1. മനുഷ്യ നേത്രത്തിലെ കോർണിയയിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ദുവ പാളി (Dua"s Layer) കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ? [Manushya nethratthile korniyayil puthuthaayi kandetthiya duva paali (dua"s layer) kandetthiya inthyan shaasthrajnjan?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->മനുഷ്യ നേത്രത്തിലെ കോർണിയയിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ദുവ പാളി (Dua's Layer) കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?....
QA->കണ്ണിലെ കോർണിയയിൽ പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച പാളി ഏത്?....
QA->ഇക്വഡോർ,കൊളംബിയ ,ബ്രസീൽ,ഗാബോൺ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോം​ഗോ,ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോം​ഗോ ഉഗാണ്ട,കെനിയ,സൊമാലിയ,ഇൻഡൊനീഷ്യ എന്നി രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന രേഖ ? ....
QA->ദുവ പാളി കണ്ടെത്തിയത് ആര്?....
QA->The upper most solid layer of the earth:....
MCQ->മനുഷ്യ നേത്രത്തിലെ കോർണിയയിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ദുവ പാളി (Dua"s Layer) കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?....
MCQ->ഇക്വഡോർ,കൊളംബിയ ,ബ്രസീൽ,ഗാബോൺ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോം​ഗോ,ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോം​ഗോ ഉഗാണ്ട,കെനിയ,സൊമാലിയ,ഇൻഡൊനീഷ്യ എന്നി രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന രേഖ ? ....
MCQ->In a three-layered soil, water flows parallel to stratification. The thickness of the middle layer is twice that of top and bottom layer. The coefficient of permeability of middle layer (2K) is twice that of top and bottom layer (K). What is the average coefficient of permeability for this flow ?....
MCQ->Routers operate at layer _____. LAN switches operate at layer _____. Ethernet hubs operate at layer _____. Word processing operates at layer _____.....
MCQ->Which of the following describe the DHCP Discover message? It uses FF:FF:FF:FF:FF:FF as a layer 2 broadcast. It uses UDP as the Transport layer protocol. It uses TCP as the Transport layer protocol. It does not use a layer 2 destination address.....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions