1. 1962 വരെ നേഫ (North East Frontier Agency) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം? [1962 vare nepha (north east frontier agency) ennariyappettirunna samsthaanam? ]

Answer: അരുണാചൽപ്രദേശ് [Arunaachalpradeshu ]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->1962 വരെ നേഫ (North East Frontier Agency) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം? ....
QA->NEFA (North East Frontier Agency)എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം?....
QA->Name the railway station in North East Frontier Railway zone which has become the first in the country to be awarded ISO certification (ISO-14001) by the National Green Tribunal?....
QA->Which cyclone is expected to intensify into a very severe cyclonic storm and will continue to move North West and change its path to North East in India, as per Indian Meteorological Department (MeT) department?....
QA->By whom was the Civil Disobedience Movement led in the North-West Frontier Province?....
MCQ->NEFA (North East Frontier Agency)എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം?...
MCQ->Which one of the following states was created out of the territory earlier known as North-East Frontier Agency (NEFA)?...
MCQ->Khan Abdul Ghaffar Khan, better known as Frontier Gandhi, organised the Red Shirt Movement in the North- West Frontier Province (NWFP) for?...
MCQ->How far is point M from point S I.Point S is 7m to the south of point M. Point T is 4m to the east of point S. Point P is 4m to the north of point T. Point Q is to the west of point P. II.Point R is 4m to the west of point Q. Point S is 4m to the north of point Q. Point X is 4m to the north of point R. Point M is 11 m to the east of point X....
MCQ->How far is point R from point T I. Point R is 5m to the north of point M. Point U is 4m to the east of Point R. Point T is to the west of point R such that points U,R and T form a straight line of 6m. II. Point Z is to the south of point T. Point U is 6m to the east of point T. Point M is 2m to the east of point Z. Point R is 5m to the north of point M. Point R lies on the line formed by joining points T and U....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions