<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2811

140551. തിരുവിതാംകോടിൻറെ തലസ്ഥാനം ? [Thiruvithaamkodinre thalasthaanam ?]

Answer: കൽക്കുള o ( പത്മനാഭപുരം ) [Kalkkula o ( pathmanaabhapuram )]

140552. തമിഴ് ‌ നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാര സമുച്ചയ o ? [Thamizhu naattile kanyaakumaari jillayil sthithicheyyunna thiruvithaamkoor kottaara samucchaya o ?]

Answer: പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം . ( തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച ഇരവിപിള്ള ഇരവിവർമ്മ കുലശേഖര പെരുമാളാണ് നിർമിച്ചത് [Pathmanaabhapuram kottaaram . ( thiruvithaamkoor bhariccha iravipilla iravivarmma kulashekhara perumaalaanu nirmicchathu]

140553. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പ്പി എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഭരണാധികാരി ? [Aadhunika thiruvithaamkoorinte shilppi enna nilayil prashasthi aarjiccha bharanaadhikaari ?]

Answer: ശ്രീ അനിഴം തിരുനാൾ വീരബാല മാർത്താണ്ഡവർമ്മൻ എന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ )(1706 -1758 ) [Shree anizham thirunaal veerabaala maartthaandavarmman enna maartthaandavarmma )(1706 -1758 )]

140554. തിരുവിതാംകൂർ രാജ ഭരണത്തിന് സഹായം ചെയ്തു വന്ന വേണാട്ടിലെ പ്രമുഖമായ എട്ടു നായർ തറവാടുകളിലെ കാരണവന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ? [Thiruvithaamkoor raaja bharanatthinu sahaayam cheythu vanna venaattile pramukhamaaya ettu naayar tharavaadukalile kaaranavanmaar ariyappettirunna peru ?]

Answer: എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാർ [Ettuveettil pillamaar]

140555. ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തി എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരെ വധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ? [Gooddaalochana kuttam chumatthi ettuveettil pillamaare vadhikkaan uttharavitta thiruvithaamkoor raajaavu ?]

Answer: മാർത്താണ്ഡവർമ്മ [Maartthaandavarmma]

140556. ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുരാതന ഭരണസമിതിയാണ് ? [Shree padmanaabhasvaami kshethratthinte puraathana bharanasamithiyaanu ?]

Answer: എട്ടരയോഗം [Ettarayogam]

140557. ഡച്ച് ‌ ഈസ്റ്റ് ‌ ഇന്ത്യാ കമ്പനിയെ ഏതു യുദ്ധത്തിലാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ? [Dacchu eesttu inthyaa kampaniye ethu yuddhatthilaanu maartthaandavarmma paraajayappedutthiyathu ?]

Answer: കുളച്ചൽ യുദ്ധം (1741 ഓഗസ്റ്റ് 10) [Kulacchal yuddham (1741 ogasttu 10)]

140558. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വിദേശശക്തിക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ ജയമായിരുന്നു ? [Eshyayile thanne videshashakthikkethireyulla aadya jayamaayirunnu ?]

Answer: കുളച്ചൽ യുദ്ധം [Kulacchal yuddham]

140559. അന്നത്തെ ഡച്ച് ‌ അഡ്മിറൽ ? [Annatthe dacchu admiral ?]

Answer: ഡെ ലെന്നൊയി [De lennoyi]

140560. ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നാവികസേന കമാന്ററും , പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സൈന്യാധിപനും ആയി മാറിയ വ്യക്തി ? [Dacchu eesttu inthya kampaniyude naavikasena kamaantarum , pinneedu thiruvithaamkoorinte synyaadhipanum aayi maariya vyakthi ?]

Answer: ഡെ ലെന്നൊയി [De lennoyi]

140561. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തന്റെ രാജ്യം കുലദൈവമായ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് ‌ സമർപ്പിച്ച ചരിത്രസംഭവം ? [Maartthaandavarmma thante raajyam kuladyvamaaya shree pathmanaabhasvaamikku samarppiccha charithrasambhavam ?]

Answer: തൃപ്പടി ദാനം (1750 ജനുവരി 3 ) [Thruppadi daanam (1750 januvari 3 )]

140562. രണ്ടാമത്തെ തൃപ്പടിദാനം നടന്നത് ഏതു രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ? [Randaamatthe thruppadidaanam nadannathu ethu raajaavinte kaalatthu ?]

Answer: മാർത്താണ്ഡവർമക്കുശേഷം തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച കാർത്തിക തിരുനാൾ ( ധർമ്മരാജ ) [Maartthaandavarmakkushesham thiruvithaamkoor bhariccha kaartthika thirunaal ( dharmmaraaja )]

140563. മാർത്താണ്ഡവർമയുടെ കാലത്ത് ഗ്രാമങ്ങളുടെ അധികാരി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ? [Maartthaandavarmayude kaalatthu graamangalude adhikaari ariyappettirunna peru ?]

Answer: പാർവ്വതികാർ [Paarvvathikaar]

140564. പലഗ്രാമങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നതായിരുന്നു ? [Palagraamangal koodiccherunnathaayirunnu ?]

Answer: മണ്ഡപം . [Mandapam .]

140565. മണ്ഡപത്തിന്റെ അധികാരി ? [Mandapatthinte adhikaari ?]

Answer: മണ്ഡപത്തുംവാതുക്കൽ [Mandapatthumvaathukkal]

140566. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ് ‌ തനായ മന്ത്രി ( ദളവ ) ആയിരുന്നു ? [Maartthaandavarmma mahaaraajaavinte ettavum vishvasu thanaaya manthri ( dalava ) aayirunnu ?]

Answer: രാമയ്യൻ [Raamayyan]

140567. എം . സി . റോഡ് അഥവാ മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് ഏതു ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്താണ് ? [Em . Si . Rodu athavaa meyin sendral rodu nirmmicchathu ethu bharanaadhikaariyude kaalatthaanu ?]

Answer: മാർത്താണ്ഡവർമ്മ [Maartthaandavarmma]

140568. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്ത് സർക്കാർ ജോലിയിലും സൈന്യത്തിലും നല്ല സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്നവർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബഹുമതിയാണ് ‌ ? [Maartthaandavarmmayude kaalatthu sarkkaar joliyilum synyatthilum nalla sevanam kaazhchavekkunnavarkkaayi erppedutthiya oru bahumathiyaanu ?]

Answer: " ചെമ്പകരാമൻ " പട്ടം [" chempakaraaman " pattam]

140569. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്കു ശേഷം തിരിവിതാംകൂർ ഭരിച്ച രാജാവ് ? [Maartthaandavarmmaykku shesham thirivithaamkoor bhariccha raajaavu ?]

Answer: അനന്തരവനായ കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മ [Anantharavanaaya kaartthikathirunaal raamavarmma]

140570. ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാവ് ? [Dharmmaraaja ennariyappettirunna raajaavu ?]

Answer: കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മ [Kaartthikathirunaal raamavarmma]

140571. 1795 ൽ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു മാറ്റിയ ഭരണാധികാരി ? [1795 l thiruvithaamkoorinte thalasthaanam pathmanaabhapuratthu ninnum thiruvananthapuratthekku maattiya bharanaadhikaari ?]

Answer: കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമ വർമ്മ ( ധർമ്മരാജ .) [Kaartthika thirunaal raama varmma ( dharmmaraaja .)]

140572. ഏറ്റവുമധികം കാലം (1758 മുതൽ 1798 വരെ ) തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി ? [Ettavumadhikam kaalam (1758 muthal 1798 vare ) thiruvithaamkoor bhariccha bharanaadhikaari ?]

Answer: കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മ ( ധർമ്മരാജ .) [Kaartthikathirunaal raamavarmma ( dharmmaraaja .)]

140573. തിരിവിതാംകൂറിലെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്ന കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമ വർമ്മയുടെയും , അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമ വർമ്മയുടേയും ഭരണകാലത്ത് ദിവാനായിരുന്ന വ്യക്തി ? [Thirivithaamkoorile raajaakkanmaaraayirunna kaartthika thirunaal raama varmmayudeyum , avittam thirunaal baalaraama varmmayudeyum bharanakaalatthu divaanaayirunna vyakthi ?]

Answer: രാജാ കേശവദാസ് (1745-1799). [Raajaa keshavadaasu (1745-1799).]

140574. രാജാകേശവദാസനെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി സി . വി . രാമൻപിള്ള എഴുതിയ രണ്ടു ചരിത്രാഖ്യായികകൾ ? [Raajaakeshavadaasane kendrakathaapaathramaakki si . Vi . Raamanpilla ezhuthiya randu charithraakhyaayikakal ?]

Answer: ധർമ്മരാജാ , രാമരാജാബഹദൂർ [Dharmmaraajaa , raamaraajaabahadoor]

140575. ജനങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം രാജാകേശവദാസനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ? [Janangal aadarapoorvvam raajaakeshavadaasane vilicchirunna peru ?]

Answer: വലിയദിവാൻജി [Valiyadivaanji]

140576. ഏതു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണ്ണറാണ് കേശവദാസിന് " രാജാ " എന്ന പദവി നൽകി ആദരിച്ചത് ? [Ethu britteeshu gavarnnaraanu keshavadaasinu " raajaa " enna padavi nalki aadaricchathu ?]

Answer: മോർണിങ്ങ് ‌ ടൺ . [Morningu dan .]

140577. 1789- ലെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ടത്തെ നെടുംകോട്ടയ്ക്കടുത്തു വച്ച് തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യം എതിരിട്ട് തോല്പ്പിച്ചത് ആരുടെ നേതൃത്യത്തിലായിരുന്നു ? [1789- le dippu sultthaante padayottatthe nedumkottaykkadutthu vacchu thiruvithaamkoor synyam ethirittu tholppicchathu aarude nethruthyatthilaayirunnu ?]

Answer: കേശവദാസന്റെ [Keshavadaasante]

140578. 1809 ജനുവരി 14 നു കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ ദളവ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ? [1809 januvari 14 nu kundara vilambaram nadatthiya thiruvithaamkoor dalava aayirunna vyakthi ?]

Answer: വേലായുധൻ ചെമ്പകരാമൻ തമ്പി ( വേലുത്തമ്പി ) [Velaayudhan chempakaraaman thampi ( velutthampi )]

140579. ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് വേലുത്തമ്പി തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ദളവ ആയിരുന്നത് ? [Aarude bharanakaalatthaanu velutthampi thiruvithaamkoorinte dalava aayirunnathu ?]

Answer: അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ [Avittam thirunaal baalaraamavarmma]

140580. എവിടെ വെച്ചാണ് വേലുത്തമ്പി ദളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ? [Evide vecchaanu velutthampi dalava aathmahathya cheythathu ?]

Answer: മണ്ണടി , അടൂർ [Mannadi , adoor]

140581. 1810 മുതൽ 1815 വരെ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ഭരിച്ച മഹാറാണി ? [1810 muthal 1815 vare thiruvithaamkoor raajyam bhariccha mahaaraani ?]

Answer: മഹാറാണി ആയില്യം തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി [Mahaaraani aayilyam thirunaal gauri lakshmibhaayi]

140582. തിരുവിതാംകൂറിൽ നേരിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ച ഒരേ ഒരു മഹാറാണി ? [Thiruvithaamkooril nerittu raajyam bhariccha ore oru mahaaraani ?]

Answer: മഹാറാണി ആയില്യം തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി (1810-1813 കാലയളവിൽ മഹാറാണിയായി നേരിട്ടും , 1813-1815 ൽ തന്റെ മരണം വരെ പുത്രൻ സ്വാതിതിരുനാളിനുവേണ്ടി റീജന്റായും ) [Mahaaraani aayilyam thirunaal gauri lakshmibhaayi (1810-1813 kaalayalavil mahaaraaniyaayi nerittum , 1813-1815 l thante maranam vare puthran svaathithirunaalinuvendi reejantaayum )]

140583. ‘ ഗർഭശ്രീമാൻ ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ (1829-1846) തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് ? [‘ garbhashreemaan ’ ennu visheshippikkappetta patthompathaam noottaandil (1829-1846) thiruvithaamkoor bharicchirunna raajaavu ?]

Answer: സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ . [Svaathi thirunaal raamavarmma .]

140584. സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ പിതാവ് ? [Svaathithirunaal raamavarmmayude pithaavu ?]

Answer: രാജാ രാജവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ [Raajaa raajavarmma valiya koyitthampuraan]

140585. തിരുവനന്തപുരത്തെ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം , തിരുവനനതപുരം യൂണിവെർസിറ്റി കോളേജ് , ആദ്യ സർക്കാർ അംഗീക്രിത അച്ചടിശാല , കോടതി , തിരുവിതാംകൂർ കോഡ് ഓഫ് റെഗുലെഷൻസ് , ആദ്യ കാനേഷുമാരി കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങിയവ ആരുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ? [Thiruvananthapuratthe vaananireekshana kendram , thiruvananathapuram yooniversitti koleju , aadya sarkkaar amgeekritha acchadishaala , kodathi , thiruvithaamkoor kodu ophu reguleshansu , aadya kaaneshumaari kanakkeduppu thudangiyava aarude bharanaparishkaarangalaanu ?]

Answer: സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ [Svaathi thirunaal raamavarmma]

140586. കേരള സംഗീതത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി എന്നു അറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ? [Kerala samgeethatthinte chakravartthi ennu ariyappedunna thiruvithaamkoor mahaaraajaavu ?]

Answer: സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ [Svaathi thirunaal raamavarmma]

140587. തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്തായി സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മ പണി തീർത്ത കൊട്ടാര o ? [Thiruvananthapuratthu pathmasvaami kshethratthinte sameepatthaayi svaathithirunaal raamavarmma pani theerttha kottaara o ?]

Answer: കുതിര മാളിക ( പുത്തൻ മാളിക കൊട്ടാരം ). [Kuthira maalika ( putthan maalika kottaaram ).]

140588. 1848 ഏപ്രിൽ 29 ന് ‌ കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ച പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ? [1848 epril 29 nu kilimaanoor kottaaratthil janiccha prashastha chithrakaaran ?]

Answer: രാജാ രവിവർമ്മ [Raajaa ravivarmma]

140589. സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ വിദ്വൽസ്സദസ്സിലെ പ്രശസ്ത കവികൾ ആരെല്ലാമായിരുന്നു ? [Svaathithirunaalinte vidvalsadasile prashastha kavikal aarellaamaayirunnu ?]

Answer: ഇരയിമ്മൻ ‌ തമ്പി , കിളിമാനൂർ രാജ രാജ വർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ [Irayimman thampi , kilimaanoor raaja raaja varmma koyitthampuraan]

140590. സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ സദസ്സിലെ മഹാനായ ഒരു കർണ്ണാടകസംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു ? [Svaathithirunaalinte sadasile mahaanaaya oru karnnaadakasamgeethajnjanaayirunnu ?]

Answer: ഷഡ്കാലഗോവിന്ദമാരാർ [Shadkaalagovindamaaraar]

140591. ആട്ടക്കഥകളായ കീചക വധവും ഉത്തരാ സ്വയംവരവും രചിച്ചതാരാണ് ? [Aattakkathakalaaya keechaka vadhavum uttharaa svayamvaravum rachicchathaaraanu ?]

Answer: ഇരയിമ്മൻ ‌ തമ്പി [Irayimman thampi]

140592. മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ താരാട്ടുപാട്ടായ ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ ... എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ? [Malayaalatthile prasiddhamaaya thaaraattupaattaaya omanatthinkal kidaavo ... Ennu thudangunna gaanam rachicchathu ?]

Answer: ഇരയിമ്മൻ തമ്പി [Irayimman thampi]

140593. കരീന്ദ്രൻ , ചെറുന്നി , ദ്രുതകവിമണി , കരിമണി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ട സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ സദസ്സിലെ ഒരു സംസ്കൃതകവിയായിരുന്നു ? [Kareendran , cherunni , druthakavimani , karimani ennee perukalil ariyappetta svaathi thirunaal raamavarmmayude sadasile oru samskruthakaviyaayirunnu ?]

Answer: കിളിമാനൂർ രാജ രാജ വർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ [Kilimaanoor raaja raaja varmma koyitthampuraan]

140594. ആട്ടക്കഥയായ രാവണ വിജയവും , സീതങ്കൻ തുള്ളലായ സന്താന ഗോപാലവും രചിച്ചത് ? [Aattakkathayaaya raavana vijayavum , seethankan thullalaaya santhaana gopaalavum rachicchathu ?]

Answer: കിളിമാനൂർ രാജ രാജ വർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ [Kilimaanoor raaja raaja varmma koyitthampuraan]

140595. 1888- ൽ പ്രജാസഭ സ്ഥാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ? [1888- l prajaasabha sthaapiccha thiruvithaamkoor mahaaraajaavu ?]

Answer: ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് . [Shreemoolam thirunaal mahaaraajaavu .]

140596. ഈഴവർക്ക് നേരെയുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 13,176 ഈഴവർ ഒപ്പിട്ട് 1896 സെപ്റ്റംബർ 3 ന് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാ ‍ വ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനു് ഡോ . പല്പുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിച്ച മഹാനിവേദനമാണു് ? [Eezhavarkku nereyulla avaganana avasaanippikkanamennu aavashyappettukondu 13,176 eezhavar oppittu 1896 septtambar 3 nu thiruvithaamkoor mahaaraajaa ‍ vu shreemoolam thirunaalinu do . Palpuvinte nethruthvatthil samarppiccha mahaanivedanamaanu ?]

Answer: ഈഴവമെമ്മോറിയൽ ഹർജി [Eezhavamemmoriyal harji]

140597. തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാന രാജപ്രതിനിധി ( റീജെന്റ് 1924 -1931) ആയിരുന്ന മഹാറാണി ? [Thiruvithaamkoorile avasaana raajaprathinidhi ( reejentu 1924 -1931) aayirunna mahaaraani ?]

Answer: പൂരാടം തിരുനാൾ സേതു ലക്ഷ്മിഭായി വരെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഭരണകാലഘട്ടം ( ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ) [Pooraadam thirunaal sethu lakshmibhaayi vareyaayirunnu ivarude bharanakaalaghattam ( shree chitthira thirunaal baalaraamavarmmaykku vendi )]

140598. തിരുവിതാംകുറിന്റെ അവസാനത്തെയും , അമ്പതിനാലാമത്തെയും ഭരണാധികാരി ? [Thiruvithaamkurinte avasaanattheyum , ampathinaalaamattheyum bharanaadhikaari ?]

Answer: ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ( നവംബർ 7, 1912 – ജൂലൈ 19, 1991) [Shree chitthira thirunaal baalaraamavarmma ( navambar 7, 1912 – jooly 19, 1991)]

140599. തിരുവിതാംകൂരിനെ ഇന്ത്യൻ യൂനിയനിൽ ലയിപ്പിച്ചത് ഏതു വർഷമാണ് ? [Thiruvithaamkoorine inthyan yooniyanil layippicchathu ethu varshamaanu ?]

Answer: 1949

140600. 1949 മുതൽ 1956 വരെ തിരു - കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാജപ്രമുഖനായി സേവനം അനുഷ്ടിച്ച തിരുവിതാകൂർ മഹാരാജാവ് ? [1949 muthal 1956 vare thiru - kocchi samsthaanatthinte raajapramukhanaayi sevanam anushdiccha thiruvithaakoor mahaaraajaavu ?]

Answer: ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ [Shree chitthira thirunaal]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions