മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ .
1. ഒരാളിന്റെ വേതനം 20% കുറച്ച ശേഷം 20% വർധിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം 
(a) 4% ലാഭം       (b) 4%നഷ്ടം  (c) 5% നഷ്ടം       (d) വ്യത്യാസമില്ല
2. ഒരു പരീക്ഷയിൽ 40% വിദ്യാർഥികൾ കണക..................
ശതമാനം 
*  X % എന്നാൽ  X/100 എന്നർത്ഥം

* ഭിന്ന സംഖ്യയെയും ദശാംശ സംഖ്യയെയും ശതമാനമാക്കാൻ 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി 
ഉദാ:1/2 x 100=50%.
0.35x100=35%

*  ശതമാന സംഖ്യയെ  ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി മാറ്റാൻ 100
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions