<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 51

2551. ഇന്ത്യയില്‍ 29-ാമതായി രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏത്? [Inthyayil‍ 29-aamathaayi roopam konda samsthaanam eth?]

2552. കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം? [Kizhakke inthyayile ettavum valiya shuddhajala thadaakam?]

2553. കണ്ണകിയുടെയും കൊവലന്‍റെയും ജീവിതകഥ പറയുന്ന തമിഴ് കാവ്യത്തിന്‍റെ പേരെന്ത്? [Kannakiyudeyum kovalan‍reyum jeevithakatha parayunna thamizhu kaavyatthin‍re perenthu?]

2554. കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുകവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? [Kendra kizhangukavila gaveshana kendram evide sthithi cheyyunnu?]

2555. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ബാങ്ക്? [Svathanthra inthyayile aadya svakaarya baanku?]

2556. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി? [Keralatthile aadyatthe vidyaabhyaasamanthri?]

2557. 'ഇന്ത്യയിലെ നിശബ്ദതീരം' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ ['inthyayile nishabdatheeram' ennariyappedunnathu]

2558. ആദ്യ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ ആരായിരുന്നു? [Aadya loksabhaa speekkar‍ aaraayirunnu?]

2559. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്? [Sugandha vyanjjanangalude raajaavu ennariyappedunnathu eth?]

2560. The percentage of car owners........higher in 2010.

2561. ദേശീയഗാനത്തിന്‍റെ ഹ്രസ്വരൂപം ആലപിക്കുവാന്‍ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ്? [Desheeyagaanatthin‍re hrasvaroopam aalapikkuvaan‍ edukkunna samayam ethrayaan?]

2562. സ്വതന്ത്ര ഭാരത സർക്കാർ ആദ്യമായി നിയമിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു? [Svathanthra bhaaratha sarkkaar aadyamaayi niyamiccha unnatha vidyaabhyaasa kammeeshan‍re addhyakshan aaraayirunnu?]

2563. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ, ചെയർമാനെ കൂടാതെ, എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്? [Samsthaana manushyaavakaasha kammeeshanil, cheyarmaane koodaathe, ethra amgangal undu?]

2564. സാര്‍വത്രിക വോട്ടവകാശത്തിലൂടെ ആദ്യമായി തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്? [Saar‍vathrika vottavakaashatthiloode aadyamaayi therenjeduppu nadanna samsthaanam eth?]

2565. തെക്കന്‍കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്? [Thekkan‍kaashi ennariyappedunna kshethram evideyaan?]

2566. They availed themselves _______every opportunity to speak English.

2567. ഇന്ത്യയിലെ നീലഗിരിക്കുന്നുകള്‍ -------- പര്‍വ്വതത്തിനുദാഹരണമാണ്. [Inthyayile neelagirikkunnukal‍ -------- par‍vvathatthinudaaharanamaanu.]

2568. ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷകമ്മീഷന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയര്‍മാന്‍? [Desheeya nyoonapakshakammeeshan‍re ippozhatthe cheyar‍maan‍?]

2569. Pick out the correct spelling

2570. 'മുദ്രാരാക്ഷസം’ ആരുടെ കൃതിയാണ്? ['mudraaraakshasam’ aarude kruthiyaan?]

2571. ദേശിയ പതാകയില്‍ പന്തിന്‍റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത രാജ്യം? [Deshiya pathaakayil‍ panthin‍re chithram aalekhanam cheytha raajyam?]

2572. പന്ന വജ്രഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ? [Panna vajrakhani sthithi cheyyunnathevide?]

2573. സോചിലാചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? [Sochilaachuram sthithi cheyyunnathu ethu samsthaanatthilaan?]

2574. രാജ്യസഭാ ഉപാദ്യക്ഷനെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതാര്? [Raajyasabhaa upaadyakshane therenjedukkunnathaar?]

2575. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പില്‍ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി ആര്? [Onnaam panchavathsara paddhathiyude nadatthippil‍ pradhaana panku vahiccha malayaali aar?]

2576. My uncle and my guardian ............. me to go abroad for further studies.

2577. ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലെക്ടറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം? [Dorcchile riphlekdaraayi upayogikkunna darppanam?]

2578. ശരീര തുലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഭാഗം? [Shareera thulanavumaayi bandhappetta masthishka bhaagam?]

2579. വാല്മീകി നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? [Vaalmeeki naashanal‍ paar‍kku sthithi cheyyunnathu ethu samsthaanatthilaan?]

2580. Mounting prices are inflicting a flow ________ all of us.

2581. പി.ടി.ഉഷാ കോച്ചിംഗ് സെന്‍റെര്‍ എവിടെയാണ്? [Pi. Di. Ushaa kocchimgu sen‍rer‍ evideyaan?]

2582. ഗംഗാ-യമുനാ നദികളുടെ സംഗമസ്ഥലം. [Gamgaa-yamunaa nadikalude samgamasthalam.]

2583. അമൃതബസാര്‍ പത്രിക സ്ഥാപിച്ചതാര്? [Amruthabasaar‍ pathrika sthaapicchathaar?]

2584. അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി, കമ്പോളത്തിലെ ദൈനം ദിന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ, നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര്? [Alaavuddheen khilji, kampolatthile dynam dina kaaryangal niyanthrikkuvaan, niyamiccha udyogasthan aar?]

2585. കുറുവാ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ്? [Kuruvaa dveepu ethu nadiyilaan?]

2586. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവ്? [Homiyoppathiyude pithaav?]

2587. ലോകായുക്തയുടെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി? [Lokaayukthayude audyogika kaalaavadhi?]

2588. മോട്ടോര്‍വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്? [Mottor‍vaahanangalile baattarikalil‍ upayogikkunna aasid?]

2589. ബിഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിന്‍റെ സ്ഥാപക നേതാവാര്? [Bihaarile raashdreeya janathaadalin‍re sthaapaka nethaavaar?]

2590. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുവാന്‍ അവകാശം നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍? [Nyoonapaksha vibhaagangal‍kku vidyaabhyaasa sthaapanangal‍ nadatthuvaan‍ avakaasham nal‍kunna aar‍ttikkil‍?]

2591. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ സുര്യക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? [Keralatthile prashasthamaaya suryakshethram evide sthithi cheyyunnu?]

2592. ബ്ലൂമൗണ്ട് നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ? [Bloomaundu naashanal‍ paar‍kku sthithi cheyyunnathevide?]

2593. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച രാജാവ് [Aadhunika thiruvithaamkoor ettavum kooduthal kaalam bhariccha raajaavu]

2594. ഇന്ത്യയിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണ്ണർ ജനറൽ? [Inthyayil shaashvatha bhoonikuthi vyavastha nadappilaakkiya gavarnnar janaral?]

2595. കേരള സംഗീത അക്കാഡമിയുടെ ആസ്ഥാനം? [Kerala samgeetha akkaadamiyude aasthaanam?]

2596. കൊഴുപ്പു നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം? [Kozhuppu nikuthi er‍ppedutthiya aadya raajyam?]

2597. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ആണവപരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് വച്ചാണ്? [Inthya aadyamaayi aanavapareekshanam nadatthiyathu ethu samsthaanatthu vacchaan?]

2598. അന്തര്‍ദ്ദേശീയ നീതിന്യായ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ കാലാവധി എത്ര വര്‍ഷമാണ്? [Anthar‍ddhesheeya neethinyaaya kodathiyile jadjimaarude kaalaavadhi ethra var‍shamaan?]

2599. വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം? [Valare thaazhnna ooshmaavu alakkunnathinulla upakaranam?]

2600. പരംവീര്‍ചക്രയുടെ കീര്‍ത്തിമുദ്രയില്‍ ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ വാളാണ് മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? [Paramveer‍chakrayude keer‍tthimudrayil‍ ethu bharanaadhikaariyude vaalaanu mudranam cheythirikkunnath?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution