1. വനിതകളുടെ 100 m, 200 m സ്പിന്റ് ഇനങ്ങളിൽ ലോക ഒളിമ്പിക്സ് റെക്കോർഡുകൾ ആരുടെ പേരിലാണുള്ളത്? [Vanithakalude 100 m, 200 m spintu inangalil loka olimpiksu rekkordukal aarude perilaanullath?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->നീന്തലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക റെക്കോർഡുകൾ നേടിയ കായിക താരം?....
QA->നീന്തലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക റെക്കോർഡുകൾ നേടിയ കായിക താരം ?....
QA->ഒരു തന്ത്രി മാത്രമുള്ള ഗായത്രി വീണയിൽ അഞ്ച് ‌ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ‌ 69 ഗാനങ്ങൾ വായിച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ റെക്കോർഡ് ‌ ഫോറത്തിന്റെ (URF) ലോക റെക്കോർഡിന് അർഹയായ ഗായിക....
QA->ലോക അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റിൽ വനിതകളുടെ 100 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടിയത് ?....
QA->ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പിന് 2007 ലെ പ്രശസ്തമായ രണ്ട് സാഹിത്യഅവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവാർഡുകൾ ഏതെല്ലാം? ....
MCQ->വനിതകളുടെ 100 m, 200 m സ്പിന്റ് ഇനങ്ങളിൽ ലോക ഒളിമ്പിക്സ് റെക്കോർഡുകൾ ആരുടെ പേരിലാണുള്ളത്?....
MCQ->On a straight railway track, absolute levels at point A on two rails are 100.550 m and 100.530 m and the absolute levels at point B 100 m apart are 100.585 m and 100.515 m respectively, the value of twist of rails per metre run, is....
MCQ->What will be the output of the program? #include<stdio.h> int main() { int a=100, b=200, c; c = (a == 100 || b > 200); printf("c=%d\n", c); return 0; }....
MCQ->A long iron rod initially at a temperature of 20°C has one end dipped in boiling water (100°C) at time, t = 0. The curved surface of the rod is insulated so that heat conduction is one dimensional in the axial direction. The temperature at a distance 100 mm from the dipped end becomes 40°C at time, t = 200 s. The same temperature is achieved at a distance of 200 mm from the dipped end at time....
MCQ->If you wanted to deny FTP access from network 200.200.10.0 to network 200.199.11.0 but allow everything else, which of the following command strings is valid?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions