<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1894

94701. “Would you care to join us for dinner tomorrow?” “_____”

94702. Sandeep speaks English -------.

94703. Write the opposite gender of Fox

94704. I am sorry ........... being late.

94705. It looks as though ...............

94706. Opposite of the word ‘admonish’:

94707. The hen has...........five eggs.

94708. Both shirts are good but_______is better than________

94709. There –––– plenty of opportunities for the talened people.

94710. 'ഈരേഴ്' എന്ന പദത്തില് ഉള്ച്ചേര്ന്നിരിക്കുന്ന ഭേദകം ഏതു വിഭാഗത്തില് പെടുന്നു? [ 'eerezhu' enna padatthilu ulcchernnirikkunna bhedakam ethu vibhaagatthilu pedunnu?]

94711. സുഖദുഃഖം എന്നത് ഏത് സമാസത്തില്പ്പെടുന്നു? [ sukhaduakham ennathu ethu samaasatthilppedunnu?]

94712. ശരിയായ തര്ജമ എഴുതുക:- World is under the fear of nuclear weapon [ shariyaaya tharjama ezhuthuka:- world is under the fear of nuclear weapon]

94713. നിനക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ കഴിയാം. ഈ ക്രിയ: [ ninakku santhoshatthode ivide kazhiyaam. Ee kriya:]

94714. He decided to have a go at film making

94715. "ഏക പൗരത്വം" എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയില്‍ നിന്നാണ്? [ "eka paurathvam" enna aashayam inthya kykkondathu ethu raajyatthinte bharanaghadanayil‍ ninnaan?]

94716. ഭാരതപ്പുഴ എവിടെനിന്നുല്‍ഭവിക്കുന്നു? [ bhaarathappuzha evideninnul‍bhavikkunnu?]

94717. കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പേത്? [ kaashmeerinu prathyeka padavi nalkunna bharanaghadanaa vakuppeth?]

94718. ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് ഭരണാധികാരം കൈമാറുമെന്ന് 1947 ജൂണ്‍ 3 ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ്രോയി. [ inthyaakkaar‍kku bharanaadhikaaram kymaarumennu 1947 joon‍ 3 nu prakhyaapiccha vysreaayi.]

94719. രാജ്യസഭയില്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനുമുള്ള പ്രാതിനിധ്യത്തെപ്പറ്റി ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് പട്ടികയിലാണ് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്? [ raajyasabhayil‍ oro samsthaanatthinumulla praathinidhyattheppatti inthyan‍ bharanaghadanayude ethu pattikayilaanu paraamar‍shikkunnath?]

94720. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവ് : [ homiyoppathiyude pithaavu :]

94721. 2004-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബല്‍ സമ്മാനം നേടിയതാരാണ്? [ 2004-le samaadhaanatthinulla nobal‍ sammaanam nediyathaaraan?]

94722. രണ്ട് വൃക്കകളും പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്? [ randu vrukkakalum pravar‍tthanarahithamaakunna avasthayaan?]

94723. ദണ്ഡി മാര്‍ച്ച് എന്നായിരുന്നു? [ dandi maar‍cchu ennaayirunnu?]

94724. സാഹിത്യത്തിനുള്ള 2004 ലെ നോബല്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് : [ saahithyatthinulla 2004 le nobal‍ sammaanam labhicchathu :]

94725. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഏതിന്റെ ഉല്പാദനത്തിനാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം? [ thaazhe parayunnavayil‍ ethinte ulpaadanatthinaanu inthyakku onnaam sthaanam?]

94726. കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തില്‍ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ? [ kendra kizhangu var‍ga vila gaveshana kendram keralatthil‍ evide sthithi cheyyunnu ?]

94727. ഗ്ലോറിയ മാകാ ചൊഗല്‍ ആരായോ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്? [ gloriya maakaa chogal‍ aaraayo ethu raajyatthinte prasidantaayaanu thiranjedukkappettath?]

94728. ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സംഘടന [ inthyan‍ thozhilaali var‍ggatthinte aadyatthe samghadana ]

94729. അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണമായ വാതകം [ amlamazhaykku kaaranamaaya vaathakam]

94730. ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്കെതിരെ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ജനകീയ സമരം [ gaandhijiyude nethruthvatthil‍ inthyayil‍ britteeshukaar‍kkethire nadanna randaamatthe janakeeya samaram]

94731. ടെലിവിഷനിലെ ഓസ്‌ക്കാര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്‌ക്കാരം? [ delivishanile oskkaar‍ ennariyappedunna puraskkaaram?]

94732. വീണപൂവിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തോടൊപ്പം കുമാരനാശാന്റെ എത്രാമത്തെ ജന്മവാര്‍ഷികമാണ് കൊണ്ടാടിയത്? [ veenapoovinte shathaabdi aaghoshatthodoppam kumaaranaashaante ethraamatthe janmavaar‍shikamaanu kondaadiyath?]

94733. "സത്യത്തിന്റെ തുറമുഖം" എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല? [ "sathyatthinte thuramukham" ennariyappedunna keralatthile jilla?]

94734. A = 1, B = 2, C = 3 ഇതുേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങള്ക്കും തുടര്ച്ചയായ വില ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാല് , 'DOG' എന്ന പദത്തിന് സമാനമായ തുക എന്ത് ? [ a = 1, b = 2, c = 3 ithuepole imgleeshu aksharamaalayile ellaa aksharangalkkum thudarcchayaaya vila undennirikkatte. Ennaalu , 'dog' enna padatthinu samaanamaaya thuka enthu ?]

94735. സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ പൂരിപ്പിക്കുക. 5, 15, 30, 50, ........ [ samkhyaashreniyile vittupoya samkhya poorippikkuka. 5, 15, 30, 50, ........]

94736. 50 ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്കുവേണ്ടി പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷന് നടത്തിയ പരീക്ഷയില് ഒരാള്ക്ക് ഇരുപതാമത്തെ റാങ്കു കിട്ടി. എങ്കില് താഴെനിന്നും അയാളുടെ റാങ്കെത്ര? [ 50 udyeaagaarththikalkkuvendi pabliku sarvveesu kammeeshanu nadatthiya pareekshayilu oraalkku irupathaamatthe raanku kitti. Enkilu thaazheninnum ayaalude raankethra?]

94737. ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക : (a) അരബിന്ദോ (b) നെഹ്‌റു (c) കൃഷ്ണമേനോന് (d) വല്ലഭായ്പട്ടേല് [ ottayaane thiranjedukkuka : (a) arabindo (b) neh‌ru (c) krushnamenonu (d) vallabhaaypattelu]

94738. She had a car --------?

94739. _____ did you say ____ called?

94740. A government of few

94741. She..............us about the time of the test.

94742. He was accused ------- murder.

94743. ‘UNICEF’ is a/an ------

94744. Seeing is -----.

94745. The members of the jury ........... to convene at 4 o'clock.

94746. Your intimacy –––– her may lead to scandal.

94747. Words that sound the same but have different meaning and spelling are called

94748. Which of the following sentences is wrong?

94749. Impertinent means:

94750. I ----- that project ten years ago.

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions