ക്ലോക്ക്  1.ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ  സൂചി ഒരു മണിക്കുറിൽ എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയും? (a)60    (b)5°  (c)30° (d)15°  ക്ലോക്കിന്റെ ഡയൽ ഒരു വൃത്തമാണ്. വൃത്തത്തിന്റെ ഡിഗ്രി അളവ് 360° ആണ്. ക്..................
ക്ലോക്ക്:
*ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റ് നീങ്ങുമ്പോൾ 6 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മണിക്കൂർ സൂചി "അര ഡിഗ്രി" വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

*ഒരു ക്ലോക്ക..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions