<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 3578

178901. വൈസ്പ്രസിഡൻറ് …….. യുടെഎക്സ്ഒഫീഷ്യോചെയർമാനാണ്. [Vysprasidanru …….. Yudeeksopheeshyocheyarmaanaanu.]

178902. ഏത്സംസ്ഥാനത്തെഗവർണറാണ്സ്ത്രീയെനിയമസഭയിലേക്ക്നാമനിർദ്ദേശംചെയ്തത്? [Ethsamsthaanatthegavarnaraansthreeyeniyamasabhayilekknaamanirddheshamcheythath?]

178903. അടുത്തിടെരാജ്യസഭയിൽനിയമിതനായഇന്ത്യയുടെമുൻചീഫ്ജസ്റ്റിസ്ആര്? [Adutthideraajyasabhayilniyamithanaayainthyayudemuncheephjasttisaar?]

178904. ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ്? [Domasttiku phlyyude shaasthreeya naamam enthaan?]

178905. WHO യുടെ ചീഫ് ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ? [Who yude cheephu cheyarmaan aaraayirunnu ?]

178906. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡ് തുരങ്കത്തിന്റെ പേര് നൽകുക ? [Inthyayile ettavum neelam koodiya rodu thurankatthinte peru nalkuka ?]

178907. എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ആകെ എത്ര ഭാഷകളുണ്ട് ? [Ettaam shedyoolil aake ethra bhaashakalundu ?]

178908. UNICEF ന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ? [Unicef nte aasthaanam evideyaanu ?]

178909. ശബരിമല ഏത് സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? [Shabarimala ethu sthalatthaanu sthithi cheyyunnathu ?]

178910. 2020 -ലെ ശുചിത്വ സർവേയിലെ മികച്ച നഗരം ഏതാണ് ? [2020 -le shuchithva sarveyile mikaccha nagaram ethaanu ?]

178911. “NITI AYOG” ന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ്? [“niti ayog” nte cheyarmaan aaraan?]

178912. കരൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസം എവിടെയാണ് സംഭരിക്കുന്നത്? [Karal uthpaadippikkunna pittharasam evideyaanu sambharikkunnath?]

178913. ഹിനയന മഹായ്ന ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? [Hinayana mahaayna ethu mathavumaayi bandhappettirikkunnu?]

178914. ഒരു ആഴ്ചയിലെ എത്ര ദശാംശമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ? [Oru aazhchayile ethra dashaamshamaanu oru manikkoor ?]

178915. ഓരോ കേസിലും 2 റിമൈൻഡറായി ശേഷിക്കുന്ന 110 നെയും 128 നെയും ഹരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ്? [Oro kesilum 2 rimyndaraayi sheshikkunna 110 neyum 128 neyum harikkunna ettavum valiya samkhya ethaan?]

178916. ഒരു ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന അഞ്ച് ആളുകളുടെ ശരാശരി ഭാരം 38 കിലോയാണ്. ബോട്ടിന്റെയും ബോട്ടിലിരിക്കുന്നവരുടെയും ശരാശരി ഭാരം 52 കിലോയാണ്. എങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ്? [Oru bottil irikkunna anchu aalukalude sharaashari bhaaram 38 kiloyaanu. Bottinteyum bottilirikkunnavarudeyum sharaashari bhaaram 52 kiloyaanu. Enkil bottinte bhaaram ethrayaan?]

178917. മൂന്ന് ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ 2: 3: 5 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ്. ഓരോ ക്ലാസിലും 20 വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂട്ടിയാൽ അനുപാതം 4: 5: 7 ആയി മാറുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊത്തം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്ര ? [Moonnu klaasukalile vidyaarththikal 2: 3: 5 enna anupaathatthilaanu. Oro klaasilum 20 vidyaarththikale koottiyaal anupaatham 4: 5: 7 aayi maarunnu. Yathaarththatthil mottham vidyaarththikalude ennam ethra ?]

178918. ഒരാളുടെ മാസവരുമാനം 13500 രൂപയും പ്രതിമാസ ചെലവ് 9000 രൂപയുമായിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം 14% വർദ്ധിക്കുകയും അവന്റെ ചെലവ് 7% വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ശതമാന വർദ്ധനവ് എത്ര ? [Oraalude maasavarumaanam 13500 roopayum prathimaasa chelavu 9000 roopayumaayirunnu. Aduttha varsham addhehatthinte varumaanam 14% varddhikkukayum avante chelavu 7% varddhikkukayum cheythu. Addhehatthinte sampaadyatthinte shathamaana varddhanavu ethra ?]

178919. ഒരു സാധനം ഒരു നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ 20% ലാഭിക്കുന്നു. അവൻ അത് ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭത്തിന്റെ ശതമാനം എത്ര ? [Oru saadhanam oru nishchitha vilaykku vilkkunnathiloode oru manushyan 20% laabhikkunnu. Avan athu iratti vilaykku vittaal laabhatthinte shathamaanam ethra ?]

178920. പലിശ നിരക്ക് ആദ്യ വർഷം പ്രതിവർഷം 4% ഉം രണ്ടാം വർഷം പ്രതിവർഷം 5% ഉം മൂന്നാം വർഷം പ്രതിവർഷം 6% ഉം എന്നിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 വർഷത്തേക്കുള്ള 10000 രൂപയുടെ കൂട്ടുപലിശ എത്രയായിരിക്കും? [Palisha nirakku aadya varsham prathivarsham 4% um randaam varsham prathivarsham 5% um moonnaam varsham prathivarsham 6% um enninganeyaanenkil 3 varshatthekkulla 10000 roopayude koottupalisha ethrayaayirikkum?]

178921. ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരു കഷണം ചരട്‌ വളയ്ക്കുമ്പോൾ 84 സെന്റീമീറ്റർ ആരം ഉണ്ടാകും. ചരട്‌ വളച്ച് സമചതുരം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര ? [Oru vrutthaakruthiyil oru kashanam charadu valaykkumpol 84 senteemeettar aaram undaakum. Charadu valacchu samachathuram roopappedutthukayaanenkil samachathuratthinte oru vashatthinte neelam ethra ?]

178922. ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 18 സെന്റീമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓരോ മീഡിയനിന്റെയും നീളം എത്ര ? [Oru samabhuja thrikonatthinte chuttalavu 18 senteemeettar aanenkil oro meediyaninteyum neelam ethra ?]

178923. കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗോലാഘട്ട് നാഗോൺ ജില്ലകളിലെ ദേശീയോദ്യാനമാണ്? [Kaasiramga desheeyodyaanam ethu samsthaanatthe golaaghattu naagon jillakalile desheeyodyaanamaan?]

178924. ലോകമെമ്പാടും എല്ലാ വർഷവും മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് ? [Lokamempaadum ellaa varshavum manushyaavakaasha dinam aaghoshikkunnathu ennu ?]

178925. വിരമിച്ച ബ്രസീലിയൻ __________ ആണ് “പെലെ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഡ്സൺ അരാന്റസ് ഡോ നാസിമെന്റോ. [Viramiccha braseeliyan __________ aanu “pele” ennariyappedunna edsan araantasu do naasimento.]

178926. ഗ്രീൻ പാർക്ക് സ്റ്റേഡിയം 33000 കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഫ്ലഡ്‌ലൈറ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയമാണ് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് നഗരത്തിലാണ് അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? [Green paarkku sttediyam 33000 kappaasittiyulla phladlyttu maltti parppasu sttediyamaanu thaazhepparayunnavayil ethu nagaratthilaanu ava sthithi cheyyunnath?]

178927. ഡേവിഡ് റാസ്‌ക്വിൻഹയെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് എന്തിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു? [Devidu raaskvinhaye inthyaa gavanmentu enthinte maanejimgu dayarakdaraayi niyamicchu?]

178928. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഷില്ലോംഗ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇത് ? [Vadakkukizhakkan inthyayile oru hil stteshanaanu shillomgu ethu samsthaanatthinte thalasthaanamaanu ithu ?]

178929. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള അണക്കെട്ടും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പത്താമത്തെ അണക്കെട്ടുമായ ടെഹ്‌രി ഡാം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? [Inthyayile ettavum uyaramulla anakkettum lokatthile ettavum uyaram koodiya patthaamatthe anakkettumaaya dehri daam evideyaanu sthithi cheyyunnath?]

178930. കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായ ചൈന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ്. ചൈനയുടെ കറൻസി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ? [Kizhakkan eshyayile kammyoonisttu raashdramaaya chyna lokatthile ettavum janasamkhyayulla raajyamaanu. Chynayude karansi thaazhe parayunnavayil ethaanu ?]

178931. ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SIDBI) സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം മേഖലകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ്. SIDBI സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ? [Cherukida vyavasaaya vikasana baanku ophu inthya (sidbi) sookshma cherukida idattharam mekhalakalude valarcchaykkum vikasanatthinum vendiyulla oru svathanthra dhanakaarya sthaapanamaanu. Sidbi sthaapicchathu ennu ?]

178932. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക ദിനം ഇതിഹാസ ഹോക്കി കളിക്കാരനായ ധ്യാൻ ചന്ദിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ? [Inthyayude desheeya kaayika dinam ithihaasa hokki kalikkaaranaaya dhyaan chandinu samarppicchirikkunnathu ethu divasamaanu ?]

178933. മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ത് അളക്കാനാണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? [Malttimeettar enthu alakkaanaanu upayogikkunnath?]

178934. മാഗ്നറ്റിക്കീപ്പർ എന്നത്___________ എന്നതിന്റെ കഷണങ്ങളാണ്. [Maagnattikkeeppar ennath___________ ennathinte kashanangalaanu.]

178935. ഇനിപ്പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ “മഹാവിസ്ഫോടനസിദ്ധാന്തം” നൽകിയത് ആര്? [Inipparayunna shaasthrajnjaril “mahaavisphodanasiddhaantham” nalkiyathu aar?]

178936. p n- ടൈപ്പ് എന്നീ രണ്ട് അർദ്ധചാലകങ്ങൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അവ ഒരു_________ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന p-n ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. [P n- dyppu ennee randu arddhachaalakangal samparkkatthil vekkumpol ava oru_________ pole pravartthikkunna p-n jamgshan undaakkunnu.]

178937. ഒരു അനുയോജ്യമായ വോൾട്ട്മീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ്? [Oru anuyojyamaaya volttmeettarinte resisttansu enganeyaan?]

178938. എന്തിന്റെ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ്‌ ഇലക്‌ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്പ്രിസിപിറ്ററർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? [Enthinte malineekaranam niyanthrikkaanaanu ilakdrosttaattikprisipittarar upayogikkunnath?]

178939. ആരാണ്വെൽക്രോ കണ്ടുപിടിച്ചത്? [Aaraanvelkro kandupidicchath?]

178940. CGS രീതിയിൽ ശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ്______ ആണ്. [Cgs reethiyil shakthiyude yoonitt______ aanu.]

178941. ഒരു ബീംബാലൻസിന്റെ പ്രവർത്തനതത്വം ഏത്തത്വമാണ്? [Oru beembaalansinte pravartthanathathvam etthathvamaan?]

178942. ഏതൊരു സംക്രമണ മൂലകങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓക്സിഡേഷൻ അവസ്ഥ______ ആണ് [Ethoru samkramana moolakangalum kaanikkunna ettavum uyarnna oksideshan avastha______ aanu]

178943. ഭരണഘടനയുടെ പത്താം ഷെഡ്യൂൾ ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്? [Bharanaghadanayude patthaam shedyool cherkkappettathu ethu bharanaghadanaa bhedagathiyiloodeyaan?]

178944. ഒരു വീട്ടിൽ പാസാക്കിയതും മറ്റൊരു വീട്ടിൽ തീർപ്പു കൽപ്പിക്കാത്തതുമായ ഒരു ബിൽ പരിഗണിക്കാൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്തസമ്മേളനം എത്രനാളെത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടാം? [Oru veettil paasaakkiyathum mattoru veettil theerppu kalppikkaatthathumaaya oru bil pariganikkaan paarlamentinte irusabhakaludeyum samyukthasammelanam ethranaaletthekku vilicchukoottaam?]

178945. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്രവയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 83 IPC പ്രകാരം ഭാഗികമായി അംഗവൈകല്യമുള്ളയാളാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കാം? [Oru vyakthikku ethravayasundenkil sekshan 83 ipc prakaaram bhaagikamaayi amgavykalyamullayaalaanennu prasthaavikkaam?]

178946. താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ആദിവാസി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു ഉപദേശക സമിതിയുടെ തലവനായത്? [Thaazhe parayunnavaril aaraanu maulikaavakaashangal nyoonapakshangal aadivaasi ozhivaakkappetta pradeshangal enniva sambandhiccha bharanaghadanaa asamblikku keezhilulla oru upadeshaka samithiyude thalavanaayath?]

178947. ഇതിൽ ആർക്കാണ് crpc- യുടെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അറസ്റ്റ്ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്? [Ithil aarkkaanu crpc- yude vyavasthakal prakaaram arasttcheyyaan kazhiyaatthath?]

178948. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിന്റെ ആത്യന്തിക അധികാരം____ ൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് [Inthyan bharanaghadana athinte aathyanthika adhikaaram____ lninnu urutthirinjathaanu]

178949. താഴെ പറയുന്നവയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ലഭ്യമായതും അന്യഗ്രഹജീവികൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തതും? [Thaazhe parayunnavayil maulikaavakaashangalil ethaanu inthyan pauranmaarkku labhyamaayathum anyagrahajeevikalkku labhyamallaatthathum?]

178950. ചൈനയുമായുള്ള ഈസ്റ്റ്ഇൻഡ്യകമ്പനിയുടെ വ്യാപാരത്തിനുള്ള കുത്തക ഏത്ചാർട്ടർ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് അവസാനിക്കുന്നത്? [Chynayumaayulla eesttindyakampaniyude vyaapaaratthinulla kutthaka ethchaarttar aakdu anusaricchaanu avasaanikkunnath?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution