മനുഷ്യ ശരീരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ


1. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കോശം?

Ans: നാഡീകോശം

2. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ശരാശരി താപനില?

Ans: 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 

3.ശരീരത്തിലെ  വലിയ അവയവമേത് ?

Ans: ത്വക്ക്

4.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അവയവം ഏതു ?

Ans:  പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി

5. ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി?

Ans: കരള്

6.ഏറ്റവും വലിയ പേശി?

Ans:  തുടയിലെ പേശി

7. ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഞരമ്പ്?
 
Ans: സയാറ്റിക്ഞരമ്പ്

8.മനുഷ്യന് എത്ര ക്രോമ സോമുകൾ ഉണ്ട് ?

Ans: 23 ജോഡി 

9.മനുഷ്യശരീരത്തിലെമസിലുകളുടെ എണ്ണം ?
 
Ans: 639

10.മനുഷ്യന് എത്ര വാരിയെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ?

Ans: 12  ജോഡി (24 എണ്ണം )

11.നട്ടെല്ലിൽ എത്ര കശേരുക്കൾ ഉണ്ട് ?

Ans: 33 

12.മനുഷ്യനിൽ സ്ഥിര ദന്തികൾ എത്ര ?

Ans: 32 

13.ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വിറ്റാമിന് എ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ത് ?

Ans: കരള് 

14.രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പേശികളുടെ കൊച്ചി വലിവ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?

Ans: ടെറ്റനി 

15.മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏക കോശം ?

Ans: അണ്ഡം 

16.മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ?

Ans: പുംബീജം
 
17.മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തു ?

Ans: പല്ലുകളിലെ ഇനാമൽ 

18.കരളിന്റെ സ്രവത്തിനു എന്താണ് പേര് ?

Ans: ൈബൽ 

19.ബൈലിനു മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന ഘടകം ഏതു ?

Ans: ബിലിറൂബിൻ 

20.മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ?

Ans: കാൽസ്യം 

21.ശരീരത്തിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ വസ്തു ഏതു ?

Ans: മെലാനിൽ

22.കോശം കണ്ടെത്തിയത്-

Ans: റോബർട്ട് ഹുക്ക് 

23.1831 -ൽ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ  കോശ കേന്ദ്രഠ കണ്ടെത്തി അതിനെ ........ എന്ന് വിളിച്ചു 

Ans: ന്യൂക്ലിയസ്

24.1838 -ൽ  എം ജെ ഷ്ളീഡൻ സസ്യ ശരീരം..............നിര്മിതമാണെന്നു കണ്ടെത്തി 

Ans:  കോശങ്ങളാൽ 

25.1838 -ൽ തിയോഡർ ഷ്വാൻ ജന്തു ശരീരം  .............. നിര്മിതമാണെന്നു കണ്ടെത്തി 

Ans: കോശങ്ങളാൽ

26.1858 -ൽ റുഡോൾഫ് വിർഷ്വ വിഭജിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു നിലവിലുള്ള .......... നിന്ന് മാത്രമാണ്  പുതിയവ ഉണ്ടാക്കുന്നത്  എന്ന നിഗമനം രൂപവത്കരിച്ചു.

Ans: കോശങ്ങളിൽ

27.മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണകം ?

Ans: യൂറോക്രോമ്

28.മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യൂറിയയുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നത് എവിടെ വച്ചാണ് ?

Ans: കരളിൽ 

29.മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മനുഷ്യാവയവം ?

Ans: വൃക്ക 

30. നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശ ഘ്രാഹി കോശങ്ങൾ ?

Ans: കോൺ കോശങ്ങൾ 

31.പ്രോടീനുകളുടെ ഏറ്റവും ലഖുവായ രൂപം ?

Ans: അമിനോ ആസിഡ് 

32.പിത്ത രസത്തിലെ വർണകങ്ങൾ ?

Ans: ബിലിറൂബിൻ ,ബിലിവേർഡിന് 

33.മനുഷ്യന്റെ ഗർഭകാലം?

Ans: 280 ദിവസം 

34.ശ്വാസകോശങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന അറ?

Ans: പ്ലൂറ

35.മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ്?

Ans: ഹൈഡ്രോക്ട്രോറിക് ആസിഡ് 

36.ഗ്ലൂക്കോസിനെ കരളിൽ വച്ച് ഗൈക്കോജനആക്കി  മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ?

Ans: ഇന്സുലിന് 

37.മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ  ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ?

Ans: ഓക്സിജൻ 

38.മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള മൂലകം ?

Ans: മാങ്ഗനീസ് 

39.ശരീര നിർമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥന ഘടകം ?

Ans: പ്രോട്ടോപ്ലാസം 

40.സോറിയാസിസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗമേത്?

Ans: ത്വക്ക് 

41.ചർമത്തിന് എത്ര പാളികളുണ്ട്? 

Ans: 2

16.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അരിപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans: വൃക്ക

42.ചെറുകുടലും വൻകുടലും ഒത്തു ചേരുന്നഭാഗത്തിന്റെ പേര് ?

Ans: ഇലിയം 

43.ഹൃദയ സ്പർശികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക്കഭാഗം ?

Ans: മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ 

44.ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തു കൂടി ഒഴുകുന്നത് ?

Ans: ശുദ്ധമായ രക്തം 

45.എത്രയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ഹൃദയമിടിപ്?

Ans: മിനിറ്റിൽ 72 തവണ 

46.ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിക്കാൻ കാരണമായ ഹോർമോൺ ?

Ans: അഡ്രിനാലിൻ 

47.ഹൃദയത്തെ പൊതിയുന്ന വസ്തുവിന്റെ പേരെന്ത് ?

Ans: പെരികാർഡിയം 

48.കാൻസർ ബാധിക്കാത്ത അവയവം ?

Ans: ഹൃദയം 

49.ആദ്യത്തെ കൃതിമ ഹൃദയം ഏതാണ് ?

Ans: ജാർവിക്  7        

50.രണ്ടു സ്പന്ദനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഹൃദയം എത്ര സെക്കന്റ് വിശ്രമിക്കുന്നു ?

Ans:
0 .48 സെക്കന്റ് 

51.തലയോട്ടിയിൽ ചലിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരേയൊരു അസ്ഥി ഏതു ?

Ans: താടിയെല്ല് 

52. മദ്യപിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തെ ഭാഗത്തിയാണ് ലഹരി ബാധിക്കുന്നത്?

Ans: സെറിബെല്ലം

53.ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ?

Ans: സെറിബെല്ലം

54.തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ?

Ans: സെറിബ്രം

55.ചെറു മസ്തിഷ്‌കം  എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans: സെറിബെല്ലം 

56.സെറിബ്രത്തിനു തൊട്ടു താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന നാഡി കേന്ദ്രം ?

Ans: തലമാസ് 

57.മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പാളിയുള്ള ആവരണം ?

Ans: മെനിഞ്ചസ് 

58.സുഷുമ്നക്കു ഏകദേശം എത്ര നീളമുണ്ട്‌ ?

Ans: 45  സെ മി 

59.നട്ടെല്ലിൽ കൂടി കടന്ന് പോകുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം  ?

Ans: സുഷുമ്ന 

60.സുഷുമ്നയെയും മഷ്തിഷ്കത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക്കാ ഭാഗം ?

Ans: മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ

61.തലയോട്ടികളിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണമെത്ര ?

Ans: 22

62.തലച്ചോറിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു ഏൽക്കുന്ന ക്ഷതമാണ് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ?

Ans: മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ

63.വിശപ്പും ദാഹവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശരീര ഭാഗം ഏതു ?

Ans: ഹൈപ്പോതലാമസ് 

64.സംസാര ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം ഏതു ?

Ans: ബ്രോകയുടെ പ്രദേശം 

65.കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥിക്ക് എന്താണ് പേര് ?
മുട്ടു ചിരട്ട
66.പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര അസ്ഥികൾ ഉണ്ട്?

Ans: 206

67. ഏതാണ് യുവത്വഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? 

Ans: തൈമസ് ഗ്രന്ഥി 
 
68. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ നായകഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
പിയൂഷാ ഗ്രന്ഥി 
69.ആദാമിന്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ?

Ans: തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി 

70.ഉമിനീരിലുള്ള രാസാഗ്നി ഏതാണ്?

Ans:  അമിലെസ്
 
71.ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലോഹം?

Ans: സിങ്ക് 
72ആമാശയരസത്തിലെ  രാസാഗ്നി?
Ans: പെപ്പസിൽ 

73.ജനനം മുതൽ മരണം വരെ വലിപ്പത്തിൽ തുടരുന്ന   മനുഷ്യാവയവം?

Ans: നേത്രഗോളം 

74.വ്യക്തതമായ കാഴ്ചക്കുള്ള ഏറ്റവും  കുറഞ്ഞ ദൂരം ?

Ans: 25 cm

75.കണ്ണിനുള്ളിലെപ്രകാശസംവേദന പാളി?

Ans: റെറ്റിന 

76.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ അവയവം ?

Ans: കണ്ണ് 

77.കണ്ണിലെ ലെൻസ് ?

Ans: കോൺവെക്സ് ലെൻസ്

78. കണ്ണിനകത്ത് അസാമാന്യ സമ്മർദ്ദമുളവാക്കുന്ന വൈകല്യം ?

Ans: ഗ്ലോക്കോമ 

79.കണ്ണീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന  എൻസൈം?

Ans: ലൈസോസൈഠ

80.ഹീമോഗ്ളോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന  ലോഹം?

Ans: ഇരുമ്പ്

81.രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ  ?

Ans: ഫൈബ്രിനോജൻ 

82.ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്?

Ans: അസ്ഥി മജ്ജയിൽ

83.ശരീരത്തിലെ പട്ടാളക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans: ശ്വേതാ രക്താണുക്കൾ  

84.മനുഷ്യന്റെ  കഴുത്തിൽ എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട്?

Ans: 7

85.ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതാണ്?

Ans: ഫീമർ 

86.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി?

Ans: സ്റ്റേപിസ് 

87.അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?

Ans: ഓസ്റ്റിയോളജി 

88.യുവത്വഫോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans: തൈമോസിന് 

89.അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? 

Ans: അഡ്രിനാലിൻ 

90.മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ?

Ans: പ്രോലാക്ടിൻ

91.ഒരാൾ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ?

Ans: അഡ്രിനാലിൻ 

92.ഏറ്റവും വലിയ അന്ത സ്രാവി  ഗ്രന്ഥി ?

Ans: തൈറോയ്ഡ് 

93.രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ?

Ans: പ്ലേറ്റ് ലെറ്റുകൾ 

94.രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന  വിറ്റാമിന് ?

Ans: വിറ്റാമിന് കെ 

95.രക്തചംക്രമണം കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ?

Ans: വില്യം ഹാർവി

96.എയ്ഡ്സിനു കാരണമായ വൈറസ് ?

Ans: HIV

97.വെറ്റമിൻസി  യുടെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന  രോഗമേത് ?

Ans: സ്കർവി

98.കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിന് ?

Ans: വിറ്റാമിന് ബി 12

99.വിറ്റാമിന് ബി 9 രാസ പരമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ?

Ans: ഫോളിക് ആസിഡ് 

100.വിറ്റാമിന് സി യുടെ രാസനാമം ഏതു ?

Ans: അസ്കോര്ബിക്  ആസിഡ് 

101.ആറാമത്തെ രുചിയാണ് …………?

Ans:  ഒലിയോ ഗസ്റ്സ് (oliogustus) കൊഴുപ്പിന്റെ രുചിയാണിത് .2015 -ൽ പർഡ്യു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇ പുതു രുചിയെ കണ്ടെത്തിയത് .

102.റൈബോഫ്ലാവിന്  എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിന് ?

Ans: വിറ്റാമിന് ബി 2 

103.ജീവകം ഡി യുടെ രാസനാമം ?

Ans: കാൽസിഫെറോൾ 

104.കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം

Ans: സെറിബ്രം 

105.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തഃസ്രാവിഗ്രന്ഥി?

Ans: തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി

106.ലോകഹീമോഫീലിയ ദിനം

Ans: ഏപ്രിൽ 17

107.ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്നു?

Ans: കരൾ 

108.ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ നിർമാണനാവശ്യമായ ജീവകം?

Ans: ഫോളിക്കാസിഡ് (Vitamin B9)

109.HIV ആക്രമിക്കുന്ന ശരീരകോശം?

Ans: ലിംഫോസൈറ്റ്

110.അമിനോആസിഡുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പോഷകഘടകം?

Ans: പ്രോട്ടീൻ

111.ജീവകം Aയുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നേത്രരോഗം?

Ans: നിശാന്ധത

112.മനുഷ്യന്റെ  നട്ടെല്ലിലെ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം?

Ans: 33

113.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി?

Ans: കരൾ

114.മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എത്ര മസിലുകളുണ്ട്?

Ans: 639

മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ :


Ans: കോശങ്ങളിലെ ഊർജ നിലയം .

Ans: ഊർജ നിർമാണത്തിനും സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു .

Ans: ഊർജവിശ്യം കൂടുതലുള്ള കരള് തലച്ചോറ് പേശികൾ എന്നിവയിലെ കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നു .


Manglish Transcribe ↓1. Manushyashareeratthile ettavum neelamulla kosham?

ans: naadeekosham

2. Manushyashareeratthile sharaashari thaapanila?

ans: 37 digri selshyasu 

3. Shareeratthile  valiya avayavamethu ?

ans: thvakku

4. Manushyashareeratthile ettavum cheriya avayavam ethu ?

ans:  peeniyal granthi

5. Ettavum valiya granthi?

ans: karalu

6. Ettavum valiya peshi?

ans:  thudayile peshi

7. Ettavum neelamulla njarampu?
 
ans: sayaattiknjarampu

8. Manushyanu ethra kroma somukal undu ?

ans: 23 jodi 

9. Manushyashareeratthilemasilukalude ennam ?
 
ans: 639

10. Manushyanu ethra vaariyellukal undu ?

ans: 12  jodi (24 ennam )

11. Nattellil ethra kasherukkal undu ?

ans: 33 

12. Manushyanil sthira danthikal ethra ?

ans: 32 

13. Shareeratthinu vendi vittaaminu e sambharicchu vekkunnathu enthu ?

ans: karalu 

14. Rakthatthil kaalsyatthinte alavu kramaatheethamaayi kurayumpozhundaakunna peshikalude kocchi valivu enthu peril ariyappedunnu ?

ans: dettani 

15. Manushya shareeratthil nagna nethram kondu kaanaan kazhiyunna eka kosham ?

ans: andam 

16. Manushya shareeratthile ettavum cheriya kosham ?

ans: pumbeejam
 
17. Manushya shareeratthile ettavum kaadtinyamulla vasthu ?

ans: pallukalile inaamal 

18. Karalinte sravatthinu enthaanu peru ?

ans: ybal 

19. Bylinu manja niram nalkunna ghadakam ethu ?

ans: biliroobin 

20. Manushya shareeratthil ettavum kooduthal adangiyirikkunna loham ?

ans: kaalsyam 

21. Shareeratthinu niram kodukkunna varna vasthu ethu ?

ans: melaanil

22. Kosham kandetthiyath-

ans: robarttu hukku 

23. 1831 -l robarttu braun  kosha kendradta kandetthi athine ........ Ennu vilicchu 

ans: nyookliyasu

24. 1838 -l  em je shleedan sasya shareeram.............. Nirmithamaanennu kandetthi 

ans:  koshangalaal 

25. 1838 -l thiyodar shvaan janthu shareeram  .............. Nirmithamaanennu kandetthi 

ans: koshangalaal

26. 1858 -l rudolphu virshva vibhajikkunna koshangale nireekshicchu nilavilulla .......... Ninnu maathramaanu  puthiyava undaakkunnathu  enna nigamanam roopavathkaricchu.

ans: koshangalil

27. Moothratthinu manja niram nalkunna varnakam ?

ans: yoorokromu

28. Manushya shareeratthil yooriyayude nirmaanam nadakkunnathu evide vacchaanu ?

ans: karalil 

29. Maatti vekkappetta aadya manushyaavayavam ?

ans: vrukka 

30. Nirangale thiricchariyaan sahaayikkunna prakaasha ghraahi koshangal ?

ans: kon koshangal 

31. Prodeenukalude ettavum lakhuvaaya roopam ?

ans: amino aasidu 

32. Pittha rasatthile varnakangal ?

ans: biliroobin ,biliverdinu 

33. Manushyante garbhakaalam?

ans: 280 divasam 

34. Shvaasakoshangale pothinju sookshikkunna ara?

ans: ploora

35. Manushyante aamaashayatthil ulpaadippikkunna aasid?

ans: hydrokdroriku aasidu 

36. Glookkosine karalil vacchu gykkojanaaakki  maattaan sahaayikkunna hormon ?

ans: insulinu 

37. Manushya shareeratthil  ettavum kooduthalulla moolakam ?

ans: oksijan 

38. Manushya shareeratthil ettavum kuravulla moolakam ?

ans: maangganeesu 

39. Shareera nirmaanatthinte adisthana ghadakam ?

ans: prottoplaasam 

40. Soriyaasisu baadhikkunna shareerabhaagameth?

ans: thvakku 

41. Charmatthinu ethra paalikalundu? 

ans: 2

16. Manushyashareeratthile arippa ennariyappedunnath?

ans: vrukka

42. Cherukudalum vankudalum otthu cherunnabhaagatthinte peru ?

ans: iliyam 

43. Hrudaya sparshikale niyanthrikkunna masthishkkabhaagam ?

ans: medulla oblaamgetta 

44. Hrudayatthinte idathu bhaagatthu koodi ozhukunnathu ?

ans: shuddhamaaya raktham 

45. Ethrayaanu manushyante sharaashari hrudayamidip?

ans: minittil 72 thavana 

46. Hrudayamidippu vardhikkaan kaaranamaaya hormon ?

ans: adrinaalin 

47. Hrudayatthe pothiyunna vasthuvinte perenthu ?

ans: perikaardiyam 

48. Kaansar baadhikkaattha avayavam ?

ans: hrudayam 

49. Aadyatthe kruthima hrudayam ethaanu ?

ans: jaarviku  7        

50. Randu spandanangalkkidayile hrudayam ethra sekkantu vishramikkunnu ?

ans:
0 . 48 sekkantu 

51. Thalayottiyil chalippikkaavunna oreyoru asthi ethu ?

ans: thaadiyellu 

52. Madyapikkumpol thalacchorinte ethu bhaagatthe bhaagatthiyaanu lahari baadhikkunnath?

ans: seribellam

53. Shareeratthinte santhulanaavastha niyanthrikkunna bhaagam ethaanu ?

ans: seribellam

54. Thalacchorinte ettavum valiya bhaagam ?

ans: seribram

55. Cheru masthishkam  ennariyappedunnathu ?

ans: seribellam 

56. Seribratthinu thottu thaazheyaayi kaanappedunna naadi kendram ?

ans: thalamaasu 

57. Masthishkatthe pothinjirikkunna moonnu paaliyulla aavaranam ?

ans: meninchasu 

58. Sushumnakku ekadesham ethra neelamundu ?

ans: 45  se mi 

59. Nattellil koodi kadannu pokunna thalacchorinte bhaagam  ?

ans: sushumna 

60. Sushumnayeyum mashthishkattheyum bandhippikkunna masthishkkaa bhaagam ?

ans: medulla oblaamgetta

61. Thalayottikalile asthikalude ennamethra ?

ans: 22

62. Thalacchorinte ethu bhaagatthu elkkunna kshathamaanu maranatthinu kaaranamaakunnathu ?

ans: medulla oblaamgetta

63. Vishappum daahavum niyanthrikkunna shareera bhaagam ethu ?

ans: hyppothalaamasu 

64. Samsaara sheshiyumaayi bandhappettirikkunna thalacchorinte bhaagam ethu ?

ans: brokayude pradesham 

65. Kaalmuttile asthikku enthaanu peru ?
muttu chiratta
66. Praayapoortthiyaaya oraalude shareeratthil ethra asthikal undu?

ans: 206

67. Ethaanu yuvathvagranthi ennariyappedunnath? 

ans: thymasu granthi 
 
68. Manushyashareeratthile naayakagranthi ennariyappedunnath?
piyooshaa granthi 
69. Aadaaminte aappil ennariyappedunna granthi ?

ans: thyroydu granthi 

70. Umineerilulla raasaagni ethaan?

ans:  amilesu
 
71. Insulinil adangiyirikkunnu loham?

ans: sinku 
72aamaashayarasatthile  raasaagni?
ans: peppasil 

73. Jananam muthal maranam vare valippatthil thudarunna   manushyaavayavam?

ans: nethragolam 

74. Vyakthathamaaya kaazhchakkulla ettavum  kuranja dooram ?

ans: 25 cm

75. Kanninullileprakaashasamvedana paali?

ans: rettina 

76. Ettavum kooduthal daanam cheyyappedunna manushya avayavam ?

ans: kannu 

77. Kannile lensu ?

ans: konveksu lensu

78. Kanninakatthu asaamaanya sammarddhamulavaakkunna vykalyam ?

ans: glokkoma 

79. Kanneeril adangiyirikkunna  ensym?

ans: lysosydta

80. Heemoglobinil adangiyirikkunna  loham?

ans: irumpu

81. Raktham katta pidikkaan sahaayikkunna protteen  ?

ans: phybrinojan 

82. Chuvanna rakthaanukkal ulpaadippikkappedunnath?

ans: asthi majjayil

83. Shareeratthile pattaalakkaaran ennariyappedunnath?

ans: shvethaa rakthaanukkal  

84. Manushyante  kazhutthil ethra asthikalundu?

ans: 7

85. Ettavum valiya asthi ethaan?

ans: pheemar 

86. Manushyashareeratthile ettavum cheriya asthi?

ans: sttepisu 

87. Asthikale kuricchulla padtanam ?

ans: osttiyolaji 

88. Yuvathvaphormon ennariyappedunnath?

ans: thymosinu 

89. Adiyanthara hormon ennariyappedunnath? 

ans: adrinaalin 

90. Mulappaal undaakaan sahaayikkunna hormon ?

ans: prolaakdin

91. Oraal bhayappedumpol uthpaadippikkunna hormon ?

ans: adrinaalin 

92. Ettavum valiya antha sraavi  granthi ?

ans: thyroydu 

93. Raktham kattapidikkaan sahaayikkunna koshangal?

ans: plettu lettukal 

94. Raktham kattapidikkaan sahaayikkunna  vittaaminu ?

ans: vittaaminu ke 

95. Rakthachamkramanam kandupidicchathaaru ?

ans: vilyam haarvi

96. Eydsinu kaaranamaaya vyrasu ?

ans: hiv

97. Vettaminsi  yude kuravu moolamundaakunna  rogamethu ?

ans: skarvi

98. Kobaalttu adangiyirikkunna vittaaminu ?

ans: vittaaminu bi 12

99. Vittaaminu bi 9 raasa paramaayi ariyappedunnathu ?

ans: pholiku aasidu 

100. Vittaaminu si yude raasanaamam ethu ?

ans: askorbiku  aasidu 

101. Aaraamatthe ruchiyaanu …………?

ans:  oliyo gasrsu (oliogustus) kozhuppinte ruchiyaanithu . 2015 -l pardyu yoonivezhsittiyile gaveshakaraanu i puthu ruchiye kandetthiyathu .

102. Rybophlaavinu  ennariyappedunna vittaaminu ?

ans: vittaaminu bi 2 

103. Jeevakam di yude raasanaamam ?

ans: kaalsipherol 

104. Kaazhchayekkuricchulla bodham undaakkunna thalacchorinte bhaagam

ans: seribram 

105. Manushyashareeratthile ettavum valiya anthasraavigranthi?

ans: thyroydu granthi

106. Lokaheemopheeliya dinam

ans: epril 17

107. Heppattyttisu shareeratthinte ethu bhaagatthe baadhikkunnu?

ans: karal 

108. Shareeratthil rakthatthinte nirmaananaavashyamaaya jeevakam?

ans: pholikkaasidu (vitamin b9)

109. Hiv aakramikkunna shareerakosham?

ans: limphosyttu

110. Aminoaasidukal chernnundaakunna poshakaghadakam?

ans: protteen

111. Jeevakam ayude abhaavam moolamundaakunna nethrarogam?

ans: nishaandhatha

112. Manushyante  nattellile kasherukkalude ennam?

ans: 33

113. Manushyashareeratthile ettavum valiya granthi?

ans: karal

114. Manushyashareeratthil ethra masilukalundu?

ans: 639

mytto kondriyon :


ans: koshangalile oorja nilayam .

ans: oorja nirmaanatthinum sambharanatthinum sahaayikkunnu .

ans: oorjavishyam kooduthalulla karalu thalacchoru peshikal ennivayile koshangalil kooduthalaayi kaanunnu .
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution