1. 59. ക്ലോക്കിൽ 10.0 മണിയാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ്സുചിയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന കോൺ? [59. Klokkil 10. 0 maniyaakumpol manikkoor soochiyum minittsuchiyum nirnnayikkunna kon?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ഒരു ക്ലോക്കിൽ 6 മണിക്ക് മിനിട്ടു സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും എതിർദിശയിലായിരിക്കും വീണ്ടും ഏത് സമയം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് സൂചി എതിർദിശകളിൽ വരുന്നത്? ....
QA->ഒരു ക്ലോക്ക് 6.30 മണി എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനുട്ടു സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് എത്ര? ....
QA->ഒരു ക്ലോക്ക് 10:10 സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മിനുട്ട് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര? ....
QA->ഒരു ക്ലോക്ക് 1.00 മണി എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ മിനുട്ട് മിനുട്ടു സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ? ....
QA->5 മണി 15 മിനിട്ട് കാണിക്കുന്ന ക്ലോക്കിലെ മിനിട്ട് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്രയാണ് ?....
MCQ->59. ക്ലോക്കിൽ 10.0 മണിയാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ്സുചിയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന കോൺ?....
MCQ->ക്ലോക്കിൽ 10,00 മണിയാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റു സൂചിയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന കോൺ എത്ര....
MCQ->ഒരു ക്ലോക്കിൽ സമയം 12.15 ആയാൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്‍റെ അളവ് എത്ര ഡിഗ്രി?....
MCQ->ഒരു ക്ലോക്കിൽ സമയം 12.15 ആയാൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്റെ അളവ് എത്ര ഡിഗ്രി?....
MCQ->ക്ലോക്കിൽ സമയം 6.30 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution