<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2916

145801. വന്ദേ മാതരം ആദ്യമായി ആലപികപെടത് ഏത് വർഷം [Vande maatharam aadyamaayi aalapikapedathu ethu varsham]

Answer: 1890

145802. ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപികപെടത് ഇത് വർഷം [Janaganamana aadyamaayi aalapikapedathu ithu varsham]

Answer: 1911

145803. ഡെക്കാൻ നയത്തിന്റെ വക്താവ് ആരായിരുന്നു [Dekkaan nayatthinte vakthaavu aaraayirunnu]

Answer: ഔരങ്കസീബ് [Aurankaseebu]

145804. ശിവജിയും ഔരങ്കസീബും ഒപ്പ് വെച്ച ഉടമ്പടി ഏത് [Shivajiyum aurankaseebum oppu veccha udampadi ethu]

Answer: പുരന്തർ ഉടമ്പടി [Puranthar udampadi]

145805. അടിമ വംശം സ്ഥപകാൻ ആര് [Adima vamsham sthapakaan aaru]

Answer: കുതബ്ദീൻ ഐബക് [Kuthabdeen aibaku]

145806. ഇല്ബാരി വംശം എന്ന പേരിൽ അറിയപെടുന്നത് ഏത് [Ilbaari vamsham enna peril ariyapedunnathu ethu]

Answer: അടിമ വംശം [Adima vamsham]

145807. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മുസ്ലീം രാജാ വംശം ഏത് [Inthyayude aadya musleem raajaa vamsham ethu]

Answer: അടിമ വംശം [Adima vamsham]

145808. ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഗെയിംസ് നടന്നത് ഏത് വർഷം [Aadyatthe desheeya geyimsu nadannathu ethu varsham]

Answer: 1924

145809. CSIR സ്ഥാപകൻ ആര് [Csir sthaapakan aaru]

Answer: ശാന്തി സ്വരൂപ് ‌ ഭട്നാഗർ [Shaanthi svaroopu bhadnaagar]

145810. 1. ടെറ്റനി രോഗം ബാധിച്ച ആളുടെ രക്തത്തിൽ ഏത് ഘടകം ആയിരിക്കും കുറവ് [1. Dettani rogam baadhiccha aalude rakthatthil ethu ghadakam aayirikkum kuravu]

Answer: കാൽസ്യം [Kaalsyam]

145811. 2. ഫെർമെന്റെഷന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് [2. Phermenteshante phalamaayi undaakunna vaathakam ethaanu]

Answer: കാർബണ്ഡൈ ഓക്സൈഡ് [Kaarbandy oksydu]

145812. "3. നിശബ്ദ കൊലയാളി " എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗ അവസ്ഥയെയാണ് ["3. Nishabda kolayaali " enna peril ariyappedunnathu ethu roga avasthayeyaanu]

Answer: രക്തസമ്മർദം [Rakthasammardam]

145813. 4. വൃക്കകൾ പ്രവർത്തന രഹിതമാകുന്ന അവസ്ഥ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു [4. Vrukkakal pravartthana rahithamaakunna avastha ethu peril ariyappedunnu]

Answer: യുറീമിയ [Yureemiya]

145814. 5. പേശികളുടെ സങ്കോചം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് [5. Peshikalude sankocham rekhappedutthaan upayogikkunna upakaranam ethaanu]

Answer: മയോഗ്രഫ് [Mayographu]

145815. 6. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന നായകളുടെ പേരെന്താണ് [6. Dhruvapradeshangalil paniyedukkunna naayakalude perenthaanu]

Answer: ഹസ്കീസ് [Haskeesu]

145816. 7. കരിമ്പ് ചെടിയിലെ ക്രോമോസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് [7. Karimpu chediyile kromosom samkhya ethrayaanu]

Answer: 50

145817. 8. ആദ്യമായി ഓണററി അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരായിരുന്നു [8. Aadyamaayi onarari amerikkan paurathvam labhiccha aadya inthyan vanitha aaraayirunnu]

Answer: മദർ തെരേസ [Madar theresa]

145818. 9. കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഏതാണ് [9. Kerala lalithakala akkaadamiyude prasiddheekaranam ethaanu]

Answer: ചിത്രവാർത്ത [Chithravaarttha]

145819. 10. ഏഷ്യ പസഫിക് പോസ്റ്റൽ യുണിയന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് [10. Eshya pasaphiku posttal yuniyante aasthaanam evideyaanu]

Answer: ബാങ്കോക്ക് [Baankokku]

145820. ലോകത്തില് ‍ ഏറ്റവും കടല് ‍ തീരം ഉള്ള രാജ്യം ഏതു [Lokatthilu ‍ ettavum kadalu ‍ theeram ulla raajyam ethu]

Answer: കാനഡ [Kaanada]

145821. ഏഷ്യയില് ‍ ഏറ്റവും കുടുതല് ‍ കടല് ‍ തീരം ഉള്ള രാജ്യം ഏതു [Eshyayilu ‍ ettavum kuduthalu ‍ kadalu ‍ theeram ulla raajyam ethu]

Answer: ഇന്തോനേഷ്യ [Inthoneshya]

145822. ഇന്ത്യയില് ‍ ഏറ്റവും കുടുതല് ‍ കടല് ‍ തീരം ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് [Inthyayilu ‍ ettavum kuduthalu ‍ kadalu ‍ theeram ulla samsthaanam ethu]

Answer: ഗുജറാത്ത് ‌ [Gujaraatthu ]

145823. കേരളത്തില് ‍ ഏറ്റവും കുടുതല് ‍ കടല് ‍ തീരം ഉള്ള ജില്ല ഏത് [Keralatthilu ‍ ettavum kuduthalu ‍ kadalu ‍ theeram ulla jilla ethu]

Answer: കണ്ണൂര് ‍ [Kannooru ‍]

145824. കേരളത്തിലെ തീര പ്രദേശത്തിന്റെ ഏകദേശ നീളം എത്ര [Keralatthile theera pradeshatthinte ekadesha neelam ethra]

Answer: 580km

145825. കുപ്രസിദ്ധമായ ബര് ‍ മുഡ ട്ര ആംഗിള് ‍ ഏത് സമുദ്രത്തില് ‍ ആണ് [Kuprasiddhamaaya baru ‍ muda dra aamgilu ‍ ethu samudratthilu ‍ aanu]

Answer: അറ്റ് ‌ ലാന്റിക് [Attu laantiku]

145826. തടാകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതു പേരില് ‍ അറിയപ്പെടുന്നു [Thadaakangale kuricchulla padtanam ethu perilu ‍ ariyappedunnu]

Answer: ലിം നോളജി [Lim nolaji]

145827. ആയിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് [Aayiram thadaakangalude naadu ennariyappedunna raajyam ethu]

Answer: ഫിന് ‍ ലാന് ‍ ഡ് ‌ [Phinu ‍ laanu ‍ du ]

145828. പതിനായിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത് [Pathinaayiram thadaakangalude naadu ennariyappedunna sthalam ethu]

Answer: അമേരിക്കയിലെ മിന്നെസോട്ട [Amerikkayile minnesotta]

145829. ലോകത്തിലെ 60 ശതമാനം തടാകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയുന്ന രാജ്യം ഏത് [Lokatthile 60 shathamaanam thadaakangalum sthithi cheyunna raajyam ethu]

Answer: കാനഡ [Kaanada]

145830. 187888 തടാകങ്ങള് ‍ ഉള്ള രാജ്യം ഏത് [187888 thadaakangalu ‍ ulla raajyam ethu]

Answer: ഫിന് ‍ ലാന് ‍ ഡ് ‌ [Phinu ‍ laanu ‍ du ]

145831. ഏറ്റവും ലവണ അംശം കുടിയ കടല് ‍ ഏത് [Ettavum lavana amsham kudiya kadalu ‍ ethu]

Answer: ചാവു കടല് ‍ [Chaavu kadalu ‍]

145832. മത്സ്യങ്ങള് ‍ ഇല്ലാത്ത കടല് ‍ ഏത് [Mathsyangalu ‍ illaattha kadalu ‍ ethu]

Answer: ചാവു കടല് ‍ [Chaavu kadalu ‍]

145833. എറിത്രിയന് ‍ കടല് ‍ എന്ന് ‍ പണ്ട് കാലത്ത് അറിയപ്പെടിരുന്ന കടല് ‍ ഏത് [Erithriyanu ‍ kadalu ‍ ennu ‍ pandu kaalatthu ariyappedirunna kadalu ‍ ethu]

Answer: ചെങ്കടല് ‍ [Chenkadalu ‍]

145834. ചാള കടല് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രം ഏത് [Chaala kadalu ‍ ennariyappedunna samudram ethu]

Answer: വടക്കന് ‍ അറ്റ് ‌ ലാന്റിക് സമുദ്രം [Vadakkanu ‍ attu laantiku samudram]

145835. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി നിർമിക്കപ്പെട്ട കമ്പ്യുട്ടർ ഗെയിമിന്റെ പേരെന്ത് [Lokatthil aadyamaayi nirmikkappetta kampyuttar geyiminte perenthu]

Answer: സ്പെയ്സ് വാർ [Speysu vaar]

145836. ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഭാഷ ഏത് [Klaasikkal padavi labhiccha inthyayile aadya bhaasha ethu]

Answer: തമിഴ് [Thamizhu]

145837. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജല ജീവി ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത് [Inthyayude desheeya jala jeevi aayi thiranjedukkappettathu ethu]

Answer: ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ [Gamgaa dolphin]

145838. ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗത്തെയാണ് [Krismasu rogam ennariyappedunnathu ethu rogattheyaanu]

Answer: ഹീമോഫീലിയ [Heemopheeliya]

145839. ശ്രീ ബുദ്ധനെ ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് [Shree buddhane eshyayude prakaasham ennu visheshippicchathu aaraanu]

Answer: എഡ്വിൻ ആർനോൾഡ് [Edvin aarnoldu]

145840. ജിയോളോജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് [Jiyolojikkal sarve ophu inthya sthaapicchathu aaru]

Answer: ദൽഹൗസി പ്രഭു [Dalhausi prabhu]

145841. " THE DOWNING STREET YEARS " എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് [" the downing street years " enna pusthakam ezhuthiyathu aaraanu]

Answer: മാർഗരറ്റ് താച്ചർ [Maargarattu thaacchar]

145842. " ഗോൾ " എന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയത് ആരാണ് [" gol " enna aathmakatha ezhuthiyathu aaraanu]

Answer: ധ്യാൻ ചന്ദ് [Dhyaan chandu]

145843. അലൂമിനിയം ലോഹം നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന അയിര് ഏത് [Aloominiyam loham nirmikkaan upayogikkunna pradhaana ayiru ethu]

Answer: ബോക്സൈറ്റ് [Boksyttu]

145844. ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി സത്യാഗ്രഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു [Inthyayil gaandhiji sathyaagrahatthinu thudakkam kuricchathu evide vecchaayirunnu]

Answer: ചമ്പാരൻ [Champaaran]

145845. ഇന്ത്യയില് ‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ‍ നിലവില് ‍ വന്നത് എപ്പോള് ‍ [Inthyayilu ‍ thiranjeduppu kammeeshanu ‍ nilavilu ‍ vannathu eppolu ‍]

Answer: 1950 ജനുവരി 25 [1950 januvari 25]

145846. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ പാര് ‍ ട്ടി ഏത് [Inthyayile aadya raashdreeya paaru ‍ tti ethu]

Answer: ഇന്ത്യന് ‍ നാഷണല് ‍ കോണ് ‍ ഗ്രസ് [Inthyanu ‍ naashanalu ‍ konu ‍ grasu]

145847. ഇന്ത്യയില് ‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പിളര് ‍ ന്നത് ഏത് വര് ‍ ഷം [Inthyayilu ‍ kammyoonisttu pilaru ‍ nnathu ethu varu ‍ sham]

Answer: 1964

145848. ഭാരതീയ ജനതാ പാര് ‍ ട്ടി സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വര് ‍ ഷം [Bhaaratheeya janathaa paaru ‍ tti sthaapithamaayathu ethu varu ‍ sham]

Answer: 1980

145849. ശരത് പവാര് ‍ രൂപം കൊടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പാര് ‍ ട്ടി ഏത് [Sharathu pavaaru ‍ roopam koduttha raashdreeya paaru ‍ tti ethu]

Answer: എന് ‍ സി പി [Enu ‍ si pi]

145850. ദ്രാവിഡ കഴകം സ്ഥാപിച്ച നേതാവ് ആരായിരുന്നു [Draavida kazhakam sthaapiccha nethaavu aaraayirunnu]

Answer: ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കര് ‍ [I vi raamasvaami naaykkaru ‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions