<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3168

158401. "ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം" എന്ന വരികളുള്ള ഗുരുവിന്റെ പുസ്തകം❓ ["oru jaathi oru matham oru dyvam" enna varikalulla guruvinte pusthakam❓]

Answer: ജാതി മീമാംസ [Jaathi meemaamsa]

158402. 1959 ൽ വിമോചന സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു ❓ [1959 l vimochana samaratthinu nethruthvam nalkiyathu aaraayirunnu ❓]

Answer: മന്നത് പദ്മനാഭൻ [Mannathu padmanaabhan]

158403. ഈഴവ സമാജം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ്❓ [Eezhava samaajam enna samghadana roopeekaricchathu aaraan❓]

Answer: ടി കെ മാധവൻ [Di ke maadhavan]

158404. എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ കൃതി ❓ [E aar raajaraajavarmmayude maranatthil anushochicchu kumaaranaashaan ezhuthiya kruthi ❓]

Answer: പ്രരോദനം [Prarodanam]

158405. ഹിന്ദു പുലയ സമാജം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ്❓ [Hindu pulaya samaajam enna samghadana roopeekaricchathu aaraan❓]

Answer: കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ [Kurumpan dyvatthaan]

158406. കാൾ മാർക്സിനെ ഭഗവാൻ കാൾ മാർക്സ് എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു❓ [Kaal maarksine bhagavaan kaal maarksu ennu visheshippicchathu aaraayirunnu❓]

Answer: സി കേശവൻ [Si keshavan]

158407. കുമാരനാശാന് മഹാകവി പദവി നൽകിയത് ❓ [Kumaaranaashaanu mahaakavi padavi nalkiyathu ❓]

Answer: മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി [Madraasu yoonivezhsitti]

158408. അദ്വൈത ചിന്തപദ്ധതി രചിച്ചത് ❓ [Advytha chinthapaddhathi rachicchathu ❓]

Answer: ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ [Chattampi svaamikal]

158409. തീയ്യരുടെ ബൈബിൾ ❓ [Theeyyarude bybil ❓]

Answer: മിതവാദി [Mithavaadi]

158410. കേരള പഴമ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്❓ [Kerala pazhama enna pusthakam rachicchath❓]

Answer: ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട് [Herman gundardu]

158411. മലയാളി മെമ്മോറിയലിനു നേതൃത്വം നൽകിയത് ❓ [Malayaali memmoriyalinu nethruthvam nalkiyathu ❓]

Answer: ജി പി പിള്ള [Ji pi pilla]

158412. ലോക സഭയിലെ ആദ്യ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ❓ [Loka sabhayile aadya anaudyogika prathipaksha nethaavu ❓]

Answer: AKG

158413. SNDP യുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ❓ [Sndp yude aadya vysu prasidantu ❓]

Answer: പൽപ്പു [Palppu]

158414. 1838 ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ രജധാനി മാർച്ച് നടത്തിയത് ❓ [1838 l thiruvithaamkooril rajadhaani maarcchu nadatthiyathu ❓]

Answer: അക്കാമ്മ ചെറിയാൻ [Akkaamma cheriyaan]

158415. സുരേന്ദ്രൻ എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ❓ [Surendran enna thoolikaa naamatthil ariyappettirunnathu ❓]

Answer: EMS

158416. വിമോചന സമരവുമായി ബന്ധപെട്ടു ക്രിസ്റ്റഫേഴ്സ് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത്❓ [Vimochana samaravumaayi bandhapettu kristtaphezhsu enna samghadana roopeekaricchath❓]

Answer: ഫാദർ വടക്കൻ [Phaadar vadakkan]

158417. നാണുവാശാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ❓ [Naanuvaashaan enna peril ariyappettirunnathu ❓]

Answer: ശ്രീ നാരായണ ഗുരു [Shree naaraayana guru]

158418. ഇ എം എസ് ന്റെ ആദ്യ കൃതി ❓ [I em esu nte aadya kruthi ❓]

Answer: ജവഹർ ലാൽ നെഹ്‌റു [Javahar laal nehru]

158419. കർമ്മത്താൽ തന്നെ ചണ്ടാളൻ കർമ്മത്താൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് ❓ [Karmmatthaal thanne chandaalan karmmatthaal thanne braahmanan iprakaaram paranjathu ❓]

Answer: സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ [Sahodaran ayyappan]

158420. കേരള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ❓ [Kerala raashdreeya prasthaanatthinte pithaavu ennariyappedunnathu ❓]

Answer: ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള [Baaristtar ji pi pilla]

158421. ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ❓ [Inthyayude mahaanaaya puthran ennu ayyankaaliye visheshippicchathu ❓]

Answer: ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി [Indiraa gaandhi]

158422. കറുത്ത സൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കർത്താവ് ❓ [Karuttha sooryan ennariyappetta saamoohya parishkartthaavu ❓]

Answer: അയ്യൻ‌കാളി [Ayyankaali]

158423. പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ സഭയുടെ ആസ്ഥാനം ❓ [Prathyaksha rakshaa dyva sabhayude aasthaanam ❓]

Answer: ഇരുവിപേരൂർ [Iruviperoor]

158424. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന് വിദ്വാൻ പദവി നൽകി ആദരിച്ചത് ആരാണ് ❓ [Pandittu karuppanu vidvaan padavi nalki aadaricchathu aaraanu ❓]

Answer: കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ [Kerala varmma valiya koyi thampuraan]

158425. മുടിചൂളും പെരുമാൾ എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ❓ [Mudichoolum perumaal enna naamadheyatthil ariyappettirunnathu ❓]

Answer: വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ [Vykundta svaamikal]

158426. പന്തിഭോജനം നടത്തി അയിത്ത വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ച നേതാവ് ❓ [Panthibhojanam nadatthi ayittha vyavasthaye velluviliccha nethaavu ❓]

Answer: തൈക്കാട് അയ്യാ ഗുരു [Thykkaadu ayyaa guru]

158427. സാരഞ്ജിനി പരിണയം , സുശീല ദുഃഖം തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ രചിച്ചത് ❓ [Saaranjjini parinayam , susheela duakham thudangiya naadakangal rachicchathu ❓]

Answer: അയ്യനത് ഗോപാലൻ [Ayyanathu gopaalan]

158428. ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ❓ [Shreenaaraayana guru aruvippuram prathishdta nadatthiya varsham ❓]

Answer: 1888

158429. കേരളത്തിലെ ഭാസ്കരാചാര്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ❓ [Keralatthile bhaaskaraachaarya ennariyappedunnathu ❓]

Answer: ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി [Brahmaananda shivayogi]

158430. അയ്യങ്കാളി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ❓ [Ayyankaali smaarakam sthithi cheyyunna sthalam ❓]

Answer: ചിത്രകൂടം , വെങ്ങാനൂർ [Chithrakoodam , vengaanoor]

158431. കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ❓ [Kumaaranaashaane viplavatthinte shukra nakshathram ennu visheshippicchathu ❓]

Answer: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി [Josaphu mundasheri]

158432. നായന്മാരുടെ വത്തിക്കാൻ എന്നറിപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ❓ [Naayanmaarude vatthikkaan ennarippedunna sthalam ❓]

Answer: പെരുന്ന [Perunna]

158433. സാഹിത്യ കുടീരം ആരുടെ വീട്ടു പേരാണ് ❓ [Saahithya kudeeram aarude veettu peraanu ❓]

Answer: പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ [Pandittu karuppan]

158434. ഭാരത കേസരി എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ❓ [Bhaaratha kesari enna bahumathi labhicchathaarkkaanu ❓]

Answer: മന്നത്തു പദമനാഭൻ [Mannatthu padamanaabhan]

158435. അൽ അമീൻ എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ❓ [Al ameen enna pathratthinte sthaapakan ❓]

Answer: മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ [Muhammadu abdul rahmaan]

158436. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ❓ [Chattampi svaamikalude aashramam sthithi cheyyunna sthalam ❓]

Answer: പന്മല , കൊല്ലം [Panmala , kollam]

158437. വേദ ബന്ധു എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ❓ [Veda bandhu ennariyappettirunnathu ❓]

Answer: വെങ്കിടാചലം [Venkidaachalam]

158438. രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ആരോപിചച്ചു സ്വദേശിഭമാനി പത്രം അടച്ചുപൂട്ടിയ വർഷം ❓ [Raajyadroha kuttam aaropichacchu svadeshibhamaani pathram adacchupoottiya varsham ❓]

Answer: 1910 Sep 26

158439. പയ്യന്നുരിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചതാരാണ് ❓ [Payyannuril shreenaaraayana vidyaalayam sthaapicchathaaraanu ❓]

Answer: ആനന്ദ തീർത്ഥൻ [Aananda theerththan]

158440. ഏഷ്യയുടെ നോബൽസമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Eshyayude nobalsammaanam ennariyappedunnath?]

Answer: രമൺമഗ്സസേ പുരസ്‌കാരം [Ramanmagsase puraskaaram]

158441. രമൺമഗ്സസേ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ? [Ramanmagsase puraskaaram nediya aadya inthyakkaaran?]

Answer: വിനോബാഭാവെ [Vinobaabhaave]

158442. മഗ്സസേ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത? [Magsase puraskaaram nediya aadya inthyan vanitha?]

Answer: മദർതെരേസ [Madartheresa]

158443. മഗ്സസേ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി? [Magsase puraskaaram nediya aadya malayaali?]

Answer: വർഗീസ് കുര്യൻ [Vargeesu kuryan]

158444. നോബൽ പ്രൈസ് നിരസിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി? [Nobal prysu nirasiccha aadya vyakthi?]

Answer: ജീൻ പോൾ സാർത്ര് [Jeen pol saarthru]

158445. നോബൽ പ്രൈസ് നല്കിത്തുടങ്ങിയ വർഷം? [Nobal prysu nalkitthudangiya varsham?]

Answer: 1901

158446. സമാധാന നോബൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ? [Samaadhaana nobal nediya aadya inthyan vanithaa ?]

Answer: മതേർതെരേസ [Mathertheresa]

158447. നോബൽ പ്രൈസ്‌ നേടിയ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ആദ്യ കവി ? [Nobal prysu nediya karuttha vargakkaaranaaya aadya kavi ?]

Answer: വോൾസോയിങ്ക [Volsoyinka]

158448. 2 വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ നേടിയ ആദ്യ വനിതാ? [2 vyathyastha vishayangalil nobal nediya aadya vanithaa?]

Answer: മേരി ക്യുറി [Meri kyuri]

158449. നൊബേലും ഓസ്കറും നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി? [Nobelum oskarum nedunna randaamatthe vyakthi?]

Answer: ബോബ്‌ ഡിലൺ [Bobu dilan]

158450. സാഹിത്യനൊബേലിന് അര്ഹനാകുന്ന ആദ്യ സംഗീതജ്ഞൻ? [Saahithyanobelinu arhanaakunna aadya samgeethajnjan?]

Answer: ബോബ് ഡിലൻ [Bobu dilan]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution