1. റൂർക്കേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം ? [Roorkkela stteel plaantinte nirmmaanatthil sahakariccha raajyam ?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

  • By: Bipin on 14 May 2018 11.51 pm
    ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം
Show Similar Question And Answers
QA->റൂർക്കേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം ?....
QA->ദുർഗ്ലാപ്പൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്‍റ് നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം?....
QA->ദുർഗ്ലാപ്പൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന് ‍ റ് നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം ?....
QA->റൂർക്കേല ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല നിർമ്മാണത്തിന് സഹകരിച്ച രാജ്യം?....
QA->ചവറയിലെ ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത്സിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം?....
MCQ->റൂർക്കേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം ?....
MCQ->ചവറയിലെ ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത്സിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം?....
MCQ->കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം?....
MCQ->കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം?....
MCQ->ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്‍റെ നിർമ്മാണവുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യം?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution