<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2639

131951. ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യത്തിന്‍റെ ഭരണ കാലഘട്ടം - [Chandraguptha vikramaadithyatthin‍re bharana kaalaghattam -]

131952. The man who formed Pratyaksha Raksha Daiva Sabha? -

131953. മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിന്‍റെ സവിശേഷത - [Moonnaam paanippattu yuddhatthin‍re savisheshatha -]

131954. Who is the author of Christumatha Nirupanam? -

131955. a : b = 1: 2 എങ്കില്‍ 3 (a – b) എത്ര? - [A : b = 1: 2 enkil‍ 3 (a – b) ethra? -]

131956. Who founded Ananda maha sabha? -

131957. 9cm വീതിയും 16cm നീളവുമുള്ള ഒരു ദീര്‍ഘചതുരത്തില്‍ അടക്കം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിന്‍റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണമെത്ര? - [9cm veethiyum 16cm neelavumulla oru deer‍ghachathuratthil‍ adakkam cheyyaavunna ettavum valiya samachathuratthin‍re vistheer‍nnamethra? -]

131958. Who was the owner of Swadeshabhimani press? -

131959. പൂരിപ്പിച്ച് എഴുതുക: BDAC : FHEG : : NPMO : ? - [Poorippicchu ezhuthuka: bdac : fheg : : npmo : ? -]

131960. 'Nirvrithi Panchakam' was written by: -

131961. താഴെ കാണുന്ന അക്ഷരശ്രേണിയില്‍ വിട്ടുപോയ അക്ഷരക്കൂട്ടം ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക? cm, hr, mw, ––, wg - [Thaazhe kaanunna aksharashreniyil‍ vittupoya aksharakkoottam ethennu kandupidikkuka? Cm, hr, mw, ––, wg -]

131962. വിട്ടുപോയ സ്ഥാനം പൂരിപ്പിക്കുക: hgfkjin – – - [Vittupoya sthaanam poorippikkuka: hgfkjin – – -]

131963. Who called Kumaranasan as 'Viplavathinte Sukranakshatram' ? -

131964. 1 + 2 = 31, 2 + 3 = 51, 3 + 4 = 71 ആയാല്, 4 + 5 = ––– - [1 + 2 = 31, 2 + 3 = 51, 3 + 4 = 71 aayaalu, 4 + 5 = ––– -]

131965. Which social reformer of Malabar was the contemporary of Sree Narayana Guru? -

131966. ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക - [Ottayaane thiranjedukkuka -]

131967. Which organization encouraged ?Misrabhojanan' against the caste system? -

131968. Which social reformer is connected with 'Atmavidhya Sangham'? -

131969. പ്രഭയ്ക്ക് 90 മീറ്റര് 2 മിനിട്ടു കൊണ്ട് നടക്കാന് സാധിക്കുമെങ്കില് 225 മീറ്റര് നടക്കാന് എന്തു സമയമെടുക്കും? - [Prabhaykku 90 meettaru 2 minittu kondu nadakkaanu saadhikkumenkilu 225 meettaru nadakkaanu enthu samayamedukkum? -]

131970. The place where Dr.Palpu was born : -

131971. കാഴ്ച കണ്ണിനെന്നപോലെയാണ് സ്പര്‍ശത്തിന് ––– - [Kaazhcha kanninennapoleyaanu spar‍shatthinu ––– -]

131972. The 'Kerala Muslim Ikyasangam' was founded by : -

131973. Who is associated with 'Pidiyari System'(a small amount of rice) in Kerala Society? -

131974. റേസിംഗ് : റോഡ് :: യാട്ടിംഗ്: ––––– - [Resimgu : rodu :: yaattimg: ––––– -]

131975. Where is the headquarters of Prathyksha Reksha Daiva Sabha? -

131976. 1 + 2 + 3 + ....... + 30 = ? -

131977. Social Justice and brotherhood of man were the cardinal principals of teaching? -

131978. മറ്റുള്ളവയുമായി യോജിക്കാത്ത അക്ഷരജോടി ഏത്? - [Mattullavayumaayi yojikkaattha aksharajodi eth? -]

131979. What was the original name of Chattampi Swamikal: -

131980. ഒരു സാധനം 5% ലാഭത്തിന് വിറ്റപ്പോള്‍, അത് 5% നഷ്ടത്തിന് വിറ്റിരുന്നതിനേക്കാള്‍ 15 രൂപ കൂടുതല്‍ ലഭിച്ചുവെങ്കില്‍ സാധനത്തിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥവില എന്ത്? - [Oru saadhanam 5% laabhatthinu vittappol‍, athu 5% nashdatthinu vittirunnathinekkaal‍ 15 roopa kooduthal‍ labhicchuvenkil‍ saadhanatthin‍re yathaar‍ththavila enthu? -]

131981. The hormone which is reponsible for maintaining water balance in our body. -

131982. ഒരാള്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് 10 മീറ്റര്‍ കിഴക്കോട്ടും 15 മീറ്റര്‍ വടക്കോട്ടും, 12 മീറ്റര്‍ പടിഞ്ഞാറോട്ടും, 15 മീറ്റര്‍ തെക്കോട്ടും സഞ്ചരിച്ചാല്‍ അയാള്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് എത്ര മീറ്റര്‍ അകലെയാണ്? - [Oraal‍ veettil‍ ninnu 10 meettar‍ kizhakkottum 15 meettar‍ vadakkottum, 12 meettar‍ padinjaarottum, 15 meettar‍ thekkottum sancharicchaal‍ ayaal‍ veettil‍ ninnu ethra meettar‍ akaleyaan? -]

131983. Maintenance of posture and equilibrium is the function of: -

131984. വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക: 2, 6, 9, 12, 16, 18, ––– - [Vittupoya akkam poorippikkuka: 2, 6, 9, 12, 16, 18, ––– -]

131985. താഴെക്കൊടുത്ത സംഖ്യാശ്രേണിയില്‍ തെറ്റായ സംഖ്യ ഏത്? 1, 6, 11, 22, 33, 46, 61 - [Thaazhekkoduttha samkhyaashreniyil‍ thettaaya samkhya eth? 1, 6, 11, 22, 33, 46, 61 -]

131986. Pacemaker of the heart is: -

131987. കോഡുപയോഗിച്ച് PUNJAB നെ OTMIZA എന്നെഴുതിയാല്‍ FARMER നെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെഴുതും? - [Kodupayogicchu punjab ne otmiza ennezhuthiyaal‍ farmer ne engane maattiyezhuthum? -]

131988. Sabin vaccine is given in the immunization of: -

131989. D -3, F -4, H - 6, J - 9 ......... -

131990. Blood pressure may be increased by excessive secretion of -

131991. Which is the most abundant metal in the human body? -

131992. ഔദ്യോഗികമായ കത്തിടപാടുകളില്‍ ’subject’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളപദം ? - [Audyeaagikamaaya katthidapaadukalil‍ ’subject’ enna imgleeshu padatthin‍re sthaanatthu upayogikkunna malayaalapadam ? -]

131993. Which is the most effective test to determine AIDS? -

131994. കര്‍മ്മധാരയ സമാസം അല്ലാത്ത പദമേത് ? - [Kar‍mmadhaaraya samaasam allaattha padamethu ? -]

131995. Which disease is also known as Hansen's disease? -

131996. He didn’t carry out the promise : -

131997. Acute lead poisoning is also known as: -

131998. മുന്‍വിനയെച്ചത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്? - [Mun‍vinayecchatthinu udaaharanam eth? -]

131999. Study of faces and skulls -

132000. നിനക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ കഴിയാം. ഈ ക്രിയ: - [Ninakku santhoshatthode ivide kazhiyaam. Ee kriya: -]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions