<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 192

9601. അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കാന് പ്രയോഗിക്കുന്ന മാർഗം? [Anthareeksha vaayuvile ghadakangal verthirikkaanu prayogikkunna maargam?]

Answer: അംശികസ്വേദനം [Amshikasvedanam]

9602. പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം? [Pattikavarggakkaar kooduthalulla samsthaanam?]

Answer: മധ്യപ്രദേശ് [Madhyapradeshu]

9603. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മർ​ശി​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പ്? [Pa​tti​ka​jaa​thi​kkaa​re​kku​ri​cchu pa​raa​mar​shi​kku​nna va​ku​ppu?]

Answer: 341

9604. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം അടങ്ങിയ വാതകം ? [Anthareekshatthil ettavumadhikam adangiya vaathakam ?]

Answer: നൈട്രജൻ [Nydrajan]

9605. സർഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്‍റെ മേഘപടലങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം? [Sarphyooriku aasidin‍re meghapadalangalulla graham?]

Answer: ശുക്രൻ [Shukran]

9606. ആധുനിക കേരളത്തിന് ‍ റെ നവോത്ഥാന നായകന് ‍. [Aadhunika keralatthinu ‍ re navoththaana naayakanu ‍.]

Answer: ശ്രീ നാരായണഗുരു [Shree naaraayanaguru]

9607. ശ്രീ നാരായണഗുരു ജനിച്ചത് [Shree naaraayanaguru janicchathu]

Answer: ചെമ്പഴന്തിയില് ‍ (1856 ആഗസ്റ്റ് ‌ 20) [Chempazhanthiyilu ‍ (1856 aagasttu 20)]

9608. കേരള സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്ര ബോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Kerala subhaashu chandra bosu ennariyappedunnath?]

Answer: മുഹമ്മദ്‌ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ [Muhammadu abdul rahmaan]

9609. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദേവന് ‍ ജനിക്കുമ്പോള് ‍ തിരുവിതാംകൂര് ‍ ഭരിച്ചിരുന്നത് [Shreenaaraayana guru devanu ‍ janikkumpolu ‍ thiruvithaamkooru ‍ bharicchirunnathu]

Answer: ഉത്രം തിരുനാള് ‍ മാര് ‍ ത്താണ്ഡവര് ‍ മ്മ [Uthram thirunaalu ‍ maaru ‍ tthaandavaru ‍ mma]

9610. പ​ട്ടി​ക​വർ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മർ​ശി​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പ്? [Pa​tti​ka​var​ga​tthe​kku​ri​cchu pa​raa​mar​shi​kku​nna va​ku​ppu?]

Answer: 342

9611. മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് പണി കഴിപ്പിച്ച നഗരം? [Muhammadu bin thuglaku pani kazhippiccha nagaram?]

Answer: ജഹൻപന [Jahanpana]

9612. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തദ്ദേശീയമായ ആദ്യ ബാങ്ക്? [Inthyayile ettavum pazhakkamulla thaddhesheeyamaaya aadya baanku?]

Answer: അലഹബാദ് ബാങ്ക് 1885 ൽ [Alahabaadu baanku 1885 l]

9613. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന് ‍ റെ മാതാപിതാക്കള് ‍ [Shreenaaraayanaguruvinu ‍ re maathaapithaakkalu ‍]

Answer: മാടന് ‍ ആശാന് ‍, കുട്ടിയമ്മ [Maadanu ‍ aashaanu ‍, kuttiyamma]

9614. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്‍റെ കാലഘട്ടം? [Randaam lokamahaayuddhatthin‍re kaalaghattam?]

Answer: 1939- 1945

9615. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന് ‍ റെ ഭാര്യയുടെ പേര് [Shreenaaraayanaguruvinu ‍ re bhaaryayude peru]

Answer: കാളി [Kaali]

9616. കെപ്ലർ പ്രദാനം ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? [Keplar pradaanam cheytha niyamangal ethu peril ariyappedunnu?]

Answer: ഗ്രഹ ചലന നിയമങ്ങൾ (Lawട of Planetary Motion; 3 എണ്ണം) [Graha chalana niyamangal (lawda of planetary motion; 3 ennam)]

9617. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദൂരം? [Inthyayude kizhakku padinjaaru dooram?]

Answer: 2933 കി.മീ [2933 ki. Mee]

9618. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന് ‍ റെ ഭവനം [Shreenaaraayanaguruvinu ‍ re bhavanam]

Answer: വയല് ‍ വാരം വീട് [Vayalu ‍ vaaram veedu]

9619. ‘ നാണു ആശാന് ‍’ എന്ന പേരില് ‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് [‘ naanu aashaanu ‍’ enna perilu ‍ ariyappettirunnathu]

Answer: ശ്രീനാരായണഗുരു [Shreenaaraayanaguru]

9620. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന് ‍ റെ ഗുരുക്കന്മാര് ‍ [Shreenaaraayanaguruvinu ‍ re gurukkanmaaru ‍]

Answer: രാമന് ‍ പിള്ള ആശാന് ‍, തൈക്കാട് അയ്യ [Raamanu ‍ pilla aashaanu ‍, thykkaadu ayya]

9621. ഫാറ്റ് ടാക്സ് (FAT Tax) ഏർപ്പെടുത്തിയ ആ രാജ്യം? [Phaattu daaksu (fat tax) erppedutthiya aa raajyam?]

Answer: ഡെൻമാർക്ക് [Denmaarkku]

9622. ടാറ്റാ കാര്‍ നിര്മ്മാണകമ്പനി ഏത് രാജ്യത്തെയാണ്‌? [Daattaa kaar‍ nirmmaanakampani ethu raajyattheyaan?]

Answer: ഇന്ത്യ [Inthya]

9623. അമ്മ അറിയാൻ; വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലെ എന്നി സിനിമകളുടെ സംവിധായകൻ? [Amma ariyaan; vidyaarththikale ithile enni sinimakalude samvidhaayakan?]

Answer: ജോൺ എബ്രാഹം [Jon ebraaham]

9624. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേശി (മസിൽ )? [Manushya shareeratthile ettavum valiya peshi (masil )?]

Answer: ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് [Gloottiyasu maaksimasu]

9625. ദേശിയാടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവ്വീസ് നടത്തിയ ആദ്യ സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനി? [Deshiyaadisthaanatthil sarvveesu nadatthiya aadya svakaarya vimaana kampani?]

Answer: ഈസറ്റ് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് [Eesattu vesttu eyarlynsu]

9626. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവി? [Karayil jeevikkunna ettavum valiya jeevi?]

Answer: ആന [Aana]

9627. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധന് ‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കവി [Shreenaaraayana guruvine randaam buddhanu ‍ ennu visheshippiccha kavi]

Answer: ജി . ശങ്കരക്കുറുപ്പ് [Ji . Shankarakkuruppu]

9628. തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ അദരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചക്രവർത്തി? [Thapaal sttaampiloode adarikkappetta aadya inthyan chakravartthi?]

Answer: ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ [Chandraguptha mauryan]

9629. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഫോര്‍മോണ്‍? [Rakthatthile panchasaarayude alavine kuraykkunna phor‍mon‍?]

Answer: ഇന്‍സുലിന്‍ [In‍sulin‍]

9630. ഇന്ത്യയുടെ പൂന്തോട്ടം? [Inthyayude poonthottam?]

Answer: കാശ്മീർ [Kaashmeer]

9631. ശ്രീനാരായണഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ കണ്ടുമുട്ടിയ വര് ‍ ഷം [Shreenaaraayanaguru chattampisvaamikale kandumuttiya varu ‍ sham]

Answer: 1882

9632. ആദ്യമായി ഹൃദയമാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രീയയ്ക്ക് വിധേയനായ വ്യക്തി? [Aadyamaayi hrudayamaattivaykkal shasthrakreeyaykku vidheyanaaya vyakthi?]

Answer: ലൂയിസ് വാഷ് കാൻസ്കി [Looyisu vaashu kaanski]

9633. കുമാരനാശാന് ‍ ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വര് ‍ ഷം [Kumaaranaashaanu ‍ shreenaaraayanaguruvine kandumuttiya varu ‍ sham]

Answer: 1891

9634. ശ്രീ നാരായണഗുരുവിനെ ഡോ . പല് ‍ പ്പു സന്ദര് ‍ ശിച്ച വര് ‍ ഷം [Shree naaraayanaguruvine do . Palu ‍ ppu sandaru ‍ shiccha varu ‍ sham]

Answer: 1895 ( ബംഗ്ലൂരില് ‍ വച്ച് ) [1895 ( bamgloorilu ‍ vacchu )]

9635. ഇന്ത്യൻ വിവരസാങ്കേതിക മേഖലയു ടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ? [Inthyan vivarasaankethika mekhalayu de pithaavu ennariyappedunnathu aaru ?]

Answer: എൻ.ആർ. നാരായണമൂർത്തി [En. Aar. Naaraayanamoortthi]

9636. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ അയ്യങ്കാളി സന്ദര് ‍ ശിച്ച വര് ‍ ഷം [Shreenaaraayana guruvine ayyankaali sandaru ‍ shiccha varu ‍ sham]

Answer: 1912 ( ബാലരാമപുരത്ത് വച്ച് ) [1912 ( baalaraamapuratthu vacchu )]

9637. വോൾഗാ ഏത് കടലിൽ പതിക്കുന്നു? [Volgaa ethu kadalil pathikkunnu?]

Answer: കാസ്പിയൻ കടൽ [Kaaspiyan kadal]

9638. അന്തർദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? [Anthardesheeya manushyaavakaasha dinamaayi aacharikkunnath?]

Answer: ഡിസംബർ 10 ( 1950 മുതൽ ) [Disambar 10 ( 1950 muthal )]

9639. മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഹാനികരമായ ലോഹം? [Manushyanu ettavum haanikaramaaya loham?]

Answer: ലെഡ് [Ledu]

9640. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വാഗ്ഭടാനന്ദനും കണ്ടുമുട്ടിയ വര് ‍ ഷം [Shreenaaraayana guruvum vaagbhadaanandanum kandumuttiya varu ‍ sham]

Answer: 1914

9641. താവോയിസം എന്ന മതത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍? [Thaavoyisam enna mathatthin‍re sthaapakan‍?]

Answer: ലാവോത്സെ. [Laavothse.]

9642. ശ്രീ നാരായണഗുരു രമണമഹര് ‍ ഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയ വര് ‍ ഷം [Shree naaraayanaguru ramanamaharu ‍ shiye kandumuttiya varu ‍ sham]

Answer: 1916

9643. ദേവതകളുടെ വൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Devathakalude vruksham ennariyappedunnath?]

Answer: ദേവദാരു [Devadaaru]

9644. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍റെ 150 - ജന്മവാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ സർവീസ്? [Svaami vivekaanandan‍re 150 - janmavaarshikatthil aarambhiccha dreyin sarvees?]

Answer: വിവേക് എക്സ്പ്രസ് [Viveku eksprasu]

9645. സ്റ്റുപിഡ് ബേർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി? [Sttupidu berdu ennariyappedunna pakshi?]

Answer: താറാവ് [Thaaraavu]

9646. രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചതാർക്ക്? [Randaam eezhava memmoriyal samarppicchathaarkku?]

Answer: കഴ്സൺ പ്രഭു [Kazhsan prabhu]

9647. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന് ‍ റെ ആദ്യ രചന [Shreenaaraayanaguruvinu ‍ re aadya rachana]

Answer: ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് [Gajendramoksham vanchippaattu]

9648. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീ ദ്വീപ്? [Keralatthile ettavum valiya nadee dveep?]

Answer: കുറുവാ ദ്വീപ് ( കബനി നദി - വയനാട്) [Kuruvaa dveepu ( kabani nadi - vayanaadu)]

9649. കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്‍റെ പിതാവ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്? [Kerala navoththaanatthin‍re pithaavu ennu visheshippikkappettath?]

Answer: ശ്രീനാരായണഗുരു [Shreenaaraayanaguru]

9650. പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങൾ​ക്ക് 27 ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം നൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നിർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച ക​മ്മി​ഷൻ? [Pi​nnaa​kka vi​bhaa​ga​ngal​kku 27 sha​tha​maa​nam sam​va​ra​nam nal​ka​na​me​nnu nir​ddhe​shi​ccha ka​mmi​shan?]

Answer: മ​ണ്ഡൽ ക​മ്മി​ഷൻ [Ma​ndal ka​mmi​shan]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions