<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2639

131951. ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യത്തിന്‍റെ ഭരണ കാലഘട്ടം - [Chandraguptha vikramaadithyatthin‍re bharana kaalaghattam -]

131952. The man who formed Pratyaksha Raksha Daiva Sabha? -

131953. മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിന്‍റെ സവിശേഷത - [Moonnaam paanippattu yuddhatthin‍re savisheshatha -]

131954. Who is the author of Christumatha Nirupanam? -

131955. a : b = 1: 2 എങ്കില്‍ 3 (a – b) എത്ര? - [A : b = 1: 2 enkil‍ 3 (a – b) ethra? -]

131956. Who founded Ananda maha sabha? -

131957. 9cm വീതിയും 16cm നീളവുമുള്ള ഒരു ദീര്‍ഘചതുരത്തില്‍ അടക്കം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിന്‍റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണമെത്ര? - [9cm veethiyum 16cm neelavumulla oru deer‍ghachathuratthil‍ adakkam cheyyaavunna ettavum valiya samachathuratthin‍re vistheer‍nnamethra? -]

131958. Who was the owner of Swadeshabhimani press? -

131959. പൂരിപ്പിച്ച് എഴുതുക: BDAC : FHEG : : NPMO : ? - [Poorippicchu ezhuthuka: bdac : fheg : : npmo : ? -]

131960. 'Nirvrithi Panchakam' was written by: -

131961. താഴെ കാണുന്ന അക്ഷരശ്രേണിയില്‍ വിട്ടുപോയ അക്ഷരക്കൂട്ടം ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക? cm, hr, mw, ––, wg - [Thaazhe kaanunna aksharashreniyil‍ vittupoya aksharakkoottam ethennu kandupidikkuka? Cm, hr, mw, ––, wg -]

131962. വിട്ടുപോയ സ്ഥാനം പൂരിപ്പിക്കുക: hgfkjin – – - [Vittupoya sthaanam poorippikkuka: hgfkjin – – -]

131963. Who called Kumaranasan as 'Viplavathinte Sukranakshatram' ? -

131964. 1 + 2 = 31, 2 + 3 = 51, 3 + 4 = 71 ആയാല്, 4 + 5 = ––– - [1 + 2 = 31, 2 + 3 = 51, 3 + 4 = 71 aayaalu, 4 + 5 = ––– -]

131965. Which social reformer of Malabar was the contemporary of Sree Narayana Guru? -

131966. ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക - [Ottayaane thiranjedukkuka -]

131967. Which organization encouraged ?Misrabhojanan' against the caste system? -

131968. Which social reformer is connected with 'Atmavidhya Sangham'? -

131969. പ്രഭയ്ക്ക് 90 മീറ്റര് 2 മിനിട്ടു കൊണ്ട് നടക്കാന് സാധിക്കുമെങ്കില് 225 മീറ്റര് നടക്കാന് എന്തു സമയമെടുക്കും? - [Prabhaykku 90 meettaru 2 minittu kondu nadakkaanu saadhikkumenkilu 225 meettaru nadakkaanu enthu samayamedukkum? -]

131970. The place where Dr.Palpu was born : -

131971. കാഴ്ച കണ്ണിനെന്നപോലെയാണ് സ്പര്‍ശത്തിന് ––– - [Kaazhcha kanninennapoleyaanu spar‍shatthinu ––– -]

131972. The 'Kerala Muslim Ikyasangam' was founded by : -

131973. Who is associated with 'Pidiyari System'(a small amount of rice) in Kerala Society? -

131974. റേസിംഗ് : റോഡ് :: യാട്ടിംഗ്: ––––– - [Resimgu : rodu :: yaattimg: ––––– -]

131975. Where is the headquarters of Prathyksha Reksha Daiva Sabha? -

131976. 1 + 2 + 3 + ....... + 30 = ? -

131977. Social Justice and brotherhood of man were the cardinal principals of teaching? -

131978. മറ്റുള്ളവയുമായി യോജിക്കാത്ത അക്ഷരജോടി ഏത്? - [Mattullavayumaayi yojikkaattha aksharajodi eth? -]

131979. What was the original name of Chattampi Swamikal: -

131980. ഒരു സാധനം 5% ലാഭത്തിന് വിറ്റപ്പോള്‍, അത് 5% നഷ്ടത്തിന് വിറ്റിരുന്നതിനേക്കാള്‍ 15 രൂപ കൂടുതല്‍ ലഭിച്ചുവെങ്കില്‍ സാധനത്തിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥവില എന്ത്? - [Oru saadhanam 5% laabhatthinu vittappol‍, athu 5% nashdatthinu vittirunnathinekkaal‍ 15 roopa kooduthal‍ labhicchuvenkil‍ saadhanatthin‍re yathaar‍ththavila enthu? -]

131981. The hormone which is reponsible for maintaining water balance in our body. -

131982. ഒരാള്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് 10 മീറ്റര്‍ കിഴക്കോട്ടും 15 മീറ്റര്‍ വടക്കോട്ടും, 12 മീറ്റര്‍ പടിഞ്ഞാറോട്ടും, 15 മീറ്റര്‍ തെക്കോട്ടും സഞ്ചരിച്ചാല്‍ അയാള്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് എത്ര മീറ്റര്‍ അകലെയാണ്? - [Oraal‍ veettil‍ ninnu 10 meettar‍ kizhakkottum 15 meettar‍ vadakkottum, 12 meettar‍ padinjaarottum, 15 meettar‍ thekkottum sancharicchaal‍ ayaal‍ veettil‍ ninnu ethra meettar‍ akaleyaan? -]

131983. Maintenance of posture and equilibrium is the function of: -

131984. വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക: 2, 6, 9, 12, 16, 18, ––– - [Vittupoya akkam poorippikkuka: 2, 6, 9, 12, 16, 18, ––– -]

131985. താഴെക്കൊടുത്ത സംഖ്യാശ്രേണിയില്‍ തെറ്റായ സംഖ്യ ഏത്? 1, 6, 11, 22, 33, 46, 61 - [Thaazhekkoduttha samkhyaashreniyil‍ thettaaya samkhya eth? 1, 6, 11, 22, 33, 46, 61 -]

131986. Pacemaker of the heart is: -

131987. കോഡുപയോഗിച്ച് PUNJAB നെ OTMIZA എന്നെഴുതിയാല്‍ FARMER നെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെഴുതും? - [Kodupayogicchu punjab ne otmiza ennezhuthiyaal‍ farmer ne engane maattiyezhuthum? -]

131988. Sabin vaccine is given in the immunization of: -

131989. D -3, F -4, H - 6, J - 9 ......... -

131990. Blood pressure may be increased by excessive secretion of -

131991. Which is the most abundant metal in the human body? -

131992. ഔദ്യോഗികമായ കത്തിടപാടുകളില്‍ ’subject’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളപദം ? - [Audyeaagikamaaya katthidapaadukalil‍ ’subject’ enna imgleeshu padatthin‍re sthaanatthu upayogikkunna malayaalapadam ? -]

131993. Which is the most effective test to determine AIDS? -

131994. കര്‍മ്മധാരയ സമാസം അല്ലാത്ത പദമേത് ? - [Kar‍mmadhaaraya samaasam allaattha padamethu ? -]

131995. Which disease is also known as Hansen's disease? -

131996. He didn’t carry out the promise : -

131997. Acute lead poisoning is also known as: -

131998. മുന്‍വിനയെച്ചത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്? - [Mun‍vinayecchatthinu udaaharanam eth? -]

131999. Study of faces and skulls -

132000. നിനക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ കഴിയാം. ഈ ക്രിയ: - [Ninakku santhoshatthode ivide kazhiyaam. Ee kriya: -]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions