1. "÷" നെ P എന്നും "×"നെ Q എന്നും " +" നെ R എന്നും "--" നെ S എന്നും എഴുതാമെങ്കിൽ 18Q 12P 4R5 S6 = ? ["÷" ne p ennum "×"ne q ennum " +" ne r ennum "--" ne s ennum ezhuthaamenkil 18q 12p 4r5 s6 = ?]

Answer: 53

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Tags
Show Similar Question And Answers
QA->"÷" നെ P എന്നും "×"നെ Q എന്നും " +" നെ R എന്നും "--" നെ S എന്നും എഴുതാമെങ്കിൽ 18Q 12P 4R5 S6 = ?....
QA->"÷" നെ P എന്നും "×"നെ Q എന്നും " +" നെ R എന്നും "--" നെ S എന്നും എഴുതാമെങ്കിൽ 18Q 12P 4R5 S6 = ?....
QA->"÷" നെ P എന്നും "×"നെ Q എന്നും " +" നെ R എന്നും "--" നെ S എന്നും എഴുതാമെങ്കിൽ 18Q 12P 4R5 S6 = ?....
QA->പുറനാട് ( പുറകിഴനാട് ) എന്നും , ഉണ്ണിയച്ചീചരിതത്തിൽ പുറൈകിഴാർതങ്ങൾ എന്നും കോകിലസന്ദേശത്തിൽ പുരളിക് ‌ ഷ് ‌ മാഭൃത് എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചുകാണുന്ന രാജവംശം ?....
QA->സുപ്രണ്ട് അയ്യാ എന്നും ശിവരാജയോഗി എന്നും അറിയപ്പെട്ടത്?....
MCQ->‘+’ എന്നാൽ ‘÷’ എന്നും ‘÷’ എന്നാൽ ‘–’ എന്നും ‘–’ എന്നാൽ ‘×’ എന്നും ‘×’ എന്നാൽ ‘+’ എന്നും ആണെങ്കിൽ 48 + 16 × 4 – 2 ÷ 8 =?...
MCQ->ഒരു ഭാഷയിൽ FIFTY എന്നത് CACTY എന്നും CAR എന്നത് POL എന്നും TAR എന്നത് TOL എന്നും എഴുതിയാൽ TARIFF എന്നത് ആ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം?...
MCQ->“+” എന്നാൽ “കുറക്കുക” എന്നും “x” എന്നാൽ “വിഭജിക്കുക” എന്നും “÷” എന്നാൽ “കൂട്ടുക” എന്നും “-” എന്നാൽ “ഗുണിക്കുക” എന്നിങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ 76 x 4 + 4 – 12 ÷ 37 = ?...
MCQ->FASHION എന്ന വാക്കിനെ FPJITBNഎന്ന കോഡുപയോഗി ച്ച് എഴുതാമെങ്കിൽ PROBLEM എന്നതിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം?...
MCQ->CART എന്ന പദം TRAC എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ GREAT എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution