<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 52

2601. The synonym of winsome is

2602. നളചരിതം ആട്ടക്കഥ എഴുതിയതാര്? [Nalacharitham aattakkatha ezhuthiyathaar?]

2603. ഗരീബി ഹഠാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ടുവച്ചത് ഏത് കാലത്താണ്? [Gareebi hadtaavo enna mudraavaakyam munnottuvacchathu ethu kaalatthaan?]

2604. 1989-ലെ പട്ടിക ജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം ഏത്? [1989-le pattika jaathi/pattikavar‍ggakkaar‍kkethireyulla athikramangal‍ thadayunnathinulla niyamam baadhakamallaattha inthyan‍ samsthaanam eth?]

2605. "മിക്കാഡോ" എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തെ ചക്രവര്‍ത്തിയാണ്? ["mikkaado" ennariyappedunnathu ethu raajyatthe chakravar‍tthiyaan?]

2606. India ------- (become) free in 1947 [Use the correct form of the verb given in bracket]

2607. കേരളത്തിലെ ആദ്യ റെയില്‍വേ കോച്ച് ഫാക്ടറി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? [Keralatthile aadya reyil‍ve kocchu phaakdari evide sthithi cheyyunnu?]

2608. കേരളത്തില്‍ ലോകായുക്ത നിലവില്‍ വന്നതെന്ന്? [Keralatthil‍ lokaayuktha nilavil‍ vannathennu?]

2609. ഇൻഡ്യയുടെ തെക്ക്-വടക്ക് നീളം? [Indyayude thekku-vadakku neelam?]

2610. STP യിൽ 10 മോൾ അമോണിയ വാതകത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തം? [Stp yil 10 mol amoniya vaathakatthin‍re vyaaptham?]

2611. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ പ്രത്യക്ഷ നികുതി അല്ലാത്തത് ഏത്? [Thaazhe parayunnavayil‍ prathyaksha nikuthi allaatthathu eth?]

2612. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം [Inthyayude onnaam svaathanthrya samaram aarambhiccha var‍sham]

2613. The meeting has been ....... to 4 p.m. tomorrow?

2614. A person who helps someone to do wrong is called an ...............

2615. The antonym of "waxing" is

2616. ദേശീയ ജുഡീഷ്യല്‍ നിയമന കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി ഏത്? [Desheeya judeeshyal‍ niyamana kammeeshanumaayi bandhappetta bhedagathi eth?]

2617. ഇന്ത്യന്‍ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളില്‍ ആദ്യമായി നിയമസഭ രൂപീകരിച്ച രാജാവ്? [Inthyan‍ naatturaajyangalil‍ aadyamaayi niyamasabha roopeekariccha raajaav?]

2618. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗതാഗത മന്ത്രി? [Keralatthile aadya gathaagatha manthri?]

2619. ഇന്ത്യയില്‍ ഫ്രഞ്ച് ഭരണത്തിന് അന്ത്യംകുറിച്ചത്? [Inthyayil‍ phranchu bharanatthinu anthyamkuricchath?]

2620. കേരളാ സ്കോര്‍ട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരന്‍? [Keralaa skor‍ttu ennariyappedunna ezhutthukaaran‍?]

2621. ഓസ്കാര്‍ അവാര്‍ഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി? [Oskaar‍ avaar‍du nediya aadya malayaali?]

2622. Pallava dynasty was established in 300 A.D. The capital city of Pallavas was :

2623. കേരളത്തില്‍ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിനു വേദിയായത്? [Keralatthil‍ uppusathyaagrahatthinu vediyaayath?]

2624. 2013 ഏപ്രിൽ 19 ന് ചുമതലയേറ്റു വെനിസ്വലയുടെ പ്രസിഡന്റ് [2013 epril 19 nu chumathalayettu venisvalayude prasidantu]

2625. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയില്‍ ദേശീയ വരുമാനം ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് ആര്? [Shaasthreeyamaaya reethiyil‍ desheeya varumaanam aadyamaayi kanakkaakkiyathu aar?]

2626. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കരിമ്പുഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? [Patthanamthitta jillayile karimpugaveshana kendram evide sthithi cheyyunnu?]

2627. "മഞ്ഞുതീനി" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈര്‍പ്പരഹിതമായ ഉഷ്ണക്കാറ്റ്? ["manjutheeni" ennariyappedunna eer‍pparahithamaaya ushnakkaattu?]

2628. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ആര്? [Desheeya vanithaa kammeeshan‍re ippozhatthe cheyar‍pezhsan‍ aar?]

2629. ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക്? [Inthyayile kendrabaanku ennariyappedunna baanku?]

2630. ഏത് ദിവസമാണ് ദേശീയ ഉപഭോത്കൃതദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? [Ethu divasamaanu desheeya upabhothkruthadinamaayi aacharikkunnath?]

2631. "യെന്‍" ഏതു രാജ്യത്തിന്‍റെ നാണയമാണ്? ["yen‍" ethu raajyatthin‍re naanayamaan?]

2632. I was given a book is the pasive form of :

2633. The expression "I beg your pardon" means

2634. താഴെപ്പറയുന്നവരില്‍ പൂന സാര്‍വജനിക് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര്? [Thaazhepparayunnavaril‍ poona saar‍vajaniku sabhayumaayi bandhappetta vyakthi aar?]

2635. ദേശീയപതാകകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? [Desheeyapathaakakalekkuricchulla padtanam ethu perilaanu ariyappedunnath?]

2636. റോളിംഗ് പ്ലാന്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി? [Rolimgu plaan‍ nadappilaakkiya pradhaanamanthri?]

2637. കാസര്‍ഗോ‍ഡ് ജില്ല രൂപംകൊണ്ട വര്‍ഷം? [Kaasar‍go‍du jilla roopamkonda var‍sham?]

2638. The Netaji Subhash National Institute of Sports is located at :

2639. ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ലിഖിത ഭരഘടനയുള്ള രാജ്യം ഏത്? [Ettavum bruhatthaaya likhitha bharaghadanayulla raajyam eth?]

2640. "ബ്രഹ്മസങ്കീർത്തനം " എന്ന കവിത രചിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ? ["brahmasankeertthanam " enna kavitha rachiccha navoththaana naayakan?]

2641. The total length of the Konkan Railway is :

2642. തൊപ്പി തുന്നിയും ഖുറാന്‍ പകര്‍ത്തിയും ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തി. [Thoppi thunniyum khuraan‍ pakar‍tthiyum jeevithamaar‍ggam kandetthiyirunna mugal‍ chakravar‍tthi.]

2643. തിളച്ച വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലിനേക്കാള്‍ ഗുരുതരമാണ് നീരാവികൊണ്ടുള്ള പൊള്ളല്‍. എന്തുകൊണ്ട്? [Thilaccha vellam kondulla pollalinekkaal‍ gurutharamaanu neeraavikondulla pollal‍. Enthukondu?]

2644. ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ? [Bhaashaa in‍sttittyoottu sthithi cheyyunnathevide?]

2645. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക്(ST) വേണ്ടി പ്രത്യേക കമ്മീഷന്‍ നിലവില്‍ വന്നതെന്ന്? [Pattika var‍ggakkaar‍kku(st) vendi prathyeka kammeeshan‍ nilavil‍ vannathennu?]

2646. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിര്‍മ്മാണശാല ഏത്? [Inthyayile ettavum valiya irumpurukku nir‍mmaanashaala eth?]

2647. ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്? [Aarya samaajam sthaapicchath?]

2648. ലോകത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തൃതി എത്ര ശതമാനം? [Lokatthil‍ inthyayude visthruthi ethra shathamaanam?]

2649. ജനലോക്പാല്‍-നു വേണ്ടി നിരാഹാരത്തിലേര്‍പ്പെട്ട നേതാവ്? [Janalokpaal‍-nu vendi niraahaaratthiler‍ppetta nethaav?]

2650. തമിഴ്നാടിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന മദ്രാസിന്‍റെ പേര് ചെന്നൈ എന്നാക്കി മാറ്റിയ വര്‍ഷം? [Thamizhnaadin‍re thalasthaanamaayirunna madraasin‍re peru chenny ennaakki maattiya var‍sham?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions