1. 1955 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം ആര് ‍ . നാരായണപ്പണിക്കര് ‍ ക്ക് ഏത് കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ? [1955 l kendra saahithya akkaadami purasu kaaram aaru ‍ . Naaraayanappanikkaru ‍ kku ethu kruthikkaanu labhicchathu ?]

Answer: ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം [Bhaashaasaahithyacharithram]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->1955 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം ആര് ‍ . നാരായണപ്പണിക്കര് ‍ ക്ക് ഏത് കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ?....
QA->1967 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം പി . കുഞ്ഞിരാമന് ‍ നായര് ‍ ക്ക് ഏത് കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ?....
QA->1969 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന് ‍ നായര് ‍ ക്ക് ഏത് കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ?....
QA->1971 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം എം . ടി . വാസുദേവന് ‍ നായര് ‍ ക്ക് ഏത് കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ?....
QA->1955 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് ?....
MCQ->1955 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം ആര് ‍ . നാരായണപ്പണിക്കര് ‍ ക്ക് ഏത് കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ?...
MCQ->1967 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം പി . കുഞ്ഞിരാമന് ‍ നായര് ‍ ക്ക് ഏത് കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ?...
MCQ->1969 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന് ‍ നായര് ‍ ക്ക് ഏത് കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ?...
MCQ->1971 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം എം . ടി . വാസുദേവന് ‍ നായര് ‍ ക്ക് ഏത് കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ?...
MCQ->1956 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ് ‌ കാരം ഐ . സി . ചാക്കോക്ക് ഏത് കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution