<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2637

131851. ഒര കച്ചവടക്കാരന്‍ രണ്ടു വാച്ചുകള്‍ 500 രൂപാ നിരക്കില്‍ വിറ്റു. ഒന്നാമത്തെ വാച്ചിന്‍റെ കച്ചവടത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് 10% ലാഭം കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ വാച്ചിന്‍റെ കച്ചവടത്തില്‍ 10% നഷ്ടം വന്നു. എങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൂട്ടായ ലാഭം അല്ലെങ്കില്‍ നഷ്ടം എത്ര? - [Ora kacchavadakkaaran‍ randu vaacchukal‍ 500 roopaa nirakkil‍ vittu. Onnaamatthe vaacchin‍re kacchavadatthil‍ addhehatthinu 10% laabham kitti. Randaamatthe vaacchin‍re kacchavadatthil‍ 10% nashdam vannu. Enkil‍ addhehatthin‍re koottaaya laabham allenkil‍ nashdam ethra? -]

131852. Founder of Travancore Muslim Maha Jana Sabha -

131853. 'Tatva Prakasika ashram' is an educational centre started by -

131854. A = 1, B = 2, C = 3 ഇതുേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കും തുടര്‍ച്ചയായ വില ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാല്‍ , ’DOG’ എന്ന പദത്തിന് സമാനമായ തുക എന്ത് ? - [A = 1, b = 2, c = 3 ithuepole imgleeshu aksharamaalayile ellaa aksharangal‍kkum thudar‍cchayaaya vila undennirikkatte. Ennaal‍ , ’dog’ enna padatthinu samaanamaaya thuka enthu ? -]

131855. Who was the first President of Nair Service Society? -

131856. മഹേഷ് A എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ട് 1 കി.മീ. തെക്കോട്ടു നടന്നിട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 1 കി.മീ. കൂടി നടക്കുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 1 കി.മീ. കൂടി നടക്കുന്നു. എങ്കില് ഏതു ദിശയിലേയ്ക്കാണ് അയാള് ഇപ്പോള് പോകുന്നത്? - [Maheshu a enna sthalatthuninnu purappettu 1 ki. Mee. Thekkottu nadannittu idatthottu thirinju 1 ki. Mee. Koodi nadakkunnu. Pinneedu veendum idatthottu thirinju 1 ki. Mee. Koodi nadakkunnu. Enkilu ethu dishayileykkaanu ayaalu ippolu pokunnath? -]

131857. Which renaissance leader wrote 'Adhyatma Yudha'? -

131858. സംഖ്യാശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക:20, 19, 17, (...), 10, 5 - [Samkhyaashreni poorippikkuka:20, 19, 17, (...), 10, 5 -]

131859. Who wrote 'Samadhi Sankalpam' on the death of Chattambi Swamikal? -

131860. താഴെ കൊടുത്തവയില്‍ ഒന്നൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം INDEPENDENCE ന്‍റെ ആവര്‍ത്തനമാണ്. വാക്ക് ഏത് ? - [Thaazhe kodutthavayil‍ onnozhicchu baakkiyellaam independence n‍re aavar‍tthanamaanu. Vaakku ethu ? -]131861. The first annual conference of SNDP Yogam was held at -

131862. വിട്ടുപോയ അക്ഷരം പൂരിപ്പിക്കുക:H K QC G OE J – - [Vittupoya aksharam poorippikkuka:h k qc g oe j – -]

131863. Which renaissance leader of Kerala founded Tatva Prakashika, a Sanskrit school, at Karaparamba in 1906? -

131864. 4 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 24. അഞ്ചാമത് ഒരാള്‍ കൂടി ചേര്‍ന്നാല്‍ ശരാശരി വയസ്സ് 25. അഞ്ചാമന്‍റെ വയസ്സ് എത്ര ? - [4 perude sharaashari vayasu 24. Anchaamathu oraal‍ koodi cher‍nnaal‍ sharaashari vayasu 25. Anchaaman‍re vayasu ethra ? -]

131865. Who wrote the song Kottiyoor Ulsavapattu? -

131866. രാജന് 22 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. രാജന്‍റെ അച്ഛന് 50 വയസ്സും. എത്ര വര്‍ഷം കൊണ്ട് രാജന്‍റെ അച്ഛന്‍റെ വയസ്സ് രാജന്‍റെ വയസ്സിന്‍റെ ഇരട്ടിയാകും? - [Raajanu 22 vayasu praayamundu. Raajan‍re achchhanu 50 vayasum. Ethra var‍sham kondu raajan‍re achchhan‍re vayasu raajan‍re vayasin‍re irattiyaakum? -]

131867. Name the place in which Narayan Guru founded a Advaita Ashramam in 1904 for dedicating to the principle of Om Sahodaryam Sarvatra -

131868. My friend Arun..........a lot of sports -

131869. Who wrote the first biography of Sree Narayana Guru? -

131870. എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം’ എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ഥം: - [Ennicchutta appam’ enna shyliyude ar‍tham: -]

131871. 'Atmanutapam' is written by -

131872. ശരിയായ വാക്യം ഏത് ? - [Shariyaaya vaakyam ethu ? -]

131873. Whose autobiography is known as 'Ente Jeevitha Smaranakal'? -

131874. ശ്ലോകത്തില്‍ കഴിക്കുക - [Shlokatthil‍ kazhikkuka -]

131875. Who wrote the book 'Anasthasyayude Rakta sakshyam'? -

131876. എ’ എന്ന പ്രത്യയം ഏതു വിഭക്തിയുടേതാണ് ? - [E’ enna prathyayam ethu vibhakthiyudethaanu ? -]

131877. Who founded Jathinasini Sabha? -

131878. She decided to have a go at fashion industry. -

131879. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങളുടെ ശരിയായ തര്‍ജമ ഏത് ?The boat gradually gathered way : - [Thaazhe kodutthirikkunna imgleeshu vaakyangalude shariyaaya thar‍jama ethu ? The boat gradually gathered way : -]

131880. Yachana yatra was conducted by: -

131881. Carefully go over the document before you sign it എന്നതിന്‍റെ മലയാള പരിഭാഷ: - [Carefully go over the document before you sign it ennathin‍re malayaala paribhaasha: -]

131882. Who founded Valasamudaya Parishkarani Sabha? -

131883. അകര്‍മക ക്രിയ ഏത് ? - [Akar‍maka kriya ethu ? -]

131884. 'Akhila Thirattu' was the publication of -

131885. അമിത്രഘാതന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ട മൗര്യ രാജാവ്‌ - [Amithraghaathan‍ ennariyappetta maurya raajaavu -]

131886. 'Sadhujanadootan' was a magazine started by -

131887. കുക്കി ആദിവാസികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു? - [Kukki aadivaasikal‍ inthyayil‍ evide kaanappedunnu? -]

131888. The Sanskrit learning centre founded by Vagbhatananda in 1906 -

131889. ഫ്രീഡം ഹൗസ് എന്നാല്‍ എന്ത് ? - [Phreedam hausu ennaal‍ enthu ? -]

131890. Brahma Prathyaksha Sadhujana Paripalana Sangham was founded by: -

131891. ചേനയിലെ ചൊറിച്ചിലിനു കാരണമായത്? - [Chenayile choricchilinu kaaranamaayath? -]

131892. താഴെപറയുന്നതില്‍ ദ്രാവിഡഗോത്രത്തില്‍പ്പെടാത്ത ഭാഷയേത് ? - [Thaazheparayunnathil‍ draavidagothratthil‍ppedaattha bhaashayethu ? -]

131893. 'Navamanjari' written by Sree Narayana Guru is dedicated to: -

131894. ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം 1930 ജനുവരി 26 ന് ആഘോഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് സമ്മേളനം - [Inthyan‍ svaathanthryadinam 1930 januvari 26 nu aaghoshikkaan‍ theerumaaniccha kon‍grasu sammelanam -]

131895. The social reformer of Kerala who opened his family temple for everyone, irrespective of caste distinction? -

131896. സാഹിത്യപ്രവര്‍ത്തക സഹകരണസംഘത്തിന്‍റെ രൂപീകരണം ഏതു വര്‍ഷത്തിലാണ്? - [Saahithyapravar‍tthaka sahakaranasamghatthin‍re roopeekaranam ethu var‍shatthilaan? -]

131897. Ayyankali was born in: -

131898. ഏക പൗരത്വം’ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനയില്‍ നിന്നാണ്? - [Eka paurathvam’ enna aashayam inthya kykkondathu ethu raajyatthin‍re bharanaghadanayil‍ ninnaan? -]

131899. Who is the author of the book 'Pracheena Malayalam'? -

131900. ജൈനന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ആരാണ് ജൈനമത സ്ഥാപകന്‍ ? - [Jynanmaarude vishvaasaprakaaram aaraanu jynamatha sthaapakan‍ ? -]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions