പ്രായം 
*   അച്ഛന്റെ/അമ്മയുടെ വയസ്സ് y വർഷം മുമ്പ് 
കന്റെ/മകളുടെ വയസ്സിന്റെ t1 ഇരട്ടിയായിരുന്നു.  ഇപ്പോൾ 12 ഇരട്ടി ആയാൽ മകന്റെ/മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ്  [y(t1-1)]/[t1-t2] ആയിരിക്കു..................
മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ 1).  8 വർഷം മുമ്പ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് മകളുടെ വയസ്സിന്റെ 10 മടങ്ങായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 4 മടങ്ങാണെങ്കിൽ  അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര?  (a)46    (b)48  (c)50    (d)52 (2). 5 വർഷം ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions