<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 3014

150701. വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത്? [Vishvabhaarathi sarvakalaashaala sthaapicchath?]

150702. ടാഗോർ എഴുതിയ ചെറുകഥയാണ്? [Daagor ezhuthiya cherukathayaan?]

150703. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​നം? [I​nthya​yi​le e​tta​vum va​liya peaa​thu​me​kha​laa sthaa​pa​nam?]

150704. ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ സോൺ? [E​tta​vum va​liya son?]

150705. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ ആ​ദ്യ ഭൂ​ഗർഭ റെ​യിൽ വ​ന്ന​ത്? [I​nthya​yil aa​dya bhoo​garbha re​yil va​nna​th?]

150706. ഇ​ന്ത്യൻ റെ​യിൽ​വേ​യു​ടെ 150​-ാം വാർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്? [I​nthyan re​yil​ve​yu​de 150​-aam vaar​shi​kam aa​gho​shi​ccha​th?]

150707. ഇ​ന്ത്യൻ റെ​യിൽ​വേ​യു​ടെ മാ​സി​ക? [I​nthyan re​yil​ve​yu​de maa​si​ka?]

150708. സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഒ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ തു​ട​ങ്ങിയ ഓൺ​ലൈൻ റെ​യിൽ​വേ റി​സർ​വേ​ഷൻ സി​സ്റ്റം? [Stte​ttu baa​nku o​phu i​nthya thu​da​ngiya on​lyn re​yil​ve ri​sar​ve​shan si​sttam?]

150709. അ​ലാ​വു​ദ്ദീൻ ഖിൽ​ജി​യു​ടെ യ​ഥാർ​ത്ഥ നാ​മം? [A​laa​vu​ddheen khil​ji​yu​de ya​thaar​ththa naa​mam?]

150710. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​മ്പോള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും വില നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ഏർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്? [I​nthya​yil aa​dya​maa​yi ka​mpola ni​ya​nthra​na​vum vila ni​ya​nthra​na​vum er​ppe​du​tthi​ya​th?]

150711. അ​ലാ​വു​ദ്ദീൻ ഖിൽ​ജി​യു​ടെ ക​മ്പോള നി​യ​ന്ത്രണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥൻ? [A​laa​vu​ddheen khil​ji​yu​de ka​mpola ni​ya​nthrana u​dyo​ga​sthan?]

150712. അ​ലാ​വു​ദ്ദീൻ ഖിൽ​ജി ആ​രം​ഭി​ച്ച കു​തി​ര​കൾ​ക്ക് ചാ​പ്പ കു​ത്തു​ന്ന സ​മ്പ്ര​ദാ​യം? [A​laa​vu​ddheen khil​ji aa​ram​bhi​ccha ku​thi​ra​kal​kku chaa​ppa ku​tthu​nna sa​mpra​daa​yam?]

150713. അ​ല​യ് ദർ​വാ​സ, സി​രി​ഫോർ​ട്ട്, ജ​മാ​യി​ദ്‌​ഖാൻ പ​ള്ളി എ​ന്നിവ നിർ​മ്മി​ച്ച​ത്? [A​la​yu dar​vaa​sa, si​ri​phor​ttu, ja​maa​yi​d​khaan pa​lli e​nniva nir​mmi​ccha​th?]

150714. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ ആ​ക്ര​മി​ച്ച ആ​ദ്യ മു​സ്ളിം? [Da​kshi​ne​nthya aa​kra​mi​ccha aa​dya mu​slim?]

150715. മാ​ലി​ക് ഖ​ഫൂർ ആ​ക്ര​മി​ച്ച ആ​ദ്യ തെ​ക്കേ ഇ​ന്ത്യൻ പ്ര​ദേ​ശം? [Maa​li​ku kha​phoor aa​kra​mi​ccha aa​dya the​kke i​nthyan pra​de​sham?]

150716. "​ഖ​ലീ​ഫ​"​എ​ന്ന് സ്വ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ആ​ദ്യ സുൽ​ത്താൻ? ["​kha​lee​pha​"​e​nnu sva​yam pra​khyaa​pi​ccha aa​dya sul​tthaan?]

150717. അ​ലാ​വു​ദ്ദീൻ ഖിൽ​ജി​യു​ടെ കൊ​ട്ടാ​രം ക​വി? [A​laa​vu​ddheen khil​ji​yu​de keaa​ttaa​ram ka​vi?]

150718. ഗു​പ്ത​വംശ സ്ഥാ​പ​കൻ? [Gu​ptha​vamsha sthaa​pa​kan?]

150719. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങൾ? [Da​kshi​ne​nthyan aa​kra​ma​na​ngal?]

150720. അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ശി​ലാശാ​സനം ര​ചി​ച്ച​ത്? [A​la​ha​baa​du shi​laashaa​sanam ra​chi​ccha​th?]

150721. സ​മു​ദ്ര​ഗു​പ്തൻ അ​ച്ച​ടി​ച്ചി​റ​ക്കിയ സ്വർ​ണ​നാ​ണ​യം? [Sa​mu​dra​gu​pthan a​ccha​di​cchi​ra​kkiya svar​na​naa​na​yam?]

150722. തി​രു​വി​താം​കൂ​റിൽ ജി​ല്ലാ കോ​ട​തി​കൾ, മുൻ​സി​ഫ് എ​ന്നീ ത​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി തി​രി​ച്ച​ത്? [Thi​ru​vi​thaam​koo​ril ji​llaa ko​da​thi​kal, mun​si​phu e​nnee tha​ttu​ka​li​laa​yi thi​ri​ccha​th?]

150723. ബം​ഗാൾ ടൈ​ഗർ എ​ന്ന് സ്വ​യം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ഗ​വർ​ണർ ജ​ന​റൽ? [Bam​gaal dy​gar e​nnu sva​yam vi​she​shi​ppi​ccha ga​var​nar ja​na​ral?]

150724. നാ​ലാം മൈ​സൂർ യു​ദ്ധ​ത്തിൽ ടി​പ്പു വ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോൾ ഗ​വർ​ണർ ജ​ന​റൽ? [Naa​laam my​soor yu​ddha​tthil di​ppu va​dhi​kka​ppe​du​mpol ga​var​nar ja​na​ral?]

150725. ഇ​ന്ത്യൻ പോ​സ്റ്റൽ വ​കു​പ്പ്, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ്, റെ​യിൽ​വേ എ​ന്നിവ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്? [I​nthyan po​sttal va​ku​ppu, peaa​thu​ma​raa​ma​tthu va​ku​ppu, re​yil​ve e​nniva sthaa​pi​ccha​th?]

150726. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ്? [Bri​ttee​shu i​nthya​yu​de au​ram​ga​se​b?]

150727. പൊ​ലീ​സ് ക​മ്മി​ഷ​നെ​യും യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​മ്മി​ഷ​നെ​യും നി​യ​മി​ച്ച​ത്? [Peaa​lee​su ka​mmi​sha​ne​yum yoo​ni​ve​zhsi​tti ka​mmi​sha​ne​yum ni​ya​mi​ccha​th?]

150728. ബം​ഗാൾ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നെ​തി​രായ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം? [Bam​gaal vi​bha​ja​na​tthi​ne​thi​raaya pra​ksho​bham?]

150729. ബം​ഗാൾ വി​ഭ​ജ​നം റ​ദ്ദു ചെ​യ്ത​ത്? [Bam​gaal vi​bha​ja​nam ra​ddhu che​ytha​th?]

150730. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വാ​ന​മ്പാ​ടി? [I​nthya​yu​de vaa​na​mpaa​di?]

150731. ഗാ​ന്ധി​ജി "​ഭാ​ര​ത​കോ​കി​ലം" എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്? [Gaa​ndhi​ji "​bhaa​ra​tha​ko​ki​lam" e​nnu vi​she​shi​ppi​ccha​th?]

150732. സ​രോ​ജി​നി​നാ​യി​ഡു​വി​ന്റെ ആ​ദ്യ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം? [Sa​ro​ji​ni​naa​yi​du​vi​nte aa​dya ka​vi​thaa​sa​maa​haa​ram?]

150733. സ​രോ​ജി​നി​നാ​യി​ഡു ഐ.​എൻ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റായ വർ​ഷം? [Sa​ro​ji​ni​naa​yi​du ai.​en.​si pra​si​da​ntaaya var​sham?]

150734. വി​പ്ള​വ​കാ​രി​ക​ളു​ടെ സ​മു​ന്നത ധീര നേ​താ​വ് എ​ന്ന് ഝാൻ​സി റാ​ണി​യെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്? [Vi​pla​va​kaa​ri​ka​lu​de sa​mu​nnatha dheera ne​thaa​vu e​nnu jhaan​si raa​ni​ye vi​she​shi​ppi​ccha​th?]

150735. എണ്ണപ്പാളിയിലെ മനോഹര വർണത്തിന് കാരണം? [Ennappaaliyile manohara varnatthinu kaaranam?]

150736. മഴവില്ലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം? [Mazhavillinu kaaranamaakunna prathibhaasam?]

150737. വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം, മരുഭൂഖണ്ഡം, ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുടെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? [Veluttha bhookhandam, marubhookhandam, shaasthrajnjanmaarude bhookhandam ennee perukalil ariyappedunnath?]

150738. ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം, മനുഷ്യൻ പിറന്ന നാട്, കാപ്പിരികളുടെ നാട്, ദരിദ്ര ഭൂഖണ്ഡം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൻകര? [Irunda bhookhandam, manushyan piranna naadu, kaappirikalude naadu, daridra bhookhandam ennee perukalil ariyappedunna vankara?]

150739. വൈവിദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഭൂഖണ്ഡം പരമാവധികളുടെ വൻകര, ആത്മീയതയുടെ വൻകര എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൻകര? [Vyviddhyangalude bhookhandam paramaavadhikalude vankara, aathmeeyathayude vankara ennee perukalil ariyappedunna vankara?]

150740. ഗൈഡഡ് മിസൈൽ വികസന പദ്ധതിയുടെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത? [Gydadu misyl vikasana paddhathiyude thalappatthetthunna aadya inthyan vanitha?]

150741. ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി അലുമിനിയം വേർതിരിച്ചെടുത്തത്? [Boksyttil ninnu aadyamaayi aluminiyam verthiricchedutthath?]

150742. ബഹിരാകാശത്തെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ? [Bahiraakaashatthetthunna aadya inthyan vamshaja?]

150743. കല്പനയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്ര? [Kalpanayude aadyatthe bahiraakaasha yaathra?]

150744. ഇന്ത്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ തുണിമില്ലുകളുള്ളത്? [Inthyan ettavum kooduthal kottan thunimillukalullath?]

150745. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോട്ടൺ മിൽ സ്ഥാപിതമായത്? [Inthyayile aadyatthe kottan mil sthaapithamaayath?]

150746. ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Inthyayude maanchasttar ennariyappedunnath?]

150747. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Dakshinenthyayude maanchasttar ennariyappedunnath?]

150748. കേരളത്തിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Keralatthinte maanchasttar ennariyappedunnath?]

150749. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമന്റ് ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം? [Inthyayil ettavum kooduthal simantu uthpaadippikkunna samsthaanam?]

150750. സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടം? [Sindhu nadeethada samskaaram nilaninnirunna kaalaghattam?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions