<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 1900

95001. ആസൂത്രണ കമ്മിഷന്റെ ആസ്ഥാനം?‌ [Aasoothrana kammishante aasthaanam?]

Answer: യോജന ഭവൻ  [Yojana bhavan ]

95002. ആസൂത്രണ കമ്മിഷന്റെ ആദ്യ അദ്ധ്യക്ഷൻ? [Aasoothrana kammishante aadya addhyakshan?]

Answer: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു  [Javaharlaal nehru ]

95003. പാർലമെന്റിൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? [Paarlamentil badjattu avatharippikkunnath?]

Answer: കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി  [Kendra dhanakaaryamanthri ]

95004. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി? [Svathanthra inthyayil aadyamaayi badjattu avatharippiccha dhanakaaryamanthri?]

Answer: ആർ.കെ. ഷൺമുഖംചെട്ടി  [Aar. Ke. Shanmukhamchetti ]

95005. 1926ലെ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത്? [1926le hilttan yangu kammishante shupaarsha prakaaram risarvu baanku nilavil vannath?]

Answer: 1935 

95006. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ? [Risarvu baankinte inthyakkaaranaaya aadya gavarnar janaral?]

Answer: സി.ഡി. ദേശ്മുഖ്  [Si. Di. Deshmukhu ]

95007. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? [Anthaaraashdra naanayanidhiyil inthyaye prathinidheekarikkunnath?]

Answer: റിസർവ് ബാങ്ക്  [Risarvu baanku ]

95008. ഒരു രൂപ നോട്ടിൽ ഒപ്പിടുന്നത്? [Oru roopa nottil oppidunnath?]

Answer: കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി  [Kendra dhanakaarya sekrattari ]

95009. റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് പാസാക്കിയത്?: [Risarvu baanku aakdu paasaakkiyath?:]

Answer: 1934 

95010. പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ്? [Patthaam panchavathsara paddhathiyude kaalayalav?]

Answer: 2002 - 2007 

95011. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച കൈവരിച്ച പദ്ധതിയാണ്? [Panchavathsara paddhathikalil ettavum kooduthal valarccha kyvariccha paddhathiyaan?]

Answer: പത്താം പദ്ധതി  [Patthaam paddhathi ]

95012. എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ്? [Ettaam panchavathsara paddhathiyude kaalayalav?]

Answer: 1992 - 1997 

95013. രാജീവ്‌ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർത്താവിനിമയരംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി? [Raajeevgaandhiyude nethruthvatthil vaartthaavinimayaramgatthu van munnettam undaaya panchavathsara paddhathi?]

Answer: ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി  [Ezhaam panchavathsara paddhathi ]

95014. ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Janakeeya paddhathi ennariyappedunnath?]

Answer: ഒൻപതാം പദ്ധതി  [Onpathaam paddhathi ]

95015. കേരളത്തിൽ വനിതാ കമ്മിഷൻ നിയമം പാസാക്കിയത്? [Keralatthil vanithaa kammishan niyamam paasaakkiyath?]

Answer: 1995 സെപ്തംബർ 15ന്  [1995 septhambar 15nu ]

95016. സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷനിലെ അംഗങ്ങൾ? [Samsthaana vanithaa kammishanile amgangal?]

Answer: 5 

95017. ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനിലെ പ്രഥമ അദ്ധ്യക്ഷ? [Desheeya vanithaa kammishanile prathama addhyaksha?]

Answer: ജയന്തി പട്നായിക്  [Jayanthi padnaayiku ]

95018. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഥമ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ചത്? [Inthya gavanmentinte prathama indiraagaandhi vrukshamithra avaardu labhicchath?]

Answer: സുഗതകുമാരിക്ക്  [Sugathakumaarikku ]

95019. സുഗതകുമാരിക്ക് സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിക്കൊടുത്ത കവിതാ സമാഹാരം? [Sugathakumaarikku sarasvathi sammaanam nedikkeaaduttha kavithaa samaahaaram?]

Answer: മണലെഴുത്ത്  [Manalezhutthu ]

95020. 2010ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരി? [2010le ezhutthachchhan puraskaaram labhiccha ezhutthukaari?]

Answer: എം. ലീലാവതി  [Em. Leelaavathi ]

95021. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന? [Lokatthile ettavum valiya anthaaraashdra samghadana?]

Answer: ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന  [Aikyaraashdra samghadana ]

95022. യു.എൻ.ഒയുടെ സ്ഥാപകാംഗങ്ങൾ? [Yu. En. Oyude sthaapakaamgangal?]

Answer: 51 

95023. യു.എൻ.ഒയുടെ പതാകയുടെ നിറം? [Yu. En. Oyude pathaakayude niram?]

Answer: നീല  [Neela ]

95024. യു.എൻ.ഒ.യുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ? [Yu. En. O. Yude audyogika bhaashakal?]

Answer: 6 

95025. സർവരാജ്യസഖ്യം നിലവിൽ വന്നത്? [Sarvaraajyasakhyam nilavil vannath?]

Answer: 1920 ജനുവരി 10  [1920 januvari 10 ]

95026. സർവരാജ്യസഖ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അറിയപ്പെടുന്നത്? [Sarvaraajyasakhyatthinte bharanaghadana ariyappedunnath?]

Answer: കവനന്റ്  [Kavanantu ]

95027. വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിസ്ഥിതി സംഘടന? [Vrukshangale samrakshikkunnathinulla paristhithi samghadana?]

Answer: ലോബയാൻ  [Lobayaan ]

95028. ദേശീയമനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനെ നിയമിക്കുന്നത്? [Desheeyamanushyaavakaasha kammishane niyamikkunnath?]

Answer: രാഷ്ട്രപതി  [Raashdrapathi ]

95029. With which festival is the origin of the Kollam era associated?

Answer: Onam

95030. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രിത നഗരം? [Inthyayude aadyatthe aasoothritha nagaram?]

Answer: ചണ്ഡിഗഡ്  [Chandigadu ]

95031. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാസവള ഫാക്ടറി? [Inthyayile ettavum valiya raasavala phaakdari?]

Answer: സിന്ദ്രി  [Sindri ]

95032. ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽപ്ളാന്റ്? [Daatta ayan aandu stteelplaantu?]

Answer: ജംഷഡ്പൂർ  [Jamshadpoor ]

95033. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഖനനകേന്ദ്രം? [Inthyayile ettavum valiya enna khananakendram?]

Answer: ബോംബെ ഹൈ (മഹാരാഷ്ട്ര)  [Bombe hy (mahaaraashdra) ]

95034. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുതി നിലയം? [Inthyayile aadyatthe aanava vydyuthi nilayam?]

Answer: താരാപ്പൂർ  [Thaaraappoor ]

95035. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ? [Inthyayile aadyatthe phaasttu breedar riyaakdar?]

Answer: കാമിനി  [Kaamini ]

95036. ദിഗ്‌ബോയ് എണ്ണശുദ്ധീകരണശാല? [Digboyu ennashuddheekaranashaala?]

Answer: അസാം  [Asaam ]

95037. Which was the capital of the Kulasekharas (800 to 1102 AD)?

Answer: Mahodayapuram

95038. Who was the founder of the Second Chera Empire or Kulasekhara Empire?

Answer: Kulasekhara Varman

95039. ബാരൻ ദ്വീപ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്? [Baaran dveepu sthithicheyyunnath?]

Answer: ആൻഡമാനിൽ  [Aandamaanil ]

95040. Whose court was adorned by the Yamaka poet Vasudeva Bhattatiri?

Answer: Rama Varma

95041. Who wrote “Yudhishtira Vijaya”?

Answer: Vasudeva Bhattatiri

95042. പ്രസിദ്ധ സജീവ അഗ്നിപർവതമായ ഫ്യൂജിയാമ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്? [Prasiddha sajeeva agniparvathamaaya phyoojiyaama sthithicheyyunnath?]

Answer: ജപ്പാനിൽ  [Jappaanil ]

95043. Which war is referred as the “Hundred Year War” in early Kerala history?

Answer: Chera - Chola war

95044. The Arab merchant Sulaiman visited Kerala during the reign of?

Answer: Sthanu Ravi Varman

95045. Kuthu and Kudiyattam originated during the period of?

Answer: Kulasekharas

95046. The Chola - Chera war on the Hundred Year War began during th reign of?

Answer: Bhaskara Ravi Varman I

95047. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയത്? [Ettavum kuranja praayatthil pradhaanamanthri padatthiletthiyath?]

Answer: രാജീവ്ഗാന്ധി  [Raajeevgaandhi ]

95048. റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തി? [Risarvu baanku gavarnaraayashesham inthyan pradhaanamanthriyaaya vyakthi?]

Answer: ഡോ. മൻമോഹൻസിംഗ്  [Do. Manmohansimgu ]

95049. Sankaracharya belonged to the age of the?

Answer: Kulasekharas of Mahodayapuram

95050. 1857ലെ വിപ്ളവത്തെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്? [1857le viplavatthe onnaam svaathanthryasamaram ennu visheshippicchath?]

Answer: വി.ഡി.സവർക്കർ  [Vi. Di. Savarkkar ]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions