1. പ്രത്യേക ലോഹക്കൂട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഭൂപ്രദേശ സൂചിക ബഹുമതി (Geographical Indication tag) ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യ ഉൽപ്പന്ന o ? [Prathyeka lohakkoottil keralatthil ninnu bhoopradesha soochika bahumathi (geographical indication tag) labhicchittulla aadya ulppanna o ?]

Answer: ആറന്മുള കണ്ണാടി [Aaranmula kannaadi]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->പ്രത്യേക ലോഹക്കൂട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഭൂപ്രദേശ സൂചിക ബഹുമതി (Geographical Indication tag) ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യ ഉൽപ്പന്ന o ?....
QA->The Geographical Indications Registry on March 1, 2019 granted the GI Tag to four categories of Arabica Coffee. In which Indian state Arabica Coffee is grown?....
QA->മാർഷൽ ഒഫ് ദി എയർഫോഴ്സ് ബഹുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തിയാര് ?....
QA->മാർഷൽ ഒഫ് ദി എയർഫോഴ്സ് ബഹുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തിയാര്?....
QA->സോപ്പ് നിര് ‍ മ്മാണത്തില് ‍ ലഭിക്കുന്ന ഉപോല് ‍ പ്പന്നം ഏത്....
MCQ->In order to comply with TRIPS Agreement, India enacted the Geographical Indications of Goods (Registration Protection) Act, 1999. The difference/differences between a "Trade Mark" and a Geographical Indication is/are: 1. A Trade Mark is an individual or a company's right whereas a Geographical Indication is a community's right. 2. A Trade Mark can be licensed whereas a Geographical Indication cannot be licensed. 3. A Trade Mark is assigned to the manufactured goods whereas the Geographical Indication is assigned to the agricultural goods/products and handicrafts only. Which of the statements given above is/are correct ?...
MCQ->കേരളത്തില്‍നിന്ന് പുതുതായി(2019 മാര്‍ച്ചില്‍) ഭൗമസൂചക പദവി(Geographical Indication tag) നേടിയ ഉത്പന്നം?...
MCQ->Statements : No proof is an evidence. No proof is an indication. Conclusions: I. All Indication being evidences is a possibility. II. No evidence is an indication....
MCQ->Which type of Mango received a Geographical Indication(GI) tag?...
MCQ->The geographical area of Kerala is % of the geographical area of India....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions