<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3298

164901. VIRUS stands for

Answer: Vital Information Resource Under Siege

164902. . ആദ്യ മലയാള വർണ്ണസിനിമ [. Aadya malayaala varnnasinima]

Answer: കന്റം ബച്ച കോട്ട് [Kantam baccha kottu]

164903. ഡോള്‍ഫിന്‍ പോയിന്‍റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല [Dol‍phin‍ poyin‍ru sthithi cheyyunna jilla]

Answer: കോഴിക്കോട് [Kozhikkodu]

164904. മലയാളി മെമ്മോറി യ ലില്‍ ഒപ്പുവെച്ചവരുടെ എണ്ണം? [Malayaali memmori ya lil‍ oppuvecchavarude ennam?]

Answer: 10028

164905. .............. of flowers. Pick out the right collective noun.

Answer: garland

164906. അനുച്ഛേദം 243 A [Anuchchhedam 243 a]

Answer: ഗ്രാമസഭ [Graamasabha]

164907. ജനുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ആ മാസത്തിൽ എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും ? [Januvari 1 njaayaraazhcha aanenkil aa maasatthil ethra velliyaazhchakal undaakum ?]

Answer: 4

164908. ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്? [Odittu byooro ophu sarkkuleshan cheyarmaanaayi theranjedukkappettath?]

Answer: ദേബബ്രത മുഖർജി [Debabratha mukharji]

164909. Product of the data processing is:

Answer: Information

164910. 1/4 of Raju"s money is equal to 1/6 of Ramu"s money. If both together have Rs. 600, the difference between their amount is :

Answer: Rs. 120

164911. Choose the correct preposition for the sentence I admit I am very fond ..............him.

Answer: of

164912. The possible body temperature of a child having fever:

Answer: 101° C

164913. Microsoft is a–

Answer: an application suit

164914. തുടർ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Thudar bhookampangalude naadu ennariyappedunnath?]

Answer: ഹെയ്തി [Heythi]

164915. Pecuniary jurisdiction of a Sub court is:

Answer: Unlimited

164916. The SC/ST(Prevention of Astrocities)Act 1989 enforced with effect from:

Answer: 30 th January 1990

164917. The Viceroy who is associated with the appointment of the Public Service Commission in 1886?

Answer: Lord Dufferin

164918. Who wrote the poem, “Veenapoovu” ?

Answer: Kumaranasan

164919. The hardware used in the fourth generation Computer?

Answer: Micro processor chip

164920. Choose the young ones of `cow`?

Answer: calf

164921. The "Cannes Award" is given for excellence in which of the following fields?

Answer: Films

164922. പഴ ശ്ശി രാജ വെടി യേറ്റ ് മരി ച്ച തെന്ന്? [Pazha shi raaja vedi yetta ് mari ccha thennu?]

Answer: 1805 നവം ബര്‍ 30 [1805 navam bar‍ 30]

164923. "കിഴവൻ രാജ" എന്ന പേരിൽ അറിപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ["kizhavan raaja" enna peril arippettirunna thiruvithaamkoor raajaavu]

Answer: കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ [Kaartthika thirunaal raamavarmma]

164924. കേരള ഡ്രഗ്സ് & ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സിന്‍റെ ആസ്ഥാനം ? [Kerala dragsu & phaar‍masyoottikkal‍sin‍re aasthaanam ?]

Answer: കലവൂര്‍ [Kalavoor‍]

164925. The person behind invention of electrons :

Answer: J.J. Thomson

164926. In population, Kerala ranks_____ among Indian states ?

Answer: 13

164927. The National Park in which the Anamudi is located ?

Answer: Eravikulam

164928. Life itself,its origin and nature’is a scientific book written by

Answer: Francis Krik

164929. The process used to produce Ammonia is:

Answer: Haber process

164930. Kerala Folklore Academy is at

Answer: Kannur

164931. 21st century’s longest solar eclipse was occured on ______ 2009

Answer: July 22

164932. What should come next in the following series 61,52,63,94 ______

Answer: 46

164933. If P is the husband of Q and R is the mother of S and Q, how is R related to P?

Answer: Mother-in-law

164934. Midnight Diaries is an autobiography of

Answer: Boris Yeltsin

164935. Meeting of the council of Ministers is presided by?

Answer: The Prime Minister

164936. Jana Gana Mana was translated into English as the `Morning song of India` by?

Answer: Rabindra Nath Tagore

164937. What is the file extension of MS Word Document ?

Answer: Doc

164938. തിരക്കഥ` സന്ധി നിര്‍ണയിക്കുക [Thirakkatha` sandhi nir‍nayikkuka]

Answer: ദ്വിത്വസന്ധി [Dvithvasandhi]

164939. India’s first female shooting champion to clinch gold at world shooting championship:

Answer: Tejaswini Sawant

164940. ക്ഷയരോഗത്തിനുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ഏത് ? [Kshayarogatthinulla prathirodha kutthiveppu ethu ?]

Answer: BCG

164941. In DOS the core entity is referred as

Answer: Root directory

164942. In windows file or folder attributes

Answer: Four types

164943. Which boundary line separates India from Pakistan?

Answer: Redcliffe Line

164944. .Who was the real force behind Prarthana Samaj?

Answer: M.G.Ranade

164945. If a  stands for +,  stands for x,  stands for <,  stands for = ,  stands for -,  stands for ÷ ,  stands for > Find out the correct choice: 15  3  72251 15  372251 15372251 15372251

Answer: 3

164946. Chairman of the Rajya Sabha is:

Answer: Vice President of India

164947. Anil can lay railway track between two stations in 16 days. Subin can do the same job in 12 days. With the help of Jyothi, they completes the job in 4 days. How much days does it take for jyothi alone to complete the work?

Answer: 9(3/5) days D. 10 days

164948. Headquarters of NITI Aayog

Answer: yogana bhavan

164949. കണ്ണിന്‍റെ ശെരിയായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിന്‍? [Kannin‍re sheriyaaya pravar‍tthanatthinu aavashyamaaya vittaamin‍?]

Answer: വിറ്റാമിന്‍ എ [Vittaamin‍ e]

164950. The most prominent work on Partition is Freedom at Midnight was written by __________.

Answer: Dominigue Lapirre
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution