<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2810

140501. പിൽക്കാലത് കായംകുളത്തിന്റെയും പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിന്റെയും അധീനതയിൽ ആയിത്തീർന്ന മരുതൂർകുളങ്ങര ആസ്ഥാനമായി നിലനിന്നിരുന്ന രാജ്യം ? [Pilkkaalathu kaayamkulatthinteyum pinneedu thiruvithaamkoorinteyum adheenathayil aayittheernna maruthoorkulangara aasthaanamaayi nilaninnirunna raajyam ?]

Answer: കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വരൂപം [Karunaagappalli svaroopam]

140502. യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ ‘ ബെറ്റിമെനി ’ എന്നും ‘ കാരിമ്പളി ’ എന്നും കാണുന്ന , പിൽക്കാലത് കായംകുളത്തിന്റെയും , പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിന്റെയും ഭാഗമായിതീർന്ന ചെറുരാജ്യം ? [Yooropyan rekhakalil ‘ bettimeni ’ ennum ‘ kaarimpali ’ ennum kaanunna , pilkkaalathu kaayamkulatthinteyum , pinneedu thiruvithaamkoorinteyum bhaagamaayitheernna cheruraajyam ?]

Answer: കാർത്തികപ്പള്ളി സ്വരൂപം [Kaartthikappalli svaroopam]

140503. ചെരാനല്ലൂർ , കുന്നത്തുനാട് ‌, പുളക്കാട് , കുറുമൽക്കൂർ , വടക്കൂർ , എന്നീ തറവാട്ടു പേരുള്ള അഞ്ചു എന്ന പ്രബലരായ എറണാകുളവും അതിന്റെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളുംകയ്യടക്കി വെച്ചിരുന്ന , നായർ മാടമ്പി - പ്രഭുക്കന്മാൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ? [Cheraanalloor , kunnatthunaadu , pulakkaadu , kurumalkkoor , vadakkoor , ennee tharavaattu perulla anchu enna prabalaraaya eranaakulavum athinte parisarapradeshangalumkayyadakki vecchirunna , naayar maadampi - prabhukkanmaan ariyappettirunna peru ?]

Answer: അഞ്ചിക്കൈമൾമാർ [Anchikkymalmaar]

140504. 1958 ഏപ്രിൽ 1- ന് എറണാകുളം ജില്ല രൂപംകൊള്ളുന്നതുവരെ എറണാകുളത്തെ ജില്ലാക്കോടതി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ? [1958 epril 1- nu eranaakulam jilla roopamkollunnathuvare eranaakulatthe jillaakkodathi ariyappettirunna peru ?]

Answer: അഞ്ചിക്കൈമൾ ജില്ലാക്കോടതി [Anchikkymal jillaakkodathi]

140505. തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായിരുന്ന പ്രതാപശാലിയുമായിരുന്ന ഒരു നമ്പൂതിരി ഇടപ്പള്ളി ആസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യം ? [Thrukkaakkara kshethratthile poojaariyaayirunna prathaapashaaliyumaayirunna oru nampoothiri idappalli aasthaanamaakki sthaapiccha oru svathanthraraajyam ?]

Answer: ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം [Idappalli svaroopam]

140506. 72 നായർ മാ ‍ ടമ്പിമാർ ചേർന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന , ഇന്നത്തെ ചേർത്തല പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പുരാതന കേരളത്തിലെ ഒരു നാട്ടുരാജ്യമാണ് ‌ ? [72 naayar maa ‍ dampimaar chernnu bharicchirunna , innatthe chertthala pradeshangal ulppettirunna puraathana keralatthile oru naatturaajyamaanu ?]

Answer: കരപ്പുറം രാജ്യം [Karappuram raajyam]

140507. തമിഴകത്തെ പാണ്ഡ്യരാജവംശത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയായി കോന്നി ആസ്ഥാനമായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു രാജവംശമാണ് ? [Thamizhakatthe paandyaraajavamshatthinte oru shaakhayaayi konni aasthaanamaayi roopam konda oru raajavamshamaanu ?]

Answer: പന്തളം രാജവംശം [Panthalam raajavamsham]

140508. ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന രാജവംശ o ? [Shabarimala kshethravumaayi bandhappettu kidakkunna raajavamsha o ?]

Answer: പന്തളം [Panthalam]

140509. " ദൈവമേ കൈ തൊഴാം " എന്ന പ്രശസ്തമായ പ്രാർത്ഥനാഗാനം രചിച്ച പന്തളം രാജകുടുംബാഗം ? [" dyvame ky thozhaam " enna prashasthamaaya praarththanaagaanam rachiccha panthalam raajakudumbaagam ?]

Answer: പന്തളം കേരളവർമ്മ [Panthalam keralavarmma]

140510. കവനകൗമുദി എന്ന കവിത പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച കവി ? [Kavanakaumudi enna kavitha prasiddheekaranam aarambhiccha kavi ?]

Answer: പന്തളം കേരളവർമ്മ [Panthalam keralavarmma]

140511. പന്തളം രാജകുടുംബത്തിൽ രചിച്ച പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ? [Panthalam raajakudumbatthil rachiccha prashastha chithrakaaran ?]

Answer: വി . എസ് . വല്യത്താൻ [Vi . Esu . Valyatthaan]

140512. കുളക്കടവ് , തെമ്മാടിക്കാറ്റ് , വ്രീളാവിവശ , മാൿബത്ത് , പ്രകൃതിദൃശ്യം , എന്നീ ‍ അഞ്ചു പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രകാരൻ ? [Kulakkadavu , themmaadikkaattu , vreelaavivasha , maakbatthu , prakruthidrushyam , ennee ‍ anchu prashastha chithrangal varaccha chithrakaaran ?]

Answer: വി . എസ് . വല്യത്താൻ [Vi . Esu . Valyatthaan]

140513. തമിഴകത്തെ പാണ്ഡ്യരാജവംശത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശാഖയായി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പൂഞ്ഞാർ ആസ്ഥാനമാക്കി രൂപം കൊണ്ട രാജവംശ o ? [Thamizhakatthe paandyaraajavamshatthinte mattoru shaakhayaayi kottayam jillayile poonjaar aasthaanamaakki roopam konda raajavamsha o ?]

Answer: പൂഞ്ഞാർ രാജവംശം [Poonjaar raajavamsham]

140514. പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപം , മാടരാജ്യം , ഗോശ്രീ രാജ്യം , കുരുസ്വരൂപം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കേരളത്തിലെ രാജവംശം ? [Perumpadappu svaroopam , maadaraajyam , goshree raajyam , kurusvaroopam ennokke ariyappettirunna keralatthile raajavamsham ?]

Answer: കൊച്ചി രാജ്യം [Kocchi raajyam]

140515. പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപത്തിലെ ആദ്യരാജാക്കന്മാർ ഏതു രാജാക്കന്മാരുടെ താവഴിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ? [Perumpadappu svaroopatthile aadyaraajaakkanmaar ethu raajaakkanmaarude thaavazhiyaayaanu kanakkaakkappedunnathu ?]

Answer: കുലശേഖരരാജാക്കന്മാർ ( ചേരവംശ o ) [Kulashekhararaajaakkanmaar ( cheravamsha o )]

140516. 13 -‌ ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപ ( കൊച്ചി രാജവംശം ) ത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ? [13 - aam noottaanduvare perumpadappu svaroopa ( kocchi raajavamsham ) tthinte thalasthaanam ?]

Answer: ചിത്രകൂടം ( വന്നേരിയിലെ പെരുമ്പടപ്പുഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ). [Chithrakoodam ( vanneriyile perumpadappugraamatthile oru sthalamaayirunnu ).]

140517. സാമൂതിരിയുടെ ആക്രമണമണത്തെത്തുടർന്നു പെരുമ്പടപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏതു പ്രദേശത്തേക്കാണ് മാറ്റപ്പെട്ടത് ? [Saamoothiriyude aakramanamanatthetthudarnnu perumpadappinte aasthaanam ethu pradeshatthekkaanu maattappettathu ?]

Answer: മഹോദയപുര o ( ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ) [Mahodayapura o ( innatthe kodungalloor )]

140518. 1341 ൽ ഉണ്ടായ പെരിയാർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടർന്നു തുറമുഖനഗരമായിരുന്ന മഹോദയപുരത്തിനു് ( കൊടുങ്ങല്ലൂർ ) അതിന്റെ വാണിജ്യപ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് പുതിയ തുറമുഖനഗരത്തിലേക്കാണ് പെരുമ്പടപ്പു രാജ്യ തലസ്ഥാനം മാറ്റപ്പെട്ടത് ? [1341 l undaaya periyaar vellappokkatthetthudarnnu thuramukhanagaramaayirunna mahodayapuratthinu ( kodungalloor ) athinte vaanijyapraadhaanyam nashdappetta saahacharyatthil ethu puthiya thuramukhanagaratthilekkaanu perumpadappu raajya thalasthaanam maattappettathu ?]

Answer: കൊച്ചി [Kocchi]

140519. ഒരു പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യമായി രാജപദവി ഉപേക്ഷിച്ച് ഹിന്ദുമതാദ്ധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ആദ്ധ്യാത്മികരംഗത്തേക്കു തിരിയുന്ന പെരുമ്പടപ്പു രാജാവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ? [Oru praayaparidhi kazhinjaal paaramparyamaayi raajapadavi upekshicchu hindumathaaddhyakshan enna nilayil aaddhyaathmikaramgatthekku thiriyunna perumpadappu raajaavu ariyappedunna peru ?]

Answer: പെരുമ്പടപ്പുമൂപ്പിൽ [Perumpadappumooppil]

140520. കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ? [Kocchi raajaakkanmaar sveekaricchirunna sthaanapperu ?]

Answer: കോവിലധികാരികൾ [Koviladhikaarikal]

140521. കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാന കൊട്ടാരം ? [Kocchi raajaakkanmaarude aasthaana kottaaram ?]

Answer: ശക്തൻ തമ്പുരാൻ കൊട്ടാരം ( വടക്കേക്കര കൊട്ടാരം ) [Shakthan thampuraan kottaaram ( vadakkekkara kottaaram )]

140522. 1790-1805 കൊച്ചി രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രഗൽഫനായ രാജാവായിരുന്നു ? [1790-1805 kocchi raajyam bharicchirunna pragalphanaaya raajaavaayirunnu ?]

Answer: ശക്തൻ തമ്പുരാൻ . [Shakthan thampuraan .]

140523. ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ? [Shakthan thampuraante yathaarththa peru ?]

Answer: രാജാ രാമവർമ്മ കുഞ്ഞിപ്പിള്ള തമ്പുരാൻ .( ജനനം - 1751, മരണം - 1805). [Raajaa raamavarmma kunjippilla thampuraan .( jananam - 1751, maranam - 1805).]

140524. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശ്ശൂരിന്റെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാജാവ് ? [Keralatthinte saamskaarika thalasthaanamaaya thrushoorinte shilpi ennu visheshippikkappedunna raajaavu ?]

Answer: ശക്തൻ തമ്പുരാൻ [Shakthan thampuraan]

140525. കൊച്ചിയിലെ മാർത്താണ്ഡവർമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ? [Kocchiyile maartthaandavarma ennariyappedunna raajaavu ?]

Answer: ശക്തൻ തമ്പുരാൻ [Shakthan thampuraan]

140526. കൊച്ചിയിലെ ജന്മിത്വവ്യവസ്ഥിതി അവസാനിപ്പിച്ച രാജാവ് ? [Kocchiyile janmithvavyavasthithi avasaanippiccha raajaavu ?]

Answer: ശക്തൻ തമ്പുരാൻ [Shakthan thampuraan]

140527. തൃശ്ശൂർ പൂരം തുടങ്ങിയ രാജാവ് ? [Thrushoor pooram thudangiya raajaavu ?]

Answer: ശക്തൻ തമ്പുരാൻ [Shakthan thampuraan]

140528. പൂരങ്ങളുടെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂരമാണ് ? [Poorangalude pooram ennariyappedunna pooramaanu ?]

Answer: തൃശൂർ പൂരം . [Thrushoor pooram .]

140529. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളുടെ വേദി ? [Thrushoor pooratthinte chadangukalude vedi ?]

Answer: വടക്കുംനാഥൻ ക്ഷേത്രത്തിലും , ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തിലു o [Vadakkumnaathan kshethratthilum , kshethratthinu chuttumulla thekkinkaadu mythaanatthilu o]

140530. പൂരത്തിലെ രണ്ടു പ്രധാന പങ്കാളികളായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ? [Pooratthile randu pradhaana pankaalikalaaya kshethrangal ?]

Answer: പാറമേക്കാവും , തിരുവമ്പാടിയു o [Paaramekkaavum , thiruvampaadiyu o]

140531. തൃശൂർപൂരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നായ തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പ് ബ്രഹ്മസ്വംമഠത്തിൽ നിന്ന് വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ചടങ്ങു അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ? [Thrushoorpooratthile pradhaanappetta chadangukalil onnaaya thiruvampaadi bhagavathiyude thidampu brahmasvammadtatthil ninnu vadakkumnaatha kshethratthilekku ezhunnallikkunna chadangu ariyappedunna peru ?]

Answer: മഠത്തിൽ വരവ് . [Madtatthil varavu .]

140532. തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാറമേക്കാവ് വിഭാഗം നടത്തുന്ന ഒരു ചെണ്ടമേളംഅറിയപ്പെടുന്ന പേര് ? [Thrushoor pooratthinte bhaagamaayi paaramekkaavu vibhaagam nadatthunna oru chendamelamariyappedunna peru ?]

Answer: ഇലഞ്ഞിത്തറമേളം . [Ilanjittharamelam .]

140533. കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി ? [Kocchi raajavamshatthile eka vanithaa bharanaadhikaari ?]

Answer: റാണി ഗംഗാധര ലക്ഷ്മി [Raani gamgaadhara lakshmi]

140534. കൊച്ചി രാജ്യത്തെ പാലിയത്ത് എന്ന പ്രമുഖ നായർ തറവാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ? [Kocchi raajyatthe paaliyatthu enna pramukha naayar tharavaattile kaaranavanmaar ariyappettirunna peru ?]

Answer: പാലിയത്തച്ചൻ [Paaliyatthacchan]

140535. 1632 മുതൽ 1809 വരെ പാലിയത്തച്ചന്മാർ ഏതു രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ മന്ത്രി മുഖ്യൻ എന്ന പദവി വഹിച്ചുപോന്നവരായിരുന്നു ? [1632 muthal 1809 vare paaliyatthacchanmaar ethu raajyatthe raajaakkanmaarude manthri mukhyan enna padavi vahicchuponnavaraayirunnu ?]

Answer: കൊച്ചി [Kocchi]

140536. കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിന് കാരണമായ സത്യാഗ്രഹ o ? [Kocchi raajyatthu kshethrapraveshana vilambaratthinu kaaranamaaya sathyaagraha o ?]

Answer: പാലിയം സത്യാഗ്രഹം . [Paaliyam sathyaagraham .]

140537. 1947 ൽ കൊച്ചിയിലെ നാടുവാഴി പാലിയത്തച്ചന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള പാലിയം ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് റോഡിൽ കൂടി അവർണ്ണർക്കും അഹിന്ദുക്കൾക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി നടന്ന 97 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നസമരം ? [1947 l kocchiyile naaduvaazhi paaliyatthacchante veedinadutthulla paaliyam kshethraparisaratthu rodil koodi avarnnarkkum ahindukkalkkum sancharikkunnathinulla svaanthryatthinu vendi nadanna 97 divasam neenduninnasamaram ?]

Answer: പാലിയം സത്യാഗ്രഹം . [Paaliyam sathyaagraham .]

140538. പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പൊലീസ് മർദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റു നേതാവ് ? [Paaliyam sathyaagrahatthil poleesu mardanatthil kollappetta kamyoonisttu nethaavu ?]

Answer: എ ജി വേലായുധൻ . [E ji velaayudhan .]

140539. കൊച്ചിയിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയ വർഷം ? [Kocchiyil kshethra praveshana vilambaram nadatthiya varsham ?]

Answer: 1947 ഡിസംബർ 20 [1947 disambar 20]

140540. ഇപ്പോൾ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷണയിലുള്ള , തൃശൂർ നഗരത്തിന്റെ കുടിവെള്ളപദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വടക്കേക്കര കൊട്ടാരത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കുളം ? [Ippol puraavasthu vakuppinte samrakshanayilulla , thrushoor nagaratthinte kudivellapaddhathikalil ulppetta vadakkekkara kottaaratthinodu anubandhicchulla kulam ?]

Answer: വടക്കേച്ചിറ [Vadakkecchira]

140541. ചാലക്കുടിക്കടുത്ത പരിയാരം ഗ്രാമത്തിലെ ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ വേനൽക്കാല വസതി ? [Chaalakkudikkaduttha pariyaaram graamatthile shakthan thampuraante venalkkaala vasathi ?]

Answer: കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി കൊട്ടാര o [Kaanjirappilli kottaara o]

140542. ശക്തൻ തംബുരാൻറെ മരണത്തിനു ശേഷം (1805) കൊച്ചി രാജ്യം ഭരിച്ച രാജാവ് ? [Shakthan thamburaanre maranatthinu shesham (1805) kocchi raajyam bhariccha raajaavu ?]

Answer: രാമവർമ്മ പത്താമൻ [Raamavarmma patthaaman]

140543. സുന്ദരകാൻഠ പുരാണത്തിൻറെ രചയിതാവ് ? [Sundarakaandta puraanatthinre rachayithaavu ?]

Answer: രാമവർമ്മ പത്താമൻ [Raamavarmma patthaaman]

140544. കൊച്ചി രാജാവായിരുന്ന കേശവ രാമവർമ രാജാവിന്റെ സദസ്സിലെ പ്രശസ്ത കവി ? [Kocchi raajaavaayirunna keshava raamavarma raajaavinte sadasile prashastha kavi ?]

Answer: മഴമംഗലത് നാരായണൻ [Mazhamamgalathu naaraayanan]

140545. കേശവ രാമവർമ എഴുതിയ കൃതി ? [Keshava raamavarma ezhuthiya kruthi ?]

Answer: രാമവർമ വിലാസം [Raamavarma vilaasam]

140546. തിരു - കൊച്ചിസംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാണ് ? [Thiru - kocchisamsthaanam roopam kondathu ennaanu ?]

Answer: 1949 ജൂലൈ 1 [1949 jooly 1]

140547. തിരു - കൊച്ചിസംസ്ഥാനം രൂപീകരണസമയത്ത് കൊച്ചി മഹാരാജാവ് ആരായിരുന്നു ? [Thiru - kocchisamsthaanam roopeekaranasamayatthu kocchi mahaaraajaavu aaraayirunnu ?]

Answer: ശ്രീ പരീക്ഷിത് കേളപ്പൻ [Shree pareekshithu kelappan]

140548. കൊല്ല o ആസ്ഥാനമായുള്ള വേണാടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന തൃപ്പാപ്പുർ സ്വരൂപം പിന്നീട് ഏതു പേരിലാണ് പ്രശസ്തമായത് ? [Kolla o aasthaanamaayulla venaadinte bhaagamaayirunna thruppaappur svaroopam pinneedu ethu perilaanu prashasthamaayathu ?]

Answer: തിരുവിതാംകൂർ [Thiruvithaamkoor]

140549. വേണാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ രാജാക്കന്മാർ ? [Venaadu bharicchirunna aadyatthe raajaakkanmaar ?]

Answer: ആയ് രാജാക്കന്മാർ ( ആയ് വേലുകൾ ) [Aayu raajaakkanmaar ( aayu velukal )]

140550. തിരുവിതാംകൂർ ആദ്യ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകൾ ? [Thiruvithaamkoor aadya kaalatthu ariyappettirunna perukal ?]

Answer: ശ്രീവാഴുംകോട് , തിരുവാഴുംകോട് , തിരുവാങ്കോട് , തിരുവിതാംകോട് . [Shreevaazhumkodu , thiruvaazhumkodu , thiruvaankodu , thiruvithaamkodu .]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions