<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2018

100901. ആദ്യമായി പോലീസ് സംവിധാനം നിലവില് ‍ വന്ന രാജ്യം ഏത് ? [Aadyamaayi poleesu samvidhaanam nilavilu ‍ vanna raajyam ethu ?]

Answer: ഇന്ഗ്ലാണ്ട് [Inglaandu]

100902. മനുഷ്യന് ‍ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച തുടങ്ങിയ ലോഹം ഏത് ? [Manushyanu ‍ aadyamaayi upayogiccha thudangiya loham ethu ?]

Answer: ചെമ്പ് [Chempu]

100903. മരതക ദ്വീപ് ‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ? [Marathaka dveepu ennariyappedunnathu ethu ?]

Answer: അയര് ‍ ലണ്ട് [Ayaru ‍ landu]

100904. ബ്രിടീഷുകര്കെതിരെ നാടുകാര് ‍ നടത്തിയ ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ഏത് ? [Brideeshukarkethire naadukaaru ‍ nadatthiya aadya samghaditha kalaapam ethu ?]

Answer: ആറ്റിങ്ങല് ‍ കലാപം [Aattingalu ‍ kalaapam]

100905. ഇസ്രായേലിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ പ്രസ്ഥാനം ഏത് ? [Israayelinte roopeekaranatthinu kaaranamaaya prasthaanam ethu ?]

Answer: സയണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം [Sayanisttu prasthaanam]

100906. ഇന്ത്യന് ‍ ഭരണ ഘടന നിലവില് ‍ വന്ന തീയതി ഏത് ? [Inthyanu ‍ bharana ghadana nilavilu ‍ vanna theeyathi ethu ?]

Answer: 1950 ജനുവരി 26 [1950 januvari 26]

100907. ആദ്യമായി ദേശീയ അവാര് ‍ ഡ് ‌ നേടിയ മലയാള സിനിമ ഏത് ? [Aadyamaayi desheeya avaaru ‍ du nediya malayaala sinima ethu ?]

Answer: നീലക്കുയില് ‍ [Neelakkuyilu ‍]

100908. പുന്നപ്ര വയലാര് ‍ സമരം നടന്നത് ഏത് വര്ഷം ? [Punnapra vayalaaru ‍ samaram nadannathu ethu varsham ?]

Answer: 1946

100909. മലബാര് ‍ മാനുവല് ‍ എന്നാ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര് ? [Malabaaru ‍ maanuvalu ‍ ennaa grantham rachicchathu aaru ?]

Answer: വില്ല്യം ലോഗന് ‍ [Villyam loganu ‍]

100910. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷന് ‍ ആരായിരുന്നു ? [Desheeya manushyaavakaasha kammeeshante aadya adhyakshanu ‍ aaraayirunnu ?]

Answer: ജസ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര [Jasrisu ramganaatha mishra]

100911. വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദര് ‍ ശിച്ച ചൈനീസ് ബുദ്ധ സന്യായ് ആര് ? [Vikramaadithya mahaaraajaavinte kaalatthu inthya sandaru ‍ shiccha chyneesu buddha sanyaayu aaru ?]

Answer: ഫാഹിയാന് ‍ [Phaahiyaanu ‍]

100912. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ‍ ആരായിരുന്നു ? [Inthyayile aadyatthe thiranjeduppu kammeeshanaru ‍ aaraayirunnu ?]

Answer: സുകുമാര് ‍ സെന് ‍ [Sukumaaru ‍ senu ‍]

100913. കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആര് ? [Kendra manthriyaaya aadyatthe malayaali aaru ?]

Answer: ജോണ് മത്തായി [Jonu matthaayi]

100914. രാഷ് ‌ ട്രപതി നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ? [Raashu drapathi nilayam sthithi cheyyunnathu evide ?]

Answer: ഹൈദ്രബാദ് [Hydrabaadu]

100915. രാഷ് ‌ ട്രപതി ഭവന് ‍ സ്ഥിതി ചെയുന്നത് എവിടെ ? [Raashu drapathi bhavanu ‍ sthithi cheyunnathu evide ?]

Answer: ഡല് ‍ ഹി [Dalu ‍ hi]

100916. രാഷ് ‌ ട്രപതി നിവാസ് സ്ഥിതി ചെയുന്നത് എവിടെ ? [Raashu drapathi nivaasu sthithi cheyunnathu evide ?]

Answer: സിംല [Simla]

100917. ഇന്ത്യയില് ‍ മന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ച ആദ്യത്തെ വനിതാ ആര് ? [Inthyayilu ‍ manthri sthaanam vahiccha aadyatthe vanithaa aaru ?]

Answer: വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് ‌ [Vijayalakshmi pandittu ]

100918. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ? [Inthyayude aadyatthe vidyaabhyaasa manthri ?]

Answer: മൌലാന അബ്ദുല് ‍ കാലം ആസാദ് [Moulaana abdulu ‍ kaalam aasaadu]

100919. ഏറ്റവും കുടുതല് ‍ തവണ ഏഷ്യന് ‍ ഗെയിംസ് നടന്ന സ്ഥലം ? [Ettavum kuduthalu ‍ thavana eshyanu ‍ geyimsu nadanna sthalam ?]

Answer: ബാങ്കോക്ക് ‌ [Baankokku ]

100920. ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി ? [Inthyayile avasaanatthe vysroyi ?]

Answer: മൌന്റ്റ് ‌ ബാറ്റന് ‍ പ്രഭു [Mounttu baattanu ‍ prabhu]

100921. ലോക ജനസംഖ്യ ദിനം എന്ന് ? [Loka janasamkhya dinam ennu ?]

Answer: ജൂലൈ 11 ശരീരത്തിലെ [Jooly 11 shareeratthile]

100922. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ ഏകദേശ അളവ് എത്ര ? [Manushya shareeratthile jalatthinte ekadesha alavu ethra ?]

Answer: 40 ലിടര് ‍ [40 lidaru ‍]

100923. ടുരിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ? [Durisatthe vyavasaayamaayi amgeekariccha aadyatthe samsthaanam ?]

Answer: കേരളം [Keralam]

100924. ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം എത് ? [Ettavum bhaaram kuranja loham ethu ?]

Answer: ലിതിയം [Lithiyam]

100925. ബിര് ‍ ള പ്ലനടോരിയം സ്ഥിതി ചെയുന്നത് എവിടെ ? [Biru ‍ la planadoriyam sthithi cheyunnathu evide ?]

Answer: ഹൈദ്രബാദ് [Hydrabaadu]

100926. വൈദ്യുതി അളക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യുണിറ്റ് ഇത് ? [Vydyuthi alakkaanu upayogikkunna yunittu ithu ?]

Answer: ആമ്പിയര് ‍ [Aampiyaru ‍]

100927. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹരിത റെയില് ‍ വേ സ്റ്റേഷന് ‍ ഏത് ? [Inthyayile aadyatthe haritha reyilu ‍ ve stteshanu ‍ ethu ?]

Answer: മനവല് ‍ സ്റ്റേഷന് ‍ ജമ്മു [Manavalu ‍ stteshanu ‍ jammu]

100928. ചേറ്റുവ കോട്ട നിര്മിച്ചതാര് ? [Chettuva kotta nirmicchathaaru ?]

Answer: ഡച്ചുകാര് ‍ [Dacchukaaru ‍]

100929. ചേറ്റുവ കോട്ട എവിടെയാണ് ? [Chettuva kotta evideyaanu ?]

Answer: തൃശൂര് ‍ ജില്ലയില് ‍ [Thrushooru ‍ jillayilu ‍]

100930. ഇന്ത്യയിലെ തീര പ്രദേശത്തിന്റെ ആകെ നീളം എത്ര ? [Inthyayile theera pradeshatthinte aake neelam ethra ?]

Answer: 7500 KM

100931. ഇന്ത്യയില് ‍ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങള് ‍ ക്ക് മാത്രമാണ് കടല് ‍ തീരം ഉള്ളത് ? [Inthyayilu ‍ ethra samsthaanangalu ‍ kku maathramaanu kadalu ‍ theeram ullathu ?]

Answer: 9

100932. മാര് ‍ ത്താണ്ഡ വര് ‍ മ തൃപ്പടി ധനം നടത്തിയത് എന്ന ? [Maaru ‍ tthaanda varu ‍ ma thruppadi dhanam nadatthiyathu enna ?]

Answer: 1750

100933. കുളച്ചല് ‍ യുദ്ധം നടന്ന വര്ഷം ഏത് ? [Kulacchalu ‍ yuddham nadanna varsham ethu ?]

Answer: 1741

100934. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ‌ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ‌ ? [Inthyayile aadyatthe britteeshu cheephu jasttisu ?]

Answer: സര് ‍ മോറിസ് ഗ്യര് ‍ [Saru ‍ morisu gyaru ‍]

100935. We see lightning first and hear the thunder later because of?

Answer: velocity of light is greater than the velocity of sound

100936. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവില് ‍ വന്ന വര്ഷം ? [Upabhokthru samrakshana niyamam nilavilu ‍ vanna varsham ?]

Answer: 1986

100937. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ‍ ? [Inthyayile aadya vanithaa thiranjeduppu kammeeshanaru ‍ ?]

Answer: വി എസ് രെമ ദേവി [Vi esu rema devi]

100938. ഏറ്റവും കുഉടുതല് ‍ തവണ ഏഷ്യന് ‍ ഗെയിംസ് നടന്ന സ്ഥലം ? [Ettavum kuuduthalu ‍ thavana eshyanu ‍ geyimsu nadanna sthalam ?]

Answer: ബാങ്കോക്ക് ‌ [Baankokku ]

100939. പൊന്തന് ‍ മാട എന്നാ സിനിമയുടെ സംവിധായകന് ‍ ആര് ? [Ponthanu ‍ maada ennaa sinimayude samvidhaayakanu ‍ aaru ?]

Answer: ടി വി ചന്ദ്രന് ‍ [Di vi chandranu ‍]

100940. സിഖ് കാരുടെ അവസാനത്തെ ഗുരു ആര് ? [Sikhu kaarude avasaanatthe guru aaru ?]

Answer: ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് [Guru govindu simgu]

100941. കോളര് ‍ സ്വര് ‍ ണ ഖനി സ്ഥിതി ചെയുന്ന സ്ഥലം എവിടെ ? [Kolaru ‍ svaru ‍ na khani sthithi cheyunna sthalam evide ?]

Answer: കര് ‍ ണാടക [Karu ‍ naadaka]

100942. കേസരി എന്നാ പേരില് ‍ അറിയപ്പെടുന്ന പത്ര പ്രവര് ‍ ത്തകന് ‍ ആര് ? [Kesari ennaa perilu ‍ ariyappedunna pathra pravaru ‍ tthakanu ‍ aaru ?]

Answer: ബാലകൃഷ്ണപിള്ള [Baalakrushnapilla]

100943. ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയ് ആര് ? [Inthyayile avasaanatthe vysroyu aaru ?]

Answer: മൌണ്ട് ബാറ്റന് ‍ [Moundu baattanu ‍]

100944. ഭാരതപുഴ ഉതഭവികുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ‍ ? [Bhaarathapuzha uthabhavikunnathu evide ninnu ‍ ?]

Answer: ആനമല [Aanamala]

100945. കേരളത്തിലെ നെതെര് ‍ ലാന് ‍ ഡ് ‌ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ? [Keralatthile netheru ‍ laanu ‍ du ennariyappedunna sthalam ?]

Answer: കുട്ടനാട് [Kuttanaadu]

100946. തേക്കടിയുടെ കവാടം ഏത് ? [Thekkadiyude kavaadam ethu ?]

Answer: കുമളി [Kumali]

100947. കേരളത്തിലെ തെക്കന് ‍ ഗയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത് ? [Keralatthile thekkanu ‍ gaya ennariyappedunna sthalam ethu ?]

Answer: തിരുനെല്ലി [Thirunelli]

100948. കേരളത്തിലെ മയില് ‍ വളര് ‍ ത്തല് ‍ കേന്ദ്രം ഏത് ? [Keralatthile mayilu ‍ valaru ‍ tthalu ‍ kendram ethu ?]

Answer: ചൂരന്നുര് ( പാലക്കാട് ‌ ) [Choorannuru ( paalakkaadu )]

100949. സുല് ‍ ത്താന് ‍ ബത്തേരി യ്ടെ പഴയ പേരെന്ത് ? [Sulu ‍ tthaanu ‍ battheri yde pazhaya perenthu ?]

Answer: ഗണപതി വട്ടം [Ganapathi vattam]

100950. രവി വര് ‍ മ ആര് ‍ ട്ട് ‌ ഗലേറി എവിടെയാണ് ? [Ravi varu ‍ ma aaru ‍ ttu galeri evideyaanu ?]

Answer: മാവേലിക്കര [Maavelikkara]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions