 

ans : vaalttar esu sattan

*aadyamaayi jeenine kruthrimamaayi vikasippiccheduttha shaasthrajnjan 

ans : hargovindu khuraana

*janikkunna kunju aano penno ennu theerumaanikkunnathu  

ans : pithaavinre y kromasom

*kloninginre pithaavu 

ans : iyaan vilmuttu

*kloningiloode srushdiccha aadya jeevi 

ans : doli enna chemmariyaadu (1996)

*kloningiloode srushdiccha aadya eruma 

ans : samroopa

*kloningiloode srushdiccha aadya naaya 

ans : snappi

*kloningiloode srushdiccha aadya kurangu 

ans : dedra

*kloningiloode srushdiccha aadya kuthira 

ans : promithya

*kloningiloode srushdiccha aadya ottakam 

ans : injaasu

*kloningiloode srushdiccha aadya pashu 

ans : vikdoriya

*kloningiloode srushdiccha aadya pooccha 

ans : koppi kyaattu

*kloningiloode srushdiccha aadya kaashmeeri pashmina aadu 

ans : noori

*parinaama siddhaanthatthinre upajnjaathaavu 

ans : chaalsu daarvin

*daarvin sanchariccha kappal 

ans : hms beegil

*prakruthi nirddhaarana siddhaanthatthinre upajnjaathaavu 

ans : chaalsu daarvin

*svayaarjjitha svabhaavangalude paaramparya preshana siddhaanthatthinre upajnjaathaavu 

ans : laamaarkku

*manushyanre ettavum puraathananaaya poorvvikar 

ans : raamaa pitthikkasu

*ettavum valippam kuranja jeevi 

ans : baakdeeriya

*baakdeeriya enna vaakkinre arththam 

ans : cheriya vadi

*penisilin kandupidicchathu 

ans : alaksaandar phlemimgu

*raabeesu vaaksin kandupidicchathu 

ans : looyi paaschar

*vasoori vaaksin kandupidicchathu 

ans : edverdu jannar

*oral poliyo vaaksin kandupidicchathu 

ans : aalbarttu saabin

*vyrasu enna vaakkinre arththam 

ans : vyrasu

*jeevanulla vasthukkalil praveshikkumpol maathram jeevan labhikkunna jeevikal 

ans : vyrasu

*cheruppinre aakruthiyulla jeevi 

ans : paarameesiyam

*harithakamulla janthu

ans : yuglina

*ekakosha jeeviyaaya sasyam 

ans : yeesttu

*ithaayu ithaayu rogam ethu vishabaadha moolam undaakunnathaanu 

ans : kaadmiyam

*ithaayu ithaayu rogam ethu raajyatthaanu kandupidikkappettathu 

ans : jappaan

*minamatha rogam ethu vishabaadha moolam undaakunnathaanu 

ans : merkkuri

*vayarilakkatthinu nalkunna ettavum lalithamaaya chikithsa

ans : ors laayani (oral ree hydreshan theraappi)

*maleriya enna vaakkinre arththam 

ans : dushithamaaya vaayu

*blaakku vaattar phivar ennariyappedunna rogam 

ans : malampani

*vydyashaasthratthinte pithaavu ennariyappedunnathu 

ans : hippokrettasu

*homiyoppathiyude pithaavu ennariyappedunnathu 

ans : saamuval haaniman

*aayurvedatthinte pithaavu ennariyappedunnathu 

ans : aathreya maharshi

*yunaani chikithsa udaleduttha raajyam 

ans : greesu

*yunaani chikithsa inthyayil etthicchathu 

ans : arabikal

*akyoopangchar chikithsa udaleduttha raajyam 

ans : chyna

*bisiji plaanru sthithicheyyunnathevide 

ans : gindi, chenny

*aadyamaayi kandupidiccha aantibayottikku 

ans : penisilin

*aantibayottikkukalude raajaavu ennariyappedunnathu 

ans : penisilin

*inthyayil penisilin plaanru sthithicheyyunna sthalam 

ans : pimpri, mahaaraashdra

*paampu vishatthinulla aantivenam nirmmikkunna plaanru sthithicheyyunnathu  

ans : paaschar insttittyoottu, kunoor, thamizhnaadu

*lokatthu ettavum kooduthal prameharogikal ulla raajyam 

ans : inthya

*inthyayil plegu nirmmaarjjanatthinre smaarakamaayi nirmmiccha nirmmithi 

ans : chaarminaar, hydrabaadu (kutthabu shaa)

*haashimotto enna rogam baadhikkunna avayavam 

ans : thyroyidu granthi

*aayurvedatthinte thalasthaanam ennariyappedunnathu 

ans : kottaykkal

*poliyo prathirodha vaaksinukal ethellaam 

ans : saabin (oral), salkku (kutthiveyppu)

*dpt athavaa drippil vaaksin ethellaam rogangalkkethire aanu nalkunnathu 

ans : diphtheeriya, villan chuma, dettanasu

*pentaavaalanru vaaksin ethellaam rogangalkkethire aanu nalkunnathu 

ans : diphtheeriya, villan chuma, dettanasu, heppattyttisu bi, heemopheeliyasu inphluvansa bi

rogangalum desttukalum

 

*vestten blottu desttu      : eydsu

*elisa desttu  : eydsu

*neva desttu : eydsu

*bayopsi desttu : kyaansar

*dots desttu : kshayam

*ishihaara desttu  : varnnaandhatha   

*histtamin desttu : kushdtam

*doornikkattu desttu  : denkippani     

*vydal desttu : dyphoyidu

*biliroobin desttu: manjappittham     
      
*vaayikkaan kazhiyaattha avastha 

ans :  aleksiya

*ezhuthaan kazhiyaattha avastha 

ans : egraaphiya

*samsaarikkaan kazhiyaattha avastha 

ans : ephaasiya

*urakkamillaattha avastha 

ans : insomaaniya

*rogangale kuricchulla padtanam 

ans : patholaji

*chathuppu rogam     - malampani 

*naavikarude plegu  - skarvi 

*grevsu rogam - goyittar 

*raajakeeya rogam   - heemopheeliya 

*vishappinre rogam - maraasmasu 

*karuttha maranam  - plegu 

*veluttha plegu - kshayam  

*brekku bon pheevar - denkippani 

*kokku rogam  - kshayam 

*vishoochika - kolara 

*thondamullu  - diphtheeriya 

*killar nyumoniya - saarsu 

*haansansu rogam - kushdtam 

*blaakku jondisu - elippani 

*veelsu diseesu - elippani 

*krismasu rogam - heemopheeliya 

*maarjjaara nruttha rogam - minaamaathaa 

*madraasu ai  -  chenkannu 

*pillavaatham - poliyo 

*gridslim diseesu  - eydsu 

*manushyaril eydsu aadyamaayi ripporttu cheyyappetta raajyam 

ans :    amerikka

*inthyayil eydsu aadyamaayi ripporttu cheyyappettathu 

ans :   chennyyil

*keralatthil eydsu aadyamaayi ripporttu cheyyappettathu  

ans :   patthanamthitta

*eydsu rogikalkku nalki varaarulla dreettmenru 

ans :   aanri ridro vyral dreettmenru

*redu riban ethu rogavumaayi bandhappettirikkunnu 

ans :   eydsu

*ettavum kooduthal eydsu rogabaadhitharulla raajyam 

ans :   dakshinaaphrikka

*naashanal eydsu kandrol prograam aarambhiccha varsham  

ans :   1987

*lokaarogya samghadanayude kanakku prakaaram ettavum kooduthal aalukal marikkaan kaaranamaakunna rogam    

ans :   kshayam

*ettavum kooduthal kshaya rogabaadhitharulla raajyam 

ans :   inthya

*kshaya rogatthinulla chikithsa reethi 

ans :   dots (directly observed treatment short course)

*kshaya roga chikithsaykku upayogikkunna aantibayottikku 

ans :  sdrepttomysin

*bhoomiyile ettavum pazhaya rogam ennariyappedunnathu 

ans :  kushdtam

*desheeya kushdtaroga nirmmaarjjana paddhathi thudangiyathu 

ans :   1955

*inthyayil ettavum kooduthal kushdtarogikal ulla samsthaanam 

ans :  thamizhnaadu

*ebola ripporttu cheyyappettathu evide 

ans :  aaphrikka

*vavvaaliloode pakarunna vyrasu rogam 

ans :  ebola

*jaladoshatthinre shaasthreeyanaamam 

ans :   naaso phorinnchyttisu

*vasooriye thudacchuneekkiyathaayi lokaarogya samghadana prakhyaapiccha varsham 

ans :   1980

*kalkkari shvasikkunnathumoolam undaakunna rogam 

ans :  aanthrakkosisu

*dhaanyangalude podi shvasikkunnathumoolam undaakunna rogam 

ans :  phaarmezhsu langu

*paaramadakalil paniyedukkunnavarkku undaakaan saadhyathayulla rogam 

ans :  silikkosisu

*aasbattosu phaakdarikalil paniyedukkunnavarkku undaakaan saadhyathayulla rogam 

ans :  aasbattosisu

*kaarppal danal sindrom enna rogam ethu mekhalayil paniyedukkunnavarilaanu kanduvaraaru 

ans :  kozhivalartthal

*chikkunguniya aadyamaayi ripporttu cheyyappetta raajyam 

ans :  daansaaniya (aaphrikka)

*inthyayil chikkunguniya aadyamaayi ripporttu cheyyappettathu  

ans : kolkkattha

*pakshippani aadyamaayi ripporttu cheyyappetta raajyam 

ans :  honkongu (chyna)

*inthyayil pakshippani aadyamaayi ripporttu cheyyappettathu  

ans : mahaaraashdra (nandanbaar)

*inthyayil pannippani aadyamaayi ripporttu cheythathu 

ans :  hydaraabaadu

*inthyayil saarsu aadyamaayi ripporttu cheyyappettathu  

ans : gova

*inthyayil denkippani aadyamaayi ripporttu cheythathu 

ans :  kolkkattha

*chikkunguniya enna vaakkinre arththam 

ans : valanju nilkkuka

*4d sindrom ennariyappedunna rogam 

ans : pellagra

*kyaansar chikithsaykku upayogikkunna kobaalttinre aisottoppu 

ans : kobaalttu 60

*manthu rogatthinu kaaranamaaya vira 

ans : phyleriyal vira

*nattellillaattha jeevikalil ettavum valuthu 

ans :  bheeman kanava

*bhoomiyude kaanthika shakthi anusaricchu sancharikkunna jeevi 

ans :  occhu

*occhinre kaalukalude ennam 

ans :  onnu

*occhinre rakthatthinre niram 

ans :  neela

*paattayude rakthatthinre niram 

ans : niramilla

*aathmahathya svabhaavam prakadippikkunna janthukkal 

ans :  lemmigu

*niram maarunna kadal jeevi 

ans :  neeraali

*sookshmajeevikale kuricchulla padtanam 

ans :  mykrobayolaji

*baaktteeriyakalkku ettavum vegatthil perukaan anuyojyamaaya thaapanila 

ans :  37 digri selshyasu

*shadpadangalude kaalukalude ennam 

ans : 6

*shadpadangalude shvaasanaavayavam 

ans : drakkiya

*bhoomiyil ettavum kooduthalulla jeevi varggam 

ans : shadpadangal

*bhoomiyil ettavum kooduthalulla shadpadam 

ans : vandu

*aashayavinimayatthinu nruttham cheyyunna jeevi 

ans : theneeccha

*aldraa vayalattu rashmikale kaanaan kazhivulla jeevi 

ans : theneeccha

*mathsyangale kuricchulla padtanam 

ans : ikthiyolaji

*malsyam valartthunnathine kuricchulla padtanam 

ans : pisi kalcchar

*alankaara malsyangalude raani 

ans : eynchal phishu

*malsyangalude raajaavu \ettavum valiya malsyam 

ans : thimimgala sraavu

*ghraana shakthi kooduthalulla malsyam  

ans : sraavu

*kolayaali malsyam ennariyappedunnathu 

ans : piraana

*vydyuthi ulppaadippikkunna malsyam 

ans : eel

*jeevikkunna phosil ennariyappedunna malsyam  

ans : seelaakaanthu

*paavappettavanre malsyam ennariyappedunnathu 

ans : chaala

*vayattil pallulla jeevi 

ans : njandu

*svayam chalikkaan saadhikkaattha jeevi 

ans : sponchu

*ettavum kooduthal kaalukalulla jeevi 

ans : theratta (millipeedu)

*shadpadangale kuricchulla padtanam 

ans : entamolaji

*shadpadangalude visarjjanaavayavam 

ans : maalppeejiyan naalikal

*mannirayude shvaasanaavayavam 

ans : thvakku

*thel, ettukaali ennivayude shvaasanaavayavam 

ans : bukku langsu

*mannirayude visarjjanaavayavam 

ans : nephreediya

*chirikkunna jalajeevi 

ans : dolphin

*jalajeevikalil ettavum buddhiyullathu  

ans : dolphin
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions