<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2637

131851. ഒര കച്ചവടക്കാരന്‍ രണ്ടു വാച്ചുകള്‍ 500 രൂപാ നിരക്കില്‍ വിറ്റു. ഒന്നാമത്തെ വാച്ചിന്‍റെ കച്ചവടത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് 10% ലാഭം കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ വാച്ചിന്‍റെ കച്ചവടത്തില്‍ 10% നഷ്ടം വന്നു. എങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൂട്ടായ ലാഭം അല്ലെങ്കില്‍ നഷ്ടം എത്ര? - [Ora kacchavadakkaaran‍ randu vaacchukal‍ 500 roopaa nirakkil‍ vittu. Onnaamatthe vaacchin‍re kacchavadatthil‍ addhehatthinu 10% laabham kitti. Randaamatthe vaacchin‍re kacchavadatthil‍ 10% nashdam vannu. Enkil‍ addhehatthin‍re koottaaya laabham allenkil‍ nashdam ethra? -]

131852. Founder of Travancore Muslim Maha Jana Sabha -

131853. 'Tatva Prakasika ashram' is an educational centre started by -

131854. A = 1, B = 2, C = 3 ഇതുേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കും തുടര്‍ച്ചയായ വില ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാല്‍ , ’DOG’ എന്ന പദത്തിന് സമാനമായ തുക എന്ത് ? - [A = 1, b = 2, c = 3 ithuepole imgleeshu aksharamaalayile ellaa aksharangal‍kkum thudar‍cchayaaya vila undennirikkatte. Ennaal‍ , ’dog’ enna padatthinu samaanamaaya thuka enthu ? -]

131855. Who was the first President of Nair Service Society? -

131856. മഹേഷ് A എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ട് 1 കി.മീ. തെക്കോട്ടു നടന്നിട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 1 കി.മീ. കൂടി നടക്കുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 1 കി.മീ. കൂടി നടക്കുന്നു. എങ്കില് ഏതു ദിശയിലേയ്ക്കാണ് അയാള് ഇപ്പോള് പോകുന്നത്? - [Maheshu a enna sthalatthuninnu purappettu 1 ki. Mee. Thekkottu nadannittu idatthottu thirinju 1 ki. Mee. Koodi nadakkunnu. Pinneedu veendum idatthottu thirinju 1 ki. Mee. Koodi nadakkunnu. Enkilu ethu dishayileykkaanu ayaalu ippolu pokunnath? -]

131857. Which renaissance leader wrote 'Adhyatma Yudha'? -

131858. സംഖ്യാശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക:20, 19, 17, (...), 10, 5 - [Samkhyaashreni poorippikkuka:20, 19, 17, (...), 10, 5 -]

131859. Who wrote 'Samadhi Sankalpam' on the death of Chattambi Swamikal? -

131860. താഴെ കൊടുത്തവയില്‍ ഒന്നൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം INDEPENDENCE ന്‍റെ ആവര്‍ത്തനമാണ്. വാക്ക് ഏത് ? - [Thaazhe kodutthavayil‍ onnozhicchu baakkiyellaam independence n‍re aavar‍tthanamaanu. Vaakku ethu ? -]131861. The first annual conference of SNDP Yogam was held at -

131862. വിട്ടുപോയ അക്ഷരം പൂരിപ്പിക്കുക:H K QC G OE J – - [Vittupoya aksharam poorippikkuka:h k qc g oe j – -]

131863. Which renaissance leader of Kerala founded Tatva Prakashika, a Sanskrit school, at Karaparamba in 1906? -

131864. 4 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 24. അഞ്ചാമത് ഒരാള്‍ കൂടി ചേര്‍ന്നാല്‍ ശരാശരി വയസ്സ് 25. അഞ്ചാമന്‍റെ വയസ്സ് എത്ര ? - [4 perude sharaashari vayasu 24. Anchaamathu oraal‍ koodi cher‍nnaal‍ sharaashari vayasu 25. Anchaaman‍re vayasu ethra ? -]

131865. Who wrote the song Kottiyoor Ulsavapattu? -

131866. രാജന് 22 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. രാജന്‍റെ അച്ഛന് 50 വയസ്സും. എത്ര വര്‍ഷം കൊണ്ട് രാജന്‍റെ അച്ഛന്‍റെ വയസ്സ് രാജന്‍റെ വയസ്സിന്‍റെ ഇരട്ടിയാകും? - [Raajanu 22 vayasu praayamundu. Raajan‍re achchhanu 50 vayasum. Ethra var‍sham kondu raajan‍re achchhan‍re vayasu raajan‍re vayasin‍re irattiyaakum? -]

131867. Name the place in which Narayan Guru founded a Advaita Ashramam in 1904 for dedicating to the principle of Om Sahodaryam Sarvatra -

131868. My friend Arun..........a lot of sports -

131869. Who wrote the first biography of Sree Narayana Guru? -

131870. എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം’ എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ഥം: - [Ennicchutta appam’ enna shyliyude ar‍tham: -]

131871. 'Atmanutapam' is written by -

131872. ശരിയായ വാക്യം ഏത് ? - [Shariyaaya vaakyam ethu ? -]

131873. Whose autobiography is known as 'Ente Jeevitha Smaranakal'? -

131874. ശ്ലോകത്തില്‍ കഴിക്കുക - [Shlokatthil‍ kazhikkuka -]

131875. Who wrote the book 'Anasthasyayude Rakta sakshyam'? -

131876. എ’ എന്ന പ്രത്യയം ഏതു വിഭക്തിയുടേതാണ് ? - [E’ enna prathyayam ethu vibhakthiyudethaanu ? -]

131877. Who founded Jathinasini Sabha? -

131878. She decided to have a go at fashion industry. -

131879. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങളുടെ ശരിയായ തര്‍ജമ ഏത് ?The boat gradually gathered way : - [Thaazhe kodutthirikkunna imgleeshu vaakyangalude shariyaaya thar‍jama ethu ? The boat gradually gathered way : -]

131880. Yachana yatra was conducted by: -

131881. Carefully go over the document before you sign it എന്നതിന്‍റെ മലയാള പരിഭാഷ: - [Carefully go over the document before you sign it ennathin‍re malayaala paribhaasha: -]

131882. Who founded Valasamudaya Parishkarani Sabha? -

131883. അകര്‍മക ക്രിയ ഏത് ? - [Akar‍maka kriya ethu ? -]

131884. 'Akhila Thirattu' was the publication of -

131885. അമിത്രഘാതന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ട മൗര്യ രാജാവ്‌ - [Amithraghaathan‍ ennariyappetta maurya raajaavu -]

131886. 'Sadhujanadootan' was a magazine started by -

131887. കുക്കി ആദിവാസികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു? - [Kukki aadivaasikal‍ inthyayil‍ evide kaanappedunnu? -]

131888. The Sanskrit learning centre founded by Vagbhatananda in 1906 -

131889. ഫ്രീഡം ഹൗസ് എന്നാല്‍ എന്ത് ? - [Phreedam hausu ennaal‍ enthu ? -]

131890. Brahma Prathyaksha Sadhujana Paripalana Sangham was founded by: -

131891. ചേനയിലെ ചൊറിച്ചിലിനു കാരണമായത്? - [Chenayile choricchilinu kaaranamaayath? -]

131892. താഴെപറയുന്നതില്‍ ദ്രാവിഡഗോത്രത്തില്‍പ്പെടാത്ത ഭാഷയേത് ? - [Thaazheparayunnathil‍ draavidagothratthil‍ppedaattha bhaashayethu ? -]

131893. 'Navamanjari' written by Sree Narayana Guru is dedicated to: -

131894. ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം 1930 ജനുവരി 26 ന് ആഘോഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് സമ്മേളനം - [Inthyan‍ svaathanthryadinam 1930 januvari 26 nu aaghoshikkaan‍ theerumaaniccha kon‍grasu sammelanam -]

131895. The social reformer of Kerala who opened his family temple for everyone, irrespective of caste distinction? -

131896. സാഹിത്യപ്രവര്‍ത്തക സഹകരണസംഘത്തിന്‍റെ രൂപീകരണം ഏതു വര്‍ഷത്തിലാണ്? - [Saahithyapravar‍tthaka sahakaranasamghatthin‍re roopeekaranam ethu var‍shatthilaan? -]

131897. Ayyankali was born in: -

131898. ഏക പൗരത്വം’ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനയില്‍ നിന്നാണ്? - [Eka paurathvam’ enna aashayam inthya kykkondathu ethu raajyatthin‍re bharanaghadanayil‍ ninnaan? -]

131899. Who is the author of the book 'Pracheena Malayalam'? -

131900. ജൈനന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ആരാണ് ജൈനമത സ്ഥാപകന്‍ ? - [Jynanmaarude vishvaasaprakaaram aaraanu jynamatha sthaapakan‍ ? -]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions